ScienceCom


 


Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia ScienceCom odbywającego się w w dniach 29-30 listopada 2024 Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W tym roku wydarzenie będzie opierało się o następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: czysta i dostępna energia (cel 7.); innowacyjność, przemysł, infrastruktura (cel 9,); zrównoważone miasta i społeczności (cel 11.) oraz działania w dziedzinie klimatu (cel 13.).

Konferencja Naukowa – 29 listopada (piątek)
Studenci może zgłosić udział w konferencji i przedstawić swoje badania. Zgłoszenia będą przyjmowane w ramach trzech tematycznych paneli: nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne. W ramach konferencji będzie odbywała się również sesja posterowa. Po konferencyjnie zostanie wydana książka abstraktów.

Festiwal Nauki – 29 - 30 listopada (piątek i sobota)
Podczas festiwalu będą prezentować się Koła Naukowe z trójmiejskich uczelni. Każdy wystawca będzie posiadał swoje stanowisko zlokalizowane na wystawach CN Experyment, gdzie będzie mógł przeprowadzać eksperymenty czy prezentować swoje projekty. 

Panel ekspercki dla naukowców
W piątek 29 listopada, po Festiwalu Nauki, odbędzie się panel odnośnie komunikacji nauki dla studentów oraz naukowców.

Skład Rady Naukowej
1.        dr Agnieszka Anielska | Gdański Uniwersytet Medyczny
2.        dr Patrycja Bałdys | Akademia Marynarki Wojennej
3.        dr inż. Damian Bisewski | Uniwersytet Morski w Gdyni
4.        dr hab. Burska | Uniwersytet Gdański
5.        dr Joanna Dąbal | Uniwersytet Gdański
6.        dr Wojciech Glac | Uniwersytet Gdański
7.        dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek | Uniwersytet SWPS Sopot
8.        dr Tomasz Kijewski | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
9.        dr Małgorzata Śmiałek-Telega | Politechnika Gdańska
10.        prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska | Związek Uczelni Fahrenheita

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
08.07.2024
Wprowadzenie:
N.Szymanska 08.07.2024
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 08.07.2024