Pobieranie oprogramowania dla studentów UMG

Uwaga: Studenci UMG, w ramach niniejszej licencji, mają prawo do instalacji środowiska MATLAB-Simulink na nie więcej niż dwóch komputerach jednocześnie.

 1. Jeżeli posiadasz już konto w domenie umg.edu.pl i masz konto na stronie The Mathworks założone ze starego adresu w domenie (wydział).am.gdynia.pl zaktualizuj swój profil.

  Zaloguj się się na swoje konto The Mathworks, wybierz opcję Profile/EditProfile obok pola My Account i zmień adres e-mail (patrz rysunek poniżej). Zmiana musi zostać potwierdzona poprzez link, który będzie wysłany na stary adres.

  Możesz użytkować swoje konto w The Mathworks jak dotychczas

 2. Jeżeli posiadasz już konto w domenie umg.edu.pl i masz konto studenckie na stronie The Mathworks założone ze starego adresu w domenie amg.edu.pl, zgłoś stare konto do usunięcia administratorowi wydziałowemu i przejdź do punktu 4.

 3. Jeśli nie posiadasz konta w domenie umg.edu.pl

  1. Załóż konto w Centrum Usług Internetowych UMG: https://cui.umg.edu.pl/index.php/site/register

  2. Zmień hasło dostępu na „przyjazne” dla użytkownika. Pamiętaj o regułach tworzenia haseł.

  3. Aktywuj w CUI usługę Office365. Aktywację tej usługi można także przeprowadzić na stronie: https://office365.umg.edu.pl/ Jest to niezbędne, gdyż w programie Outlook pakietu Offie365 obsługuje się pocztę dla adresu xxxxx(at)student.umg.edu.pl (xxxxx - nr albumu).

  4. UWAGA! Na aktywację usługi Office365 w chmurze Microsoft’u czeka się od 3 do 30 minut. Jeżeli, po wpisaniu adresu xxxx(at)student.umg.edu.pl w polu logowania na stronie https://portal.office.com/, tło strony zmieni się na logo UMG to oznacza, że konto Office365 jest aktywne.

  5. Po zalogowaniu się do Office365 skonfiguruj program Outlook (strefę czasową).

  6. Uwagi do pakietu Office365 w UMG można zgłaszać pod adresem dostępnym na stronie: https://office365.umg.edu.pl/?kontakt

 

 1. Jeżeli posiadasz już konto w domenie umg.edu.pl a nie masz konta na stronie The Mathworks, wybierz opcję Create Account na stronie https://www.mathworks.com/login  Postępując zgodnie z instrukcjami załóż konto dla adresu xxxx(at)student.umg.edu.pl

  Starannie wypełnij wszystkie dane. Pobierz instalator i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji pakietu. Nie jest wymagany żaden numer aktywacyjny.

Uwaga: Jeżeli oprogramowanie MATLAB ma być wykorzystywane na komputerze należącym do UMG do badań np. w trakcie przygotowywania prac dyplomowych czy w ramach działalności kół naukowych, proszę wówczas nie instalować oprogramowania rejestrowanego indywidualnie lecz zgłosić się po licencję do administratora.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A.Rak
30.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 30.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 17.03.2020