Elektroautomatyka

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

 


Zapisz się na studia korzystając z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!


Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Elektrotechnika o specjalności Elektroautomatyka są przygotowani do pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych oraz innych przedsiębiorstwach sektorów produkcyjnych oraz w usługach związanych z gospodarską morską. Posiadają kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach: inżynier elektroautomatyk okrętowy, inżynier energetyk, inżynier elektryk, inżynier automatyk, projektant układów elektrycznych i układów automatyki, inżynier d/s utrzymania ruchu. Absolwentów charakteryzuje dobra znajomością nowoczesnych układów automatyki. Są oni chętnie zatrudniani w różnych gałęziach przemysłu, jako specjaliści w zakresie zastosowań przemysłowych systemów kontrolno‒pomiarowych, ich projektowania i eksploatacji. Posiadają też kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo–badawczych.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektrotechnika: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę,

 • wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski

 2. Przedmiot humanistyczny I

 3. Podstawy przedsiębiorczości

 4. Przedmiot humanistyczny II

Przedmioty kierunkowe

 1. Wybrane zagadnienia teorii obwodów

 2. Elektromechaniczne systemy napędowe

 3. Pomiary wielkości nieelektrycznych

 4. Kompatybilność w układach elektrycznych

 5. Metody sterowania automatycznego

 6. Metody sztucznej inteligencji

 7. Maszyny elektryczne specjalne

 8. Przekształtnikowe ukł. napędowe i generacyjne

 9. Mechatronika i robotyka

 10. Matematyka - metody optymalizacji

 11. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

 12. Projektowanie i eksploatacja systemów elektroenergetycznych

 13. Zarządzanie projektem

 14. Jakość energii elektrycznej

 15. Energetyka odnawialna i rozproszona

 16. Technika cyfrowa

 17. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich

 2. Cyfrowe układy sterowania

 3. Przemysłowe systemy rozproszone

 4. Praca dyplomowa

Wprowadzenie:
P.Kaczorek 24.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023