Jakość kształceniaSKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 1. dr inż. Wiesław Citko  –  przewodniczący
 2. dr inż. Paweł Górecki
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Damian Hallmann
 5. dr inż. Anna Miller
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Szarmach
 8. Oskar Łebkowski – przedstawiciel studentów


SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 1. dr inż. Wiesław Citko  –  przewodniczący
 2. dr inż. Paweł Górecki
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Damian Hallmann
 5. dr inż. Anna Miller
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Szarmach
 8. Krzysztof Jutrzonka – przedstawiciel studentów

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2021/2022SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 1. dr inż. Wiesław Citko  –  przewodniczący
 2. dr inż. Paweł Górecki
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Damian Hallmann
 5. dr inż. Anna Miller
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Mieczyńska
 8. Jakub Burzyński – przedstawiciel studentów

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Sprawozdanie z rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku akademickim 2020-2021SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Romuald Maśnicki
 5. dr inż. Monika Rybczak
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Mieczyńska
 8. Jan Wójtowicz – przedstawiciel studentów

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Sprawozdanie z rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku akademickim 2019-2020

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Protokoły z odbytych zebrań WKds.JK znajdują się do wglądu u Sekretarza Komisji

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019/2020SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Karol Korcz – Pełnomocnik Dziekana ds. STCW 
 4. dr inż. Andrzej Łuksza
 5. dr inż. Romuald Maśnicki
 6. dr inż. Adam Muc
 7. dr inż. Monika Rybczak
 8. dr inż. Ryszard Studański
 9. mgr inż. Marta Mieczyńska
 10. mgr inż. Joanna Szelągowska - przedstawiciel doktorantów
 11. Paweł Drawski – przedstawiciel studentów

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Sprawozdanie z rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku akademickim 2018-2019

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Protokoły z odbytych zebrań WKds.JK znajdują się do wglądu u Sekretarza Komisji w pokoju nr C351.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/19 przedstawia się następująco:

 • 4.06.2019 r.
  - prezentacja pracy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenie Wydziału Elektrycznego UMA przed Państwową Komisją Akredytacyjną,
 • 9.05.2019 r.
  - przydział zadań na rok akademicki 2018-2019 poszczególnym członkom komisji,
 • październik 2019 r. Omówienie sprawozdania WKJK za rok akademicki 2018-2019


SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Krzysztof Kamiński - członek Komisji do 2018 roku
 4. dr inż. Andrzej Łuksza
 5. dr inż. Romuald Maśnicki
 6. dr inż. Adam Muc
 7. dr inż. Ryszard Studański
 8. dr inż. Beata Pałczyńska – przedstawiciel Dziekana ds. JK - członkini Komisji do 2018 roku
 9. dr inż. Karol Korcz – przedstawiciel Dziekana ds. STWC 
 10. mgr inż. Joanna Szelągowska - przedstawiciel doktorantów
 11. Paweł Drawski – przedstawiciel studentów

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Sprawozdanie z rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2017-2018

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Protokoły z odbytych zebrań WKds.JK znajdują się do wglądu u Sekretarza Komisji w pokoju nr C351.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/18 przedstawia się następująco:

 • 19.10.2017r.
  - Omówienie obszarów prac poszczególnych członków Komisji
 • 14.12.2017r.
  - Analiza zbiorczych wyników badań ankietowych przeprowadzonych w wydziale, dotyczących oceny nauczyciela akademickiego przez studentów w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych
 • 15.02.2018r.
  - Analiza i ocena poziomu naukowego wydziału, w szczególności w zakresie obszaru/obszarów wiedzy związanych z prowadzonym kształceniem
  - Analiza posiadanej przez wydział infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zasobów materialnych i polityki finansowej
 • 19.04.2018r.
  - Monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia na studiach I i II stopnia na poszczególnych kierunkach oraz studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy
 • 28.06.2018r.
  - Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form sprawdzania efektów kształcenia osiąganych przez studenta oraz ocena i doskonalenie funkcjonowania systemu informacyjnego wydziału w tym powszechnego dostępu do informacji o zakładanych efektach kształcenia na danym kierunku oraz metodzie oceny efektów kształcenia i kryteriach zaliczenia przedmiotów
 • październik  2018r. Omówienie sprawozdania WKJK za rok akademicki 2017-2018


SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Krzysztof Kamiński
 4. dr inż. Andrzej Łuksza
 5. dr inż. Romuald Maśnicki
 6. dr inż. Adam Muc
 7. dr inż. Ryszard Studański
 8. dr inż. Beata Pałczyńska – przedstawiciel Dziekana ds. JK 
 9. dr inż. Karol Korcz – przedstawiciel Dziekana ds. STWC 
 10. mgr inż. Joanna Szelągowska - przedstawiciel doktorantów
 11. Paweł Drawski – przedstawiciel studentów

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2016/17

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2016/17.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Protokoły z odbytych zebrań WKds.JK znajdują się do wglądu u Sekretarza Komisji w pokoju nr C351.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/17 przedstawia się następująco:

 • Protokół nr 3/2016-17 z posiedzenia komisji z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności Komisji w roku akademickim 2016/2017.

 • Protokół nr 2/2016-17 z posiedzenia komisji z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Dokonano analizy i oceny poziomu naukowego Wydziału, oraz posiadanej przez Wydział infrastruktury dydaktycznej i naukowej.

 • Protokół nr 1/2016-17 z posiedzenia komisji z dnia 19 stycznia 2017 roku.

W dniu 19.01.2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w składzie przedstawionym poniżej. W trakcie spotkania ustalony został harmonogram prac i przydzielono zadania dla poszczególnych członków Komisji.

(informacja o pozostałych spotkaniach będzie aktualizowana sukcesywnie)SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Krzysztof Kamiński
 4. dr inż. Andrzej Łuksza
 5. dr inż. Romuald Maśnicki
 6. dr inż. Adam Muc
 7. dr inż. Ryszard Studański
 8. dr inż. Beata Pałczyńska
 9. Paweł Drawski – przedstawiciel studentów
 10. przedstawiciel doktorantów

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Protokoły z odbytych zebrań WKJK znajdują się do wglądu w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/16.

 • 2015-11-19, Protokół nr 1/2015-16 z zebrania WKJK.
 • 2016-01-14, Protokół nr 2/2015-16 z zebrania WKJK.
 • 2016-03-24, Protokół nr 3/2015-16 z zebrania WKJK.
 • 2016-04-21, Protokół nr 4/2015-16 z zebrania WKJK.
 • 2016-05-12, Protokół nr 5/2015-16 z zebrania WKJK.


SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – KEM, przewodniczący,
 2. prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak – KTM.
 3. prof. dr hab. inż. Marek Hartman – KEO,
 4. dr hab. inż. Witold Gierusz – KAO,
 5. dr hab. inż. Piotr Dębicki – KEM,
 6. dr inż. Ryszard Studański – KEM,
 7. dr inż. Mirosław Tomera – KAO,
 8. inż. Paweł Górecki – przedstawiciel studentów.

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2014/15.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Protokoły z odbytych zebrań WKJK są dostępne w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/15.

 • 2014-12-11, Protokół nr 1/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-01-15, Protokół nr 2/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-02-12, Protokół nr 3/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-03-19, Protokół nr 4/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-04-23, Protokół nr 5/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-05-14, Protokół nr 6/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-06-29, Protokół nr 7/2014-15 z zebrania WKJK.
 • 2015-10-15, Protokół nr 8/2014-15 z zebrania WKJK.


SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2013/14

Sprawozdanie za rok akademicki 2013/14 zostało przygotowane i przekazane Dziekanowi oraz Uczelnianej Komisji d/s jakości kształcenia, i jest do wglądu w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2013/14.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji Kształcenia w 2014r

Zgodnie z zarządzenie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni nr 2 z dnia 21.01.2013, RSO/021/2/2013 powołana zostałaWYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2012/2016 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – KEM – przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak – KTM
 • prof. dr hab. inż. Marek Hartman – KEO
 • dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. nadzw. AMG – KAO

Przewodniczący WKJK powołał przedstawicieli katedr ds. ankietowania

 • mgr inż. Mariusz Górniak KEO
 • mgr inż. Waldemar Wilczyński KAO
 • dr inż. Dorota Rabczuk KTM
 • Krzysztof Nieradko KEM

Nauczyciele akademiccy są oceniani przez studentów, w zakresie wypełniania swoich obowiązków dydaktycznych, poprzez badania ankietowe. Obowiązek ten wynika z uchwały nr 29/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 31.01.2013r.

 

W ramach kwestionariusza ankiety studenckiej oceniane są następujące kryteria:

 1. Czy prowadzący zajęcia jasno określił warunki i wymagania zaliczenia przedmiotu?
 2. Przestrzeganie planu zajęć (czy zajęcia były realizowane planowo? czy prowadzący nie spóźniał się? czy był dostępny na konsultacjach?)
 3. Przestrzeganie programu zajęć (czy zajęcia były realizowane zgodnie z przedłożonym programem? czy wymagania były jasno określone?)
 4. Sposób prowadzenia zajęć (czy zajęcia były prowadzone w zrozumiały i uporządkowany sposób?)
 5. Materiały do zajęć (czy prowadzący przygotował odpowiedni zestaw materiałów dydaktycznych prezentowanych w trakcie zajęć?)
 6. Połączenie teorii i praktyki (czy prowadzący przedstawił przykłady praktycznych zastosowań przekazywanej wiedzy teoretycznej?)
 7. Komunikatywność (czy prowadzący nawiązał kontakt ze słuchaczem? czy zajęcia przebiegały w życzliwej i zachęcającej do aktywności atmosferze?)
 8. Rozbudzanie zainteresowania studentów przedmiotem (czy prowadzący motywował studentów do samodzielnego studiowania? myślenia?)

Dla poszczególnych pytań student wystawia ocenę w skali od 0 do 5.

Opis znaczenia poszczególnych ocen:

0 – nie spełnia kryterium (wymagane natychmiastowe zmiany)

1 – spełnia kryterium w stopniu minimalnym (większość elementów wymaga poprawy)

2 – spełnia kryterium w stopniu wystarczającym (najważniejsze elementy są spełnione)

3 – spełnia kryterium w stopniu dobrym ( drobne niedociągnięcia)

4 – spełnia kryterium w stopniu bardzo dobrym (spełnia standardy)

5 – spełnia kryterium w stopniu wyróżniającym (wzór do naśladowania)

 

OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
07.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 17.03.2023