Pobieranie oprogramowania dla studentów UMG

Uwaga: Studenci UMG, w ramach niniejszej licencji, mają prawo do instalacji środowiska MATLAB-Simulink na nie więcej niż dwóch komputerach jednocześnie.

Zakładanie konta pocztowego z w domenie UMG

Aby pobrać i zainstalować środowisko MATLAB-Simulink niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta pocztowego w domenie Uniwersytetu Morskiego. Konta takie zakładają wydziałowi administratorzy licencji TAH wymienieni w menu Kontakt.

Konto pocztowe może zostać założone osobie, która posiada aktualny status studenta UMG (studia: stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie) i złoży poprawnie wypełnioną kartę rejestracyjną. W przypadku grup studenckich rozpoczynających zajęcia dydaktyczne, podczas których obowiązuje wykorzystywanie środowiska MATLAB-Simulink, wnioski składa się jednocześnie dla całej grupy. Wnioski te powinny być wówczas zweryfikowane i poświadczone przez prowadzącego zajęcia.

Zakładanie konta w License Center

Aby założyć konto w License Center firmy The Mathworks należy wybrać opcję Log In na portalu tej firmy.  Następnie należy wybrać opcję Create Account.

Następnie należy podać jako login pełny adres mailowy i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą linku przesłanego na podany adres. W kolejnym kroku zostanie udostępniony pełny formularz danych konta.

Uwaga! Aby konto mogło być przyporządkowane do licencji TAH, musi zostać założone dla adresu mailowego z domeny student.amg.edu.pl.

W trakcie wypełniania formularza wygodnie jest podać od razu klucz aktywacyjny:

61055-07657-61595-12422-61319

Można to także zrobić później, wybierając na koncie opcję Associate to License.

Pobieranie oprogramowania

Osoba posiadająca konto skojarzone z licencją, za pomocą powyższego klucza, może pobrać plik instalatora wybierając dostępną licencję:

a następnie opcję Download.

Przed pobraniem instalatora należy określić wersję oprogramowania i platformę systemową, dla której ma on działać. Pobrany plik umożliwia zainstalowanie środowiska. Procedura ta jest przedstawiona w menu Instalacja.

 

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A.Rak
30.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 30.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 20.03.2019