Informacje dla studentów studiów podyplomowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Informacje o studiach podyplomowych w ulotce: ULOTKA DO POBRANIA

Termin rozpoczęcia zajęć: 

Inauguracja I edycji studiów odbędzie się 10.03.2023 r.  I edycja studiów podyplomowych rozpocznie się od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023. W każdym semestrze planowanych jest nie więcej niż 10 zjazdów, które będą odbywać się w odstępach co dwa lub trzy tygodnie (za wyjątkiem okresu wakacyjnego).

Czas trwania i forma studiów:  

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 252 godzin zajęć dydaktycznych w formie: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, tj. zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych i w większości realizowane będą na Wydziale Elektrycznym, ale także na Wydziale Mechanicznym i Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Czesne: Opłata za studia wynosi 8 000 zł (4 000 zł za semestr)

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych: 

  • Wariant I: jednorazowo za 2 semestry z góry 8 000zł - do dnia 09.03.2023 r. 

  • Wariant II: dwie raty semestralne po 4 000 zł - I rata do dnia 09.03.2023 r.; II rata do dnia 30.09.2023 r.

Deklarację sposobu płatności należy złożyć podczas procesu rekrutacji.  

 


Kierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. Adam Muc 

e-mail: a.mucatwe.umg.edu.pl 

tel. + 48 505 279 861 

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00  

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
10.03.2023
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 10.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 10.03.2023