MATLAB - Podstawowe informacje

Od 1 listopada 2016 r. Uniwersytet Morski w Gdyni dysponuje ogólnouczelnianą licencją oprogramowania MATLAB-Simulink typu TAH (Total Academic Headcount). Licencja jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów UMG. Użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Dostęp do oprogramowania dla pracowników i studentów jest bezpłatny. Ponadto zapewnione jest wsparcie techniczne oraz dostęp do bezpłatnych materiałów informacyjnych w tym kursów i samouczków.

 

Co to jest MATLAB-Simulink?

 

MATLAB to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych. Dzięki programowi MATLAB problemy można rozwiązywać szybciej niż przy wykorzystaniu tradycyjnych języków programowania takich jak C, C++ czy Fortran.

 

Simulink jest platformą do wielodomenowej symulacji i projektowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem modeli. Stanowi interaktywne środowisko graficzne i zbiór bibliotek konfigurowalnych bloków. Pozwala dokładnie projektować, symulować, implementować i kontrolować układy z dziedziny m. in. przetwarzania sygnałów, telekomunikacji i inne systemy zdefiniowane w dziedzinie czasu.

 

Dodatkowe moduły rozszerzają środowisko Simulinka o narzędzia do modelowania i projektowania specyficznych zadań oraz generacji kodu, implementacji algorytmów, testowania i weryfikacji. Integracja z MATLABem zapewnia bezpośredni dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi do budowy algorytmów, analizy i wizualizacji danych oraz obliczeń numerycznych.

 

Od 1 litopada 2018 r. licencja TAH dla UMG została rozszerzona do opcji Full Suite. Oznacza to, ze dostepne są w niej wszystkie moduły i rozszerzenia przeznaczone dla segmentu akademickiego. Dla edycji MATLABA 2018b lista zawiera:

 • MATLAB

 • Simulink

 • 5G Toolbox

 • Aerospace Blockset

 • Aerospace Toolbox

 • Antenna Toolbox

 • Audio System Toolbox

 • Automated Driving System Toolbox

 • Bioinformatics Toolbox

 • Communications Toolbox

 • Computer Vision System Toolbox

 • Control System Toolbox

 • Curve Fitting Toolbox

 • DSP System Toolbox

 • Data Acquisition Toolbox

 • Database Toolbox

 • Datafeed Toolbox

 • Deep Learning Toolbox

 • Econometrics Toolbox

 • Embedded Coder

 • Filter Design HDL Coder

 • Financial Instruments Toolbox

 • Financial Toolbox

 • Fixed-Point Designer

 • Fuzzy Logic Toolbox

 • GPU Coder

 • Global Optimization Toolbox

 • HDL Coder

 • HDL Verifier

 • Image Acquisition Toolbox

 • Image Processing Toolbox

 • Instrument Control Toolbox

 • LTE HDL Toolbox

 • LTE Toolbox

 • MATLAB Coder

 • MATLAB Compiler

 • MATLAB Compiler SDK

 • MATLAB Distributing Computing
  Server-32 workers
 • MATLAB Report Generator

 • Mapping Toolbox

 • Model Predictive Control Toolbox

 • Model-Based Calibration Toolbox

 • OPC Toolbox

 • Optimization Toolbox

 • Parallel Computing Toolbox

 • Partial Differential Equation Toolbox

 • Phased Array System Toolbox

 • Polyspace Bug Finder

 • Polyspace Code Prover

 • Powertrain Blockset

 • Predictive Maintenance Toolbox

 • RF Blockset

 • RF Toolbox

 • Risk Management Toolbox

 • Robotics System Toolbox

 • Robust Control Toolbox

 • Sensor Fusion and Tracking Toolbox

 • Signal Processing Toolbox

 • SimBiology

 • SimEvents

 • Simscape

 • Simscape Driveline

 • Simscape Electrical

 • Simscape Fluids

 • Simscape Multibody

 • Simulink 3D Animation

 • Simulink Check

 • Simulink Code Inspector

 • Simulink Coder

 • Simulink Control Design

 • Simulink Coverage

 • Simulink Design Optimization

 • Simulink Design Verifier

 • Simulink Desktop Real-Time

 • Simulink PLC Coder

 • Simulink Real-Time

 • Simulink Report Generator

 • Simulink Requirements

 • Simulink Test

 • Spreadsheet Link

 • Stateflow

 • Statistics and Machine Learning Toolbox

 • Symbolic Math Toolbox

 • System Identification Toolbox

 • Text Analytics Toolbox

 • Trading Toolbox

 • Vehicle Dynamics Blockset

 • Vehicle Network Toolbox

 • Vision HDL Toolbox

 • WLAN Toolbox

 • Wavelet Toolbox

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A.Rak
30.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 30.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 10.11.2018