XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów stali się twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, mogą zgłosić się do konkursu Student-Wynalazca. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2023 r. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz uzyskała wsparcie finansowe z programu Społeczna odpowiedzialność nauki.

 

Najważniejsze założenia konkursu to m.in.:

  • zachęcenie studentów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 

  • promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony,

  • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, 

  • zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji: https://tu.kielce.pl/xiii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
13.01.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 13.01.2023
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 13.01.2023