Pracownicy Katedry Automatyki Okrętowej

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Piotr MYSIAK, prof. UMG

gab.: C230, C231B
tel.: +48 58 5586389
email: p.mysiakatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

Zastępca kierownika Katedry

dr inż. Monika RYBCZAK

gab.: C333
tel.: +48 58 5586578
email: m.rybczakatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. inż. Jan IWASZKIEWICZ prof. UMG

gab.: C203F
tel.: +48 58 5586593
email: j.iwaszkiewiczatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr hab. inż. Agnieszka LAZAROWSKA prof. UMG

gab.: C335
tel.: +48 58 5586433
email: a.lazarowskaatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

prof. dr hab. inż. Józef LISOWSKI

gab.: C231A
tel.: +48 58 5586253
email: j.lisowskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr hab. inż. Andrzej ŁEBKOWSKI, prof. UMG

gab.: C241
tel.: +48 58 5586602
email: a.lebkowskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr hab. inż. Mirosław TOMERA, prof. UMG

gab.: C332
tel.: +48 58 5586361
email: m.tomeraatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

Nauczyciele akademiccy

mgr inż. Łukasz ALFUTH

gab.: C324
tel.: +48 58 5586242
email: l.alfuthatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

mgr inż. Zbigniew BEHRENDT

gab.: C334
tel.: +48 58 5586473
email: z.behrendtatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

mgr inż. Agata BIELECKA

gab.: C340
tel.: +48 58 5586495
email: a.bieleckaatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

inż. Michał DOWNAR-ZAPOLSKI

email: m.downar-zapolskiatwe.umg.edu.pl

dr inż. Krzysztof JASIŃSKI

Krzysztof Jasiński

gab.: C338
tel.: +48 58 5586494
email: k.jasinskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Andrzej KASPROWICZ

gab.: C340
tel.: +48 58 5586495
email: a.kasprowiczatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Krzysztof KULA

gab.: C338
tel.: +48 58 5586494
email: k.kulaatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Anna MILLER

gab.: C333
tel.: +48 58 5586578
email: a.milleratwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Mostefa MOHAMED-SEGHIR

gab.: C325
tel.: +48 58 5586205
email: m.mohamed-seghiratwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Adam MUC

gab.: C231B
tel.: +48 58 5586389
email: a.mucatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Leszek PIECHOWSKI

Leszek Piechowski

gab.: C323
tel.: +48 58 5586475
email: l.piechowskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

mgr inż. Natalia POPOWNIAK

gab.: C335
tel.: +48 58 5586433
email: n.popowniakatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Andrzej RAK

gab.: C334
tel.: +48 58 5586473
email: a.rakatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

dr inż. Natalia STRZELECKA

gab.: C340
tel.: +48 58 5586495
email: n.strzeleckaatwe.umg.edu.pl
Google Scholar

mgr inż. Waldemar WILCZYŃSKI

gab.: C338
tel.: +48 58 5586494
email: w.wilczynskiatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Jakub WNOROWSKI

gab.: C337
tel.: +48 58 5586388
email: j.wnorowskiatwe.umg.edu.pl

Pracownicy administracji i techniczni

mgr Anita GĄSIOR

gab.: C230
tel.: +48 58 5586471
email: a.gasioratwe.umg.edu.pl

mgr inż. Andrzej JANUSZEWSKI

gab.: C244, C323
tel.: +48 58 5586242
email: a.januszewskiatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Wojciech KOZNOWSKI

gab.: C242
tel.: +48 58 5586369
email: w.koznowskiatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Marek SIKORA

gab.: C225
tel.: +48 58 5586497
email: m.sikoraatwe.umg.edu.pl

inż. Piotr SIKORA

gab.: C311a
tel.: +48 58 5586361
email: p.sikoraatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Jacek WÓJCIK

gab.: C59
tel.: +48 58 5586608
email: j.wojcikatwe.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A.Rak
25.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 05.05.2023