Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Systemy Teleinformatyczne o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów informatyków, inżynierów teleinformatyków, programistów, administratorów systemów informatycznych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analityków danych. Może także pracować na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz w placówkach badawczo-naukowych.

Efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, realizowane są poprzez projekty, zajęcia laboratoryjne, w trakcie wykonywania prac dyplomowych, które mają – w większości przypadków – charakter projektów inżynierskich obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z teleinformatyką oraz dyscypliną wiodącą przypisaną do kierunku studiów. Na podkreślenie zasługuje bogata baza laboratoryjna będąca na wyposażeniu Wydziału, która umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności inżynierskich.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i podstawowe

 1. Język angielski
 2. Przedmiot humanistyczny I
 3. Podstawy przedsiębiorczości
 4. Przedmiot humanistyczny II
 5. Matematyka II
 6. Metody numeryczne
 7. Metody optymalizacji

Przedmioty kierunkowe

 1. Elementy i układy optoelektroniczne
 2. Detektory podczerwieni
 3. Programowalne układy cyfrowe
 4. Diagnostyka i niezawodność
 5. Kompatybilność elektromagnetyczna
 6. Systemy baz danych
 7. Systemy inteligencji obliczeniowej
 8. Infrastruktura sieci teleinformatycznych
 9. Układy mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych
 10. Modelowanie elementów i układów elektronicznych
 11. Implementacje systemów Internetu Rzeczy
 12. Inteligentne systemy elektroniczne
 13. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa
 2. Programowanie usług i aplikacji internetowych
 3. Programowanie rozproszone
 4. Technika rozpraszania widma
 5. Systemy otwarte i rozproszone
 6. Cyfrowe przetwarzanie obrazów
 7. Mikroelektronika
 8. Projektowanie cyfrowych urządzeń radiokomunikacyjnych
 9. Obróbka i analiza danych
 10. Systemy radiokomunikacyjne nowej generacji
 11. Systemy i sieci bezprzewodowe

 

Wprowadzenie:
K.Detka 21.06.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022