Systemy Elektroniczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Absolwenci są specjalistami w zakresie analizy, projektowania i eksploatacji systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mikrofalowych.
Po studiach mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych z branży elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Język angielski     15  
Przedmiot humanistyczny 15      
Podstawy przedsiębiorczości 15 15    
Metody numeryczne 15   30  
Metody optymalizacji 15 15    
Elementy i układy optoelektroniczne 30 15 15  
Programowalne układy cyfrowe 30      
Diagnostyka i niezawodność 15 15    
Systemy baz danych 15     15
Infrastruktura sieci teleinformatycznych 15      
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. 30      
Modelowanie elementów i układów elektronicznych 15      
Systemy wbudowane 15   30  
Inteligentne systemy elektroniczne 15      

Semestr II

Język angielski     15  
Matematyka II 30 30    
Detektory podczerwieni 15      
Programowalne układy cyfrowe     15  
Kompatybilność elektromagnetyczna 15   15  
Systemy inteligencji obliczeniowej 30      
Układy mikrofalowe w systemach radiokom.     15 15
Modelowanie elementów i układów elektronicznych     15 15
Technika światłowodowa i fotonika 30   15  
Elektroniczne elementy i układy mocy 30      
Mikroprocesorowe układy i systemy pomiarowe 15      
Mikrokomputerowe systemy sterowania 15   15 15
Elektroniczne systemy obróbki dźwięku 15   15  
Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki 15      

Semestr III

Język angielski     15  
Seminarium dyplomowe   30    
Praca dyplomowa *       30
Elektroniczne elementy i układy mocy     15 15
Systemy fotowoltaiczne 15   15  
Mikroprocesorowe układy i systemy pomiarowe     15  
Półprzewodnikowe źródła światła 15   15  
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.11.2021