Instrukcja instalacji oprogramowania

Po pobraniu pliku instalacyjnego z License Center instalację MATLAB-a należy przeprowadzić według następującej procedury:

  1. Uruchomić pobrany plik instalatora

  2. Wybrać opcję Log in with a MathWorks Account w oknie instalatora

  3. Zalogować się na własne konto i postępować dalej według wskazówek

  4. Wybrać moduły do zainstalowania. Uwaga! Zaleca się usilnie instalowanie tylko niezbędnych modułów. (Można je uzupełnić w późniejszym czasie). Instalacja wszystkich dostępnych modułów oznacza transfer ponad 20 GB danych!

  5. Po pobraniu i zainstalowaniu wybranych produktów, należy zaznaczyć opcję Activate MATLAB i kliknąć Next.

  6. Zweryfikować dane użytkownika i zaczekać do końca aktywacji.

Jeśli podczas instalacji wystapią problemy, proszę skontaktować się z wybranym administratorem.

Uwaga I: Instalacja nowej wersji MATLABA nie "nakłada się" na wersje poprzednie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wersje te należy usunąc ręcznie.

Uwaga II: Pakiet narzędzi Polyspace Bug Finder i Polyspace Code Prover stanowią osobny zestaw. Należy je instalować, korzystając z przeznaczonego dla nich kodu aktywacyjnego i numeru licencji. W tej kewstii prosze skontaktować się z wybranym administartorem. W przypadku instalacji razem z programem MATLAB należy, przy pomocy tego samego pliku instalacyjnego, najpierw zainstalować MATLAB, a następnie w drugim procesie zainstalować Polyspace.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A. Rak
09.11.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 09.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 30.06.2020