Spotkanie noworoczne19 stycznia br. odbyło się Spotkanie Noworoczne Wydziału Elektrycznego. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się pracownicy i studenci UMG, prezesi firm oraz dyrektorzy szkół współpracujący z Wydziałem. Dziekan przedstawił najważniejsze wydarzenia minionego roku i wręczył habilitantom, doktorantom oraz wyróżnionym studentom listy gratulacyjne
wraz z upominkami. 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
27.01.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 27.01.2023
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 27.01.2023