Systemy Elektroniczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II


Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Systemy Elektroniczne posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych, programistów, konstruktorów urządzeń elektronicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo–badawczych. Po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju może ubiegać się o pełne uprawienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę,

 • wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i podstawowe

 1. Język angielski

 2. Przedmiot humanistyczny I

 3. Podstawy przedsiębiorczości

 4. Przedmiot humanistyczny II

 5. Matematyka II

 6. Metody numeryczne

 7. Metody optymalizacji

Przedmioty kierunkowe

 1. Elementy i układy optoelektroniczne

 2. Detektory podczerwieni

 3. Programowalne układy cyfrowe

 4. Diagnostyka i niezawodność

 5. Kompatybilność elektromagnetyczna

 6. Systemy baz danych

 7. Systemy inteligencji obliczeniowej

 8. Infrastruktura sieci teleinformatycznych

 9. Układy mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych

 10. Modelowanie elementów i układów elektronicznych

 11. Implementacje systemów Internetu Rzeczy

 12. Inteligentne systemy elektroniczne

 13. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa

 2. Fotonika

 3. Elektroniczne elementy i układy mocy

 4. Systemy fotowoltaiczne

 5. Mikroprocesorowe układy i systemy pomiarowe

 6. Półprzewodnikowe źródła światła

 7. Mikrokomputerowe systemy sterowania

 8. Elektroniczne systemy obróbki dźwięku

 9. Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki

Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 27.06.2023