Publikacje pracowników Katedry Automatyki Okrętowej

Katedra Automatyki Okrętowej, zakres badań naukowych: energetyka odnawialna i energoelektronika, elektryczne zautomatyzowane napędy okrętowe, przekształtniki średniej i dużej mocy, modułowe przekształtniki integrowane magnetycznie, a także układy kondycjonowania energii elektrycznej; metody cyfrowego sterowania i algorytmy komputerowego sterowania zautomatyzowanymi procesami oraz przekształtnikami; sterowanie wielowymiarowe w trzech fazach ruchem statku podczas różnorodnych manewrów na wodach ograniczonych; serwowanie statkiem z uwzględnieniem optymalnej i bezpiecznej trajektorii w oparciu o algorytmy heurystyczne; projektowanie i badania symulacyjne okrętowych układów automatyki; badania symulacyjne i eksperymentalne oparte na modelach fizycznych.

2022 r.

 1. Alamera Nouran Alquennah, Mohamed Trabelsi, Abdelbasset Krama, Hani Vahedi, and Mostefa Mohamed-Seghir. Ann based auto-tuned optimized FCS-MPC for grid-connected CSC inverter. In 3rd International Conference on Smart Grid and Renewable Energy : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, 2022.
 2. Antoni Bielawski and Agnieszka Lazarowska. Implementation of a system for measuring the influence of the land urbanization level on the quality of determining positions in the GPS system. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (nr. 75):s. 9, 2022.
 3. Michał Downar-Zapolski and Piotr Mysiak. Jednofazowy falownik napięcia sterowany z użyciem metody modulacji pfm analysis and synthesis, design and implementation of the single-phase voltage inverter model controlled by PFM modulation. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 9):s. 143, 2022.
 4. Bouazza Fekkak, Abdelhamid Loukriz, Ralph Kennel, Hakim Azoug, Abdellah Kouzou, Mohamed Abdelrahem, Mostefa Mohamed-Seghir, Hocine Belmili, and Mohamed Menaa. Processor-in-the loop test and experimental validations for developed nine level pv inverter using high performance ARM-STM32F407. In 2021 IEEE Southern Power Electronics Conference (SPEC), pages 1 źródło on–line, s.1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, 2022.
 5. Piotr Gnaciński, Damian Hallmann, Piotr Klimczak, Adam Muc, and Marcin Pepliński. Effects of negative sequence voltage subharmonics on cage induction motors. Energies, vol. 15(issue 23):art. no. 8797, s. 1, 2022.
 6. Piotr Gnaciński, Damian Hallmann, Adam Muc, Piotr Klimczak, and Marcin Pepliński. Induction motor supplied with voltage containing symmetrical subharmonics and interharmonics. Energies, vol. 15(issue 20):art. no. 7712, s. 1, 2022.
 7. Jan Iwaszkiewicz and Adam Muc. The active filtering of the inverter output voltage by use of orthogonal vectors’ control strategy. Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 20:s. 817, 2022.
 8. Jan Iwaszkiewicz, Adam Muc, and Agata Bielecka. Polar voltage space vectors of the six-phase two-level VSI. Energies, vol. 15(issue 8):art. no. 2763, s. 1, 2022.
 9. Jan Iwaszkiewicz, Adam Muc, and Agata Bielecka. Simulation studies of concatenation as the simplest way of multi-phase inverter control. Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 20:s. 811, 2022.
 10. Jan Iwaszkiewicz, Adam Muc, and Agata Bielecka. Six-phase two-level VSI control based on polar voltage space vectors sterowanie sześciofazowym dwupoziomowym vsi oparte na biegunowych wektorach przestrzennych napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 9):s. 115, 2022.
 11. Jan Iwaszkiewicz, Adam Muc, and Leszek Piechowski. Sterowanie dwupoziomowego pięciofazowego falownika napięcia przy obciążeniu połączonym w gwiazdę. Control of a two-level five-phase voltage inverter with a load connected in a star. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 2):s. 125, 2022.
 12. Saad Khadar, Abdellah Kouzou, and Mostefa Mohamed-Seghir. Stability analysis of adaptive full-order observer for open-end winding five-phase induction motor. In 2021 IEEE Southern Power Electronics Conference (SPEC), pages 1 źródło on–line, s. 1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, 2022.
 13. Jarosław Korpikiewicz and Mostefa Mohamed-Seghir. Static analysis and optimization of voltage and reactive power regulation systems in the HV/MV substation with electronic transformer tap-changers. Energies, vol. 15(issue 13):art. no. 4773, s. 1, 2022.
 14. Wojciech Koznowski and Andrzej Łebkowski. Analysis of hull shape impact on energy consumption in an electric port tugboat. Energies, vol. 15(issue 1):art. no. 339, s. 1, 2022.
 15. Agnieszka Lazarowska. Safe trajectory planning for maritime surface ships.Springer, Cham, 2022.
 16. Agnieszka Lazarowska and Antoni Bielawski. Discussing cybersecurity in maritime transportation. Maritime Technology and Research, vol. 4(no. 1):art. no. 252151, s. 1, 2022.
 17. Agnieszka Lazarowska and Andrzej Żak. A concept of autonomous multi-agent navigation system for unmanned surface vessels. Electronics, vol. 11(issue 18):art. no. 2853, s. 1, 2022.
 18. Agnieszka Lazarowska and Andrzej Żak. Real-time path planning for autonomous navigation systems of unmanned surface vehicles. In 2022 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) : on line proceedings, page s. 408. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, 2022.
 19. Józef Lisowski. Multi-criteria multi-stage game optimization wielokryterialna optymalizacja gry wieloetapowej. Journal of Automation, Electronics and Electrical Engineering, vol. 4(no. 1):s. 37, 2022.
 20. Józef Lisowski. Review of ship collision avoidance guidance algorithms using remote sensing and game control. Remote Sensing, vol. 14(issue 19):art. no. 4928, s. 1, 2022.
 21. Józef Lisowski and Andrzej Szklarski. Quality analysis of small maritime target detection by means of passive radar reflectors in different sea states. Remote Sensing, vol. 14(issue 24):art. no. 6342, s. 1, 2022.
 22. Andrzej Łebkowski and Wojciech Koznowski. Unmanned electric tugboat formation multi-agent energy-aware control system concept. Energies, vol. 15(issue 24):art. no. 9592, s. 1, 2022.
 23. Andrzej Łebkowski and Piotr Szewczyk. Comparative studies on batteries for the electrochemical energy storage in the delivery vehicle. Energies, vol. 15(issue 24):art. no. 9613, s. 1, 2022.
 24. Andrzej Łebkowski and Jakub Wnorowski. Verification of the system for ship position keeping equipped with a set of anchors in unity3d. SENSORS, vol. 22(issue 19):art. no. 7421, s. 1, 2022.
 25. Sebastian Miloch, Wojciech Kińczyk, and Mostefa Mohamed-Seghir. Safe ship control using linear programming. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 12(issue 1):s. 26, 2022.
 26. Sebastian Miloch, Wojciech Kińczyk, and Mostefa Mohamed-Seghir. Use of modbus rtu, profibus dp and http protocol for ac motor control. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 12(issue 1):s. 21, 2022.
 27. Adam Muc and Jan Iwaszkiewicz. Active filtering of inverter output waveforms based on orthogonal space vector theory. Energies, vol. 15(issue 21):art no. 7861, s. 1, 2022.
 28. Tomasz Muchowski, Adam Szeleziński, Lech Murawski, Adam Muc, and Marcin Kluczyk. Analysis of the possibility of using vibration parameters for diagnostics of selected defects in welded joints of the hull plating elements analiza możliwości wykorzystania parametrów drganiowych dla potrzeb diagnostyki wybranych defektów połączeń spawanych elementów poszycia kadłuba jednostek pływających. Journal of KONBiN, vol. 52(issue 3):s. 165, 2022.
 29. Tomasz Muchowski, Adam Szeleziński, Lech Murawski, Adam Muc, and Marcin Kluczyk. The process of acquiring, collecting, processing and archiving data for the shm system designed to identify defects in thin-walled structures. Journal of KONBiN, vol. 52(issue 4):s. 135, 2022.
 30. Piotr Mysiak and Adam Muc. Filtracja aktywna w zastosowaniu do prostowników wielopulsowych z dławikami sprzężonymi magnetycznie active filtration in application to multi-pulse rectifiers with magnetically coupled reactors. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 2):s. 129, 2022.
 31. Mahdieh Najafzadeh, Natalia Strzelecka, Oleksandr Husev, Indrek Roasto, Kawsar Nassereddine, Dmitri Vinnikov, and Ryszard Strzelecki. Grid-forming operation of energy-router based on model predictive control with improved dynamic performance. Energies, vol. 15(issue 11):art. no. 4010, s. 1, 2022.
 32. Leszek Piechowski, Jan Iwaszkiewicz, and Adam Muc. Struktura połączeń rezystorów ukryta w wartości naturalnego kodu binarnego the connection structure of the resistors is hidden in the value of a natural binary code. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 9):s. 111, 2022.
 33. Leszek Piechowski, Jan Iwaszkiewicz, Adam Muc, and Krystian Kasperek. 4-kanałowy miernik temperatury wykorzystujący czujniki pt100 4-channel temperature meter using pt100 sensors. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 9):s. 99, 2022.
 34. Leszek Piechowski, Adam Muc, and Jan Iwaszkiewicz. Aktywny mostek pomiarowy ze stabilizacją prądu do wyznaczania temperatury za pomocą czujnika temperatury pt100 active measuring bridge with current stabilization for temperature determination using a pt100 temperature sensor. Przegląd Elektrotechniczny, r. 98(nr 2):s. 121, 2022.
 35. Monika Rybczak and Witold Gierusz. Maritime autonomous surface ships in use with lmi and overriding trajectory controller. Applied Sciences, vol. 12(issue 19):art. no. 9927, s. 1, 2022.
 36. Monika Rybczak, Natalia Popowniak, and Krystian Kozakiewicz. Applied AI with PLC and IRB1200. Applied Sciences, vol. 12(issue 24):art. no. 12918, s. 1, 2022.
 37. Monika Rybczak and Damian Radzimski. Alternative ways to control an object using PLC s7 - 1200 controller. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 11(issue 3):s. 70, 2022.
 38. Monika Rybczak and Michał Ziemiński. Industry 5.0 in industrial and academic applications. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 11(issue 12):s. 22, 2022.
 39. Adam Szelezinski, Adam Muc, Lech Murawski, Tomasz Muchowski, Marcin Kluczyk, Krzysztof Jasiński, and Romana Antczak-Jarząbska. Comparison of calculating algorithms for logarithmic decrements applied to welded joint assessments. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (no. 124):s. 7, 2022.
 40. Mirosław Tomera. Podstawy teorii liniowych układów sterowania w automatyce. Część I. Układy ciągłe. Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, 2022.

 

2021 r.

 1. A. Bielecka and D. Wojciechowski. Stability analysis of shunt active power filter with predictive closed-loop control of supply current. Energies, vol. 14(issue 8):art. no. 2208, s. 1, 2021.
 2. B. Fekkak, M. Merzouk, A. Kouzou, R. Kennel, M. Abdelrahem, A. Zakane, and M. Mohamed-Seghir. Comparative study of experimentally measured and calculated solar radiations for two sites in Algeria. Energies, vol. 14(issue 21):art. no. 7441, s. 1, 2021.
 3. P. Gnaciński, D. Hallmann, P. Klimczak, A. Muc, and M. Peplinski. Effects of voltage interharmonics on cage induction motors. Energies, vol. 14(issue 5):art. no. 1218, s. 1, 2021.
 4. P. Gnaciński, A. Muc, and M. Peplinski. Influence of voltage subharmonics on line start permanent magnet synchronous motor. IEEE Access, vol. 9:s. 164275, 2021.
 5. P. Górecki, A. Bielecka, and D. Wojciechowski. Wpływ złożoności biblioteki termicznej tranzystora IGBT w programie PLECS na dokładność wyznaczania temperatury jego wnętrza Przegląd Elektrotechniczny, r. 97(nr 2):s. 16, 2021.
 6. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. An analytic model of the CSI. Renewable Energies and Power Quality Journal, vol. 19:s. 636, 2021.
 7. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. State and space vectors of the 5-phase 2-level VSI. Advances in Energy Research, 2nd ed. Vide Leaf, 2021.
 8. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. Vector control strategy of the 5-phase 2-level VSI. Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 19:s. 641, 2021.
 9. W. Koznowski and A. Łebkowski. Port tugboat formation multi-agent control system. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 15(no. 4):s. 807, 2021.
 10. A. Lazarowska. Evaluation of a deterministic real-time path planning algorithm for autonomous ships using radar data. Procedia Computer Science, vol. 192:s. 863, 2021.
 11. A. Lazarowska. Review of collision avoidance and path planning methods for ships utilizing radar remote sensing. Remote Sensing, vol. 13(issue 16):art. no. 3265, s. 1, 2021.
 12. A. Lazarowska. Verification of a deterministic ship’s safe trajectory planning algorithm from different ships’ perspectives and with changing strategies of target ships. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 15(no. 3):s. 623, 2021.
 13. J. Lisowski. Compromise of two-criteria final payoff of the game ship control in collision situations. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 15(no. 2):s. 455, 2021.
 14. J. Lisowski. Computational intelligence in marine control engineering education. Polish Maritime Research, vol. 28(no. 1 (109)):s. 163, 2021.
 15. J. Lisowski. Synthesis of a path-planning algorithm for autonomous robots moving in a game environment during collision avoidance. Electronics, vol. 10(issue 6):art. no. 675, s. 1, 2021.
 16. A. Łebkowski and J. Wnorowski. A comparative analysis of energy consumption by conventional and anchor based dynamic positioning of ship. Energies, vol. 14(issue 3):art. no. 524, s. 1, 2021.
 17. A. Miller. Ship model identification with genetic algorithm tuning. Applied Sciences, vol. 11(issue 12):art. no. 5504, s. 1, 2021.
 18. A. Miller, M. Rybczak, and A. Rak. Towards the autonomy: control systems for the ship in confined and open waters. SENSORS, vol. 21(issue 7):art. no. 2286, s. 1, 2021.
 19. M. Mohamed-Seghir, K. Kula, and A. Kouzou. Artificial intelligence-based methods for decision support to avoid collisions at sea. Electronics, vol. 10(issue 19):art. no. 2360, s. 1, 2021.
 20. A. Muc, J. Iwaszkiewicz, P. Mysiak, and L. Piechowski. System zasilania falowników wielopoziomowych wykorzystujący wielopulsowe prostowniki z dławikami sprzężonymi magnetycznie. Przegląd Elektrotechniczny, r. 97(nr 2):s. 72, 2021.
 21. P. Mysiak and A. Muc. Active filter for multi-pulse rectifiers with magnetically coupled reactor. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (no. 119):s. 31, 2021.
 22. K. Noga. Przykłady wykorzystania wybranych cyfrowych platform do sterowania modelami obiektów. Przegląd Elektrotechniczny, r. 97(nr 12):s. 206, 2021.
 23. K. Noga. Zastosowanie układów programowalnych do cyfrowego sterowania modelami obiektów. Przegląd Elektrotechniczny, r. 97(nr 2):s. 87, 2021.
 24. K. Noga. Zdalne nauczanie techniki cyfrowej w obliczu pandemii Covid-19. Przegląd Elektrotechniczny, r. 97(nr 12):s. 199, 2021.
 25. K. Noga, M. Rybczak, and M. Kasperkiewicz. Protokół komunikacyjny MODBUS RTU z wykorzystaniem sterownika PLC i układu FPGA - analiza porównawcza. Przegląd Elektrotechniczny, r. 97(nr 2):s. 93, 2021.
 26. B. Pakhaliuk, V. Shevchenko, J. Mucko, O. Husev, M. Lukianov, P. Kołodziejek, N. Strzelecka, and R. Strzelecki. Optimal rotating receiver angles estimation for multicoil dynamic wireless power transfer. Energies, vol. 14(issue 19):art. no. 6144, s. 1, 2021.
 27. L. Piechowski, J. Iwaszkiewicz, and A. Muc. The precise temperature measurement system with compensation of measuring cable influence. Energies, vol. 14(issue 24):art. no. 8214, s. 1, 2021.
 28. M. Rybczak and K. Podgórski. Pareto effect of LMI for ship propulsion. Applied Sciences, vol. 11(issue 16):art. no. 7297, s. 1, 2021.
 29. M. Rybczak, D. Radzimski, and N. Wenta. Watertight door control system on a ship using Profinet IO. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 10(issue 11):s. 84, 2021.
 30. M. Rybczak, N. Wenta, and D. Trzcinski. Visualization of control processes and code validation. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 11(issue 1):s. 59, 2021.
 31. M. Sellah, A. Kouzou, M. Mohamed-Seghir, M. M. Rezaoui, R. Kennel, and M. Abdelrahem. Improved DTC-SVM based on input-output feedback linearization technique applied on DOEWIM powered by two dual indirect matrix converters. Energies, vol. 14(issue 18):art. no. 5625, s. 1, 2021.
 32. P. Szczepankowski, J. Luszcz, A. Usoltsev, N. Strzelecka, and E. Romero-Cadaval. The conceptual research over low-switching modulation strategy for matrix converters with the coupled reactors. Energies, vol. 14(issue 3):art. no. 675, s. 1, 2021.
 33. P. Szczepankowski, N. Strzelecka, and E. Romero-Cadaval. A new approach to the PWM modulation for the multiphase matrix converters supplying loads with open-end winding. Energies, vol. 14(issue 2):art. no. 466, s. 1, 2021.
 34. A. Szeleziński, A. Muc, L. Murawski, M. Kluczyk, and T. Muchowski. Application of laser vibrometry to assess defects in ship hull’s welded joints’ technical condition. SENSORS, vol. 21(issue 3):art. no. 895, s. 1, 2021.
 35. P. Szewczyk and A. Łebkowski. Studies on energy consumption of electric light commercial vehicle powered by in-wheel drive modules. Energies, vol. 14(issue 22):art. no. 7524, s. 1, 2021.
 36. P. Szewczyk and A. Łebkowski. Układ napędowy dla pojazdów dostawczych i specjalistycznych jako odpowiedz na zapotrzebowanie rynku elektromobilnego Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, (nr 1 (125)):s. 155, 2021.
 37. M. Tomera and K. Podgórski. Control of dynamic positioning system with disturbance observer for autonomous marine surface vessels. SENSORS, vol. 21(issue 20):art. no. 6723, s. 1, 2021.
 38. N. Wenta and A. Lazarowska. Design and programming of a walking robot. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (no. 119):s. 20, 2021.

 

2020 r.

 1. A. Bielecka and D. Wojciechowski. Compensation of supply current harmonics, reactive power, and unbalanced load current balance in the closed-loop control of a shunt active power filter. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, (no. 61 (133)): s. 9, 2020.
 2. A. Bielecka and D. Wojciechowski. Wpływ uwarunkowań rzeczywistych na prace równoległego filtru aktywnego sterowanego ze sprzężeniem od prądu zasilajacego. Przeglad Elektrotechniczny, r. 96(nr 6):s. 81, 2020.
 3. W. Gierusz and A. Miller. Prediction control systems in marine applications. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 14(no. 2):s. 361, 2020.
 4. W. Gierusz and M. Rybczak. Effectiveness of multidimensional controllers designated to steering of the motions of ship at low speed. Sensors, vol. 20(issue 12):art. no. 3533, s. 1, 2020.
 5. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. Cascaded multilevel converter as a voltage compensator. Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 18:s. 694, 2020.
 6. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. State and space vectors of the 5-phase 2-level VSI. Energies, vol. 13(issue 17):art. no. 4385, s. 1, 2020.
 7. K. Kula. Automatic control of ship motion conducting search in open waters. Polish Maritime Research, vol. 27(no. 4 (108)):s. 157, 2020.
 8. K. Kula and M. Mohamed-Seghir. Computer-added system selecting the sub-optimal model of the control object. Electrotehnica, Electronica, Automatica, vol. 68(no. 4):s. 80, 2020.
 9. A. Lazarowska. Comparison of discrete artificial potential field algorithm and wave-front algorithm for autonomous ship trajectory planning. IEEE Access, vol. 8:s. 221013, 2020.
 10. A. Lazarowska. A discrete artificial potential field for ship trajectory planning. Journal of Navigation, vol. 73(issue 1):s. 233, 2020.
 11. A. Lazarowska. A discrete planning approach in collision avoidance for smart ships. Procedia Computer Science, vol. 176:s. 380, 2020.
 12. J. Lisowski. Game control methods comparison when avoiding collisions with multiple objects using radar remote sensing. Remote Sensing, vol. 12(issue 10):art. no. 1573, s. 1, 2020.
 13. J. Lisowski. Multi-criteria optimisation of multi-stage positional game of vessels. Polish Maritime Research, vol. 27(no. 1 (105)):s. 46, 2020.
 14. J. Lisowski. Multistage dynamic optimization with different forms of neural-state constraints to avoid many object collisions based on radar remote sensing. Remote Sensing, vol. 12(issue 6):art. no. 1020, s. 1, 2020.
 15. A. Łebkowski. Analysis of the use of electric drive systems for crew transfer vessels servicing offshore wind farms. Energies, vol. 13(issue 6):art. no. 1466, s. 1, 2020.
 16. A. Łebkowski and W. Koznowski. Analysis of the use of electric and hybrid drives on swath ships. Energies, vol. 13(issue 24):art. no. 6486, s.1, 2020.
 17. A. Miller. Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania automatycznego ruchem równoległym statków z wykorzystaniem metod predykcyjnych. Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, 2020.
 18. A. Miller and S. Walczak. Maritime autonomous surface ship’s path approximation using Bézier curves. Symmetry, vol. 12(issue 10):art. no. 1704, s. 1, 2020.
 19. M. Mohamed-Seghir, A. Krama, S. S. Refaat, M. Trabelsi, and H. Abu-Rub. Artificial intelligence-based weighting factor autotuning for model predictive control of grid-tied packed u-cell inverter. Energies, vol. 13 (issue12):art. no. 3107, s. 1, 2020.
 20. A. Muc. Narzedzia informatyki. Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, 2020.
 21. A. Muc and J. Iwaszkiewicz. Fast charging systems for supercapacitors – circuit solutions and comparative study. Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 18:s. 700, 2020.
 22. A. Muc, T. Muchowski, M. Kluczyk, and A. Szelezinski. Ensuring equal bandwidth for remote connections to the local company server. In Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : engineering and technology, page s. 285. Walter de Gruyter (Sciendo), Warszawa, 2020.
 23. A. Muc, T. Muchowski, L. Murawski, and A. Szelezinski. Providing the ability of working remotely on local company server via vpn. In Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : engineering and technology, page s. 195. Walter de Gruyter (Sciendo), Warszawa, 2020.
 24. A. Muc, T. Muchowski, A. Szelezinski, and M. Kluczyk. Analysis of the use of undervolting to reduce electricity consumption and environmental impact of computers. Rocznik Ochrona Srodowiska, vol. 22 (no. 2):s. 791, 2020.
 25. A. Muc, T. Muchowski, A. Zawadzki, and A. Szelezinski. Containerization of server services. In Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : engineering and technology, page s. 320.Walter de Gruyter (Sciendo),Warszawa, 2020.
 26. P. Mysiak. Suppression of supply current harmonics of 18-pulse diode rectifier by series active power filter with lc coupling. Energies, vol. 13(issue 22):art. no. 6060, s. 1, 2020.
 27. M. Rybczak. Synteza elektronawigacyjnego układu wielowymiarowego sterowania statkiem wykorzystująca liniowe nierówności macierzowe. Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, 2020.
 28. M. Rybczak and A. Rak. Prototyping and simulation environment of ship motion control system. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 14(no. 2):s. 367, 2020.
 29. M. Tomera. Path controller for ships with switching approach. In Advanced, Contemporary Control : proceedings of KKA 2020-The 20th Polish Control Conference, Łódz, Poland, 2020, page s. 1519. Springer, Cham, 2020.
 30. M. Tomera and Ł. Alfuth. Waypoint path controller for ships. TransNav – The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 14(no. 2):s. 375, 2020.

 

2019 r.

 1. Z. Behrendt. Predictive regulation of the output voltage of a three-phase two-level voltage inverter with an LC filter. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, (no. 57 (129)):s. 79, 2019.
 2. A. Bielecka and D. Wojciechowski. Predykcyjne sterowanie równoległym filtrem aktywnym ze sprzężeniem od prądu zasilającego. Przegląd Elektrotechniczny, r. 95(nr 6): s. 128, 2019.
 3. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. Trójfazowy trójpoziomowy falownik z obniżoną zawartością harmonicznych. Przegląd Elektrotechniczny, r. 95(nr 3):s. 126, 2019.
 4. J. Iwaszkiewicz, A. Muc, and P. Mysiak. A 12-pulse rectifier using coupled reactors for supplying three-inverters. Renewable Energy & Power Quality Journal, vol. 17:s. 589, 2019.
 5. J. Iwaszkiewicz, A. Muc, and P. Mysiak. 18-pulse rectifier in arrangement with coupled three-phase reactor. Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 17:s. 593, 2019.
 6. J. Iwaszkiewicz and P. Mysiak. Supply system for three-level inverters using multi-pulse rectifiers with coupled reactors. Energies, vol. 12(issue 17):art. no 3385, s. 1, 2019.
 7. A. Kasprowicz. Induction generator with three-level inverters and LCL filter connected to the power grid. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 67(no. 3):593, 2019.
 8. J. Korpikiewicz and M. Mohamed-Seghir. Design and test of simulation model of the controller of electromechanical tap-changers for HV/MV transformer. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (no. 109):s. 30, 2019.
 9. A. Lazarowska. Discrete artificial potential field approach to mobile robot path planning. IFAC -PapersOnLine, vol. 52(issue 8):s. 277, 2019.
 10. A. Lazarowska. An efficient graph theory-based algorithm for ship trajectory planning. International Journal of Maritime Engineering, vol. 161(part A2):s. 155, 2019.
 11. A. Lazarowska. Research on algorithms for autonomous navigation of ships. WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 18(issue 2):s. 341, 2019.
 12. A. Lazarowska. Technology for safer and greener shipping (Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for ships (NOAA)) : IAMU 2018 Research Project (No. YAS201801). International Association of Maritime Universities (IAMU), Tokyo, 2019.
 13. A. Lazarowska. Verification of ship’s trajectory planning algorithms using real navigational data. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 13(no. 3):s. 559, 2019.
 14. J. Lisowski. Multi-criteria optimization of multi-step matrix game in collision avoidance of ships. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 13(no. 1):s. 125, 2019.
 15. J. Lisowski. Sensitivity of safe trajectory in a game environment on inaccuracy of radar data in autonomous navigation. SENSORS, vol. 19(issue 8):art. no. 1816, s. 1, 2019.
 16. J. Lisowski and M. Mohamed-Seghir. Comparison of computational intelligence methods based on fuzzy sets and game theory in the synthesis of safe ship control based on information from a radar ARPA system. Remote Sensing, vol. 11(issue 1):art. no. 82, s. 1, 2019.
 17. A. Łebkowski. Minimalizacja zużycia energii przez pojazd z napędem elektrycznym : wybrane zagadnienia. Exante Wydawnictwo Naukowe, Gdynia; Wrocław, 2019.
 18. A. Łebkowski. Studies of energy consumption by a city bus powered by a hybrid energy storage system in variable road conditions. Energies, vol. 12(issue 5):art. no. 951, s. 1, 2019.
 19. A. Łebkowski and K. Sołtysiuk. Modelowanie i analiza zastosowania układu zwiększania zasięgu dla pojazdów elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, r. 95(nr 2):s. 127, 2019.
 20. A. Muc, A. Szeleziński, P. Lizakowski, and T. Noch. Długoterminowa analiza eksploatacji miejskiej sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 21(no. 1):s. 330, 2019.
 21. T. Muchowski, A. Muc, and A. Szeleziński. Centralne zarządzanie oprogramowaniem stanowisk laboratoryjnych na bazie systemu pinet i komputerów Raspberry Pi. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (nr 65):s. 95, 2019.
 22. T. Muchowski, A. Muc, and A. Szeleziński. Stosowanie QOS wraz z PCQ w laboratoriach uczelnianych w celu nadzorowanego współdzielenia dostępu do laboratoryjnych serwerów przez studentów. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (nr 65):s. 87, 2019.
 23. K. Noga. Nauczanie techniki cyfrowej na kierunku elektrotechnika w uniwersytecie morskim w Gdyni. Przegląd Elektrotechniczny, r. 95(nr 12):s. 276, 2019.
 24. K. Noga. Zastosowanie komputerowej symulacji w środowisko multisim w procesie kształcenia inżyniera. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (nr 65):s. 105, 2019.
 25. K. Noga, B. Pałczyńska, and R. Maśnicki. The multiplatform environment for simulation and features estimation of mixed-signal devices. In Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, page s. 220. Springer, Cham, 2019.
 26. K. Noga and D. Rabczuk. Laboratoryjny system cyfrowy programowany przez Ethernet oparty na magistrali SPI. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (nr 65):s.111, 2019.
 27. V. Shevchenko, O. Husev, R. Strzelecki, B. Pakhaliuk, N. Poliakov, and N. Strzelecka. Compensation topologies in IPT systems: standards, requirements, classification, analysis, comparison and application. IEEE Access, vol. 7:s. 120559, 2019.
 28. A. Szeleziński, A. Muc, L. Murawski, and D. D. Van. Introduction to the examination of thin-walled structures using the vibrodiagnostic method. Journal of KONES, vol. 26(no. 4):s. 241, 2019.
 29. A. Szeleziński, L. Murawski, and A. Muc. Diagnostic benchmarks on dynamic characteristics of thin-walled marine damaged structures. In Multidisciplinary Aspects of Production Engineering : Monograph : Engineering and technology, page s. 38. Sciendo, Warszawa, 2019.
 30. D. D. Van, A. Szeleziński, L. Murawski, and A. Muc. Modelling method of dynamic characteristics of marine thin-walled structure. Journal of KONES, vol. 26(no. 4):s. 39, 2019.

 

2018 r.

 1. A. Albrecht and A. Muc. Capabilities of local and remote monitoring and control of equipment used in marine ship industry. In Proceedings of the International Conference on: Human Safety in Work Environment. Operating Machinery and Equipment. Integrated Management Systems: Quality – Environment – Safety – Technology, October 23-27, 2018, Gdansk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn, page s. 135. STE Group, Warszawa, 2018.
 2.  Ł. Alfuth and A. Muc. Strategia sterowania wieloobrotowym napędem mechanicznym i analiza błędów. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):1–13, 2018.
 3. J. Iwaszkiewicz and A. Muc. A three phase 3-level inverter with reduced THD factor. Renewable Energy and Power Quality Journal, 1(16):772–777, 2018.
 4. A. Kasprowicz. Generator indukcyjny z falownikami wielopoziomowymi współpracujący z siecią elektroenergetyczna. Przegląd Elektrotechniczny, 94(11):159–165, 2018.
 5. J. Korpikiewicz and M. Mohamed-Seghir. Budowa modelu symulacyjnego regulatora przełączników zaczepów transformatora wn/sn. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (nr 60):s. 51, 2018.
 6. K. Kula. Układ identyfikacji on-line suboptymalnego modelu liniowego obiektu regulacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (60):57–62, 2018.
 7. A. Lazarowska. A new potential field inspired path planning algorithm for ships. In 2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR), pages 166–170. IEEE, Piscataway, NJ, 2018.
 8. A. Lazarowska. Research on new obstacle avoidance algorithms for ships. In 19th Annual General Assembly (AGA) of the International Association of Maritime Universities (IAMU) : proceedings, Barcelona, Spain, October 17-19, 2018, pages 434–441. International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Barcelona, 2018.
 9. J. Lisowski. Cooperative and non-cooperative game control strategies of the ship in collision situation. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12(1):83–91, 2018.
 10. J. Lisowski. Dynamic games methods in synthesis of safe ship control algorithms. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2018:art. ID 7586496, s. 1– 8, 2018.
 11. J. Lisowski. Methods of game theory in safe maritime transport. Robotics & Automation Engineering Journal, 3(4):ID 5555620, s. 1–3, 2018.
 12. J. Lisowski. Optimization methods in maritime transport and logistics. Polish Maritime Research, 25(4):30–38, 2018.
 13. J. Lisowski. Optymalizacja wielokryterialna gry pozycyjnej statków. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):37–42, 2018.
 14. J. Lisowski. Porównanie metod wielokryterialnej optymalizacji statycznej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):733–741, 2018.
 15. J. Lisowski. The safe control sensitivity functions in matrix game of ships. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12(3):527–532, 2018.
 16. J. Lisowski. Wielokryterialna optymalizacja wielokrokowej gry macierzowej statków. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):742–750, 2018.
 17. A. Łebkowski. Design, analysis of the location and materials of neodymium magnets on the torque and power of in-wheel external rotor pmsm for electric vehicles. Energies, 11(9):art. no. 2293, s. 1–23, 2018.
 18. A. Łebkowski. Design of an autonomous transport system for coastal areas. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12(1):117–124, 2018.
 19. A. Łebkowski. Evaluation of the possibility of using hybrid electric-propulsion systems for inland barges. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12(2):261–269, 2018.
 20. A. Łebkowski. Reduction of fuel consumption and pollution emissions in inland water transport by application of hybrid powertrain. Energies, 11(8):art. no. 1981, s. 1–16, 2018.
 21. A. Łebkowski. Steam and oxyhydrogen addition influence on energy usage by range extender - battery electric vehicles. Energies, 11(9):art. no. 2403, s. 1–20, 2018.
 22. A. Łebkowski and J. Wnorowski. Ship information systems using smartglasses technology. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Sląska, (100):211–222, 2018.
 23. A. Muc, J. Iwaszkiewicz, A. Szeleziński, and T. Noch. Analiza zużycia energii elektrycznej w ośrodkach dydaktycznych a ochrona środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska, 20:948–964, 2018.
 24. A. Muc, P. Lizakowski, M. Maliszewski, D. Skalski, and A. Pollak. Prawa pacjenta jako element kształtujący bezpieczeństwo zdrowotne. In Medycyna, zdrowie i kultura fizyczna - wybrane meandry, pages 120–129. Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Bydgoszcz, 2018.
 25. A. Muc, P. Lizakowski, M. Maliszewski, D. Skalski, and A. Pollak. Prawa socjalne osób z niepełnosprawnościami. In Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna: wybrane zagadnienia, pages 36–49. Pomorska Szkoła Wyższa, Gdynia ; Gdańsk ; Starogard Gdański, 2018.
 26. A. Muc, L. Murawski, and A. Szeleziński. Methods of cracks detection in marine structures’ welded joints based on signals’ time waveform analysis. Brodogradnja, 69(3):43–59, 2018.
 27. A. Muc, P. Mysiak, and A. Kasprowicz. Capabilities selected rules, recommendations and problems for the design of power electronics equipment installed on ships. In Proceedings of the International Conference on: Human Safety in Work Environment. Operating Machinery and Equipment. Integrated Management Systems : Quality – Environment – Safety – Technology, October 23-27, 2018, Gdansk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdansk, page s. 711. STE Group, Warszawa, 2018.
 28. A. Muc, P. Mysiak, and A. Kasprowicz. Utrzymanie urządzeń energoelektronicznych instalowanych na statkach w świetle zasad i zaleceń. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):864–876, 2018.
 29. A. Muc and A. Szeleziński. Stanowisko laboratoryjne do zdalnego badania i analizy połączeń spawanych z wykorzystaniem laserowych czujników przemieszczeń. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (58):63–67, 2018.
 30. A. Muc and Łukasz Alfuth. Wieloobrotowy napęd mechaniczny z autonomicznym zasilaniem i monitorowaniem. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (105):9–18, 2018.
 31. P. Mysiak, W. Sleszynski, and A. Cichowski. Current harmonic controller in multiple reference frames for series active power filter integrated with 18-pulse diode rectifier. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66(5):699–704, 2018.
 32. K. Noga. Wykorzystanie platform Arduino Uno oraz de2-115 do sterowania modelami aut. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (60):85–90, 2018.
 33. K. Noga and P. S. Motyka. Projektowanie układów cyfrowych w języku programowania sprzętu VHDL - prezentacja witryny internetowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (60):91–96, 2018.
 34. K. Noga and B. Pałczyńska. The simulation laboratory platform based on Multisim for electronic engineering education. In 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES) : Proceedings ICSES’18, September 10-12, 2018, Kraków, Poland, pages 269–274. IEEE, Piscataway, NJ, 2018.
 35. M. Rybczak. Improvement of control precision for ship movement using a multidimensional controller. Automatika, 59(1):63–70, 2018.
 36. A. Szeleziński and A. Muc. Logarytmiczny dekrement tłumienia w diagnostyce połączeń spawanych. Przegląd Spawalnictwa, 90(7):13–17, 2018.
 37. A. Szeleziński, A. Muc, and T. Muchowski. Analiza metod badan nieniszczących pod względem logistycznym. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):1154–1171, 2018.
 38. A. Szeleziński, A. Muc, and T. Muchowski. Logistyka wibrodiagnostycznych metod badan nieniszczących. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 70(12):1172–1180, 2018.
 39. A. Szeleziński, A. Muc, and L. Murawski. 2d and 3d time-frequency dynamic characteristics in the quality assessment of welded joints. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, (56 (128)):41–46, 2018.
 40. A. Szeleziński, A. Muc, and L. Murawski. Amplitudes spectrum comparison as a method of selecting welded joints. In Proceedings of the International Conference on: Human Safety in Work Environment. Operating Machinery and Equipment. Integrated Management Systems : Quality – Environment – Safety – Technology, October 23-27, 2018, Gdansk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdansk, page s. 703. STE Group, Warszawa, 2018.
 41. A. Szeleziński, A. Muc, and L. Murawski. Time – frequency dynamic characteristics 2d in the quality assessment of welded joints. Journal of KONES, 25(2):357–361, 2018.
 42. A. Szeleziński, A. Muc, and L. Murawski. Vibrodiagnostic of welded thin-walled plates with the usage of laser sensors in network infrastructure. Journal of KONES, 25(4):415–419, 2018.
 43. A. Szeleziński, L. Murawski, A. Muc, and D. V. Doan. Metoda elementów skończonych w modelowaniu konstrukcji okrętowych. cześć II – przykład obliczeń praktycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (105):19–31, 2018.
 44. M. Tomera. Switching-Based Multi-Operational Control of Ship Motion. Academic Publishing House EXIT, Warszawa, 2018.
 45. M. Tomera. Wielooperacyjne sterowanie ruchem statku w układzie o strukturze przełączalnej. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2018.

 

2017 r.

 1. A. Albrecht and A. Muc. Zdalne sterowanie redundantnymi urządzeniami okrętowymi. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 12):s. 1, 2017.
 2. A. Albrecht, A. Muc, and A. Szeleziński. Wybrane strategie sterowania redundantnymi urządzeniami okrętowymi. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (100):9–19, 2017.
 3. Z. Behrendt. Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):20–26, 2017.
 4. W. Gierusz. Elektryczne pędniki wieńcowe. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):50–56, 2017.
 5. W. Gierusz, A. Rak, and P. Sikora. Stanowisko badawcze do pomiaru parametrów falowania i wiatru na jeziorze. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):57–63, 2017.
 6. M. Grabarek, M. Parchomiuk, and R. Strzelecki. Conjugated control of triple active bridge converter with common hft. In Proceedings : [2017 11th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG)], Congress Palace, Cadiz, Spain, 04-06 April, 2017, pages 304–307. IEEE, Piscataway, NJ, 2017.
 7. A. Kasprowicz. Współpraca samowzbudnego generatora indukcyjnego seig z siecią elektroenergetyczna. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):71–82, 2017.
 8. A. Kasprowicz and M. Tocha. Szybka estymacja położenia początkowego wału silnika z magnesami trwałymi. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):83–90, 2017.
 9. J. Korpikiewicz. Dodatkowe możliwości regulacji energoelektronicznych przełączników zaczepów w transformatorach wn/sn. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (53):125–128, 2017.
 10. K. Kula. Metoda zwiększenia dokładności modeli uzyskiwanych metoda przekaźnikową. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (57):55–60, 2017.
 11. K. Kula. Open-loop control system of liquid level in double tank cascade system. In 2017 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pages 25–30. IEEE, Piscataway, NJ, 2017.
 12. K. Kula. Układ regulacji o 2 stopniach swobody dostosowany do sterowania obiektami o dużych opóźnieniach. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (57):61–66, 2017.
 13. K. Kula and M. Tomera. Control system of training ship keeping the desired path consisting of straight-lines and circular arcs. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11(4):711–719, 2017.
 14. A. Lazarowska. Multi-criteria aco-based algorithm for ship’s trajectory planning. TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11(1):31–36, 2017.
 15. A. Lazarowska. A new deterministic approach in a decision support system for ship’s trajectory planning. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, (71):469–478, 2017.
 16. A. Lazarowska. Wyznaczanie bezpiecznej trajektorii przy zastosowaniu algorytmu mrówkowego z uwzględnieniem charakterystyki manewrowej statku. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):109–115, 2017.
 17. A. Lazarowska. Zastosowanie grafu widoczności w planowaniu trasy przejścia statku. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):116–121, 2017.
 18. J. Lisowski. Game control of maritime objects. Journal of Marine Engineering and Technology, 16(4):165–176, 2017.
 19. J. Lisowski. Metody optymalizacji. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2017.
 20. J. Lisowski. Metody roju cząstek w optymalizacji procesów transportowych i logistycznych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 12):s. 592, 2017.
 21. J. Lisowski. Model symulacyjny procesu bezpiecznego sterowania ruchem statku. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 1 (1265)):s. 27, 2017.
 22. J. Lisowski. Porównanie bezpiecznych trajektorii statku z uwzględnieniem warunków sterowania optymalnego i rozgrywającego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):122–130, 2017.
 23. J. Lisowski. Positional game passing a greater number of ships with varying degree of cooperation. In Marine navigation : marine navigation and safety of sea transportation : proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, pages 67–76. CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, 2017.
 24. J. Lisowski. Wrażliwość bezpiecznego kierowania statkiem na niedokładność informacji o stanie procesu. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 12):s. 609, 2017.
 25. J. Lisowski. Wyznaczanie bezpiecznej i rozgrywającej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 3):s. 10, 2017.
 26. J. Lisowski and J. Affelt. Teoria gier w technice bilansowania mocy czynnej w mikrosieciach niskiego napięcia. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):11–19, 2017.
 27. J. Lisowski and J. Korpikiewicz. Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):91–99, 2017.
 28. J. Lisowski and Łukasz Sokołowski. Metody sterowania inteligentnego w oprogramowaniu labview. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):131–138, 2017.
 29. A. Łebkowski. Analysis of electric powertrain application to drive an inland waterway barges. In Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation : proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, pages 75–82. CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, 2017.
 30. A. Łebkowski. Badania eksploatacyjne układu napędowego lekkiego samochodu elektrycznego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):139–147, 2017.
 31. A. Łebkowski. Badania termiczne, przeładowania oraz zwarciowe akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, r. 93(nr 5):s. 67, 2017.
 32. A. Łebkowski. Badanie wpływu napowietrzania kadłuba łodzi z napędem elektrycznym na zużycie energii. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):148–156, 2017.
 33. A. Łebkowski. The concept of autonomous coastal transport. In proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, pages 351–357. CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, 2017.
 34. A. Łebkowski. Elektryczne pojazdy ciężarowe - przegląd technologii i badania wybranego pojazdu. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):157–166, 2017.
 35. A. Łebkowski. Light electric vehicle powertrain analysis. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska, (94):123–137, 2017.
 36. A. Łebkowski. Rejestrator parametrów pojazdu z napędem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, r. 93(nr 2):s. 284, 2017.
 37. A. Łebkowski. System gaśniczy dla pojazdu z napędem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, r. 93(nr 1):329, 2017.
 38. A. Łebkowski. System zarządzania pakietem akumulatorów w pojeździe z napędem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, r. 93(nr 9):s. 46, 2017.
 39. A. Łebkowski. Urządzenia do testowania akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, r. 93(nr 4):s. 161, 2017.
 40. A. Łebkowski. A way of neodymium-iron-boron magnets regeneration in surface-mounted PMSM used in electric vehicles. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 65(nr 5):s. 751, 2017.
 41. A. Miller. Algorytm sterowania ruchem równoległym dwóch statków z użyciem regulatora predykcyjnego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):167–172, 2017.
 42. M. Mohamed-Seghir. Algorytm sieci neuronowej do bezpiecznego sterowania ruchem statku w rozmytym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):173–178, 2017.
 43. M. Mohamed-Seghir. The fuzzy properties of the ship control in collision situations. In 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017), 3-5 July 2017, Gdynia, Poland : proceedings, page s. 107. IEEE, Piscataway, NJ, 2017.
 44. M. Mohamed-Seghir. Wyznaczanie trajektorii bezpiecznej statku z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):179–184, 2017.
 45. M. Mohamed-Seghir and J. Kruszewski. Concept of ‘sail by wire’ controller for a ship’s propulsion system from an unmanned ship perspective. Journal of Marine Engineering and Technology, 16(4):185–192, 2017.
 46. A. Muc. Zastosowanie technologii bezprzewodowych do zarządzania obiektami elektropneumatycznymi. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):185–192, 2017.
 47. A. Muc, J. Dzierżanowski, A. Szarmach, B. Bascik, P. Czapiewski, M. Piskunowicz, M. Krakowiak, T. Szmuda, P. Słoniewski, and E. Szurowska. Intracranial region of the vertebral artery: morphometric study in the context of clinical usefulness. FOLIA MORPHOLOGICA, 76(3):379–387, 2017.
 48. A. Muc, L. Murawski, and A. Szeleziński. Wykorzystanie programów bazujących na metodzie elementów skończonych do nauczania projektowania złożonych i wielkogabarytowych konstrukcji cienkościennych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (52):93–98, 2017.
 49. A. Muc and P. Mysiak. Badania symulacyjne i scenariusz testowania modeli w złożonych projektach energoelektronicznych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 12):s. 802, 2017.
 50. A. Muc, A. Szeleziński, and K. Gardyjasz. Znaczenie procesu projektowania przy doborze mocy napędu głównego kontenerowca. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 17:25–33, 2017.
 51. A. Muc, A. Szeleziński, and M. Kozioł. Przypadek wdrożenia lean management do branży motoryzacyjnej. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 17:35–49, 2017.
 52. A. Muc, A. Szeleziński, and M. Kozioł. Wybrane aspekty zastosowania lean 3
 53. management w inżynierii produkcji. In Techniczno-społeczne aspekty zarządzania i inżynierii produkcji, pages 97–112. Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk, 2017.
 54. A. Muc, A. Szeleziński, P. Mysiak, and S. Radomski. Badanie akceptacji oprogramowania open source na wydziałach inżynierskich uczelni technicznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (52):109–113, 2017.
 55. A. Muc, A. Szeleziński, and S. Radomski. Możliwości diagnostyki pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania open source. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, r. 18(nr 7-8 (209-210)):s. 208, 2017.
 56. L. Murawski, A. Szeleziński, A. Muc, and D. V. Doan. Dostosowanie ilości cylindrowego oleju smarowego do okrętowych silników wolnoobrotowych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r.69(nr 12):s. 89, 2017.
 57. L. Murawski, A. Szeleziński, A. Muc, and D. V. Doan. Metoda elementów skończonych w modelowaniu cienkościennych. konstrukcji okrętowych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, r. 69(nr 12):s. 99, 2017.
 58. P. Mysiak. Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):193–201, 2017.
 59. P. Mysiak and J. Korpikiewicz. Classical and solid-state tap-changers of hv/mv regulating transformers and their regulators. Acta Energetica, (nr 3 (32)):s. 110, 2017.
 60. P. Mysiak and J. Korpikiewicz. Stabilność napięciowa a regulacja napięcia. przełącznikami zaczepów transformatora elektroenergetycznego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):100–108, 2017.
 61. P. Mysiak, A. Muc, and A. Albrecht. Znaczenie symulacji komputerowych w nauczaniu energoelektroniki. Edukacja - Technika - Informatyka, (nr 2 (20)):s. 102, 2017.
 62. K. Noga. Modele symulacyjne kanałów w systemach radiokomunikacyjnych i ich charakterystyki. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (57):71–76, 2017.
 63. K. Noga. Przykłady przetwarzania dźwięku w środowisku VisSim. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (52):99–103, 2017.
 64. K. Noga. Zastosowanie metod numerycznych do badania rozkładów prawdopodobieństw sygnałów zakłócających. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):202–209, 2017.
 65. K. Noga. Zastosowanie układów programowalnych i języka vhdl w nauczaniu sterowania cyfrowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):210–216, 2017.
 66. K. Noga and B. Pałczyńska. Sieciowy rozproszony system pomiarowy w laboratorium dydaktycznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (52):105–108, 2017.
 67. K. Noga and D. Pęczkowski. Sterownik diod LED RGB mocy. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (57):89–94, 2017.
 68. M. Rybczak. Zastosowanie liniowych nierówności macierzowych do syntezy okrętowych układów sterowania. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):217–221, 2017.
 69. M. Rybczak and M. Tomera. Zastosowanie liniowych nierówności macierzowych do syntezy sterowania poziomem wody w układzie kaskadowym dwóch zbiorników. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, (57):109–116, 2017.
 70. A. Szeleziński, A. Muc, and K. Gardyjasz. Przygotowanie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu nowoprzyjetych pracowników na stanowisko konduktor/ kierownik pociągu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, r. 18(nr 7-8 (209-210)):s. 119, 2017.
 71. A. Szeleziński, A. Muc, and L. Murawski. Analysis concerning changes of structure damping in welded joints diagnostics. Journal of KONES, vol. 24(no. 4):s. 313, 2017.
 72. A. Szeleziński, A. Muc, and L. Murawski. Quality assessment of welded joints using the mean value distribution of amplitude spectrums calculated by the time window method. Journal of KONES, vol. 24(no. 2):s. 263, 2017.
 73. A. Szeleziński, A. Muc, and T. Noch. Elementy diagnostyki z procesem remontowym maszyn i urządzeń. In Techniczno-społeczne aspekty zarządzania i inżynierii produkcji, pages 73–84. Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk, 2017.
 74. A. Szeleziński, A. Muc, S. Radomski, and T. Noch. Analiza techniczno – ekonomiczna z wykorzystaniem programu solver jako narzędzia wspomagającego proces zarządzania organizacją. In Techniczno-społeczne aspekty zarządzania i inżynierii produkcji, pages 85–95. Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk, 2017.
 75. A. Szeleziński, L. Murawski, and A. Muc. Ocena jakości połączeń spawanych przez analizę logarytmicznego rozkładu wartości średnich widm amplitudowych obliczanych metoda okien czasowych. Przegląd Spawalnictwa, vol. 89(nr 12):s. 32, 2017.
 76. A. Szeleziński, L. Murawski, A. Muc, and D. V. Doan. Metoda elementów skończonych w modelowaniu konstrukcji okrętowych : cześć i – podstawy teoretyczne. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (100):51–62, 2017.
 77. M. Tomera. Fuzzy self-tuning pid controller for a ship autopilot. In Marine navigation : marine navigation and safety of sea transportation : proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, pages 93–103. CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, 2017.
 78. M. Tomera. Hybrid switching controller design for the maneuvering and transit of a training ship. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 27(no. 1):s. 63, 2017.
 79. M. Tomera. Sterowanie hybrydowe ruchem statku. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, (98):232–244, 2017.

 

2016 r.

 1. Gierusz W.: Simulation model of the LNG carrier with podded propulsion. Part 2. Full model and experimental results. Ocean Engineering, 2016, Vol. 123, No. 9, p. 28-44.
 2. Gierusz W.: Modelling the dynamics of ships with different propulsion systems for control purpose. Polish Maritime Research, 2016, Vol. 23, No. 1, p. 31-36.
 3. Gierusz W., Miller A.: Ship motion control system for replenishment operation. Applied Mechanics and Materials, 2016, No. 817, p. 214-223.
 4. Grabarek M., Strzelecki R., Tomasov V.S., Vinnikov D.: Four level inverter's DC bus voltage balancing with 3 terminal DAB converter, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG, 2016, p. 396-411.
 5. Grabarek M., Strzelecki R.: A novel approach to energy safety improvement in the marine power plants with active power surge compensator. 2nd IEEE Souther Power Electronics Conference, SPEC, 2016, No. S30, p. 1-6.
 6. Grabarek M.: Uśredniony model okrętowego kompensatora udarów mocy SN budowanego na podstawie czteropoziomowego falownika napięcia z diodami poziomującymi. Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, Nr 3, s. 164-168.
 7. Iwaszkiewicz J., Perz J.: Control of multilevel converters using wavelets transform. In: Power quality, Edited by.: Donsion M.P., Buzdugan M.I., 2016, Cambridge Scholars Publishing, p. 512-534.
 8. Kasprowicz A.: System stabilizacji napięcia i częstotliwości samowzbudnego generatora indukcyjnego. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, R. 92, Nr 12, s. 296-301.
 9. Tomczuk K., Mazurek P., Hemka L., Kasprowicz A., Błażejczyk T.: Investigation of HID-lamp light emission differences for different power supply methods. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 2016, Vol. 64, No. 4, p. 915-923.
 10. Kula K.: Heading control system with limited turning radius based on IMC structure. 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 2016, p. 134-139.
 11. Kula K.: Sterowanie poziomem cieczy przy pomocy regulatora wykorzystującego model neuronowy obiektu nieliniowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, Nr 51, s. 87-92.
 12. Kula K.: The autotuned dead-time compensating control system with improved disturbance rejection. 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS, 2016, Vol. 49, No. 25, p. 529-534.
 13. Lazarowska A.: Method of considering the dynamics of a ship in the process of determining a safe trajectory using an algorithm based on ant colony optimization. 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 2016, p. 625-639.
 14. Lazarowska A.: A trajectory base method for ship's safe path planning. 20th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES, 2016, Vol. 96, p. 1022-1031.  
 15. Lazarowska A.: Metoda uwzględniania dynamiki statku w procesie wyznaczania bezpiecznej trajektorii. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, Nr 51, s. 107-110.
 16. Lisowski J.: The sensitivity of state differential game vessel traffic model. Polish Maritime Research, 2016, Vol. 23, No. 2, p. 14-18.
 17. Lisowski J.: Analysis of methods of determining the safe ship trajectory. TransNav – The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2016, Vol. 23, No. 2, p. 223-228.
 18. Lisowski J.: Metody optymalizacji w bezpiecznym transporcie morskim. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, Nr 9, s. 446-454.
 19. Lisowski J.: Metody teorii gier w bezpiecznym transporcie morskim. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, Nr 9, s. 455-462.
 20. Lisowski J.: Symulacja programów komputerowego wspomagania bezpieczeństwa transportu morskiego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, Nr 9, s. 463-471.
 21. Lisowski J.: Multi-step matrix game of the safe ship control at various safe passing distance. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2016, No. 46, p. 141-146.
 22. Lisowski J.: Dynamic optimization of safe ship trajectory with neural representation of encountered ships. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2016, No. 47, p. 91-97.
 23. Lisowski J.: Optimization of multi-stage decision-making process at the game marine environment. The Scientific Journal of Warsaw University of Technology - Transport, 2016, No 114, p. 217-226.
 24. Łebkowski A.: Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem IGBT samochodu Fiat Panda 2. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 1, s. 25-30.
 25. Łebkowski A.: Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem MSFET samochodu Fiat Panda 2. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 1, s. 71-75.
 26. Łebkowski A.: Rozwiązania technologiczne elektrycznego samochodu sportowego SMOK. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 1, s. 89-94.
 27. Łebkowski A.: Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego łodzi. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 1, s. 109-113.
 28. Łebkowski A.: Samochody elektryczne - dźwięk ciszy. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 1, s. 155-159.
 29. Łebkowski A.: Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego gokarta. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 2, s. 21-26.
 30. Łebkowski A.: Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego motocykla. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 2, s. 45-50.
 31. Łebkowski A.: Porównanie właściwości elektrycznych układów napędowych ze skrzynią manualną i automatyczną. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2016, Nr 2, s. 89-94.
 32. Łebkowski A.: Electric motorcycle powertrain analysis. 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG, 2016, p. 364-368.
 33. Miller A.: Interaction forces between two ships during underway replenishment. Journal of Navigation, 2016, Vol. 69, Issue 6, p. 1197-1214.
 34. Miller A.: Input data selection for identification of the incremental ship’s model. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2016, No. 48, p. 29-36.
 35. Miller A.: Identification of a multivariable incremental model of the vessel. 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 2016, p. 218-224.
 36. Mohamed-Seghir M.: Computational intelligence method for ship trajectory planning. 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 2016, p. 636-640.
 37. Szeleziński A., Murawski L., Muc A.: Analysis of ability to detect defects in welding structures with usage of dynamic characteristics spectrums. Journal of KONES, 2016, No. 23, p. 365-372.
 38. Muc A., Idzikowski T., Szeleziński A., Maj M.: System do zarządzania infrastrukturą komputerową uczelni wyższej wykorzystujący technologię Intel AMT. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, Nr 48, s. 73-78.
 39. Meyer P., Szeleziński A., Muc A.: Metody badania szczelności rurociągów ciepłowniczych i ich znaczenie w logistyce przedsiębiorstw ciepłowniczych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, Nr 12, s. 431-449.
 40. Szeleziński A., Murawski L., Muc A., Gessela G.: Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2016, Nr 96, s. 179-187.
 41. Noch T., Szeleziński A., Muc A.: Sicherheitsingenieurwesen beim Betrieb von Maschinen und Geräten. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016, Tom 16, s. 307-316.
 42. Szeleziński A., Muc A., Noch T., Radomski S.: Stanowiska laboratoryjne do badania wybranych właściwości układów pneumatycznych. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016, Tom 16, s. 325-332.
 43. Szeleziński A., Muc A.: Koncepcja metody porównawczej w badaniu połączeń spawanych. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016, Tom 16, s. 317-324.
 44. Muc A.: Wybrane zasady modelowania przepływu krwi przez układ krwionośny z wykorzystaniem obwodów elektrycznych. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016, Tom 16, s. 285-296.
 45. Muc A., Saczuk J.: Układ do badania wybranych problemów związanych z obsługą portów w mikrokontrolerach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016, Tom 16, s. 297-306.
 46. Muc A., Szeleziński A., Noch T.: System wbudowany wspomagający pielęgnację terenów zielonych i redukujący zużycie energii. Monografia „Globalizacja a regionalna ochrona środowiska”, pod redakcją: Noch T., Wesołowska A., Wydawnictwo Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, 2016, s. 289-298.
 47. Mysiak P., Śleszyński W., Cichowski A.: Experimental test results of the 150kVA 18-pulse diode rectifier with series active power filter. 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG, 2016, p. 380-383.
 48. Mysiak P., Śleszyński W., Cichowski A., Kolan P., Wyrzykowski L.: Badania eksperymentalne prostownika osiemnastopulsowego o mocy 150 kVA z opcjonalnym szeregowym energetycznym filtrem aktywnym. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, Nr 50, s. 67-70.
 49. Mysiak P., Strzelecki R., Energoelektronika na obiektach morskich. IX Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL, 2016, s. 55-58.
 50. Studański R., Noga K.M.: Wyznaczanie rozkładu obwiedni sygnału transmitowanego w warunkach statycznych. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 2016, Nr 8-9, s. 995-999.
 51. Noga K.M.: Wykorzystanie robota humanoidalnego Robowisdom w dydaktyce techniki cyfrowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, Nr 51, s. 127-130.
 52. Noga K.M., Studański R.: Estimation of Nakagami distribution parameters in describing a fading radio-communication channel. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2016, Rok LVII, Nr 1, s. 69-81.
 53. Garus J., Noga K.M., Studański R.: Wyznaczanie odpowiedzi kanału radiokomunikacyjnego za pomocą ciągu pseudolosowego. Prace Instytutu Elektrotechniki, Nr 272, s. 63-73.
 54. Strzelecki R., Sak T., Dmitrovic Z.P., Moradewicz A., Grabarek M.: Multi pulse VSC arrangements with coupled reactors. 2nd IEEE Souther Power Electronics Conference, SPEC, 2016, No. S14, p. 1-6.
 55. Strzelecki R., Sak T., Rosłaniec Ł., Dmitrovic Z.P., Strzelecka N.: Coupled inductors based filter for matrix converters. 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG, 2016, p. 358-363.
 56. Usoltsev A.A., Tomasov V.S., Strzelecki R., Smirnov N.A., Egorov V.A.: Deep slot effect in the squirrel-cage induction motors with scalar (V/F) control. 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG, 2016, p. 271-275.
 57. Sak T., Strzelecka N., Strzelecki R.: Novel family of voltage converters with low harmonic distortion using coupled reactors. Electronics and Communications, 2016, Vol. 21, No. 5, p. 57-66.
 58. Tomera M.: Hybrid real-time way-point controller for ships. 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 2016, p. 630-635.
 59. Tomera M.: Sterowanie modelem fizycznym zbiornikowca wzdłuż zadanej trasy przejścia. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, Nr 51, s. 201-208.
 60. Piątek K., Firlit A., Wojciechowski D.: Field experience with Statcom in application to wind farms. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, R. 92, No. 5, p. 253-257.

2015 r.

 1. Gierusz W.: Simulation model of the LNG carrier with podded propulsion, Part 1: Forces generated by pods. Ocean Engineering, 2015, No. 108, p. 105-114.
 2. Mansouri M., Mohamed-Seghir M., Nounou H., Nounou M., Abu-Rub H.: Bayesian methods for time-varying state and parameter estimation in induction machines. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2015, Vol. 29, No. 7, p. 905-924.
 3. Lazarowska A.: Ship's trajectory planning for collision avoidance at sea based on ant colony optimization. Journal of Navigation, 2015, Vol. 68, No. 2, p. 291-307.
 4. Lisowski J.: Sensitivity of the game control of ship in collision situations. Polish Maritime Research, 2015, Vol. 22, No. 4(88), p. 27-33.
 5. Lazarowska A.: Swarm intelligence approach to safe ship control. Polish Maritime Research, 2015, Vol. 22, No. 4(88), p. 34-40.
 6. Lisowski J.: Multi-stage safe ship control with neural state constraints. 2nd IEEE International Conference on Cybernetics, CYBCONF, Gdynia, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8320-9, p. 56-61.
 7. Lisowski J.: Determination and display of safe ship trajectories in collision situations at sea. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 236, p. 128-133.
 8. Kula K.: An overview of roll stabilizers and systems for their control. TansNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2015, Vol. 9, No. 3, p. 405-414.
 9. Kula K.: Model-based controller for ship track-keeping using neural network. 2nd IEEE International Conference on Cybernetics, CYBCONF, Gdynia, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8320-9, p. 178-183.
 10. Kula K.: On-line autotuning of PID controller for desired closed-loop response. 20th International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR, Międzyzdroje, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8700-9, p. 707-711.
 11. Łebkowski A.: Emisja hałasu w pojazdach z napędem elektrycznym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, Nr 7, s. 48-62.
 12. Noga K.M.: Modele sterowane cyfrowo. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, Nr 46, s. 81-84.
 13. Noga K.M.: Zajęcia laboratoryjne z Techniki Cyfrowej w Akademii Morskiej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, Nr 46, s. 85-88.
 14. Noga K.M., Studański R.: Experimental investigations to determine the impulse response of radiocommunication channel. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2015, Nr 4 (203), s. 41-49.
 15. Garus J., Noga K.M. Studański R.: Determination of radio communication channel respond with help of pseudorandom sequence. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, 2015, Nr 12, s. 41-44.
 16. Lazarowska A.: Parameters influence on the performance of an Ant algorithm for safe ship trajectory planning. 2nd IEEE International Conference on Cybernetics, CYBCONF, Międzyzdroje, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8700-9, p. 140-145.
 17. Studański R., Noga K.M.: Przykłady odpowiedzi impulsowych kanału radiokomunikacyjnego w miejskim środowisku propagacyjnym. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 2015, Nr 8- 9, s. 1414-1418.
 18. Tomera M.: Swarm intelligence applied to identification of nonlinear ship steering model. 2nd IEEE International Conference on Cybernetics, CYBCONF, Międzyzdroje, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8700-9, p. 133-139.
 19. Tomera M.: A multivariable low speed controller for a ship autopilot with experimental results. 20th International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR, Międzyzdroje, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8700-9, p. 17-22.
 20. Tomera M.: Zastosowanie algorytmów rojowych do optymalizacji parametrów w modelach układów regulacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, Nr 46, s. 97-102.
 21. Tomera M.: Badanie i analiza algorytmów rojowych w optymalizacji parametrów regulatora kursu statku. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, Nr 46, s. 103-106.
 22. Miller A., Rybczak M.: Methods of controller synthesis using linear matrix inequalities and model predictive control. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2015, Nr 43 (115), p. 22-28.
 23. Grabarek M., Parchomiuk M., Strzelecki R.: Power Surge Compensator based on Four Level Diode Clamped Inverter for ship application. Average Model. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 447-453.
 24. Grabarek M.: Application of Wavelet Decomposition for Ship Power Surge Compensator. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 364-368.
 25. Parchomiuk M., Zymmer K., Zakrewski Z., Grabarek M.: 3-terminal high power medium voltage grid coupling converter. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 265-269.
 26. Grugel P., Strzelecki R., Kłosowski Z.: Analiza porównawcza równoległych energetycznych filtrów aktywnych – typowego (prądowego) i napięciowego, pracujących w sieciach o różnych topologiach. Przegląd Elektrotechniczny, 2015, Nr 7, s. 115-119.
 27. Grabarek M.: Uśredniony model okrętowego kompensatora udarów mocy SN budowanego na podstawie czteropoziomowego falownika napięcia z diodami poziomującymi. Przegląd Elektrotechniczny, 2015, Nr 2, s. 20-25.
 28. Kruszewski J.: Operational safety and efficiency Sail by Wire system in unmanned ship perspective. 20th International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR, Międzyzdroje, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8700-9, p. 950-954.
 29. Mysiak P., Strzelecki R., Sak T.: Solutions of Inverter Systems In Shore-to-Ship Power Supply Systems. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 454-461.
 30. Kasprowicz A., Tomczuk K.: Voltage and frequency stabilization system with self-excited induction generator. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 467-472.
 31. Husev O., Strzelecki R., Blaabierg F., Chopyk V., Vinnikov D.: Novel family of modified qZS buck-boost multilevel inverters with reduced switch count. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 98-105.
 32. Roasto I., Minambres-Marcos V., Romero-Cadaval E., Strzelecki R.: Design and evaluation of a base module of active power electronic transformer. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 384-389.
 33. Minambres-Marcos V., Roasto I., Romero-Cadaval E., Strzelecki R., Barrero-Gonzalez F.: Single-phase power electronics transformer with active functions for smart grid. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 528-533.
 34. Grugel P., Strzelecka N.: The comparative analysis of parallel active power filters – typical and voltage based in various operating conditions. 9th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2015, Lizbona, Portugalia, ISBN: 978-1-4799-6300-3, p. 138-143.
 35. Piątek K., Firlit A., Wojciechowski D.: Field experience with Statcom in application to wind farms. 12th Conference–Seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation, Łagów, Poland, 2015, ISBN: 978-1-4799-8415-2, p. 13-18.
 36. Shults T., Husev O., Roncero-Clemente C., Blaabjerg F., Strzelecki R.: Design of Three-Phase Three-Level CIC T-Source Inverter with Maximum Boost Control. Proceedings of the 41th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2015, 978-1-4799-0224-8, p. 56-61.
 37. Lisowski J.: Comparison of anti-collision game trajectories of ship in good and restricted visibility at sea. Chapter in "Activities in Navigation - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" edited by A. Weintrit, 2015, CRC Press Taylor and Francis Group, p. 201-210.
 38. Kula K.: Autopilot using the nonlinear inverse ship model. Chapter in "Activities in Navigation - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" edited by A. Weintrit, 2015, CRC Press Taylor and Francis Group, p. 101-107.
 39. Łebkowski A.: Evolutionary Methods in the Management of Vessel Traffic. Chapter in "Information, Communication and Environment - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" edited by A. Weintrit, 2015, CRC Press Taylor and Francis Group, p. 259-266.
 40. Łebkowski A.: 3D Navigator Decision Support System Using the Smartglasses Technology. Chapter in "Information, Communication and Environment - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" edited by A. Weintrit, 2015, CRC Press Taylor and Francis Group, p. 117-122.
 41. Lazarowska A.: Safe Ship Trajectory Planning Based on the Ant Algorithm – the Development of the Method. Chapter in "Activities in Navigation - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" Edited by A. Weintrit, 2015, CRC Press Taylor and Francis Group, p. 153-160.
 42. Łebkowski A.: Modułowy wirnik maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi. Patent P.415176, 08-12-2015.
 43. Łebkowski A.: Kasetowy system montażu pakietu akumulatorów w podwoziu gokarta z napędem elektrycznym. Patent P.414786, 13-11-2015.
 44. Łebkowski A.: Zestaw napędowy motocykla elektrycznego. Zgłoszenie patentowe W.124735, 28-12-2015.
 45. Łebkowski A.: Stelaż do zestawu napędowego łodzi elektrycznej. Zgłoszenie patentowe W.124736, 28-12-2015.
 46. Łebkowski A.: Konstrukcja falownika. Zgłoszenie patentowe W.124737, 28-12-2015.
 47. Strzelecki R., Husev O.: Falownik ze zintegrowanym stopniem podwyższającym napięcie. Patent P.412817, 23-06-2015.
 48. Strzelecki R., Husev O.: Układ falownika wielopoziomowego obniżająco-podwyższającego napięcie. Patent P.412815, 23-06-2015.
 49. Strzelecki R., Strzelecka N., Sak T.: Układ do przekształcania energii elektrycznej z wykorzystaniem przekształtników matrycowych połączonych równolegle. Patent P.414957, 25-11-2015.
 50. Strzelecki R., Sak T.: Sposób i układ do przekształcania energii elektrycznej z wykorzystaniem falowników wielopoziomowych połączonych równolegle. Patent P.414956, 25-11-2015.
 51. Grabarek M., Strzelecki R.: Układ zasilania sieci wydzielonej średniego napięcia prądu przemiennego. Patent P.412816, 23-06-2015.

2014 r.

 1. Dęsoł M.: Analiza awarii w układzie elektroenergetycznym systemu dynamicznego pozycjonowania statku. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 85, 2014, s.1-7.
 2. Kula K.: Cascade control systems of fin stabilizers. XIX Conference Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2014, pp. 868-873.
 3. Kula K., Pozorski K.: Układ regulacji z modelem wewnętrznym sterujący obiektem nieliniowym. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 40, 2014, s.65-69.
 4. Kula K.: Wykorzystanie metody przekaźnikowej do utworzenia modelu Kupfmullera. Aktualne problemy automatyki i robotyki, pod red. prof. Krzysztofa Malinowskiego, prof. Jerzego Józefczyka i prof. Jerzego Świątka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-040-6, Warszawa, 2014, s. 168-175.
 5. Lazarowska A.: Ant colony Optimization based navigational decision support system. 18th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES 2014, No. 35, 2014, pp.1013-1022.
 6. Lazarowska A.: Safe ship control method with the use of ant colony optimization. Solid State Phenomena, Vol. 210, 2014, pp. 234-244.
 7. Lazarowska A.: The ant colony algorithm for safe ship trajectory planning, simulation results. Logistyka, Nr 6, 2014, s.6604-6613.
 8. Łebkowski A.: Układ monitorowania parametrów pakietu akumulatorów pojazdu z napędem elektrycznym z wykorzystaniem technik GSM/GPS. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 11, 2014, s. 1396-1400.
 9. Lisowski J.: Comparison of dynamic games in application to safe ship control. Polish Maritime Research, No. 3, Vol. 21, 2014, pp. 3-12.
 10. Lisowski J.: Computational intelligence methods of safe ship control. 18th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES 2014, 2014, No. 35, pp. 634-643.
 11. Lisowski J.: Game strategies of ship the collision situations. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2014, Vol. 8, No. 1, 2014, pp. 69-77.
 12. Lisowski J., Gierusz W., Łebkowski A.: Nowoczesne metody sterowania ruchem statku handlowego. Elektronika, Nr 8, 2014, s. 13-15.
 13. Lisowski J.: Gry dynamiczne w syntezie sterowania obiektami ruchomymi. Aktualne problemy automatyki i robotyki, pod red. prof. Krzysztofa Malinowskiego, prof. Jerzego Józefczyka i prof. Jerzego Świątka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-040-6, Warszawa, 2014, s. 786-795.
 14. Lisowski J., Lazarowska A.: Comparison of dynamic programming and swarm intelligence based algorithms for ship's collision avoidance. Aktualne problemy automatyki i robotyki, pod red. prof. Krzysztofa Malinowskiego, prof. Jerzego Józefczyka i prof. Jerzego Świątka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-040-6, Warszawa, 2014, s. 614-623.
 15. Lisowski J., Lazarowska A.: Porównanie algorytmu mrówkowego oraz programowania dynamicznego do wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 11, 2014, s. 1400-1403.
 16. Lisowski J.: Optimization-supported decision-making in the maritime game environment. Solid State Phenomena, Vol. 210, 2014, pp. 215-222.
 17. Lisowski J.: Safety of maritime navigation based on the game theory. 9th International Conference on Risk Analysis and Hazard Mitigation RISK ANALYSIS 2014, pp. 467-478.
 18. Lisowski J.: The characteristics of the matrix game sensitivity of the safe passing of ships at sea. Solid State Phenomena, Vol. 210, 2014, pp. 258-264.
 19. Miller A.: Model Predictive Control of the ship's motion in presence of wind disturbances. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 39(111), 2014, pp. 107-115.
 20. Miller A., Rybczak M.: Model predictive control algorithm verification with the use of real time xPC target platform. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Joint Proceedings, Nr 84, 2014, pp. 73-84.
 21. Mohamed-Seghir M., Mansouri M., Nounou H., Abu-Rub H.: Non-linear and non-Gaussian states and parameters estimation using Bayesian methods, comparatives studies. Handbook of research on novel soft computing intelligent algorithms, theory and practical applications IGI GLOBAL, pp. 711-749.
 22. Mohamed-Seghir M., Mansouri M., Nounou M., Abu-Rub H.: Bayesian methods for time-varrying state and parameter estimation in induction machines. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2014, pp. 1-20.
 23. Mohamed-Seghir M.: The branch-and-bound method, genetic algorithm, and dynamic programming to determinate a safe trajectory in fuzzy environment. 18th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES 2014, No. 35, 2014, pp. 348-357.
 24. Noga K.: Cyfrowe sterowanie z zastosowaniem układów programowalnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 40, 2014, s. 73-76.
 25. Noga K.: Transmisja danych w kanale radiowym, wybrane zagadnienia w środowisku Vissim. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 40, 2014, s. 77-80.
 26. Rybczak M.: Bounded linear stability region in linear matrix inequalities for a multivariable object. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 39(111), 2014, pp. 133-139.
 27. Strzelecka N., Grugel P.: Problem stabilności energetycznych równoległych napięciowych filtrów aktywnych. Przegląd elektrotechniczny, Nr 12, 2014, s. 1-6.
 28. Strzelecki R., Grabarek M.: Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Cz. I: Przegląd zagadnienia. Wiadomości Elektroniczne, Nr 8, 2014, s. 19-21.
 29. Strzelecki R., Grabarek M.: Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Cz. II: Metoda wyznaczania mocy kompensujących. Wiadomości Elektroniczne, Nr 9, 2014, s. 7-10.
 30. Strzelecki R., Mysiak P.: A hybrid, coupled reactors based 18-pulse diode rectifier with active power filter. IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, 2014, pp. 94-101.
 31. Strzelecki R., Mysiak P., Wojciechowski D.: Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich. Elektronika, Nr 8, 2014, s. 19-21.
 32. Strzelecki R., Rasto I.: A simple modular active power electronic transformer. IEEE 23th International Symposium on Industrial Electronics ISIE 2014, pp. 1976-1980.
 33. Strzelecki R., Rasto I., Romero-Cadaval E.: Design of a simple modular active power electronic transformer. 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2014, pp. 1410-1415.
 34. Tomera M.: Ant colony optimization algorithm applied to ship steering control. 18th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES 2014, No. 35, 2014, pp. 83-92.
 35. Tomera M.: Dynamic positioning system for a ship on harbor maneuvering with different observers, experimental results. Polish Maritime Research, Vol. 21, No. 3(83), 2014, pp. 13-21.
 36. Tomera M., Kula K.: Sterowanie kaskadowe poziomem wody w układzie dwóch zbiorników. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 40, 2014, s. 127-132.
 37. Tomera M.: Regulator kursu statku optymalizowany algorytmem mrówkowym. Aktualne problemy automatyki i robotyki, pod red. prof. Krzysztofa Malinowskiego, prof. Jerzego Józefczyka i prof. Jerzego Świątka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-040-6, Warszawa, 2014, s. 624-633.
 38. Tomera M.: Sterowanie ślizgowe w układzie połączonych zbiorników. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 40, 2014, s. 111-118.
 39. Tomera M.: Zmiana położenia układu odwróconego wahadła przy użyciu sterowania ślizgowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 40, 2014, s. 119-126.

2013 r.

 1. Lisowski J., The sensitivity of computer support game algorithms of a safe ship control, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Nr 2, Vol. 23, 2013, s. 439-446.
 2. Lisowski J., Optimal and game control algorithms of ship in collision situations at sea, Control and Cybernetics, Nr 4, Vol. 42, 2013, s.773-792.
 3. Lisowski J., Szklarski A., The fluctuational model of small floating objects identifications by means of passive radar reflectors, Solid State Phenomena, Vol. 196, 2013, s. 88-94.
 4. Lisowski J., Lazarowska A., The radar data transmission to computer support system of ship safety, Solid State Phenomena, Vol. 196, 2013, s. 95-101.
 5. Lisowski J., The multi-step matrix game of safe ship control with different amounts admissible strategies/Navigational problems – marine navigation and safety of sea transportation, 10th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2013, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, 2013, s. 19-28.
 6. Lisowski J., Metody komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacjach kolizyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 1(192), 2013, s. 67-78.
 7. Strzelecki R., Lipiński L., Model symulacyjny energooptymalnego układu regulacji asynchronicznego napędu trakcyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, Vol.89, nr 02a, 2013, s. 13-20.
 8. Strzelecki R., Szczepankowski P., Strzelecka N., Four Level Diode-Clamped Back-to-Back Converter with Active DC Link Voltage Control, 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2013, Ljubljana, Słowenia, 2013, pp. 182-187.
 9. Strzelecki R., Husev O. Stepenko S.   Roncero-Clemente C. Romero-Cadaval E., The Experimental Investigation of high frequency 3L-NPCqZS inverter for photovoltaic application, Experimental Investigation of high frequency 3L-NPCqZS inverter for photovoltaic application, vol. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2013, Vienna, Austria, s.5969 -5974
 10. Mysiak P., Strzelecki R.  Klyta M., 36-Pulse Rectifier with a System of Coupled Three-Phase Reactors, 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE 2013, Ljubljana, Słowenia, 2013, s. 75 - 79
 11. Hartman M.T. Wojciechowski D., Emanuel’s Method Versus Iliovici’s Method for Reactive Power Compensation in Passive–Active Power Conditioning Scheme, Przegląd Elektrotechniczny, nr 01a, s. 212-217
 12. Wojciechowski D., Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy, prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2013.
 13. Kasprowicz A., Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym przy obciążeniu niesymetrycznym oraz nieliniowym, Zeszyty Naukowe Akademi Morskiej w Gdyni, Nr 78, , 2013, s. 23-42.
 14. Kula K., Automatycznie dostrajany regulator z kompensatorem czasu opóźnienia, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 36, 2013, s. 123-126.
 15. Mohamed-Seghir M., Mansouri M., Nounou H., Nounou M.,  Abu-Rub H., States and parameters estimation in induction motor using Bayesian Techniques, 10th Iinternational Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, ISS 2013, Hammamet, Tunisia, 2013. Publisher IEEE, New York .
 16. Mohamed-Seghir M., Mansouri M., Nounou H., Nounou M.,  Abu-Rub H., Estimation of nonlinear control parameters in induction machine using particle filtering, 10th Iinternational Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, ISS 2013, Hammamet, Tunisia, 2013. Publisher IEEE, New York .
 17. Noga K.M., Modulacje analogowe i cyfrowe w œrodowisku Mathcad i Vissim, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 36, 2013, s. 137– 140.
 18. Noga K.M, Górski K., Pakiet Multisim 12-nowe możliwoœci w edukacji, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 36, s. 65 – 68, 2013
 19. Łebkowski A., Negocjacje pomiędzy platformami agentowymi, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 78, 2013, s. 66-75.
 20. Tomera M., Pozycyjne sterowanie ruchem statku z różnymi typami obserwatorów. Badania symulacyjne, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 78, 2013, s. 110 -128.
 21. Tomera M., Rozmyty samonastrajalny regulator cyfrowy PID w układzie sterowania poziomem wody, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 36,  2013, s. 123-126.
 22. Rak A., Zastosowanie algorytmów uczenia przez wzmacnianie w układzie wyznaczania trajektorii zadanej manewrującego statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. Nr 78, s. 86 -96, 2013
 23. Lazarowska A., Application of Ant Colony Optimization in Ship's Navigational Decision Support System, 10th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2013, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, 2013, p. 53-62.
 24. Lazarowska A., Planowanie trasy przejœcia statku z zastosowaniem algorytmu mrówkowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 78, 2013, s. 43-52.
 25. Miller A., Ruch równoległy dwóch jednostek - zjawiska fizyczne i ich wpływ na proces sterowania, sposoby okreœlania wzajemnego położenia statków, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 78, 2013, s. 76-85.
 26. Miller A., Rybczak M., Trust allocation system for Blue Lady training ship taking into account efficient work of main propeller, Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, Nr 36(108), 2013, z.2, s. 123-130.
 27. Rybczak.M., Stanowisko badawcze wykorzystujące platformę czasu rzeczywistego xPC Target w celu weryfikacji algorytmu sterowania ruchem statku, Polish Maritime Research, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 78, 2013, s. 97-109.
 28. Wyszkowski J. Mindykowski J., Polish activities in IMO on Electro-Technical Officers (ETO) requirements, 10th  International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2013, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, 2013, p. 73-77.

2012

 1. Lisowski J., The optimal and safe trajectories for different forms of neural state constraints, Solid State Phenomena, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 180, 2012, p. 64-69.
 2. Lisowski J., Game ship control sensitivity in collision situations, Chapter in monograph "Risk Analysis VIII", WIT Press, Southampton, 2012, p. 369-380.
 3. Kudela W., Lisowski J., System wspomagania optymalnego sterowania i diagnostyki napędu głównego statku, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, 2012, s. 1663-1666.
 4. Lisowski J., Szklarski A., Fluktuacyjny model identyfikacji małych statków za pomocą reflektorów radarowych., Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, 2012, s. 1660-1663.
 5. Lisowski J., The sensitivity of safe ship control in restricted visibility at sea., TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No.1, 2012, pp. 35-45.
 6. Lisowski J., Game control methods in avoidance of ships collisions, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp. 3-10
 7. Gierusz W., Łebkowski A., The researching ship "Gdynia", Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1,ISSN 1233-2585, pp. 11-18
 8. R.Strzelecki, P.Szepankowski, M.Parchomiuk, M.Grabarek, Dwukierunkowy przekształtnik 4L-DC z aktywną regulacją napięć w obwodzie pośredniczącym, Przegląd Elektrotechniczny, nr 12a, s. 12-17
 9. D.Vinnikov, M.Adamowicz, R.Strzelecki, T.Jalakas, I.Roasto, Analytical Comparison between Capacitor Assisted and Diode Assisted Cascaded Quasi-Z-Source Inverters, Przegląd Elektrotechniczny, nr 01a, s. 212-217
 10. Kasprowicz A., Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach niesymetrii i nieliniowości obciążenia, Przegląd Elektrotechniczny, nr 12b, s. 315-318
 11. Kruszewski J., Supervisory Controller of the Ship Propulsion Plant, Solid State Phenomena, Vol. 180, pp. 46-55
 12. Lazarowska A.: Decision support system for collision avoidance at sea., Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp. 19-24.
 13. Mohamed-Seghir M., Safe ship's control in a fuzzy environment using a genetic algorithm, Solid State Phenomena, Vol. 180, pp.70-75
 14. Mohamed-Seghir M., The branch-and-bound metod and genetic algotirthm in avoidance of chips collisions in fuzzy environment, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp.45-49
 15. Noga K. M, Model kanału Saleh - Valenzuela, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 5, ss. 173 - 176
 16. Górski K., Noga K. M., Interfejs sterujący wielozadaniowym pojazdem, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 32, s. 61-64
 17. Noga K. M. , Wybrane zagadnienia z cyfrowego przetwarzania sygnałów - prezentacja witryny internetowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 32, s. 105-108
 18. Bargieł K, Noga K. M., Zastosowanie układów programowalnych do obsługi modelu przenośnika taśmowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 32, s. 27-30
 19. Pomirski J., Rak A., Gierusz W., Control system for trias on material ship model, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp. 25-30
 20. Rak A., Gierusz W., Reinforcement Learning in Discrete and Continous Romains Applied to Ship Trajectory Generation, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp.31-36
 21. Rybczak.M., Linear Matrix Inequalities in multivariable ship's steering, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp.37-44.
 22. Tomera M., Nonlinear observers design for multivariable ship motion control, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp. 50-56
 23. Tomera M., Dynamic positioning system design for "Blue Lady". Simulation tests, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp. 57-65,
 24. Tomera M., Talaśka M., Porównanie jakości pracy regulatorów stanu i PID w układzie kaskadowym dwóch zbiorników, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 32, s. 139-146
 25. Tomera M., Kasprowicz A., Zastosowanie reglatorów: neuronowego i rozmytego do sterowania poziomem wody w układzie kaskadowym dwóch zbiorników, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 3, s. 123-137
 26. Tomera M., Pozorski K., Porównanie metod estymacji zmiennych stanu w układzie kaskadowym dwóch zbiorników, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 32, s. 131-138
 27. Waszkiel A, Measuring system for paralel mooving chips, Polish Maritime Research, vol. 19, No. 74, Issue Special S1, ISSN 1233-2585, pp. 66-72
 28. Wojciechowski D., Unified LCL circuit for modular active power filter, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 31, pp. 1985-1997

2011 r.

 1. Bojarski P.,  Waszkiel A., Wykorzystanie histogramu w procesie korekty obrazu cyfrowego,  Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 70, Gdynia 2011,12 str.
 2. Benysek G., Strzelecki R., Modern power-electronics installations in the Polish electrical power network. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 236-251
 3. Benysek G.,Kazmierkowski P., Popczyk J., Strzelecki R., Power electronic systems as crucial part of a smart grid infrastructure - a survey, Bulletin of the Polish Academy of Sciences (Technical Sciences), vol. 59, no. 4, 2011, p.19
 4. Cwilewicz R., Lisowski J., The integrated maritime education and research activity of Gdynia Maritime University.  Chapter in monograph The 12th Annual General Assembly of IAMU - Green ships, eco shipping, clean seas, Gdynia Maritime University, Gdynia, 2011, p. 87-98.
 5. Gierusz  W., Waszkiel A. , Determination of suction forces and moment on parallel manoeuvring vessels for a future control system,Solid State Phenomena Vol. 180 (2012) pp 281-287 Online available since 2011/Nov/04 at www.scientific.net, 7 str.
 6. Górski K., Noga K. M., Niesamowity timer 555 - przykłady zastosowań, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 28, XXI Seminarium Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2011, Oddział Gdański PTETiS, 4 strony
 7. Kruszewski J., Supervisory Controller of the Ship Propulsion Plant; Solid State Phenomena Vol.180 (2012) pp 46-55 , Trans.Tech Publication, Switzerland, XIII Konferencja  Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności - ASMOR 2011 , Jastrzębia Góra 12-14.październik 2011
 8. Kula K., Adaptacja nastaw regulatora PID z wykorzystaniem metody przekaźnikowej, Krajowa Konferencja Automatyki, s. 663- 684, Zeszyt Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
 9. Lisowski J., The sensitivity of safe ship control in restricted visibility at sea. Chapter in monograph Collision avoidance methods and algorithms in navigation - marine navigation and safety of sea transportation, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2011, p. 75-84.
 10. Lisowski J., Algorytmy komputerowego wspomagania nawigatora w sytuacjach kolizyjnych. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 7, 2011, s. 671-673.
 11. Lisowski J., Optimal and game control algorithms of navigator support in avoidance of ships collisions. XVII Krajowa Konferencja Automatyki, Kielce-Cedzyna, 2011, p. 774-783.
 12. Mysiak P., Strzelecki R., A robust 18-pulse diode rectifier with coupled reactors Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 59, No. 4, 2011
 13. Mysiak P., Strzelecki R., Tunia H., Zymmer K., Supply System Based on the 18-pulse Diode Rectifier with Coupled Reactors and Integrated with the Series Active Power Filter. 7th International Conference - Workshop: Compatibility and Power Electronics (CPE 2011), Tallinn, Estonia, June 1-3, 2011. Rekomendacja do Transactions on Industrial Electronics
 14. Mysiak P., Strzelecki R, System zasilania z beztransformatorowym prostownikiem 18-pulsowym zintegrowanym z szeregowym filtrem aktywnym, X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 05-09.06.2011. Rekomendacja do Archiwum Elektrotechniki
 15. Noga K. M., Nowe stanowiska dydaktyczne do nauki cyfrowego sterowania z wykorzystaniem układów programowalnych, ukaże się w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 28, XXI Seminarium Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2011, Oddział Gdański PTETiS, 4 strony
 16. Noga K. M., Charakterystyka kanału z zanikami opisanymi rozkładem h-m,Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia, 2011, Nr 185A, 8 stron , s. 295 - 304
 17. Strzelecki R., Wojciechowski D., Adamowicz M., Układ wielopoziomowego wielofazowego falownika zasilanego z wielu źródeł, zwłaszcza źródeł o różnym napięciu i niepołączonych między sobą bezpośrednio.  Patent PL 379980 (19.06.2006). Data udzielenia patentu: 23-05-2011
 18. Szczepankowski P., Wojciechowski D, Szwarc K. J., Modulacja 3D-SVPWM dla przekształtników wielopoziomowych czterogałęziowych na bazie funkcji kształtu, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 87 NR 6/2011, 7 stron.
 19. Tomera M., Kalman-Bucy filter design for multivariable ship motion control,Methods and Algorithms in Navigation - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Editors Adam Weintrit; Tomasz Neumann, Published by CRC Press/Balkema, 2011, pp. 21-31 (11 stron)
 20. Tomera M., Kęska J., Kasprowicz A., Sterowanie poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników przy użyciu mikrokontrolera TMS320F28335, przyjęty do druku w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 29, (10 stron)
 21. Tomera M., Porównanie jakości pracy trzech algorytmów typu PID: liniowego, rozmytego i neuronowego Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, Nr. 6/2011, (e-pismo naukowo-techniczne dla praktyków, www.elektro-innowacje.pl) (19 stron)
 22. Wojciechowski D., Strzelecki R., High Power, Medium Voltage, Modular Active Power Filtering System, Compatibility and Power Electronics, CPE2011, Tallinn, 2011, 6 stron.
 23. Wojciechowski D., Strzelecki R., Obwód LCL dla systemów równoległej kompensacji aktywnej, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE2011, Łódź, 2011, 7 stron.
 24. Wyszkowski J., Mindykowski J., Electrical, Electronic and Control Engineerin - New Mandatory Standards of Competence for Engineer Officers, Regarding Provisions of the Manila Amendments to the STCW Code, 9th International Navigational Symposium On Marine Navigation And Safety Of Sea Transportation TRANS-NAV Gdynia, 2011, 5 str.
 25. Vinnikov D.,  Roasto I., Strzelecki R.; Adamowicz M., Step-Up DC/DC Converters with Cascaded Quasi-Z-Source Network. IEEE Trans. on Industry Electronics, Vol.PP, Issue 99 (oczekujący na wydruk), 2011, 1-8

2010 r.

 1. Adamowicz, M., Strzelecki R., Krzemiński Z., Szewczyk, J., Lademan L., Application of wireless communication to small WECS with induction generator, 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON, Malta 2010, p. 944-948
 2. Adamowicz, M., Strzelecki, R., Szewczyk, J., Lademan, L., Wireless short-range device for wind generators, 12th Biennial Baltic Electronics Conference BEC 2010, Tallinn, Estonia 2010, p. 313-316  
 3. Adamowicz M., Strzelecki R., Vinnikov D., Cascaded quasi-Z-source inverters for renewable energy generation systems, International Conference, Exhibition on Ecologic Vehicles and Renewable Sources EVER, Monaco 2010, p. 1-6
 4. Gierusz W., Laboratorium podstaw automatyki, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2010
 5. Górski K., Noga K. M., Graficzne programowanie mikrokontrolerów w środowisku Realizer, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2010, nr 28, s. 63-67
 6. Kasprowicz A., Samowzbudny generator indukcyjny z rozszerzonym zakresem stabilizacji częstotliwości, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 12/2010, s. 222-226
 7. Kasprowicz A., Samowzbudny generator indukcyjny z rozszerzonym zakresem stabilizacji częstotliwości napięcia wyjściowego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko 2010, s. 31-34
 8. Kasprowicz A., Stabilizacja amplitudy i częstotliwości napięcia wyjściowego elektrowni wiatrowej z samowzbudnym generatorem indukcyjnym, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 2/2010, s. 237-242
 9. Kruszewski J., Supervisory "Sail by Wire" system on risk-based regime for ship's safety performance, 4th International Maritime Conference on Design for Safety and 3rd Workshop on Risk-Based Approaches in the Marine Industries, Trieste, Italy, 2010, p. 59-63
 10. Kula K., Autotuning of the controllers in a cascade system with the Smith predictor, Joint Proceedings of Gdynia Maritime Academy; Hochschule Bremenhaven, Gdynia, 2010, p. 39-47
 11. Lisowski J., Optimization decision support system for safe ship control, Chapter in monograph "Risk Analysis VII - Simulation and Hazard Mitigation", WIT Press, Southampton-Boston, 2010, p. 259-272
 12. Lisowski J., Sensitivity of safe ship control in collision situations, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19, No 4A, 2010, p. 77-79
 13. Lisowski J., Szklarski A., Model fluktuacyjny wykrycia małego obiektu pływającego z biernym reflektorem radarowym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok 51, Nr 180A, 2010, s. 147-155
 14. Łebkowski A., Klonowski L., Aplikacje w systemach SCADA, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010, 163 s.
 15. Mysiak P., Analiza pracy w dziedzinie częstotliwościowej trójfazowego dławika sprzężonego zastosowanego w wybranych układach wielopulsowych przekształtników diodowych, Przegląd Elektrotechniczny, nr 6/2010, s. 128-133
 16. Mysiak P., Analiza pracy w dziedzinie częstotliwościowej trójfazowego dławika sprzężonego zastosowanego w wybranych układach wielopulsowych przekształtników diodowych (skrót), VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-MITEL 2010, Gorzów Wlkp. 2010, s. 289-301
 17. Mysiak P., Prostownik 18-pulsowy 20kVA ze wspomagającym szeregowym filtrem aktywnym małej mocy, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, Nr 2/2010, s. 308-314
 18. Mysiak P., Wielopulsowe prostowniki diodowe z dławikami blokującymi wyższe harmoniczne prądu (monografia habilitacyjna), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010
 19. Mysiak P., 20 kW 18-pulse diode converter - results of laboratory tests, 12th Biennial Baltic Electronics Conference BEC 2010, Tallinn, Estonia, CD ROM
 20. Noga K. M., Pakiet Multisim - zaawansowane przykłady zastosowań w dydaktyce, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2010, nr 28, s.113-118
 21. Noga K. M., Pałczyńska B., Overview of fading channel modeling, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2010, Vol. 56, No. 4, p. 339-334
 22. Noga K. M., Radwański M., Modern improvements in the digital logic laboratory, Technological Developments in Networking, Education and Automation, edited by Magued Iskander, USA, Springer 2010, p. 109-114
 23. Noga K. M., Radwański M., Software package for experimental determination of digital circuit characteristics, Metrologia dziś i jutro, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 97-108
 24. Noga K. M., Radwański M., Using the virtual model in teaching digital signal processing, Technological Developments in Education and Automation, edited by Magued Iskander, USA, Springer 2010, p. 195-200
 25. Pietryka J., Adamowicz M., Szewczyk J., Krzemiński Z., Wysokosprawne układy aktywnej filtracji wyjściowej w przekształtnikach elektrowni wiatrowych, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko 2010, s. 117-120
 26. Rybczak M., Gierusz W., Linear matrix inequalities in multivariable ship's steering, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19, No. 4A, p. 100-106
 27. Strzelecki R., Adamowicz M., Przekształtniki podwyższająco-obniżające DC-AC z kaskadowymi obwodami typu qZ, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 2/2010, s. 370-375
 28. Szewczyk J., Adamowicz M., Krzemiński Z., Bezczujnikowy układ regulacji elektrowni wiatrowej w stanach lotnego startu i osłabiania pola generatora klatkowego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko 2010, s. 121-125
 29. Strzelecki R., Benysek G., Introduction, w monografii "Power electronics in smart electrical energy networks" (Eds. R. Strzelecki, G. Benysek), Pekin, China Machine Press, 2010, s. 1-9, ISBN: 978-7-111-31079-2 (w jęz. chińskim)
 30. Strzelecki R., Benysek G., Active power quality controllers, w monografii "Power electronics in smart electrical energy networks" (Eds. R. Strzelecki, G. Benysek), Pekin, China Machine Press, 2010, s. 192-225, ISBN: 978-7-111-31079-2 (całość w jęz. chińskim)
 31. Strzelecki R., Vinnikov D., Models of the qZ-converters, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 6/2010, p. 80-86
 32. Strzelecki R., Zinoviev G. S., Overview of power electronics converters and controls, w monografii "Power electronics in smart electrical energy networks" (Eds. R. Strzelecki, G. Benysek), Pekin, China Machine Press, 2010, s.  44-88, ISBN: 978-7-111-31079-2 (całość w jęz. chińskim)
 33. Tomera M., Discrete Kalman filter design for multivariable ship motion control: experimental results with training ship, Joint Proceedings of Gdynia Maritime Academy & Hochschule Bremenhaven, Gdynia, 2010, p. 26-34
 34. Tomera M., Nonlinear controller design of ship autopilot, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), 2010, Vol. 20, No 2, p. 271-280
 35. Tomera M., Regulator PID, Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, Nr 2/2010, s. 89-92
 36. Tomera M., Kaczmarczyk M., Komputerowy układ sterowania poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 27, s. 73-76
 37. Wojciechowski D., Predictive control of high power active filter system with LCL circuit, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, Bari, Italy, 2010, 6 p.
 38. Wojciechowski D., Układ sterowania równoległym filtrem aktywnym ze sprzęgającym obwodem LCL, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 2/2010, s. 65-70
 39. Wojciechowski D., Strzelecki R., Control of high power active filtering system with zero current ripples, International Exhibition and Conference for Power Electronics Intelligent Motion Power Quality PCIM, Shanghai, China 2010, 6 p.
 40. Wojciechowski D., Strzelecki R., High power zero ripples active filtering system with power modules operating in parallel, 12th Biennial Baltic Electronic Conference BEC 2010, Tallinn, Estonia, 4 p.
 41. Wojciechowski D., Strzelecki R., Predictive control of active filter system with LCL coupling circuit, International Power Electronics Conference IPEC, Sapporo, Japan 2010, 7 p.
 42. Vinnikov, D., Roasto, I., Strzelecki, R., Adamowicz, M., Performance improvement method for the voltage-fed qZSI with continuous input current, 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON, Malta 2010, p. 1459-1464
 43. Vinnikov, D., Roasto, I., Strzelecki, R., Adamowicz, M., Two-stage quasi-Z-source network based step-up DC/DC converter, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, Bari, Italy 2010, p. 1143-1148
 44. Vinnikov D., Roasto I., Zakis J., Strzelecki R., New step-up DC/DC converter for fuel cell powered distributed generation systems: some design guidelines, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 8/2010, p. 245-252
 45. Zakis J., Vinnikov D., Roasto I., Strzelecki R., Design guidelines of new step-up DC/DC converter for fuel cell powered distributed generation systems, 8th International Symposium Topical Problems in the field of Electrical and Power Engineering, Parnu, Estonia 2010, p. 33-41

2009 r.

 1. Adamowicz M., Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana bez styków ślizgowych dla małych elektrowni wodnych i wiatrowych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 2/2009, s. 7-12
 2. Adamowicz M., Bieszke R., Gozdalik M., Strzelecka N., Toward integrated buck-boost inverters: quasi Z-source and T-source inverters, Proceedings of 7th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral School of Energy and Geotechnology, Narva-Joesuu, Estonia, s. 9-14
 3. Adamowicz M., Strzelecka N., T-source inverter, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 10/2009, s. 233-238
 4. Adamowicz M., Strzelecki R., Cascaded doubly fed induction generator with a back-to-back converter connected to a small distributed generation system, International Conference on Ecological Vehicles Renewable Energies EVER 2009, Monaco, CD-ROM
 5. Adamowicz M., Strzelecki R., Mysiak P., Cascaded doubly fed induction generator using PFC rectifiers, 6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2009, Badajoz, Spain, 2009, s. 186-190
 6. Egorov M., Vinnikov D., Strzelecki R., Adamowicz M., Comparison of three-phase isolated DC/DC converters with Z- and quasi-Z-source inverters, Proceedings of 7th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral School of Energy and Geotechnology, Narva-Joesuu, Estonia, s. 9-14
 7. Egorov M., Vinnikov D., Strzelecki R., Adamowicz M., Impedance-source inverter-based high-power DC/DC converter for fuel cell applications, Proceedings of 8th EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering, Karpacz 2009, s.1-4
 8. Dąbała K., Krzemień Z., Piechowski L., Kruszewski J., Prądnica synchroniczna bezszczotkowa z niezależnie wirującymi biegunami, Zgłoszenie Patentowe nr P. 389970, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 9. Gierusz W., The H2 and robust Hinf regulators applied to multivariable ship steering, rozdział w monografii Marine navigation and safety of sea transportation, edited by Adam Weintrit, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2009, p. 531-540
 10. Gierusz W., Lisowski J., Sajnaj K., Identyfikacja podsystemu układu sterowania silnika głównego statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 11. Górski K., NogaK.M., Wielozadaniowy pojazd sterowany cyfrowo, XIX Seminarium Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2009, Oddział Gdański PTETiS, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 26, s. 49-52
 12. Hoimoja H., Vinnikov D., Strzelecki R, Application of ultra capacitors in low-voltage power supply systems of light rail vehicles, The 2009 World Congress on Electronics and Electrical Engineering WCEEENG, Cairo, Egypt, 5 s.
 13. Kasprowicz A.,Model matematyczny samowzbudnego generatora indukcyjnego - analiza samowzbudzenia, stany przejściowe, stan ustalony, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 14. Kasprowicz A., Stabilizacja amplitudy i częstotliwości napięcia wyjściowego elektrowni wiatrowej z samowzbudnym generatorem indukcyjnym, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2009, Łódź, CD-ROM
 15. Kasprowicz A.,Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym dla zastosowań w autonomicznych systemach zasilających, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 16. Kruszewski J., Fuzzy logic and optimal control of the ship propulsion plant, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No 4B, 2009, s. 112-117
 17. Kruszewski J., Prądnica synchroniczna pierścieniowa z niezależnie wirującymi biegunami, Zgłoszenie Patentowe nr P.389969, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 18. Kruszewski J., Prądnica synchroniczna szczotkowa z niezależnie wirującymi biegunami, Zgłoszenie Patentowe nr P. 389971, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 19. Kula K., Dostrajanie nastaw regulatora sterującego układem o dużych stałych czasowych opóźnienia, Elektronika.Konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2009,s.23-27
 20. Kula K., Automatyczne strojenie regulatora PID w układzie on-line na podstawie identyfikacji metodą przekaźnikową, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 21. Labuda A., Pomirski J., Rak A., Model manipulatora o dwóch stopniach swobody, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 22. Lisowski J., Dynamic programming of safe ship trajectory with neural state constraints, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 4B, 2009, s. 126-129
 23. Lisowski J., Sensitivity of safe game ship control on base information from ARPA radar, rozdział w monografii Radar Technology, Book  IN-TECH, Vienna, 2009, p. 1-26
 24. Lisowski J., The comparison of safe control methods in marine navigation in congested waters, rozdział w monografii Marine navigation and safety of sea transportation, edited by Adam Weintrit, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2009, s. 507-515
 25. Lisowski J., Pachciarek A., Transmisja danych nawigacyjnych w układzie komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacji kolizyjnej, Przegląd Telekomunikacyjny, nr 1, 2009, s. 33-35
 26. Łebkowski A., Mobilny zestaw dla pojazdu z napędem elektrycznym, Zgłoszenie Patentowe nr P. 388354, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 27. Łebkowski A., Sposób konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny, Zgłoszenie Patentowe nr P. 388624, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 28. Łebkowski A., System gaśniczy dla pojazdu z napędem elektrycznym, Zgłoszenie Patentowe nr P. 388461, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 29. Łebkowski A., Układ diagnostyczny pojazdu z napędem elektrycznym, Zgłoszenie Patentowe nr P. 388350, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 30. Łebkowski A., Weryfikacja systemów sterowania statkiem z wykorzystaniem modeli fizycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 31. Miszke W., Pomirski J., Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 32. Mohamed-Seghir M., Programowanie dynamiczne w rozmytym otoczeniu do sterowania statkiem, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 33. Morawski L., Odporny regulator PD kursu autopilota okrętowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 34. Morawski L., Optymalny regulator kursu statku - badania z modelem fizycznym zbiornikowca na jeziorze, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 35. Morawski L., Problem of stopping vessel at the waypoint for full-mission control autopilot, rozdział w monografii Marine navigation and safety of sea transportation, edited by Adam Weintrit, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2009, s. 347-352
 36. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Controlling the motion of a ship stopping at a waypoint, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 4 B, 2009, s. 147-150
 37. Morawski L., Pomirski J., Sikora P., Sokół R., Measurement system for wind and waves characteristics registration on the Silm Lake, rozdział w monografii Marine navigation and safety of sea transportation, edited by Adam Weintrit, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2009, s. 479-481
 38. Morawski L., Szuca Z., The monitoring of ship propulsion by torque and rotational speed measurements on the propeller shaft , Journal of Polish CIMAC, Vol. 4, No. 1/2009, 6 s.
 39. Morawski L., Szuca Z., The monitoring of ship propulsion by torque and rotational speed measurements on the propeller shaft, Proceedings of 13th International Congress International Maritime Association of Mediterranean IMAM 2009 Towards the Sustainable Marine Technology and Transportation, Istanbul, Turkey, Vol. II,  s. 463-468
 40. Mysiak P., A multipulse diode converter with small active power filter, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, No. 59/2009, s. 7-16
 41. Mysiak P., Multipulse diode converters - frequency domain analysis of operation of the applied coupled three-phase reactor, 6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2009, Badajoz, Spain, 2009, s. 53-59
 42. Mysiak P., Przegląd rozwiązań prostowników energoelektronicznych o zmniejszonym oddziaływaniu na sieć zasilającą. Zastosowania i tendencje rozwojowe, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 12/2009, s. 231-241
 43. Mysiak P., Wielopulsowy przekształtnik diodowy - analiza pracy zastosowanego trójfazowego dławika sprzężonego, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 2/2009, s. 119-124
 44. Mysiak P., Adamowicz M., Przekształtnik 18-pulsowy o mocy 20kW z szeregowym filtrem aktywnym - wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 45. Mysiak P., Adamowicz M., Strzelecki R., Prostownik 18-pulsowy 20kW ze wspomagającym szeregowym filtrem aktywnym małej mocy, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2009, Łódź, CD-ROM
 46. Noga K.M., Kanał transmisyjny z zanikami opisanymi rozkładem k - m, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 2009, s. 619-622
 47. Noga K. M., Radwański M., Modern improvements in the digital logic laboratory, International Joint Conferences on Computer, Information and Systems Sciences CISSE 09, w części International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment and E-learning EIAE 09, University of Bridgeport, Bridgeport, USA, s. 6
 48. Noga K.M, Radwański M., MULTISIM. Technika cyfrowa w przykładach, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2009, 208 stron
 49. Noga K.M, Radwański M., Symulacja układów cyfrowych, Zastosowanie pakietu MULTISIM 10, Elektronika Praktyczna, nr 6/2009, s. 72-77
 50. Noga K.M, Radwański M., Zastosowanie pakietu MULTISIM w dydaktyce techniki cyfrowej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 51. Pałczyńska B., Noga K. M., Measurement system based on distributed intelligence technology, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 4 B, 2009, s.167-171
 52. Pałczyńska B., Wyszkowski J., Analysis  of  time-varying  low-frequency  magnetic field emitted from  the ship's  inverter-fed  induction  motor, IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Portugal, 2009
 53. Rak A., Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w układach sterowania ruchem statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 54. Rybczak M., Sieć Ethernet Industrial, Zeszyt Naukowy Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 55. Strzelecka N., Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu "buck-boost" z transformatorem impulsowym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 56. Strzelecka N., New circuit modification of the Z-source inverter, Proceedings of 6th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral School of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, s. 55-58
 57. Strzelecki R., Technologie energoelektroniczne w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 58. Strzelecki R., Benysek G., Nowoczesne układy energoelektroniczne w systemach dystrybucji energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 11/2009, s. 1-13
 59. Strzelecki R., Adamowicz M., Przekształtniki podwyższająco-obniżające DC-AC z kaskadowymi obwodami typu qZ, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2009, Łódź, CD-ROM
 60. Strzelecki R., Adamowicz M., Strzelecka N., Bury W., New type T-Source inverter, 6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2009, Badajoz, Spain, 2009, s. 191-195
 61. Strzelecki R., Bury W., Adamowicz M., Strzelecka N., New alternative passive networks to improve the range of output voltage regulation of the PWM inverters, IEEE Conference APEC 2009, Washington, USA, s. 857-863
 62. Szklarski A., Lisowski J., Prawdopodobieństwo wykrycia małego obiektu pływającego z biernym reflektorem radarowym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 63. Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multicriteria optimisation in weather routing, rozdział w monografii Marine navigation and safety of sea transportation, edited by Adam Weintrit, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2009, s. 423-429
 64. Szłapczyński R., Śmierzchalski R., Supporting navigator's decisions by visualizing ship collision risk, Polish Maritime Research, Vol. 16, No. 1 (59), 2009, s. 83-88
 65. Tomera M., Model matematyczny statku CYBERSHIP II, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 66. Tomera M., Projekt regulatora nieliniowego dla autopilota statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 67. Tomera M., Sterowanie predykcyjne ruchem statku na kursie, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 68. Wojciechowski D., Estymator SEM sieci o wysokiej dynamice odtwarzania - zastosowanie w układzie sterowania równoległym filtrem aktywnym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 69. Wojciechowski D., Novel controller for 3-phase active power filter with LCL coupling circuit, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 10/2009, s. 208-212
 70. Wojciechowski D., Novel predictive control of 3-phase LCL-based active power filter, 6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2009, Badajoz, Spain, 2009, s. 298-305
 71. Wojciechowski D., Układ sterowania równoległym filtrem aktywnym ze sprzęgającym obwodem LCL, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2009, Łódź, CD-ROM
 72. Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Działania zmierzające do zmiany konwencji STCW i jej kodeksów A i B w celu ustanowienia międzynarodowych wymagań kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
 73. Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Novelties in the development of the qualification standards for electro-technical officers under STCW convention requirements , rozdział w monografii Marine navigation and safety of sea transportation, edited by Adam Weintrit, Gdynia Maritime University - The Nautical Institute in London, Gdynia, 2009, s. 761-770
 74. Vinnikov D., Strzelecki R., Comparison of 2- and 3-level half-bridge DC/DC converters for high-voltage high power applications, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 10/2009, s. 217-221
 75. Vinnikov D., Egorov M., Strzelecki R., Evaluative analysis of 2- and 3-level DC/DC converters for high-voltage high-power applications, 6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2009, Badajoz, Spain, 2009, s. 432-437
 76. Vinnikov D., Roasto I., Strzelecki R., Experimental study of voltage-fed quasi-Z-source inverter based isolated DC/DC converter, Electrical Engineering Research Report, Vol. 3, s. 1-7

2008 r.

 1. Adamowicz M., Układ regulacji silnika indukcyjnego z osłabionym polem w szczelinie powietrznej, rozprawa doktorska 2008
 2. Adamowicz M., Generator indukcyjny z maszyną dwustronnie zasilaną w układzie bez styków ślizgowych, V Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 1-4, CD-ROM 4 s.
 3. Adamowicz M., Strzelecki R., Cascaded doubly fed induction generator for mini and micro power plants connected to grid, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, Poznań 2008, CD-ROM s. 1752-1756
 4. Dziedzicki K., Łebkowski A., Metoda ewolucyjna dla systemu sterowania statkiem, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5, Kościelisko 2008, s. 337-340
 5. Dziedzicki K., Łebkowski A., Śmierzchalski R., A competitive multipopulation evolutionary algorithm for ship trajectory planning, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Elektronika. Evolutionary Computation and Global Optimization, z. 165, s. 67-76
 6. Dziedzicki K., Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Gierusz W., A multi-population, competitive evolutionary algorithm for ship trajectory planning, Computational Intelligence: Methods and Applications, pod red. L. Rutkowskiego, R. Tadeusiewicza, L.A. Zadech, J. Zurada, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008, s. 158-165
 7. Dziedzicki K., Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Gierusz W., Wielopopulacyjny, konkurencyjny algorytm ewolucyjny do planowania trasy statku, Problemy współczesnej nauki. Sterowanie i automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania, pod red. K. Malinowskiego i L. Rutkowskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008, s. 295-301
 8. Gierusz W., Multivariable steering of the ship, Constanta Maritime University Annals, 2008, Year VIII, vol. 11,  6 s.
 9. Groth O., Kowalski M., Małagodzki Ł., Słomion L., Pomirski J., Konstrukcja dydaktycznego manipulatora typu SCARA, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 25, s. 53-56
 10. Kasprowicz A., Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym, Przegląd Elektrotechniczny, R. 84, nr 11/2008, s. 334-339
 11. Kasprowicz A., Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym dla potrzeb autonomicznej elektrowni wiatrowej, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5, Kościelisko 2008, s. 177-180
 12. Kula K., Automatyczne dostrajanie nastaw regulatora w układzie o dużych stałych czasowych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5, Kościelisko 2008, s. 213-216
 13. Kula K., Układ regulacji kaskadowej o automatycznie dostrajanych nastawach regulatora, Problemy współczesnej nauki. Sterowanie i automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania, pod red. K. Malinowskiego i L. Rutkowskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008, s. 208-218
 14. Lisowski J., Computer support of navigator maneuvering decision in congested waters, Polish Journal of Environmental Studies, 2008, vol. 17, no. 5A, s. 1-9
 15. Lisowski J., Development of academic staff and students cooperation of Baltic States in maritime education and scientific research, International Environmental Forum Baltic Sea Day, Sankt Petersburg, Russia, 2008, s. 1-5
 16. Lisowski J., Game and optimal safe ship control, chapter in monograph Recent Advances in Control and Automation pod red. K. Malinowskiego i L. Rutkowskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008, s. 302-312
 17. Lisowski J., Optimal and game ship control algorithms for avoiding collisions at sea, chapter in monograph Risk Analysis VI. Simulation and Hazard Mitigation pod red. C.A. Brebbia i E. Beriatos, WIT Press, Southampton-Boston 2008, s. 525-534
 18. Lisowski J., Sensitivity of safe game ship control, 16th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation MED'08, Ajaccio, Corsica, s. 220-225
 19. Lisowski J., Mohamed-Seghir M., Safe ship control methods based on fuzzy set theory, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no. 3C, s. 55-58
 20. Łebkowski A., Control of ship movement by the agent system, Polish Journal of Environmental Studies, vol.17, no. 3C, 2008, s. 62-67
 21. Łebkowski A., Dziedzicki K., Agent system in control of ship movement, Summer Safety and Reliability Seminars SSARS 2008, Gdańsk-Sopot 2008,  5 s.
 22. Łebkowski A., Dziedzicki K., Autonomiczny system sterowania statkiem, Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu, pod red. S. Piochy, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin-Kołobrzeg 2008, s. 145-155
 23. Łebkowski A., Dziedzicki K., Inteligentny system sterowania statkiem, XI Konferencja Morska Aspekty Bezpieczeństwa Nawodnego i Podwodnego oraz Lotów nad Morzem MarCon, Gdynia 2008, 9 s.
 24. Łebkowski A., Guziński J., Kopeć Z., Napęd elektryczny w motoryzacji, XI Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska, Słupsk 2008, s. 117-132
 25. Mohamed-Seghir M., Methods based on fuzzy sets to solve problems of safe ship control, International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Science, and Engineering CISSE 08 w części International Conference on Industrial Electronics Technology Automation IETA 08, s. 5
 26. Morawski L., Torque meter as a tool for safe and efficient operation of ship propulsion system, Progress in safety science and technology, vol. VII, part B, Science Press USA, s. 1942-1947
 27. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Control of ship motion at low speed. Experiments with a physical tanker model, Proceedings of the 9th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA 2008, Haifa, Israel, s. 7
 28. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Rak A., Full-mission marine autopilot based on fuzzy logic techniques, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, 96 s.
 29. Mysiak P., Wielopulsowy przekształtnik diodowy - analiza pracy zastosowanego trójfazowego dławika sprzężonego, V Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL - 2008, Gorzów Wielkopolski, s. 170-175
 30. Mysiak P., Wielopulsowy przekształtnik diodowy z filtrem aktywnym małej mocy. Część I, XIII Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice ZKwE 2008, Poznań, s. 165-166
 31. Mysiak P., Wielopulsowy przekształtnik diodowy z filtrem aktywnym małej mocy. Część II, XIII Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice ZKwE 2008, Poznań, s. 167-168
 32. Noga K.M., Charakterystyka kanału z zanikami opisanymi rozkładem a - m, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 4/2008, s. 355-358
 33. Noga K.M., Radwański M., Our stations for teaching programmable devices, Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment and Education, edited by Magued Iskander, USA, Springer 2008, s. 268-273
 34. Noga K.M, Radwański M., Sterowanie wybranymi modelami za pomocą układów programowalnych, Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych Elektryk Okrętowy, nr 17, Gdynia 2008, s. 65-71
 35. Noga K. M., Radwański M., Using the virtual model in teaching digital signal processing, International Joint Conferences on Computer, Information and Systems Sciences CISSE 08, w części International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assesment and E-learning EIAE 08, Bridgeport, USA, 7 s.
 36. Otremba Z., Łebkowski A., Kończewicz W., Concept of the intelligent multifunctional ship including combating small oil spillages - for the inshore navigational areas, Oil Fuels for Sustainable Development AUZO, Gdańsk 2008, 6 s.
 37. Otremba Z., Łebkowski A., Kończewicz W., Wstępna koncepcja jednostki pływającej do usuwania zanieczyszczeń w portach i wodach śródlądowych, Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu, pod red. S. Piochy, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin-Kołobrzeg 2008, s.265-273
 38. Radzieński M., Noga K.,;Cyfrowe przetwarzanie obrazów w środowisku Mathcad, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 25, s. 135-139
 39. Sikora P., Sokół R., Morawski L., Pomirski J., System do pomiaru parametrów fal i wiatru do zastosowania w badaniach modelowych statków, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 54, nr 12-2008, s. 817-819
 40. Strzelecka N., Application of input passive symmetrical lattice networks to improve the range output voltage regulation of the PWM inverters, 5th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, Estonia, 2008, s. 174-176
 41. Strzelecki R., Laboratory model of the diode clamped four-level voltage source,  Proceedings of the 5th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, Estonia, 2008, s. 145-148
 42. Strzelecki R., Benysek G., Active power quality controllers, chapter 8 in book Power electronics in smart electrical energy networks, edited by R. Strzelecki, G. Benysek, Springer 2008, s. 229-263
 43. Strzelecki R., Benysek G., Control strategies and comparison of the dynamic voltage restorer,  Proceedings of the 2008 Power Quality and Supply Reliability Conference, Parnu, Estonia, 2008, s. 79-82
 44. Strzelecki R., Benysek G., Introduction, chapter 1 in book Power electronics in smart electrical energy networks, edited by R. Strzelecki, G. Benysek, Springer 2008, s.1-9
 45. Strzelecki R., Benysek G., Overview of power electronics converters and control, chapter 3 in book Power electronics in smart electrical energy networks, edited by R. Strzelecki, G. Benysek, Springer 2008, s. 55-97
 46. Strzelecki R., Benysek G., Power flow in typical series-parallel hybrid filters topologies, Proceedings of the 2008 Power Quality and Supply Reliability Conference, Parnu, Estonia, 2008, s. 225-228
 47. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M., Integration of distributed generation with electrical power system, Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Zakopane, 2008, s. 10.1-10.9
 48. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M., Power quality conditioners with minimum number of current sensors requirement, Przegląd Elektrotechniczny, R.84, nr 11/2008, s. 295-298
 49. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M., System bilansowania energii dla użytkowników indywidualnych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 84, nr 4/2008, s. 17-19
 50. Strzelecki R., Benysek G., Wojciechowski D., Układy dynamicznego odtwarzania napięcia. Zastosowanie i właściwości, Przegląd Elektrotechniczny, R.84, nr 2/2008, s. 36-40
 51. Strzelecki R., Szczepankowski P., Kasprowicz A., Stepanovic Zinoviev G., Zymmer K., Zakrzewski Z., Small power laboratory model and high power prototype of the four-level VSI, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2008, Poznań, CD-ROM s. 1355-1359
 52. Strzelecki R., Wilk A., Mosoń I., Non-linear circuit model of a single doubly-fed induction machine formulated in natural axes for drive systems,  Proceedings of the XX Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Lille, France, 2008, s.109-110
 53. Strzelecki R., Wojciechowski D., New control system of the shunt active power filter,  Proceedings of the IX Conference Seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation ISNCC 2008, Łagów, CD-ROM 5 p.
 54. Strzelecki R., Vinnikov D., Decentralized control of a UPS systems operating in parallel, Proceedings of the 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference BEC 2008, Tallinn, Estonia, s. 297-300
 55. Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Strength pareto evolutionary approach to weather  routing - preliminary results, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Elektronika. Evolutionary Computation and Global Optimization, z. 165, s. 221-228
 56. Tobiasz M., Śmierzchalski R., Sterowanie formacją statków podczas operacji przeładunku na morzu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5, Kościelisko 2008, s. 333-335
 57. Tomera M., Modelowanie i symulacja systemów hybrydowych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5, Kościelisko 2008, s. 217-220
 58. Tomera M., Prosty regulator hybrydowy, Problemy współczesnej nauki. Sterowanie i automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania, pod red. K. Malinowskiego i L. Rutkowskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008, s. 127-134
 59. Witkowska A., Śmierzchalski R., Indentifying ship parameters with the aid of genetic algorithm, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Elektronika. Evolutionary Computation and Global Optimization, z. 165, s. 245-252
 60. Witkowska A., Śmierzchalski R., The system of ship trajectory tracking at the presence of environmental disturbances, Challenging Problems of Science. Control and Automation: Recent Advances in Control and Automation, pod red. K. Malinowskiego i L. Rutkowskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008, s. 180-189
 61. Wojciechowski D., Strzelecki R., New control system of the shunt active power filter, Przegląd Elektrotechniczny, R.84, nr 11/2008, s. 303-307
 62. Wojciechowski D., Strzelecki R., Benysek G., Predictive control system of the shunt active power filter, Proceedings of the 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference BEC 2008, Tallinn, Estonia, s. 309-312
 63. Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Development of the qualification standards for electro-technical officers (ETO), XI Konferencja Morska MarCon, Gdynia 2008, 9 s.
 64. Zymmer K., Zakrzewski Z., Strzelecki R., Szczepankowski P., Czteropoziomowy falownik napięcia 6 kV Diode Clamped. Budowa i sterowanie, Przegląd Elektrotechniczny, R. 84, nr 4/2008, s. 4-9

2007 r.

 1. Adamowicz M., Krzemiński Z., Novel adaptive flux observer for wide speed range sensorless control of induction motor, 12th European Conference on Power Electronics and Applications EPE, Aaalborg, Dania, 2007, CD-ROM
 2. Adamowicz M., Krzemiński Z., Sterowanie silnikiem indukcyjnym w szerokim zakresie prędkości kątowej wału, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, R. 83, nr 12, s. 10-13
 3. Adamowicz M., Strzelecki R., Wojciechowski D., Steady state analysis of twin stator cascaded doubly fed induction generator, Compatibility in Power Electronics CPE: IEEE 5th International Conference-Workshop, Gdańsk, 2007, CD-ROM 5 s.
 4. Adamowicz M., Krzemiński Z., Sterowanie silnikiem indukcyjnym w zakresie osłabiania pola, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko, 2007, s.193-196
 5. Filipek M., Smierzchalski R., Kontenery chłodnicze automatyka. Eksploatacja i diagnostyka, Gdynia, Wydawnictwo Gryf, 2007, 152 s.
 6. Gierusz W., Dziedzicki K., Smierzchalski R., Łebkowski A., Intelligent ship steering system with fuzzy logic and robust controllers governed by evolutionary algorithm, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, vol. 16, no. 4b, s. 47-51
 7. Gierusz W., Nguyen Cong Vinh, Rak A., Maneuvering control and trajectory tracking of very large crude carrier, Ocean Engineering, 2007, no. 34, p. 932-945
 8. Gierusz W., Kwaterniony w modelowaniu kinematyki obiektów dynamicznych, Poblemy automatyki i sterowania. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, Gdynia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s. 211-216
 9. Gierusz W., Łebkowski A., Smierzchalski R., Multivariable robust steering of the ship with feedforward controller, IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems CAMS, Croatia, 2007, 5 s.
 10. Guziński J., Adamowicz M., Sposób odtwarzania zmiennych stanu i zmiennych wejściowych silnika asynchronicznego przeznaczonych do układów napędowych z falownikiem napięcia, silnikiem klatkowym i filtrem sinusoidalnym, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2007, nr 26, s. 24
 11. Kosmowski K., Morawski L., Krasnodębski G., Technologie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa, V Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie kryzysowe-Inżynieria bezpieczeństwa-Standardy kształcenia, Gdynia, 2007, s. 1-10
 12. Kruszewski J., Supervisory neural controller of the ship propulsion plant, The AsiaLink-Eamarnet International Conference on Ship Design, Production and Operation, Harbin, China, 2007, p. 90-96
 13. Kruszewski J., Artificial intelligence in operational safety and total ship control "Sail by Wire", Proc. ff the 3rd Annual Conference on Design for Safety, Berkeley, USA, 2007, p. 167-171
 14. Krzemiński Z., Adamowicz M., Sposób odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2007, nr 22, s. 24
 15. Kula K., Zastosowanie automatycznego dostrajania regulatora w układzie regulacji kaskadowej, Poblemy automatyki i sterowania. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, Gdynia, Wydawnicwto Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s.
 16. Lisowski J., The dynamic game models of safe navigation, Chapter in Monograph TransNav'2007: Advances in marine navigation and safety of sea transportation, Gdynia, Gdynia Maritime University-The Nautical Institute in London, 2007, p. 23-30
 17. Lisowski J., Komputerowe wspomaganie nawigatora z wykorzystaniem informacji z systemu ARPA, Przegląd Telekomunikacyjny, 2007, nr 12, s. 977-979
 18. Lisowski J., Application of dynamic game and neural network in safe ship control, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, vol. 16, no. 4B, p. 114-120
 19. Lisowski J., Intelligent safe ship control methods in collision situations, Proc. of the European Control Conference, Kos, Greece, 2007, p. 2250-2257
 20. Łebkowski A., Smierzchalski R., Gierusz W., Dziedzicki K., Inteligent ship control system, Advances in marine navigation and safety of sea transportation, The 7th International Symposium on Navigation TransNav, Advances in marine navigation and safety of sea transportation, Gdynia, 2007, s. 299-304
 21. Łebkowski A., Dziedzicki K., System agentowy w kierowaniu ruchem statku, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Technika i Uzbrojenie Morskie NATCon, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia, 2007, R. XLVIII, nr 170 K/I, s. 1-12
 22. Mohamed-Seghir M., Wybrane metody rozwiązania zagadnienia bezpiecznego sterowania statkiem w sytuacjach kolizyjnych w rozmytym otoczeniu, Poblemy automatyki i sterowania. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, Gdynia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s.
 23. Morawski L., Szuca Z., The microprocessor device for measurements of torque and rotational speed on the propeller shaft of ship, Mikroprocesornyje ustrojstwo dla izmierienja wraszczacielnowo momenta i ugłowoj skorosti na wału winta sudna, XV Miznarodnij Seminar Metrlogiw MCM, Lwów, 2007,
 24. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Control of ship motion in manoeuvring situation, 2nd International Conference on Marine Research and Transportation ICMRT, Italy, 2007, s. 67-73
 25. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Control of ship motion at the low speed, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, vol. 16, no. 4B, p. 134-138
 26. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Precyzyjne sterowanie rozmyte ruchem statku podczas manewrowania, Poblemy automatyki i sterowania. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, Gdynia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s. 122-128
 27. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Ship control in manoeuvring situations with fuzzy logic controllers, 7th International Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANSNAV, Gdynia, 2007, s. 435-441
 28. Morawski L., Szuca Z., The microprocessor device for measurements of torque and rotational speed on the propeller shaft of ship, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr 12, s. 5-7
 29. Morawski L., Szuca Z., The application of the photo optic torquemeter to estimation of torque and rotational speed fluctuation on the propeller shaft of a ship, Journal of Polish Cimac, Explo -Diesel & Gas Turbine, Gdańsk-Stockholm-Tumba, 2007, vol. 2, no. 1, s. 191-198
 30. Morawski L., Charakterystyki probabilistyczne i widmowe wiatru w badaniach modelowych jednostek pływających na J.Silm, IV Ogólnopolska Konferencja Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, 2007, s. 17-24
 31. Morawski L., Pomiar wartości chwilowych momentu oraz prędkości obrotowej na wale śruby dla celów diagnostycznych napędu głównego statku, Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, seria Automatyka. Informatyka. Technologie Informacyjne. Diagnostyka, Gdańsk, Pomorskie Wydawnictwo naukowo-techniczne PWNT, 2007, s. 277-286
 32. Mysiak P., A special multi-pulse converter with small active power filter, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 10, s. 78
 33. Mysiak P., Strzelecki R., Wojciechowski D., Zinoviev S. G., A multi-pulse diode rectifier with a coupled three-phase reactor and additional small shunt active power filter, 12th European Conference on Power Electronics and Applications EPE, Aalborg, Dania, 2007, CD-ROM 6 s.
 34. Mysiak P., Strzelecki R., Wojciechowski D., A special multi-pulse converter with small active power filter, Compatibility in Power Electronics CPE: IEEE 5th International Conference-Workshop, Gdańsk, 2007, CD-ROM 7 s.
 35. Mysiak P., Strzelecki R., Wojciechowski D., A diode rectifier with a special coupled reactor and additional active power filter in the marine local power network supply conditions, Electric Ship Technologies Symposium ESTS, Arlington, USA, 2007, CD-ROM s.158-164
 36. Mysiak P., A 24-pulse diode rectirier with coupled three-phase reactor, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 2007, vol. 30, no. 7, p. 1189-1204
 37. Noga K. M., Karagiannidis G. K., Characterization of Weibull fading channels, Electronics and Telecommunications Quarterly, 2007, vol. 53, no. 1, p. 47-62
 38. Noga K. M., Pałczyńska B., Simulation of fading in communication channel, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, vol. 16, no. 4B, p. 146-150
 39. Noga K. M., Radwański M., Sterowanie wybranymi modelami za pomocą układów programowalnych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności, Gdynia, 2007, nr 169 K/1, s. 309-316
 40. Noga K. M., Radwański M., Our experiences in teaching of digital logic, Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education, Springer, 2007, p. 237-242
 41. Noga K. M., Radwański M., Our stations for teaching programmable devices, International Joint Conferences on Computer, Information and Systems Sciences, w części International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assesment and E-learning EIAE, 2007,
 42. Noga K. M., Uogólnione probabilistyczne modele zaników w kanale transmisyjnym, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, seria: Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 2007, nr 1, s. 463-466
 43. Pałczyńska B., Spiralski L., Wyszkowski J., Sposób oceny małoczęstotliwościowego pola magnetycznego na statkach morskich, Materiały Kongresu Metrologii Metrologia - narzędzie poznania, droga rozwoju, Pomiary. Automatyka. Kontrola, Kraków, 2007, vol. 53, nr 9 bis, s. 687-690
 44. Pałczyńska B., Spiralski L., Wyszkowski J., Electromagnetic field measurements of bow thruster drive with frequency converter, Proc. of 5th International Conference Workshop CPE, Gdańsk, 2007, CD-ROM 5s.
 45. Pham Ngoc Thiep, Smierzchalski R., Wyznaczanie bezpiecznych strategii sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej z wykorzystaniem zbiorów rozmytych, Poblemy automatyki i sterowania. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, Gdynia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s. 211-216
 46. Sokół R., Noga K. M., Stanowisko do automatycznego nawiercania otworów w płytkach drukowanych sterowane przy pomocy mikrokontrolera AVR, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, XVII Seminarium Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2007, Gdańsk, 2007, nr 23, s. 101-104
 47. Strzelecki R., Wojciechowski D., Benysek G., Static shunt pe voltage quality controllers, charter 7 in book Power quality. Mitigation technologies in a distributed environment, London, Springer-Verlag, 2007, p. 183-204
 48. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M., Interconnection of the customer-side resources using single phase vapf, Compatibility in Power Electronics CPE: IEEE 5th International Conference-Workshop, Gdańsk, 2007, CD-ROM 7 s.
 49. Strzelecki R., Modern arrangement to reduction of voltage perturbation, 4th International Symposium Topical Problems of Education in the Field of Electrical Engineering and Power Engineering and Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 2007, p. 20-27
 50. Strzelecki R., Wojciechowski D., Benysek G., Modern arrangement to reduction of voltage perturbations, charter 6 in book Power quality. Mitigation technologies in a distributed environment, London, Springer-Verlag, 2007, p. 129-182
 51. Strzelecki R., Wojciechowski D., Decentralized control of a different rated parallel ups systems, 9th International Conference EPQU, Barcelona, Hiszpania, 2007, CD-ROM 5 s.
 52. Strzelecki R., Wojciechowski D., Benysek G., Static series and shunt-series pe voltage quality controllers, charter 8 in book Power quality. Mitigation technologies in a distributed environment, London, Springer-Verlag, 2007, p. 205-230
 53. Strzelecki R., Wojciechowski D., Adamowicz M., Sposób symetryzacji napięcia wyjściowego falownika wielopoziomowego zasilanego z wielu źródeł napięcia, zwłaszcza za pośrednictwem czwórników impedancyjnych,, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2007, nr 26, s. 23-24
 54. Strzelecki R., Wojciechowski D., Adamowicz M., Układ wielopoziomowego wielofazowego falownika zasilanego z wielu źródeł, zwłaszcza źródeł o różnym napięciu i niepołączonych między sobą bezpośrednio, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2007, nr 26, s. 23
 55. Strzelecki R., Szczepankowski P., Model laboratoryjny czteropoziomowego falownika napięcia typu dc, VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice I Napędzie - Sene, Łódź, 2007, t. 2, s. 469-476
 56. Strzelecki R., Wojciechowski D., Benysek G., Układy dynamicznego odtwarzania napięcia. Zastosowanie i własciwości, X Międzynarodowa Konf. Naukowo-Techniczna Nowoczesne Urządzenia Zasilajace w Energetyce, Zakopane, 2007, s. 8.1-8.9
 57. Strzelecki R., Strzelecka N., Simulation investigation of the z-source inverter, 4th International Symposium Topical Problems of Education in the Field of Electrical Engineering and Power Engineering and Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 2007, s. 213-218
 58. Strzelecki R., Strzelecka N., Inverters with synnetrical lattice networks, Technicieskaja Elektrodinamika/Silovaja Elektronika ta Energoefektivnost, 2007, nr 2, s. 27-34
 59. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M., Przyłączanie źródeł własnych odbiorcy z wykorzystaniem jednofazowych układów typu vapf, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 10, s. 59-65
 60. Strzelecki R., Wojciechowski D., Reiter P., Rutkowski M., Sterowanie rozproszone układami zasilania bezprzerwowego pracującymi równolegle, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko, 2007, t. 1, s. 37-42
 61. Strzelecki R., Wojciechowski D., Reiter P., Rutkowski M., Uninterruptible power supply system with galvanic seperated dc-ac-dc-ac converter, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 12, s. 33-36
 62. Strzelecki R., Adamowicz M., Wojciechowski D., Buck-boost inverters with symmetrical passive four-terminal networks, Compatibility in Power Electronics CPE: IEEE 5th International Conference-Workshop, Gdańsk, 2007, CD-ROM 9 s.
 63. Strzelecki R., Strzelecka N., Sistema dinamiceskogo wosstanowlenija napriazenia, Technicieskaja Elektrodinamika/Silovaja Elektronika ta Energoefektivnost, 2007, nr 5, s. 33-38
 64. Strzelecki R., Jarnut M., Benysek G., Exercise bike powered electric generator for fitness club appliances, 12th European Conference on Power Electronics and Applications EPE, Aalborg, Dania, 2007, CD-ROM 8 s.
 65. Szczepankowski P., Detekcja nieprawidłowego rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC na podstawie analizy prądu obciążenia, VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice I Napędzie - Sene, Łódź, 2007, s. 483-490
 66. Szłapczyńska J., Smierzchalski R., An analysis of multiobjective evolutionary techniques applicable to weather routing, X Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KKAEiOG, Evolutionary Computation and Global Optimization, Prace Naukowe. Elektronika, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, z. 160, s. 277-284
 67. Szłapczyńska J., Smierzchalski R., Adopted isochrone method improving ship safety in weather routing with evolutionary approach, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, Special Issue on SSARS 2007, 2007, vol. 14, no. 6, s. 635-645
 68. Szłapczyńska J., Smierzchalski R., Adopted isochrones method improving ship safety in weather routing with evolutionary approach, Proc. of the 1st Summer Safety and Reliability Seminars SSARS, Gdańsk-Sopot, 2007, vol. 2, s. 335-340
 69. Szłapczyńska J., Smierzchalski R., Multiobjective evolutionary approach to weather routing for vessels with hybrid propulsion, 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems ACS, Polish Journal of Environmental Studies, Międzyzdroje, 2007, vol. 16, no. 5B, s. 93-97
 70. Śmierzchalski R., Safe ship control system, Proc. of the 1st Summer Safety and Reliability Seminars SSARS, Gdańsk-Sopot, 2007, vol.2, s. 341-346
 71. Śmierzchalski R., Artificial intelligence in ship control, 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems ACS, Polish Journal of Environmental Studies, Międzyzdroje, 2007, vol. 16, no. 5B, s. 103-107
 72. Śmierzchalski R., Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu statkiem w sytuacji kolizyjnej, Poblemy automatyki i sterowania. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, Gdynia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s. 137-143
 73. Śmierzchalski R., System of safe ship steering at sea, Fault diagnosis and fault tolerant control. Challenging problems of science theory and applications. Automatic control and robotics, Warszawa, Academic Publishing House EXIT, 2007, s. 355-362
 74. Tobiasz M., Śmierzchalski R., Formation control during ship replenishment operations at low speed, 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje, 2007, s. 427-431
 75. Tobiasz M., Śmierzchalski R.., Formation control of marine vehicles during replenishment operations, Proc. on IX International Conference on Artificial Intelligence AI-22, Siedlce, 2007, vol. 4(27), 8 s.
 76. Tobiasz M., Śmierzchalski R., Sterowanie formacją statków podczas operacji przeładunku na morzu przy małych prędkościach, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Technika i Uzbrojenie Morskie NATCon, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia, 2007, R. XLVIII, nr 170 K/I, s. 1-14
 77. Tomera M., A simple hybrid controller, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, vol. 16, no. 5B, s.235-239
 78. Tomera M., Smierzchalski R., Sliding mode control for ship course steering and tracking, 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje, 2007, s.101-105
 79. Witkowska A., Smierzchalski R., A new approach of genetic algorithms to tuning parameters of backstepping ship course controller, X Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KKAEiOG, Evolutionary Computation and Global Optimization, Prace Naukowe. Elektronika, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, z. 160, s. 301-308
 80. Witkowska A., Tomera M., Smierzchalski R., A backstepping approach to ship course control, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2007, vol. 17, no. 1, p. 73-85
 81. Witkowska A., Smierzchalski R., Trajectory tracking in a system with a backstepping ship course controller, 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems ACS, Polish Journal of Environmental Studies, Międzyzdroje, 2007, vol. 16, no. 5B, s. 123-127
 82. Witkowska A., Smierzchalski R., The use of backstepping method to ship course controller, The 7th International Symposium on Navigation TransNav, Advances in marine navigation and safety of sea transportation, Gdynia, 2007, s. 477-481
 83. Witkowska A., Smierzchalski R., Nonlinear backstepping ship course controller, Proc. of the 1st Summer Safety and Reliability Seminars SSARS, Gdańsk-Sopot, 2007, vol. 2, s. 355-362
 84. Wojciechowski D., Strzelecki R., Bałkowski B., Równoległy filtr aktywny sterowany predykcyjnie, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2007, z. 231, s. 151-161
 85. Wojciechowski D., Predictive control of three-phase PWM rectifier with active filtering, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 2007, vol. 30, no. 7, s. 1187-1195
 86. Wojciechowski D., Strzelecki R., Sensorless predictive control of three-phase parallel active filter, IEEE Conference Africon, Windhoek, Namibia, 2007, CD-ROM 6 s.

2006 r.

 1. Adamowicz M.: Nonlinear control of induction motor with consideration of air-gap flux model, Technicieskaja Elektrodynamika/Problemy suciastnoj elektrotechniki no.8, 2006, s. 65-70.
 2. Adamowicz M.: Observer of induction motor speed based on simplified dynamical equations of disturbance model, Proc. of the 3rd Internat. Symposium Topical Problem sof Education In the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare 2006, s.50-62.
 3. Adamowicz M.: Układ regulacji silnika indukcyjnego z osłabionym polem w szczelinie powietrznej, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Modelowanie i Symulacja MiS-4, T.1, Zakopane 2006.
 4. Adamowicz M., Strzelecki R., Wojciechowski D.: Application of feedback linearization for air gap flux control of induction motor in the field weakening region, Proc of the 2004 8th International Conference on Actual Problem of Electronic Instrument Engineering, Novosibirsk, 26-28 September 2006, s.228-233.
 5. Adamowicz M., Strzelecki R., Wojciechowski D.: Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC z diodami poziomującymi, Seminarium Naukowo - Techniczne, II Targi Nauki i Techniki Technicon 2006, Gdańsk 2006, s. 25 + CD-ROM.
 6. Adamowicz M., Strzelecki R., Krzemiński Z.: Nonlinear control of induction motor in field weakening region with consideration of stator flux model, Proc. of International Conference on Electrical and Control Technologies ECT 2006, Kaunas.
 7. Dziedzicki K., Śmierzchalski R., Łebkowski A.: Symulator ruchu statku w środowisku morskim, Modelowanie i Symulacja, MiS 4, Kościelisko 2006.
 8. Dziedzicki K., Śmierzchalski R., Łebkowski A.: Moving Ship Simulator in Sea Environment, 4th International Scientific Conference Explo - Ship 2006, Świnoujście - Copenhagen.
 9. Dziedzicki K., Śmierzchalski R.: Model systemu energetycznego do harmonogramowania produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s.7-18.
 10. Gierusz W., Tomera M.: Logic thrust allocation applied to multivariable control of the training ship, Control Engineering Practice, vol. 14, no. 5, pp. 511?524.
 11. Gil A., Dubert M.: Zasilacz z sinusoidalnym poborem prądu z sieci, Wiadomości Elektryczne nr 8/2006, s. 38-40.
 12. Kasprowicz A.: Przekształtnik sieciowy AC/DC ze sterowaniem prądowym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s.19-33.
 13. Kruszewski J.: "SAIL by WIRE" - zintegrowany system wspomagania decyzji i sterowania statkiem, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006, s.34-39.
 14. Kula K.: Synteza adaptacyjnego regulatora neuronowego wykorzystującego model odwrotny obiektu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 40-49.
 15. Kula K.: Automatyczne strojenie regulatorów PID przy występowaniu zakłóceń i szumów pomiarowych, IV Ogólnopolska Konferencja "Modelowanie i Symulacja" Kościelisko 2006.
 16. Lisowski J.: Using computer game control algorithms in maritime officer training, Proc. of the 9th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Muscat, 2006, p.31-34.
 17. Lisowski J.: The dynamic game theory methods applied to ship control with minimum risk of collision, Risk Analysis V. WIT Press, Southampton, Boston, 2006, p.293-302.
 18. Lisowski J.: Game theory methods in control synthesis of marine moving objects - mathematical models and computer support algorithms, Proc. of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2006.
 19. Lisowski J.: Metody teorii gier w sterowaniu statkiem, Rozdział w pracy zbiorowej "Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania" dedykowanej profesorowi Stanisławowi Skoczowskiemu, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2006, s.99-111.
 20. Lisowski J.: Computer simulation of a safe ship trajectories in collision situations using Matlab/Simulink, Journal AMSE Best of Marrakech, 2006, No.1, Vol.1, p.1-10.
 21. Łebkowski A.: Hybrydowy system sterowania obiektem ruchomym w środowisku dynamicznym, rozprawa doktorska , 2006.
 22. Łebkowski A., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M., Śmierzchalski R.: The system of safe ship steering at sea, Archives of Transport , Warszawa 2006.
 23. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M.: Simulator for hybrid system of safe ship steering in a collision situation at sea, The Role of Navigation in Support of Human Activity at Sea, NAVSUP'06.
 24. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M.: System automatycznego sterowania statkiem na morzu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s.50-59.
 25. Łebkowski A., Dziedzicki K., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Tomera M.: Symulator środowiska morskiego do badania systemu sterowania statkiem, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s.60-72.
 26. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Dziedzicki K., Tobiasz M., Tomera M.: Modelowanie środowiska nawigacyjnego w sytuacji unikania kolizji na morzu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s.73-82.
 27. Morawski L., Nguyen Cong Vinh: Elektroniczna mapa Jeziora Silm dla celów badania algorytmów sterowania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 83-89.
 28. Morawski L., Szuca Z.: Urządzenie ETNP-8 do pomiaru momentu, mocy i prędkości obrotowej na wale śruby napędu głównego statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 55, Gdynia 2005, s.90-95.
 29. Morawski L., Szuca Z.: The microprocessor device for measurements of torque, rotational speed and power on the propeller shaft of ship, Techniczna Elektrodinamika - Problemy Suczasnoi Elektrotechniki, cz.7, Nacjonalna Akademia Nauk Ukraini, Kijew 2006, p. 85-88.
 30. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Rak A.: The fuzzy control of vessel's motion in maneuvering situations, 6th Asian Conference on Marine Simulator and Simulation Research, Vietnam 2006, pp.130-136.
 31. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Rak A.: Track Keeping Autopilot with Fuzzy Logic Controller, 6th Asian Conference on Marine Simulator and Simulation Research, 29-30 March, Vietnam 2006, pp.137-144.
 32. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Pomirski J., Rak A.: The ship control system for trajectory tracking experiments with physical model of tanker, Materiały "Sympozjum okrętowych badań modelowych na wodach otwartych", Wydział Oceanotechniki I Okrętownictwa PG, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi I Ochrony Środowiska, Iława 2006, pp.1-8.
 33. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Rak A., Pomirski J.: Hardware in the loop simulation in development of the ship motion control system, 6th Asian Conference on Marine Simulator and Simulation Research, Vietnam 2006, pp.155-160.
 34. Morawski L., Pomirski A., Rak A.: Design of the ship course control system, Proceedings of the 9th International Design Conference, DESIGN 2006, Cavtat-Dubrovnik, Croatia 2006, pp.301-308.
 35. Mohamed-Seghir M.: Zastosowanie zbiorów rozmytych do sterowania ruchem statku w sytuacjach kolizyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 96-105.
 36. Mysiak P.: Wilopulsowy prostownik diodowy z trójfazowym dławnikiem sprężonym - metoda projektowania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 106-118.
 37. Mysiak P.: A multi-pulse diode rectifier with a coupled three-phase reactor - the design method and results of the simulation and laboratory tests, IX International Conference Problems of Present-day Electrotechnics-2006, Kijów 2006.
 38. Mysiak P.: A multi-pulse diode rectifier with a coupled three-phase reactor - the design method and results of the simulation and laboratory tests, Technicieskaja Elektrodynamika/Problemy suciastnoj elektrotechniki No.6, 2006, s.91-96.
 39. Noga K. M.: Symulacje kodowania sygnałów cyfrowych wykorzystywanych w transmisji danych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006, s. 119-131.
 40. Noga K. M.: Zastosowanie pakietu Commsim i Multisim w nauczaniu cyfrowego przetwarzania sygnałów, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 22, XVI Seminarium "Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2006", Oddział Gdański PTETiS, s. 129-134.
 41. Noga K. M.: Statystyki drugiego rzędu kanału Rayleigha oraz Nakagamiego, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, Nr 4, 2006.
 42. Noga K. M., Radwański M.: Nauczanie układów programowalnych w KAO, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 132-147.
 43. Noga K. M., Radwański M.: Our experiences in teaching of digital logic, International Joint Conferences on Computer, Information and Systems Sciences, w części International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assesment and E-learning (EIAE 06).
 44. Pałczyńska B., Noga K. M.: Teaching Digital Filters Design in Electrical Engineering, Fifth International Symposium Communication Systems Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2006), Greece 2006, pp. 866-869.
 45. Pałczyńska B., Spiralski L., Wyszkowski J.: Assessement of low frequency electromagnetic field intensities on board of ships, Proceedings, XVIII IMEKO World Congress, Brazil 2006, streszczenie - s.169, pełny tekst dostępny z płyty CD - 5 s.
 46. Pomirski J.: Mikrokontrolery ST7 w dydaktyce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 148-154.
 47. Rak A, Morawski L., Rutkowski B.: Zastosowanie graficznych narzędzi komunikacji z komputerem w systemie badawczym sterowania modelem ruchu statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 155-161.
 48. Strzelecki R.: System UPQC - eksperymentalna weryfikacja właściwości, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 172-191.
 49. Strzelecki R.: Power electronic arrangements in distributed system, Proc. of the 3rd Internat, Symposium " Topical Problem sof Education In the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare 2006.
 50. Strzelecki R.: Three-levell z-source neutral-point-clamped inverter, Proc of the 2004 8th International Conference on Actual Problem of Electronic Instrument Engineering, Novosibirsk 2006, s.172-179.
 51. Strzelecki R.: Przekształtniki dużej mocy i średniego napięcia, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Kozienice 2006, s. 5.1-5.10.
 52. Strzelecki R.: Transformerless 1-phase active power line conditioner property and experimental results, Confer. Proc. of the 5th International Conference "Electric Power Supply Reliability, Viimsi 2006, s.15-22.
 53. Strzelecki R.: Analiza i modelowanie właściwości trójpoziomowego falownika typu Z-NPC, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji "Modelowanie i Symulacja" MiS-4, T.1, , Zakopane 2006, s.167-172.
 54. Strzelecki R., Wojciechowski D., Adamowicz M., Wilk A., Mosoń I.: Trójfazowy falownik typu Z-NPC, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, 2006, s. 54-60.
 55. Strzelecki R., Wojciechowski D., Adamowicz M., Wilk A., Mosoń I.: Trójfazowy falownik typu Z-NPC, Materiały VIII Konferencji -Szkoły "Elektrotechnika - Prądy Niesinusoidalne - EPN'2006", Łagów 2006, CD-ROM, 8 s.
 56. Strzelecki R., Dębicki H., Strzelecka N.: Przekształtniki matrycowe w systemach elektroenergetycznych. Problemy i perspektywy zastosowania, Przegląd Elektrotechniczny, nr3, 2006, s. 1-9.
 57. Strzelecki R., Dębicki H., Strzelecka N.: Przekształtniki matrycowe w systemach elektromagnetycznych - część 1: Podstawy działania i nowe topologie, Materiały IV Lubuskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "MITEL 2006 - Materiały i Technologie w Elektrotechnice, Gorzów Wlkp. 2006, s. 21-32 (oraz CD-ROM).
 58. Strzelecki R., Dębicki H., Strzelecka N.: Przekształtniki matrycowe w systemach elektromagnetycznych - część 2: Perspektywy i problemy zastosowania, Materiały IV Lubuskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "MITEL 2006 - Materiały i Technologie w Elektrotechnice, Gorzów Wlkp. 2006, s. 33-39 (oraz CD-ROM).
 59. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M.: Superkondensatorowy zasobnik energii do współpracy ze stabilizatorem napięcia przemiennego, Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 2006, s. 129-132.
 60. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M.: Superkondensatorowy zasobnik energii do współpracy ze stabilizatorem napięcia przemiennego, Materiały VIII Konferencji -Szkoły "Elektrotechnika - Prądy Niesinusoidalne - EPN'2006", Łagów 2006, CD-ROM, 8 s.
 61. Strzelecki R., Benysek G., Strzelecka N.: A modified control algorithm for hybrid filter, Technicieskaja Elektrodynamika/Problemy suciastnoj elektrotechniki No.8, 2006, s.54-60.
 62. Strzelecki R., Timenk M.: Osnovi suciasni napriamki zabezpiecienia elektromagnitnoi sumistnosti system elektropostaciania s peretvoruvalnimi navantażenniami, Raboty I Miżdunarodnovo Energoelologićnovo Kongresu "Energetika. Ekologia. Ludina", Kiev 2006, s.C.63-C.68.
 63. Strzelecki R., Strzelecka N.: Analiza i modelowanie z-falownika, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji "Modelowanie i Symulacja" MiS-4, T.1, Zakopane 2006, s.161-166.
 64. Śmierzchalski R.: Simulation of Reall Processes on a Ship for Example of Marine Engine Monitoring and Control System, The 6th International Marine Electrotechnology Conference & Exhibition, IMECE 2006, Shanghai.
 65. Śmierzchalski R.: Evolutionary-Fuzzy System of Safe Ship Steering in a Collision Situation at Sea, International Conference on Computational Intelligence for Modelling, control & Automation, CIMCA 2006, Vienna.
 66. Śmierzchalski R.: Problems of Automation of Ship Electric Power Plant, 4th International Scientific Conference Explo - Ship 2006, Świnoujście - Copenhagen.
 67. Śmierzchalski R.: Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s.162-171.
 68. Śmierzchalski R., Łebkowski A.: System of safe ship steering in a collision situation at sea, International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, IT&IC 2006, Published by Academy of Humanities and Economics, ŁódŸ.
 69. Śmierzchalski R., Łebkowski A.: Intelligent ship steering system, 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft, Lisbon 2006.
 70. Śmierzchalski R., Łebkowski A.: Intelligent system of safe ship steering in a collision situation at sea, ICAISC, Zakopane 2006.
 71. Śmierzchalski R., Tomera M.: Sliding mode ship course controller, 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2006.
 72. Śmierzchalski R., Tomera M.: Sliding controller for ship course steering, 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft, Lisbon 2006.
 73. Tobiasz M., Łebkowski A., Tomera M., Dziedzicki K., Śmierzchalski R.: Sterowanie ruchem statku z zastosowaniem regulatora wielowymiarowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 55, Gdynia 2006, s. 192-200.
 74. Tobiasz M., Łebkowski A., Śmierzchalski R.: Wyznaczanie pozycji ruchomego modelu statku z wykorzystaniem systemu laserowego, Modelowanie i Symulacja, MiS 4, Kościelisko 2006.
 75. Tomera M., Śmierzchalski R.: Sliding Controller for Ship Course Steering, Proceedings of the 7th IFAC Conference on Manouvering and Control of Marine Craft, MCMC, Lisbon 2006.
 76. Tomera M., Śmierzchalski R.: Nieliniowy regulator ruchu statku z wykorzystaniem metody ślizgowej, Modelowanie i Symulacja, MiS 4, Kościelisko 2006.
 77. Witkowska A., Śmierzchalski R., Tomera M.: Tuning of Parameters Backstepping Ship Course Controller by Genetic Algorithm, 13th International Multi Conference on Advanced Computer Systems, ACS 2006, Międzyzdroje.
 78. Witkowska A., Tomera M., Śmierzchalski R.: Zastosowanie metody "backstepping" w nieliniowych układach sterowania ruchem statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 55, Gdynia 2006, s. 201-211.
 79. Wojciechowski D.: Grid voltages sensorless control of PWM rectifier with active filtering, Electrical Power Quality and Utilisation Journal, Volume XII-Number 1, 2006, p.43-48.
 80. Wojciechowski D.: Estimator of complex harmonics of grid EMF for control system of shunt active filter, Technicieskaja Elektrodynamika/Problemy suciastnoj elektrotechniki No.8, 2006, s.35-39.
 81. Wojciechowski D.: Układ sterowania przekształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego z estymacją zastępczej SEM sieci, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 1/2006.
 82. Wojciechowski D.: Estymator SEM sieci o wysokiej dynamice odtwarzania - zastosowanie w układzie sterowania równoległym filtrem aktywnym, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji "Modelowanie i Symulacja" MiS-4, T.1, , Zakopane 2006, s. 129-136.
 83. Wojciechowski D., Strzelecki R., Bałkowski B.: Równoległy filtr aktywny terowany predykcyjnie, Sympozjum Naukowe ELEKTROTECHNIKA 2006, Warszawa 2006, CD-ROM, 10 s.
 84. Wyszkowski J.: Elektrotechnika okrętowa - czytanie schematów, Wydanie IV, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, s. 1-55.

2005 r.

 1. Adamowicz M., Guziński J.: Minimum-Time Minimum-Loss Speed Sensorless Control of Induction Motors Under Nonlinear Control. 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics CPE'05, Gdynia 2005, s.52-54.
 2. Adamowicz M., Guziński J.: Control of Sensorless Electric Drive with Inverter Output Filter in. Proceedings of the International Symposium on Automatic Control, Wismar 2005.
 3. Adamowicz M., Guziński J., Krzemiński Z.: Nowy obserwator prędkości silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń. Konferencja Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5, Kościelisko 2005, s.79 -86.
 4. Adamowicz M., Guziński J., Krzemiński Z.: Obserwator prędkości kątowej silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 2005, s. 31 -36.
 5. Dziedzicki K., Śmierzchalski R.: Optymalizacja produkcji elektrociepłowni współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa 2005.
 6. Dziedzicki K., Śmierzchalski R.: Evolutionary Computation And Models For Combined Heat And Power Plant Production Scheduling. International Conference on Power Electronics And Intelligent Control For Energy Conservation, Warsaw 2005.
 7. Galla S., Pałczyńska B., Spiralski L., Winter R., Wyszkowski J.: Pola elektromagnetyczne małych częstotliwości występujące w środowisku o dużej koncentracji urządzeń technicznych. IV Seminarium Miernictwa Sygnałów Przypadkowych, Gdańsk 2005, s.47-48.
 8. Gil A., Dubert M.: Impulsowy zasilacz ze stabilizacją napięcia wyjściowego i sinusoidalnym poborze prądu z sieci. Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE'05, ŁódŸ 2005, s.641-646.
 9. Kasprowicz A.: Sieciowy przekształtnik tranzystorowy AC/DC ze sterowaniem prądowym. Elektronika nr 1, 2005, s. 17-21.
 10. Lisowski J.: Computational intelligence methods in the training of marine engineers for safe ship control. Proc. of the 8th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Kingston 2005, p.51-55.
 11. Lisowski J.: Metody teorii gier i sztucznej inteligencji w zapobieganiu kolizjom na morzu. I Sympozjum Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Gdynia 2005, s.89-105.
 12. Lisowski J.: Mathematical modeling of a safe ship optimal control process. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.14, Supplement I, 2005, p.68-75.
 13. Lisowski J.: Gdynia Maritime University - organisation and activity programmes in education and research. Proc. of the 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia 2005, p.15-20.
 14. Lisowski J.: Dynamic games methods in navigator decision support system for safety navigation. Advances in Safety and Reliability, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2005, Vol. 2, 2005, A.A. Balkema Publishers, London-Singapore, p.1285-1292.
 15. Lisowski J.: Comparative analysis of safe ship control methods. Proc. of the 11th Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 2005, p.149-154.
 16. Lisowski J.: Game and computational intelligence decision making algorithms for avoiding collision at sea. Proc. of the IEEE Int. Conf. on Technologies for Homeland Security and Safety, TEHOSS 2005, Gdansk 2005, p.71-78.
 17. Lisowski J.: Wrażliwość metod rozgrywającego sterowania statkiem. Monografia: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności. Wyd. AMW, Gdynia 2005, s.296-306.
 18. Lisowski J.: Computer simulation of a safe ship trajectories in collision situations. Proc. of the Int. Conf. on Modelling and Simulation, ICMS'05, Marrakech 2005, p.1-6.
 19. Lisowski J.: Gdynia Maritime University: Organisation and Activity Programmes in Education and Research. Global Journal of Engineering Education, Vol.9, No.2, 2005, p.155-163.
 20. Lisowski J., Moszczyński P.: Rozproszony system monitoringu i sterowania siłowni okrętowej. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Seria - Technologie Informacyjne, nr 3, 2005, s.721-730.
 21. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tomera M.: Modelowanie obszarów niebezpiecznych i pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia. Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa 2005, tom III, s.133-138.
 22. Łebkowski A., Dziedzicki K., Tobiasz M., Śmierzchalski R., Tomera M.: A marine enviroment simulator for testing ship control systems in dangerous situstions. Materiały VIII Krajowej Konferencji nt. Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Korbielów 2005., s.139 - 149.
 23. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M.: System bezpiecznego i optymalnego sterowania statkiem na morzu. Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa 2005, tom III, s.127-132.
 24. Łebkowski A., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M., Śmierzchalski R.: Areas of dangerous approach to the ship defined with the aid of a domain. Proceedings of Advances in Safety and Reliability ? ESREL 2005, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2005, vol. 2, p.1301-1305.
 25. Łebkowski A., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M., Śmierzchalski R.: The system of safe ship steering at sea. Proceedings of Advances in Safety and Reliability ESREL, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2005, vol. 2, p.1307-1311.
 26. Łebkowski A., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M., Śmierzchalski R.: Modelowanie domen oraz obszarów pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku. Prace VI Sympozjum Nawigacyjnego Nawigacja Morska i Bezpieczeństwo Transportu Morskiego, Gdynia 2005, s.239-246.
 27. Łebkowski A., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M., Śmierzchalski R.: System bezpiecznego sterowania statkiem na morzu. Prace VI Sympozjum Nawigacyjnego Nawigacja Morska i Bezpieczeństwo Transportu Morskiego, Gdynia 2005, s.483-488.
 28. Łebkowski A., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M., Śmierzchalski R.: A marine environment simulator for testing ship control systems in dangerous situations. Advanced Computer Systems: Computer Information Systems and Industrial Managment Applications, ACS-CISIM, Ełk 2005.
 29. Łebkowski A., Dziedzicki K., Tobiasz M., Śmierzchalski R., Tomera M.: Modelowanie środowiska morskiego dla systemu sterowania statkiem. V Międzynarodowa Konferencja Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku, Gdańsk 2005.
 30. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Tobiasz M., Dziedzicki K., Tomera M.: Hybrydowy system sterowania statkiem na morzu. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Świnoujście 2005.
 31. Łebkowski A., Śmierzchalski R., Dzidzicki K., Tobiasz M., Tomera M.: Simulator for testing hybrid pfss system to avoid collision at sea. IEEE MMAR Międzyzdroje 2005.
 32. Morawski L.: Środowisko do badania algorytmów sterowania ruchem zredukowanych modeli statków na jeziorze. II Ogólnopolska Konferencja, IV Ogólnopolskie Seminarium nt, Problemy Naukowo Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, Pogoria 2005, s.21-29.
 33. Morawski L.: Non-linear controllers in ship tracking control system. Journal of Shanghai Maritime University, 2005, No.3, Vol. 26, 2005, p.29-34.
 34. Morawski L., Szuca Z.: The new microprocessor device for measurements of torque, rotational speed and power on the propeller shaft of ship. Journal of Explo-Diesel &Gas Turbine'05, IV International Scientifically - Technical Conference, Międzyzdroje-Kopenhaga 2005, p.351-357.
 35. Morawski L., Nguyen Cong Vinh: A vessel trajectory autopilot with fuzzy logic controller. The 11thIEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2005, Międzyzdroje 2005, p.847-850.
 36. Morawski L., Nguyen Cong Vinh: A Vessel Trajectory autopilot with Auto-tuning-Fuzzy Logic Controller. Joint 16th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, 3rd International Symposium on Ship Manoeuvring, HYDRONAV'05, MANOEUVRING'05, HYDMAN'05, Ostróda 2005, p.126-136.
 37. Morawski L., Nguyen Cong Vinh, Rak A., Pomirski J.: Simulation and Real Time Control of Scale Ship Model In Matlab-Simulink Environment. Joint 16th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, 3rd International Symposium on Ship Manoeuvring, HYDRONAV'05, MANOEUVRING'05, HYDMAN'05, Ostróda 2005, p.158-165.
 38. Morawski L., Pomirski J., Rak A.: Research environment for morion control algorithms testing of scale ship models on a lake. Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Proceedings of the 12th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2005), Lisboa 2005, wyd. Taylor&Francis London, p.727-732, cd-rom.
 39. Morawski L., Polanowski S., Szuca Z.: Obróbka wyników badań stanowiskowych momentomierza fotooptycznego z zastosowaniem ruchomej aproksymacji. XXVI Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO'05, Gdynia 2005, Zeszyty Naukowe AMW, Nr 162K/2, 2005, s.325-334.
 40. Mysiak P.: Wybrane elementy analizy systemu dławników magnetycznie sprzężonych. VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'05, ŁódŸ 2005.
 41. Mysiak P.: A multi-pulse diode rectifier with a coupled three-phase reactor - the design method. 4th International Workshop CPE 2005 Compatibility in Power Electronics, Gdynia 2005.
 42. Mysiak P.: A multi-pulse diode rectifier with a coupled three-phase reactor - the design method and results of the simulation and laboratory tests. Electrical Power Quality and Utilisation Journal, Vol. XI, No.1, 2005.
 43. Noga K. M.: Charakterystyka kanału z wolnymi zanikami opisanymi rozkładem log-normalnym. Monografia: Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności, AMW 1072/2005, Gdynia, 2005.
 44. Noga K. M.: Nowa propozycja z zakresu techniki cyfrowej. III Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, Gdynia 2005, s.81 - 92.
 45. Noga K. M.: Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej. Akademia Morska, Wydział Elektryczny, skrypt, wydanie czwarte, poprawione, Gdynia 2005, wersja elektroniczna dostępna na stroniehttp://www.am.gdynia.pl/~jagat
 46. Noga K., Gontarz C.: Pakiet CircuitMaker 2000 - wirtualne laboratorium techniki cyfrowej. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych, Elektryk Okrętowy Nr 14, Gdynia 2005, s.13 - 19.
 47. Noga K., Janowski M., Radwański M.: Wspomaganie nauczania techniki cyfrowej poprzez Internet, Akademia on Line, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, ŁódŸ 2005, s.155 - 162
 48. Noga K., Janowski M.: Pomoc online jako element wspomagający naukę techniki cyfrowej. E-mentor, nr 2 (9), Warszawa 2005, s. 33 - 38, wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl.
 49. Noga K. M., Radwański M.: The teaching of digital techniques with Multisim 2001. 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Monash Engineering Educations Series, Gdynia 2005, Seminar Proceedings, p.45-48.
 50. Noga K. M., Sobczyk J. Sokół R.: Zastosowanie mikrokontrolera AVR do sterowania manipulatorem. Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 21, Gdańsk 2005, s.189-194.
 51. Pałczyńska B., Spiralski L., Wyszkowski J.: Assessment of audible noise measurement uncertainty in marine frequency controlled AC drives. Proc. of the 4th IEEE International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE-2005, Gdańsk, 2005, CD-ROM (5-8), p.1-4.
 52. Pałczyńska B., Spiralski L., Wyszkowski J.:: The influence of frequency controlled AC drives on vibration and audible noise level on ships. Proc. of the 10th IMEKO TC10 International Conf. on Technical Diagnostic, Budapest 2005, p.73-75.
 53. Strzelecki R.: Invesigation of the small UPQC systems: Part 2 -experiment. Technicieskaja Elektrodinamika/ Silovaja Elektronika ta Energoefektivnost, No.1, 2005, s.114-119.
 54. Strzelecki R.: Właściwości trójfazowego układu UPQC - modelowanie i weryfikacja eksperymentalna. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11, 2005, s.18-27.
 55. Strzelecki R. et al.: Modeling and Experimental Investigation of the Small UPQC Systems. Properties. Proc. of the 4th IEEE International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE-2005, Gdańsk 2005, 8 s.
 56. Strzelecki R. et al.: Voltage Power Line Conditioner - Voltage Restoring Mode. Proc. of the 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden 2005, CD-ROM, 8 p.
 57. Strzelecki R. et al.: Series Passive Compensation of Common Mode Voltage In Multilevel Inverter Driver. Proc. of the IEEE 36th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC -05. Recife 2005, CD-ROM, 8 s.
 58. Strzelecki R. et al.: Development of the Educational Database on Threee-Phase Power Factor Correctors. Proc. of the 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005, Dresden 2005, CD-ROM, 8 p.
 59. Strzelecki R., Strzelecka N.: Invesigation of the small UPQC systems: Part 1 - model. Technicieskaja Elektrodinamika/ Silovaja Elektronika ta Energoefektivnost, No.3, 2005, s.85-90.
 60. Strzelecki R., Strzelecka N.: An overview of study course on modern methods and devices for control of load flow in AC Power systems. Proc. of the 2nd Internat. Symposium Topical Problem sof Education In the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare 2005 s.49-54.
 61. Strzelecki R., Smereczyński P., Benysek G.: Interlinie Power Flow Controller - Properties and Control Strategy in Dynamic States. Proc. of the 4th IEEE International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE-2005, Gdańsk 2005, p.11-17.
 62. Strzelecki R., Jarnut M., Benysek G.: Symmetrical Power Line Conditioner - Basic Properties. Proc. of the 4th IEEE International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE-2005, Gdańsk 2005, 8 s.
 63. Strzelecki R., Rusiński J., Jarnut M.: Properties, simulation and experimental investigation of the series-parallel active power filters. Proc. of the 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005, Dresden 2005, CD-ROM, 9 p.
 64. Strzelecki R., Benysek G., Rusiński J.: UPQC System - Usability Experimental Verifications. Proc. of the 8th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU. Kraków 2005 s.341-349.
 65. Strzelecki R., Rusiński J., Benysek G.: Badania i właściwości układu UPQC: Część 2 - Eksperyment. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Nauk.-techn. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-5, t.1, s.43-50.
 66. Strzelecki R., Dębicki H., Strzelecka N.: Badania i właściwości układu UPQC: Część 1 - Model. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Nauk.-techn. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-5, t.1, s.35-42.
 67. Strzelecki R., Hartman M., Bajdecki T.: Perspektywy i problemy zastosowania przekształtników matrycowych w systemach elektroenergetycznych. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Kozienice 2005, s.15.1-15.12.
 68. Śmierzchalski R. (praca zbiorowa): Automatyzacja systemów energetycznych statku - laboratorium. Podręcznik. Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2005, 163 s.
 69. Śmierzchalski R.: Problemy automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku. Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa 2005, 6 s.
 70. Śmierzchalski R.: Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku - wybrane problemy. Konferencja Krajowa, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 2005.
 71. Śmierzchalski R.: Simulation of the ship propulsion system for co-opertaion with the rea monitoring and control system. 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia 2005.
 72. Śmierzchalski R., Łebkowski A.: Evolutionary Computation - Searcg Safe Ship Trajectories. HANSA - International Jurnal, vol.2, 2005 (www.hansa-online.de) 6s.
 73. Śmierzchalski R., Michalewicz Z.: Path Planning in Dynamic Environments, chapter in "Innovations in Machine Intelligence and Robot Perception", Springer-Verlag 2005, p.135- 154.
 74. Śmierzchalski R.: Hybrid System of Safe Ship Steering in a Collision Situation at Sea. International Conference on Computional Intelligence for Modelling, Control and Automation - CIMCA-05, Vienna 2005.
 75. Tobiasz M., Tomera M., Łebkowski A., Dziedzicki K., Śmierzchalski R.: Course and speed controller for ships steering in collision situation. 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2005.
 76. Tobiasz M., Tomera M., Łebkowski A., Dzidzicki K., Śmierzchalski R.: Regulator trakjektorii w aspekcie sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej. Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa 2005, 4s.
 77. Tomera M., Witkowska A., Śmierzchalski R.: A nonlinear course controller optimised using a genetic method. Materiały VIII Krajowej Konferencji nt. Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Korbielów 2005, s.255 - 262.
 78. Wiśniewski Z., Kształcenie asynchroniczne w systemie studiów technicznych, I Konferencja Nowe technologie w kształceniu na odległość, Koszalin 2005, s.263-272.
 79. Wiśniewski Z.: Metody kształcenia asynchronicznego w systemie CDIO, III Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, Gdynia 2005, s.139- 148.
 80. Wiśniewski Z.: Opracowanie redakcyjne materiałów sympozjum, III Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, Gdynia 2005.
 81. Wiśniewski Z.: Asynchronous learning in the engineering education system, 9th Baltic Seminar on Engineering Education, Gdynia 2005.
 82. Wiśniewski Z.: Badania doświadczalne procesu wodowania zrzutowej łodzi ratunkowej z platformy wiertniczej, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata 2005 s.381-390.
 83. Wiśniewski Z.: Kształcenie ustawiczne inżynierów oparte na nowoczesnych technologiach komunikacji, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata 2005, s.229-240.
 84. Wiśniewski Z.: III Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, E-mentor 5(12)2005, s.30-31.
 85. Witkowska A., Tomera M., Śmierzchalski R.: Zastosowanie metody backstepping do sterowania ruchem statku. Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa 2005, tom III, s. 155-160.
 86. Wojciechowski D.: Sterowanie przekształtnikiem sieciowym z predykcją siły elektromotorycznej. Rozprawa doktorska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, 2005.
 87. Wojciechowski D.: Grid voltages sensorless control system of the PWM rectifier with active filtering function. 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics CPE 2005, s. 161-163 oraz CD-ROM.
 88. Wojciechowski D.: Układ sterowania przekształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego bez pomiaru napięcia sieci. Prace 5 ogólnopolskiej konferencji nauk-techn. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES-5, 2005, tom 1, s. 179-186.
 89. Wojciechowski D.: Multifunctional sensorless control of PWM rectifier. Technicna Elektrodynamika/Silowa Elektronika ta Energoefektiwnict, 2005, tom 4, s. 54-59.
 90. Wojciechowski D.: Novel estimator of distorted and unbalanced electromotive force of the grid for control system of PWM rectifier with active filtering. 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005, CD-ROM.
 91. Wyszkowski J.: Determinates of electric disturbances measurements in marine frequency controlled drives. Proc. of the 4th IEEE International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE-2005, Gdańsk 2005, CD-ROM (5-7), p.1-4.
 92. Wyszkowski J. et al.: Pola elektromagnetyczne małych częstotliwości występujące w środowisku o dużej koncentracji urządzeń technicznych. IV Seminarium Miernictwo Sygnałów Przypadkowych, Gdańsk 2005.

2004 r.

 1. Morawski L. Non-linear control of ship-experiments with physical tanker model, No 4, 2004, p.354-357, fig.9, tab.2, bibl.4. (ISSN 0033-2097), Przegląd Elektrotechniczny
 2. Śmierzchalski R. An Evolutionary Method of Ship's Trajectory Planning, nr 4, 2004. (ISSN 0033-2097)., Przegląd Elektrotechniczny
 3. Strzelecki R., Benysek G., Dębicki H. Uniwersalny wielofunkcyjny sprzęg międzysystemowy, Nr 3. 2004, s.226-232, (ISSN 0033-2097)., Przegląd Elektrotechniczny
 4. Benysek G., Strzelecki R. STATCOM and interline power flow controllers dimensioning in the distributed electric power system, No 1, 2004, s.104.-111, (ISSN 0204-3599), Technicna Elektrodynamika/Problemy sucasnoj elektrotechniki
 5. Kirilenko A., Jakimenko J., Żuikow W., Denisiuk S., Strzelecki R. Siłowa elektronika: stan wikoristania, naukowe i technologiczne zabezpieczenia, perspektyw w XXI, No 1, 2004, s.58-71, (ISSN 0204-3599), Technicna Elektrodynamika/Problemy sucasnoj elektrotechniki
 6. Benysek G., Strzelecki R. A new concept of multilevel STATCOM based on cascade topology, No 6, 2004, s.86-92, (ISSN 0204-3599)., Technicna Elektrodynamika/Problemy sucasnoj elektrotechniki
 7. Benysek G., Strzelecki R., Janrnut M. Transformerless 1-phase active power line conditioners, Nr 7, 2004, s.93-99, (ISSN 0204-3599)., Technicna Elektrodynamika/Problemy sucasnoj elektrotechniki
 8. Strzelecki R., Smerczyński P., Benysek G. Static properties of the interline power flow controllers, Nr 1, 2004, s.1063-1069, (ISSN 0204-3599), Technicna Elektrodynamika/Silovaja elektronika ta energoefektivnost
 9. Strzelecki R., Benysek G., Janrnut M., Kot E. Voltage Source Power Line Conditioners, vol.10, No 1, 2004, s.9-16, (ISSN 1234-6799)., Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
 10. Lisowski J. Safety of navigation based on game theory - mathematical models of game ship control., No 104, vol.25, 2004, p.65-74, fig.11, tab.1, bibl.15 (ISSN 1672-9498), Journal of Shanghai Maritime University
 11. Lisowski J. Safety if navigation based on game theory - computer support algorithms of navigator decisions avoiding accidents at sea, No 104, vol.25, 2004, p.75-85, fig.15, tab.1, bibl.13, (ISSN 1672-9498), Journal of Shanghai Maritime University
 12. Morawski L., Pomirski J., Rak A. Course-keeping and Turning Controllers for Ship, No 11, vol.25, 2004, p.108-112, fig.10, tab. 1, bibl.5, (ISSN 1672-9498), Journal of Shanghai Maritime University
 13. Lisowski J. Game ship control in collision situations, p.221-228, fig.11, bibl.7., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2004
 14. Śmierzchalski R. PLC controller and visialization system for simulating real time control processes on a ship, p.1177-1182, vol.2., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2004
 15. Łebkowski A., Śmierzchalski R. System of safe ship steering in a collision situation at sea, p.1177-1182, vol.2., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2004
 16. Dziedzicki K., Śmierzchalski R. Evolutionary computation and models for combined heat and power plant production scheduling, p.1177-1182, vol.2., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2004
 17. Tomera M., Tobiasz M., Łebkowski A., Rak A. Fuzzy track controller for ships, pp.4, fig.6, tab.3., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2004
 18. Gierusz W. Robust trajectory control for ships, p.6, fig.11, tab.1., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 2004
 19. Lisowski J. The multistage positional game of process decision in marine collision situations, p.312-320, fig.4, bibl.8., 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 2004
 20. Strzelecki R., Fedyczak Z., Morawski L. Specificty of education in field of power electronics among the Institute of Electrical Engineering University of Zielona Góra and Faculty of Electrical Engineering Gdynia Maritime Academy, p.30-33, (ISBN:9985-69-030-3), Conference Proc."Topical problems of education in the field of electrical and power engineering, Kuressaare-Tallinn, Estonia, 2004
 21. Strzelecki R., Benysek G. European Union projects - new methods to stimulate interest in power electronics, p.15-18, (ISBN: 9985-69-030-3), Conference Proc."Topical problems of education in the field of electrical and power engineering, Kuressaare-Tallinn, Estonia, 2004
 22. Strzelecki R., Benysek G. Probalistic method for power flow controllers dimensioning, p.149-156., Proc.of the 4th International Conference "Electric Power Quality and Supply Reliability", Pedase, Estonia, 2004
 23. Strzelecki R., Benysek G. Voltage power line conditiones VPLC - input power factor correction solutions, p.339-347, (ISBN: 9985-59-462-2), Proc.of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, Estonia, 2004
 24. Morawski L., Pomirski J., Rak A. Trajectory tracking control system for ship, p.251-255, fig.10, tab.1, ref.5., IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, CAMS 2004, Ancona, Italy
 25. Morawski L., Pomirski J., Rak A. Identification of Ship Dynamice Using Neural Network, p.829-838, fig.7, tab.1, ref.11., 4 International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2004
 26. Morawski L., Pomirski J., Rak A. A Cascade Control System for trajectory Tracking, p.265-276, fig.8, tab.1, ref.6., 4 International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2004
 27. Noga K. The performance of binary in channel with fading modelled by the four - parameter distribution, vol.1., 6th International Conference and Exhibition, NATO Regional Conference on Military Communicotions and Information Systems, Zegrze, 2004
 28. Strzelecki R., Smerczyński P., Benysek G. Interline power flow controllers-energetic properties, CD-ROM, p.7, (ISBN: 9984-32-033-2), Proc.of the 11th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC'2004, Riga, Łotwa
 29. Strzelecki R., Jarnut M., Benysek G. Modified voltage source active power filter, CD-ROM, p.5, (ISBN: 9984-32-033-2), Proc.of the 11th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC'2004, Riga, Łotwa
 30. Strzelecki R., Jarnut M., Benysek G. Voltage source conditioners property, p.6, CD-ROM, (ISBN: 83-88-764-24-1), Proc of the 6th International Conference on Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES'04, Alushta, Ukraina - Szczecin, 2004
 31. Fedyczak Z., Korotyeyev I., Strzelecki R. A review of PWM AC voltage transforming circuits application, p.8, CD-ROM, (ISBN: 83-88-764-24-1), Proc of the 6th International Conference on Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES'04, Alushta, Ukraina - Szczecin, 2004
 32. Strzelecki R. Voltage source active power filter - input power factor correction solutions and stability analysis, p.19-26, (ISBN: 9955-09-644-6), Proc.of the International Conference "Automation and Control Technologies " Kaunas, Lithuania, 2004
 33. Strzelecki R. Input power factor correction solutions of the voltage source active power filter, p, 74-78, (ISBN: 0-7803-8476-8, IEEE Catalog Number 04EX848), Proc. Of the 7th International Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering - APEIE'2004, Novosibirsk, Russian, 2004
 34. Kempski A., Smoleński R., Strzelecki R. The influence of passive EMI filters on various aspects of electromagnetic compatibility, p.6, CD-ROM, (ISBN: 0-7803-8400-8), Proc of the IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC'04, Aachen, Germany, 2004
 35. Wiśniewski Z. Distance Education Strategy - a Response to Growing Lifelong Education Demand in Poland's Pomerania Region., XXVII Międzynarodowa Konferencja EUCEN - Limerick, Irlandia, 2004
 36. Wiśniewski Z. Asynchronous Learning - an Opportunity to Develop Critical Thinking Ability, XXXIII Międzynarodowa Konferencja IGIP Fribourg, 2004
 37. Dziedzicki K., Augusiak A., Śmierzchalski R. Evolutionary Algorithm for Scheduling of CHP Plant with Urban Heat Distribution Network, 7th Inf.Conference ICAISC Zakopane, 2004
 38. Dziedzicki K., Śmierzchalski R. Koncepcja algorytmu ewolucyjnego do harmonogramowania produkcji elektrociepłowni, p.19-20., 7th Inf.Conference ICAISC Zakopane, 2004
 39. Śmierzchalski R. Evolutionary algorithm in problem of avoidance collision at sea, p.81-90., Artificial Inteligence and Security in Computing Systems, Kluwer Academic Publishers
 40. Strzelecki R. STATCOM i jego rola w systemie elektroenergetycznym, s.26.1 - 26.13, (ISBN:83-918709-5-2), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce", Kozienice, 2004
 41. Lisowski J. RISK ANALYSIS IV, Multi-step matrix game with the risk of ship collision, Boston, Southampton, 2004, p.669-680, fig.10, bibl.27., WIT Press, Computation Mechanics Inc.,
 42. Śmierzchalski R. Ship's domains as collision risk at sea in the evolutionary method of trajectory planing, p.117-125., Computer Information Systems and Applications, Białystok, 2004
 43. Morawski L. Pawłowski D., Oprogramowanie Flash Macromedia jako narzędzie do tworzenia materiałów do nauki podstaw automatyki, p.1-6, fig.5, ref.4., II Sympozjum "Kształcenie na odległość - metody i narzędzia" Akademia Morska, Gdynia, 2004
 44. Noga K., Janowski M. Technika cyfrowa w edukacji na odległość, wersja elektroniczna, II Sympozjum "Kształcenie na odległość - metody i narzędzia" Akademia Morska, Gdynia, 2004
 45. Wiśniewski Z., Czerwińska A., Łabędzki M. Elementy kształcenia na odległość wspomagające studia techniczne., II Sympozjum "Kształcenie na odległość - metody i narzędzia" Akademia Morska, Gdynia, 2004
 46. Wiśniewski Z. Elementy kształcenia na odległość wspomagające studia techniczne., II Sympozjum "Kształcenie na odległość - metody i narzędzia" SGH, Warszawa, 2004
 47. Wiśniewski Z., Czerwińska A., Łabędzki M. Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, II Sympozjum "Kształcenie na odległość - metody i narzędzia" SHG, Warszawa, 2004
 48. Śmierzchalski R. Intelligent ship control systems, p.1-6, 7 Krajowa Konferencja Algorytmów Ewolucyjnych i Optymalizacji Globalnej, Kazimierz Dolny, 2004
 49. Śmierzchalski R. Sterowniki programowalne i systemy wizualizacji do symulacji procesów rzeczywistych sterowania na statku, p.743-750, III Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 2004
 50. Strzelecki R. Modelowanie właściwości dynamicznych układu 1-fazowego równoległego filtru aktywnego z dodawczym Ÿródłem napięciowym, p.45-52, (ISBN: 83-917161-3-9), III Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 2004
 51. Kasprowicz A. Tranzystorowy przekształtnik sieciowy AC/DC ze sterowaniem prądowym, s.781-788, rys.21, bibl.3., III Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 2004
 52. Strzelecki R. Właściwości i zastosowanie kompensatorów dynamicznych STATCOM i D-STATCOM, p.229-240, Materiały III Lubuskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "MITEL-2004", Gorzów Wlkp.
 53. Strzelecki R., Benysek G. Koncepcje i właściwości urządzeń sprzęgających rozproszone systemy elektroenergetyczne, p.241-248, Materiały III Lubuskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "MITEL-2004", Gorzów Wlkp.
 54. Gil A. Jednofazowa przetwornica DC/AC o napięciu sinusoidalnym, p.66-71, Materiały III Lubuskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "MITEL-2004", Gorzów Wlkp.
 55. Wyszkowski J., Spiralski L., Winter R. Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości, Kongres Metrologii, Wrocław, 2004
 56. Tobiasz M. Autopilot rozmyty do sterowania statkiem po zadanej trajektorii, ss.8, rys.8, tab.3., I Sympozjum Naukowe Młodych Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej, Gdynia, 2004
 57. Radwański M. Wykorzystanie programu MULTISIM 2001 do szkolenia elektryków i automatyków, s.64-75, rys.6, bibl.6., I Sympozjum Naukowe Młodych Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej, Gdynia, 2004
 58. Dziedzicki K. Algorytm ewolucyjny do harmonogramowania pracy elektrociepłowni, s.31-39, rys.7., I Sympozjum Naukowe Młodych Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej, Gdynia, 2004
 59. Śmierzchalski R. Symulacja pracy silnika głównego do współpracy z systemem sterowania i kontroli, s.190-198, Napęd i Sterowanie, Gdańsk, 2004
 60. Noga K., Ryński W. Symulacja układów cyfrowych z wykorzystaniem pakietu Multisim 2001, s.75-83, rys.6, bibl.6., Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych, Elektryk Okrętowy, nr 13, Gdynia, 2004
 61. Noga K., Janowski M., Radwański M. Wspomaganie nauczanie techniki cyfrowej poprzez Internet, wersja elektroniczna, ss.10, rys.7, bibl.7., I Międzynarodowa Konferencja Akademia on Line, Bronisławów k.Łodzi, 2004
 62. Noga K., Żyliński Ł. Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem pakietu Multisim 2001 oraz języka opisu sprzętu VHDL, Seminarium "Zastosowanie komputerów w nauce i technicze 2004", PG, Gdańsk, 2004
 63. Strzelecki R., Benysek G. Energoelektroniczne układy elastycznego sterowania przepływem energii elektrycznej, s.148-157, (ISBN: 83-88579-80-0), Materiały X Jubileuszowego Seminarium "Napędy i Sterowanie", 2004, Gdańsk, 2004
 64. Gierusz W. Sterowanie odporne statkiem treningowym, ss.10, tab.1, rys.8., Materiały X Jubileuszowego Seminarium "Napędy i Sterowanie", 2004, Gdańsk, 2004
 65. Wiśniewski Z. Zajęcia asynchroniczne w programie studiów technicznych - możliwości rozwijania umiejętności krytycznego myślenia., Konferencja AKADEMIA ON LINE ŁódŸ, 2004
 66. Śmierzchalski R. Symulacja rzeczywistych procesów sterowania na statku z wykorzystaniem sterowników programowalnych i systemów wizualizacji, s.132-143, Zeszyty Naukowe nr 48 Akademii Morskiej, Szczecin, 2004
 67. Noga K., Żychliński Ł. Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem pakietu Multisim 2001 oraz języka opisu sprzętu VHDL, s.121-126, Zeszyty Naukowe nr 20, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004
 68. Strzelecki R., Benysek G., Jarnut M. Static and dynamic properties of the 1-phase voltage source active power filter, s.141-152, (ISSN: 0209-2662), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 26, Rzeszów, 2004
 69. Śmierzchalski R. Automatyzacja systemu energetycznego statku, s.184., Wydawnictwo Gryf, Gdańsk, 2004
 70. Kamiński K. Programowanie w STEP 7 MicroWin, s.249., Wydawnictwo Gryf, Gdańsk, 2004
 71. Kamiński K., Śmierzchalski R. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski dla marynarzy z zakresu automatyki okrętowej, wyd.IV poprawione, Wydawnictwo Gryf, Gdańsk, 2004

2003 r.

 1. Gierusz W. Multivariable Robust Control Applied to Steering of Three Ship Velocities, Wyd. PAN, nr 4/2003, pp.31, fig.37, tab.2, bibl.36.,Archives of Control Sciences
 2. Gil A., Fobke S. Dwustopniowa przetwornica częstotliwości z modulacją MSI DC12V/AC220 50Hz, 2003, Wisła, s.43-47.,Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki
 3. Śmierzchalski R. Evolutionary algorithm in problem of avoidance collision at sea, Kluwer Academic Publishers 2003, p.81-90.,Artificial Intelligence and Security in Computing Systems.
 4. Lisowski J. Metody rozgrywającego sterowania statkiem w sytuacjach kolizyjnych, Nr 1, 2003, s.5-9, rys.8, bibl.9.,Pomiary-Automatyka-Kontrola
 5. Morawski L., Rak A. Zastosowanie sieci neuronowej do sterowania kursem modelu zbiornikowca typu VLCC, Nr 1, 2003, s.11-14, rys.6, tab.2, bibl.12, Pomiary-Automatyka-Kontrola
 6. Wiśniewski Z. Pomiary przyspieszeń podczas wodowania zrzutowych łodzi ratunkowych, Nr 1, 2003, ss.18-21, Pomiary-Automatyka-Kontrola
 7. Lisowski J. Optymalizacja dynamiczna bezpiecznej trajektorii statku z neuronowymi ograniczeniami stanu procesu, t.II. Wyd.Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003, s.96-103, rys.5, bibl.9., Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania
 8. Wiśniewski Z. Numerical and Experimental Methods Supporting the Design Process of Marine Free-Fall Evacuation Systems, No 51 (4) 2003, p.331-339, fig.17, tab.2, bibl.10., Brodogradnija
 9. Gil A., Fobke S. Przetwornica częstotliwości z modulacją MSI, nr 1, 2003, DC12V/AC220 50Hz, s.19-22., Elektronizacja - podzespoły i zastosowania elektroniki
 10. Kasprowicz A. Wielosektorowy układ bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem silnika indukcyjnego, R. LXXIX 2/2003, s.109-112, rys.15, tab.1, bibl.5.,Przegląd Elektrotechniczny
 11. Noga K. Error probability and error stream properties in channel with slow Rician fading, special issue, Nr 4, 2003, p.3-8, fig.5, bibl.8.,Journal of Telecommunications and Information Technology, National Institute of Telecommunications in Warsaw
 12. Kruszewski J. Advanced, intelligent, integrated ship monitoring and control system for supporting the decision-making process, pp.4, fig.2, bibl.7., International Workshop on Maritime Safety, Efficiency and Low Environmental Impact, Harbin, China, 2003
 13. Gierusz W. Robust Control Applied to Training Ship, pp.6, fig.15, tab.2, bibl.7.,6th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft, 2003, Girona, Spain
 14. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Evolutionary-fuzzy system of safe steering in a collision situation at sea, p.274-279,6th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft, 2003,Girona, Spain
 15. Wiśniewski Z. Marine Engineering education in the Age of Internationalization and Distance Learning, p.207-211.,32 Symposium IGIP Karlsruhe, 2003
 16. Wyszkowski J., Spiralski L., Winter R. Digital Measurement system of electromagnetic disturbances and audible noise of marine frequency controlled AC drives, p.2108-2111, fig.5, tab.1, bibl.5.,XVII IMEKO World Congress, Metrology In the 3rd Millennium, 2003, Dubrovnik, Croatia
 17. Morawski L., Pomirski J., Rak A. The desing of ship control systems in control engineering education, p.149-153, fig.8, tab.1, bibl.6.,7th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Sankt Petersburg, Russia, 2003,
 18. Śmierzchalski R. Ship as intelligent machine, p.239-248.,X International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2003
 19. Śmierzchalski R. Development in marine systems, p.144-149.,45 th International Symposium Electronics in Marine ELMAR 2004, Zadar, Croatia, 2003
 20. Śmierzchalski R. Intelligent Marine Control Systems, p.1-9.,10th International Conference on Advanced Computer Systems, Międzyzdroje, 2003
 21. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Hybrid system of safe ship steering at sea, p.263-268., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2003, Międzyzdroje 2003, vol.1.
 22. Śmierzchalski R, Dziedzicki K., Auguściak A. A model of combined heat and power generating plant with urban heat distribution network for production scheduling, p.1177-1182., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 2003, Międzyzdroje 2003, vol.2.
 23. Śmierzchalski R. Representation of safe manoeuvre avoiding collision at sea as the multi-objective decision problem , part 1 - descripton of problem, pp.10,3rd Safety and Reliability International Conference KONBIN 2003, Gdynia
 24. Śmierzchalski R. Representation of safe manoeuvre avoiding collision at sea as the multi-objective decision problem, part II - experiments, pp.10.,3rd Safety and Reliability International Conference KONBIN 2003, Gdynia
 25. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Search safe ship trajectories in collision situation at sea by evolutionary computation, p.175-182.,Computer Applications and Information Technology in the Maritime Industries, 2003
 26. Wiśniewski Z. O możliwości stosowania systemów kształcenia na odległość w morskich studiach technicznych, ss.7, rys.3, tab.1., bibl.13.,Sympozjum "Metody wspomagające nauczanie na odległość", Gdynia, 2003
 27. Noga K., Janowski M. Nauczanie techniki cyfrowej poprzez internet, ss.10, rys.5, bibl.15.,Sympozjum "Metody wspomagające nauczanie na odległość", Gdynia, 2003
 28. Wiśniewski Z. Nowy wymiar bezpieczeństwa na morzu, ss.8, rys.2, tab.1, bibl.10,Sympozjum Nawigacyjne, Gdynia, 2003
 29. Wiśniewski Z. Sympozjum "Narzędzia wspomagające nauczanie na odległość", s.40-43.,E-Mentor, Warszawa SGH, 2003
 30. Wiśniewski Z. Studia techniczne na odległość - oczekiwania i ograniczenia, s.69-78, rys.2, tab.2, bibl. 9.,Sympozjum "Komputer - współczesne narzędzia pracy nauczyciela", Koszalin, 2003
 31. Śmierzchalski R. Materiały konferencyjne, s.1-54.,Warsztaty Algorytmów Genetycznych, Wdzydze, 2003
 32. Śmierzchalski R., Dziedzicki K. Koncepcja algorytmu ewolucyjnego do harmonogramowania produkcji elektrociepłowni, s.21-22.,Warsztaty Algorytmów Genetycznych, Wdzydze, 2003
 33. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego i logiki rozmytej do kierowania statkiem, s.35-36.,Warsztaty Algorytmów Genetycznych, Wdzydze, 2003
 34. Śmierzchalski R. Model okrętowego silnika głównego do współpracy z rzeczywistym systemem sterowania i kontroli , s.175-180.,VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, 2003
 35. Noga K. Jakość transmisji w kanale Nakagamiego dla odbioru z przełączaniem anten, s.189-196, rys.4, bibl.9.,IX Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności", Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2003 , t.1.
 36. Bogalecka E. Stanowisko do badania właściwości dynamicznych i układu sterowania elektrowni wiatrowej, s.257-261, rys.4.,IX Ogólnopolskie Forum Odnawialnych ródeł Energii, Zakopane, 2003
 37. Lisowski J. Wykorzystanie teorii gier do podejmowania decyzji manewrowej w nawigacji morskiej, s.39-60, rys.17, bibl.11.,Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATION 2003, Warszawa 2003
 38. Gil A., Fobke S. Przetwornica częstotliwości z modulacją MSI DC12V/AC220 50Hz, s.307-312.,II Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg, 2003, t.2.
 39. Morawski L., Pomirski J., Rak A., Tomera M. Sterowanie ruchem modelu zbiornikowca typu VLCC z wykorzystaniem środowiska Matlab-Simulink, s.511-516, rys.6, tab.1, bibl.7.,IV Krajowa Konferencja Metody i systemy sterowania w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 2003
 40. Kasprowicz A. Bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem silnika indukcyjnego w układzie wielosektorowym, s.145-153, rys.21, tab.1, bibl.5.,Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Politechnika Gdańska Napędy i sterowanie 2003
 41. Mysiak P., Iwaszko W. Przekształtnik dwudziestoczteropulsowy o wyjściu stałoprądowym - wyniki badań laboratoryjnych, s.351-356, rys.7, bibl.5.,VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, ŁódŸ, 2003
 42. Mysiak P., Iwaszko W., Samborski R. Ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych prądu w tyrystorowych układach przekazywania energii do sieci poprzez zastosowanie magnetycznych dławików sprzężonych TDS, ss.6, rys.4, bibl.7.,II Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg, 2003
 43. Noga K., Ryński W. Wirtualne laboratorium techniki cyfrowej z wykorzystaniem pakietu Multisim 2001, nr 19, Gdańsk 2003 , s.85-92, rys.6, bibl.6.,Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
 44. Wyszkowski J. Mechanizmy powstawania hałasu okrętowych systemów napędowych z przemiennikami częstotliwości, nr 49, Gdynia 2003, ss.13, rys.8, tab.1, bibl.8.,Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej

2002 r.

 1. Wiśniewski Z. Feasibility of the Free-Fall Systems to Evacuate Casualties of Marine Accidents, Polish Maritime Reesearch (01/2002)
 2. Morawski L., Pomirski J. Design of the robust PID course-keeping control system for ship, fig.8, bibl.4, p.20-23, Polish Maritime Reesearch (01/2002)
 3. Lisowski J. Computer support methods of navigator decisions avoiding accidents at sea, 2002, fig.13, tabl.1. bibl.17, p.1-7., X International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Crete
 4. Wiśniewski Z. Voyage Data Recorder- Expectations and Reality, 2002.p.49., X International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Crete
 5. Morawski L, Pomirski J., Rak A. Non-linear Control of Course-Unstable Ship: Experiments with Physical Tanker Model, 2002, fig.8, bib.5, , X International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Crete
 6. Bogalecka E., Krzemiński Z. Sensorless control of double fed machine for wind power generators, 2002, art.nr T9-046, p.9, fig.5, bibl.9., Konferencja EPE-PEMC 2002, Dubrownik
 7. Śmierzchalski R. Modelling of the main engine performance foc co-operation with the control system, vol.2, p.863-868., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Międzyzdroje
 8. Śmierzchalski R. Parameters of evolutionary algorithm in problem of collision avoidance at sea, vol.2, p.857-862., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Międzyzdroje
 9. Śmierzchalski R. Evolutionary algorithm in problem of avoidance collision at sea, p.37-46., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Międzyzdroje
 10. Morawski L., Rak A. Neural Network Application to Course Control of Large Tanker, fig.5, tab.2, bibl.12, p.847-850., IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Międzyzdroje
 11. Lisowski J. Computational intelligence algorithms supporting navigator manoeuvring decisions to avoid collisions at sea, fig.9, bibl.4, p.13-16., Pacific 2002 International Maritime Conference. Sydney
 12. Lisowski J. Game control of moving objects, fig.9, bibl.10, p.1-6., IFAC World Congress, Barcelona, 2002
 13. Wiśniewski Z. Voyage Data Recorder- New Field of Application, p.77-84., III Congress on Innovations in Marine Technology Bilbao
 14. Noga K. Error probability and error stream properties in channel with slow Rician fading, vol.1, p.59-65., 11th International Conference and Exhibition, NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems 2002, Zegrzeb
 15. Śmierzchalski R. Emulation of the main engine RTA work to co-operation with control and monitoring system, Zeszyty Naukowe nr 66 WSM Szczecin 2002, p.341-352, International Multi - Conference Explo Ship 2002, Copenhagen, Denmark,
 16. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Collision avoidance at sea be evolutionary computation, p.113-118., The Second International Conference on Philisophy and Computer Science "Processes of evolution in real and virtual sustems", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002
 17. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Moving objects in the problem of path planning by evolutionary computation, IEEE Sixth International Conference on Neural Networks and Soft Computing 2002, Zakopane, Poland "Neural Networks and Soft Computing" Springer Verlag 2002
 18. Wyszkowski J., Spiralski L., Winter R. Reducation of acoustic mechanical vibration from marine frequency controlled AC drives by attenuation of motor supply harmonics, p.75-80, The XII International Conference on Electromagnetic Disturbances, Palanga, Lithuania
 19. Lisowski J. Algorytmy rozgrywającego sterowania statkiem, rys.17, bibl.12, s.1-18. , Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 20. Noga K., Janowski M. Laboratorium Techniki Cyfrowej w KAO AM, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 21. Noga K. Statystyki rozkładu Nakagamiego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 22. Mysiak P. System trójfazowych dławików sprzężonych zasilający przekształtnik wielopulsowy o wyjściu stałoprądowym, rys.8, bibl.4, s.3., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 23. Kula K. Neuronowy regulator PDD2, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 24. Morawski L., Rak A., Pomirski J. Zastosowanie pakietu MATLAB-Simulink do budowy środowiska badawczego, działającego w czasie rzeczywistym, na przykładzie systemu sterowania ruchem modelu statku, rys.5, bibl.6, s.1-10., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 25. Morawski L., Pomirski J. Synteza odpornego regulatora PID do stabilizacji statku na kursie, rys.8, bibl.5, s.1-12., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 26. Kasprowicz A. Bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem silnika asynchronicznego klatkowego w układzie wielosektorowym, rys.15, tab.1, bibl.5, s.1-9., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 27. Śmierzchalski R. Symulacja pracy systemów okrętowych na przykładzie układu sterowania i kontroli silnika głównego, rys.4, bibl.6, s.6., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 28. Wyszkowski J., Spiralski L. Sposób zmniejszania hałasu okrętowych systemów napędowych z przemiennikami częstotliwości, s., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 29. Gil A. Zastosowanie układów scalonych mocy do budowy przekształtników energoelektronicznych, rys.5, tab.1, bibl.4, s.9., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 30. Bogalecka E., Krzemiński Z. Bezczujnikowe sterowanie maszyną dwustronnie zasilaną pracującą jako generator w elektrowni wiatrowej, rys.5, bibl.9, s.12., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 31. Gierusz W. Modelowanie niepewności w układach typu "ROBUST", rys.5, s.11., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, nr 43, Gdynia, 2002
 32. Noga K., Janowski M. Egzamin z techniki cyfrowej wspomagany komputerowo, seminarium "Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2002", s.131-136., Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 18, 2002
 33. Śmierzchalski R. Experiments in on-line mode trajectory planning at sea by evolutionary algorithm, s.137-147., Zeszyty Naukowe serii "Elektronika", Politechnika Warszawska, Oficyna Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
 34. Śmierzchalski R. Emulacja pracy silnika głównego do współpracy z systemem sterowania i kontroli, rys, 6. bibl.7, s.341-352., Zeszyty Naukowe nr 66 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, 2002
 35. Wyszkowski J. Elektrotechnika okrętowa - czytanie schematów, wydanie II, s.1-55., Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni
 36. Wyszkowski J., Wyszkowski S. Elektrotechnika okrętowa - Napędy elektryczne, wydanie II, s, 1-483., Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni
 37. Lisowski J. Metody syntezy algorytmów bezpiecznego sterowania statkiem, rys.3, bibl.11, s.289-296., Konferencja Naukowo Techniczna AUTOMATION 2002, Warszawa
 38. Lisowski J. Metody teorii gier dynamicznych w syntezie sterowania obiektami ruchomymi, rys.6, bibl.10, s.1069-1074., XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 2002
 39. Gierusz W. Sterowanie prędkościami statku za pomocą regulatora typu "Robust", bibl.9, s.6., XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 2002
 40. Kruszewski J. Regulator optymalny zespołu napędowego: silnik główny-prądnica wałowa-śruba nastawna, rys.3, bibl.10, s.6., XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 2002
 41. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Problem ograniczeń dynamicznych w zadaniu ewolucyjnym unikania kolizji na morzu, s.1079-1084., XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 2002
 42. Śmierzchalski R. Symulacja procesów rzeczywistych na statku na przykładzie systemu sterowania i kontroli silnika głównego, s.1047-1052., XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 2002
 43. Noga K. Jakość transmisji w kanale Rice’a dla odbioru z przełączaniem anten, rys.3, s.387-390., Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2002
 44. Kasprowicz A. Wielosektorowy układ bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem silnika indukcyjnego, rys.15, tab.1, bibl.5, s.131-140., PTETiS, II Krajowa Konferencja MiS-2 Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 2002
 45. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Modelowanie środowiska nawigacyjnego w zagadnieniu ewolucyjnym unikania kolizji na morzu, s.19-26., PTETiS, II Krajowa Konferencja MiS-2 Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 2002
 46. Bogalecka E. Tendencje rozwojowe przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną, rys.7, bibl.5, s.266-273., VIII Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Zródeł energii, Międzybrodzie Żywieckie, 2002
 47. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Genetic operators of evolutionary algoritm in problem of collision avoidance at sea, s.103-110., Warsztaty Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna i Konferencja Systemy Rozmyte, Kraków, 2002
 48. Śmierzchalski R., Łebkowski A. Efektywność algorytmu ewolucyjnego w rozwiązaniu problemu planowania ścieżek przejść, s.64., Warsztaty Algorytmów Genetycznych , Szyndzielnia, 2002, Bielsko Biała
 49. Pałczyńska B., Wyszkowki J., Spiralski L. Sposób zmniejszania wpływu zakłóceń okresowych w pomiarach szumów bipolarnych tranzystorów mocy, materiały konferencyjne, s.491-495., Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg - Dzwirzyno, 2002
 50. Wyszkowki J., Spiralski L. Emisja zakłóceń elektromagnetycznych przez okrętowe systemy napędowe, s, 17-23., III Warsztaty z cyklu "Kompatybilność elektromagnetyczna w praktyce"- SEMC 2002, Warszawa
 51. Spiralski L., Galla S., Nowakowski A., Winter R., Wyszkowski J. Ocena niedokładności i wymagania aparaturowe przy pomiarach elektromagnetycznych małoczęstotliwościowych zakłóceń promieniowanych i przewodzonych w układach rozdziału energii elektrycznej, s.81-84., III Warsztaty z cyklu "Kompatybilność elektromagnetyczna w praktyce"- SEMC 2002, Warszawa
 52. Lisowski J. Computational intelligence and optimisation methods applied to safe ship control process, vol.50, no 2, p.195-201, fig.8, tab.1, bibl.19., Brodogradnja, 2002
 53. Spiralski L., Galla S., Nowakowski A., Winter R., Wyszkowski J. Pomiary pola elektromagnetycznego m.cz. w otoczeniu urządzeń rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej, s.9-12., Elektronizacja, 2002

2001 r.

 1. J.Lisowski Computational intelligence methods in the safe ship control process. Polish Maritime Research, Vol. 8, No 1, 2001, p.18-24, fig.7, tab.1, bibl.14.
 2. J.Lisowski Computer-aided teaching of ship control systems engineering using Matlab/Simulink. 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Bangkok, 2001, p.264-269, fig.11, bibl.12.
 3. J.Lisowski Wyznaczanie bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej. IV Sympozjum Nawigacyjne, WSM, Gdynia, 2001, s.1-8, rys.8, bibl.10.
 4. J.Lisowski The risk of collision based game model of safe ship control in on-line navigator decision support system. International Conference on Risk Analysis and Safety Management in Technical Systems, Gdańsk, 2001, p.91-102, fig.8, bibl.26.
 5. J.Lisowski Komputerowe wspomaganie decyzji manewrowych nawigatora zapobiegających kolizji. Konferencja perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, Gdańsk, 2001, s.25-32, rys.6, bibl.5.
 6. J.Lisowski A positional game model of safe ship control process. IFAC Conference CAMS'2001 on Control Applications in Marine Systems, Glasgow, 2001, p.1-6, fig.7, bibl.9.
 7. J.Lisowski Optimal and safe ship control as a multi-step matrix game. XIV International Conference on Systems Science, Wrocław, 2001, p.176-183, fig.8, bibl.7.
 8. J.Lisowski, Z.Wiśniewski ECTS study programmes in maritime engineering. 5th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Gdynia, 2001, p.1-4, fig.1, tab.5, bibl.14
 9. J.Lisowski Computational intelligence and optimization methods applied to safe ship's control process. I International Congress Seas and Oceans, Szczecin, 2001, p.353-362, fig.8, tab.1, bibl.20.
 10. J.Lisowski Metody teorii gier dynamicznych w sterowaniu obiektami ruchomymi. VIII Krajowa Konferencja automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności, Gdynia, 2001, s.7-22, rys.11, tab.2, bibl.18.
 11. J.Lisowski Determinig the optimal ship trajectory in collision situation. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Świnoujście, 2001, p.191-201, fig.6, tab.1, bibl.9.
 12. E.Bogalecka Generowanie energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Politechnika Gdańska, Międzynarodowe Targi Gdańskie "Napędy i sterowanie 2001", s.264-269.
 13. Z.Wiśniewski Symulacyjne i doświadczalne wspomagania projektowania zrzutowych łodzi ratunkowych - monografia - Wyd.WSM.. 2001, ss.112.
 14. Z.Wiśniewski Experimental Verification of the Mathematical Model of a Free-Fall Lifeboat Launching Kinematics-Mater. X Międzynarodowa Konferencja Computer Methods and Exeperimental Measurements, Alicante, VI. 2001, p.555-564.
 15. Z.Wiśniewski Mierzyć i liczyć - X Międzynarodowa Konferencja CMEM - Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, XI.2001.
 16. Z.Wiśniewski Experimental Assessment of the Launching Behaviour of a Free- Lifeboat Materiały National Measurement Conference 2001, Harrogate, XI.2001, pap.no.1B3.
 17. Z.Wiśniewski, J.Lisowski ECTS-based Proggrams Implementation in Marine Engineering Studies - 5th Baltic Region Seminar on Engineering Education UICEE Gdynia, IX.2001, pp.6.
 18. L.Morawski, J.Pomirski, A.Rak Non-linear control of course unstable ship: experiments with physical tanker model.
 19. L.Morawski, J.Pomirski Identification and control of direction unstable ship, International Journal Problems of Nonlinear Analysis in Engineering Systems, no.1(13), t.7, 2001, International Federation of Nonlinear Analysis, Kazan Aviation Institute (KSTU of Tupolev), Kazan, Russia, pp.29-37, fig.8, tab.2, ref.4,
 20. L.Morawski, M.Tomera The application of the back-propagation method to parameter tuning in a fuzzy ship course controller, Materiały V Krajowej Konferencji "Algorytmy ewokucyjne i optymalizacja globalna" , Jastrzębia Góra, 2001r, Politechnika Warszawska, s.169-176.
 21. M.Tomera Synteza regulatorów ruchu statku z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych i sieci neuronowych, autoreferat rozprawy doktorskiej.
 22. J.Pomirski Design of the robust course-keeping controlers for ship, seminarium dla pracowników i studentów Shanghai Maritime University w Chinach, 20 czerwca 2001r.
 23. W.Gierusz Simulation model of the shiphandling training boat "Blue Lady" Int.Conf. "Control Application in Marine Systems" July 2001 Glasgow, Scotland.
 24. K.Kamiński Oprogramowanie wizualizacyjne i symulacyjne nauczaniu programowania sterowników PLC. Konferencja "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności" Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2001, s.299-302, fig.2, bibl.2.
 25. K.Kamiński Nauczanie programowania strukturalnego sterowników programowalnych. XI cykl seminariów PTETiS Oddział w Gdańsku "Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2001, s.69-74, fig.2. bibl.3.
 26. L.Wasilewski Training in Programmable Logic Controllers at the Gdynia Maritime Academy. 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Bangkok, Thailand, 7-10 February 2001.
 27. L.Wasilewski Marine Electrical Engineers Education in Programmable Logic Controllers. International Conference on Modeling and Simulation MS'2001 - Lviv. 23-26 May 2001, Lviv - Ukraine.
 28. J.Wyszkowski. A.Gil Przekształtniki energoelektroniczne w układach zasilania napędów urządzeń pomocniczych na statkach. Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, 2001, nr 1, s.34-36.
 29. J.Wyszkowski Elektrotechnika okrętowa - czytanie schematów, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju AM, 2001, s.1-55.
 30. B.Pałczyńska, D.Rabczuk, K.Korcz, L.Spiralski, J.Wyszkowski Pomiary zakłóceń wprowadzanych do sieci okrętowej przez przemienniki częstotliwości. Krajowy Kongres Metrologii - Metrologia u progu Trzeciego Milenium, Warszawa 24-27.06.2001, materiały konferencyjne, s.879-882.
 31. B.Pałczyńska, D.Rabczuk, L.Spiralski, J.Wyszkowski Analiza zakłóceń przemiennika częstotliwości steru strumieniowego m/s "Horyzont II", Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, nr 42, Gdynia 2001, s.59-73.
 32. R.Śmierzchalski New conception of simulating real processes on a ship for example of marine engine monitoring and control system, 5th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia 2001, pp.1-5.
 33. R.Śmierzchalski Experiments in on-line mode trajectory planning at sea by evolutionary algorithm, 5 Krajowa Konferencja Algorytmów Ewolucyjnych i Optymalizacji Globalnej, Jastrzębia Góra 2001, ss.231-237.
 34. R.Śmierzchalski Recent development in marine control systems, IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2001, Międzyzdroje 2001, Vol. 2, pp.641-648.
 35. R.Śmierzchalski Modelling a collision risk at sea in the evolutionary trajectory planing, International Safety and Reliability Conference KONBIN 2001, Szczyrk 2001, Vol. 3, pp.237-246.
 36. K.Kamiński, R.Śmierzchalski An Evolutionary Method of Ship's Anti-Collision Trajectory Planning New Experiments, Marine Technology VI, Szczecin 2001, WITpress Southampton, Boston,pp.125-132.
 37. R.Śmierzchalski Moving object in evolutionary maneuver of collision avoidance at sea, IX International Scientific nad Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2001, pp.409-415.
 38. R.Śmierzchalski A concept of the marine engine room monitoring and control system for simulating real processes on a ship, Journal of Polish Maritime Research, No 2 Vol 8, 2001, pp. 25-29.
 39. R.Śmierzchalski Collision risk at sea in the evolutionary method of ship's trajectory planing, International Conference and Workshops, Risk Analysis and Safety Mangement of Technical Systems, Gdańsk - Gdynia 2001, pp. 245-256.
 40. K.Stawicki, R.Śmierzchalski Methods of optimal ship routing for weather perturbations, IFAC Conference Control Application in Marine Systems CAMS2001, Glasgow 2001.
 41. R.Śmierzchalski, M.Kwiesielewicz, M.Szymański, R.Sutton Predictive control and dynamic planning of an autonomous underwater vehicle, IFAC Conference Control Application in Marine Systems CAMS2001, Glasgow 2001.
 42. R.Śmierzchalski Marine engine room monitoring and control system for simulating real processes on a ship, IFAC Conference Control Application in Marine Systems CAMS2001, Glasgow 2001.
 43. R.Śmierzchalski On-line trajectory planning in collision situations at sea by evolutionary computation - experiments, IFAC Conference Control Application in Marine Systems CAMS2001, Glasgow 2001.
 44. R.Śmierzchalski Simulation of ship's trajectory, planing by evolutionary computation. I Szkoła Letnia PTSK (Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej) BEZPIECZEŃSTWO NA MORZU, POILITECHNIKA GDAŃSKA, 28-29 sierpnia 2001, Gdańsk.
 45. K.Noga Prawdopodobieństwo błędnego bloku dla transmisji w kanale z wolnymi zanikami Nakagamiego i wielostanowej modulacji, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2001, tom 47, Z. 3, str.293-302.
 46. K.Noga Jakość transmisji w kanale Rice'a dla odbioru zbiorczego z superpozycją optymalną, VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności" Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2001, str. 111-118
 47. K.Noga Wybrane zagadnienia z cyfrowego przetwarzania sygnałów w ujęciu komputerowym, Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2001, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 17, Gdańsk 2001, XI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, str. 153-158
 48. K.Noga Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej, Gdynia, WSM 2001, Wydział Elektryczny, skrypt, 211 stron, wydanie drugie , poprawione.
 49. K.Noga Jakość transmisji binarnej w kanale Hoyta, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2001, tom 47, Z. 4, str.515-523.
 50. P.Mysiak System trójfazowych dławików sprzężonych zasilający przekształtnik wielopulsowy o wyjściu stałoprądowym współpracujący z siecią autonomiczną. Trzecia Krajowa Konferencja PES- 3 "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko, 18-22.06.2001, s.213-218.
 51. P.Mysiak Eighteen-pulse diode rectifier with three-phase coupled reactors. Archives of Electrical Engineering. Polish Scientific Publishers PWN Warsaw 2001, vol.L.No 195-1/2001, p.94-109.
 52. P.Mysiak, H.Tunia, R.Barlik, P.Jankowski Osiemnastopulsowy prostownik diodowy z trójfazowymi dławikami sprzężonymi. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, t.VII. z.1, 2001.
 53. K.Kula Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej w układzie regulacji z modelem odniesienia, s.175-179. IX Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności". Gdynia, AMW, 2001.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A.Rak
25.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 02.03.2023