Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim (KSS I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską.
Absolwent kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania układów i systemów elektrotechnicznych, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów elektrotechnicznych, elektrycznych napędów okrętowych, analizy i diagnostyki typowych systemów elektrotechnicznych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, podstaw programowania i projektowania układów cyfrowych, w tym układów mikroprocesorowych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Matematyka 18 26    
Fizyka 20 15    
Informatyka 15      
Inżynieria materiałowa 8      
Geometria i grafika inżynierska 8     8
Teoria obwodów 15 22    
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 10      

Semestr II

Matematyka 18 26    
Fizyka     15  
Informatyka     15  
Inżynieria materiałowa     10  
Teoria obwodów 15 23    
Metrologia 15   15  
Elektronika i energoelektronika 15      
Podstawy automatyki 15      

Semestr III

Język angielski   20    
Matematyka   10    
Metody numeryczne 8     8
Teoria obwodów     15  
Teoria pola elekromagnetycznego 8     8
Metrologia     15  
Maszyny elektryczne 22      
Elektronika i energoelektronika 15   15  
Podstawy automatyki 22   15  
Technika cyfrowa 15 8    

Semestr IV

Język angielski   20    
Maszyny elektryczne     15  
Elektronika i energoelektronika 8   15  
Elektroenergetyka 15      
Technika mikroprocesorowa 22   15 8
Mechanika i mechatronika 8   10  
Technika cyfrowa     15  
Automatyzacja syst. energetycznych 15      
Sterowniki programowalne 15   15  
Urządzenia i układy automatyki 8      

Semestr V

Język angielski   20    
Elektronika i energoelektronika     10  
Elektroenergetyka     10  
Aparaty i urządzenia elektryczne 15      
Napęd elektryczny 15      
Technika wysokich napięć 15      
Automatyzacja syst. energetycznych     10  
Sterowniki programowalne       8
Sieci komputerowe 8   15  
Programowanie komputerów 8   10  
Komputerowe wspomaganie obliczeń inż. 15   15  
Cyfrowe układy sterowania 8   10 8
Urządzenia i układy automatyki     15  
Technika przeciwdziałania zakłóceniom 8   10  

Semestr VI

Język angielski   20    
Aparaty i urządzenia elektryczne     15  
Napęd elektryczny     22  
Technika wysokich napięć     10  
Wizualizacja procesów sterowania 8     8
Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów 15   10  
Systemy kontrolno-pomiarowe 8      
Inżynieria sterow. ukł. przekształtnikowymi 8   15 8
Komputerowe systemy operacyjne 8      
Pracownia problemowa     15  

Semestr VII

Język angielski   20    
Ekonomia i zarządzanie 20      
Własność intelektualna i prawo pracy 10      
Systemy kontrolno-pomiarowe     15  
Komputerowe sieci przemysłowe 15   15  
Komputerowe systemy operacyjne     15  
Technika iskrobezpieczeństwa 8   10  
Systemy łączności cyfrowej 15   10  
Układy kondycjonowania energii elektrycz. 8   10  
Seminarium problemowe     10  

Semestr VIII

Język angielski   20    
Przedmiot humanistyczny I 10      
Seminarium dyplomowe   15    
Praca dyplomowa *       30
Mikroprocesorowe układy pomiarowe 8   10  
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 22.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.11.2021