Rekrutacja uzupełniającaDrodzy Kandydaci, Drogie Kandydatki,

internetowa rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia rusza 7 sierpnia

 

Rekrutacja "Krok po kroku"

1. Rejestracja (od. 7.08.2023) kandydata w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

2. Uzupełnienie danych osobowych. 

3. Wybór kierunku (Elektrotechnika/Elektronika i Telekomunikacja/Informatyka), trybu studiów (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnia (studia I stopnia/studia II stopnia).

4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł). 
Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona oddzielna opłata. Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na UMG w roku akademickim 2023/2024. 

5. Uzupełnienie danych dot. ukończonej szkoły średniej/liceum, wyników matur, a w przypadku kandydatów na II stopień studiów - średniej i oceny na dyplomie.

6. Wgranie skanów dokumentów wraz z wersją elektroniczną zdjęcia w formacie .jpg.

7. Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokumenty można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera). Komisja przyjmuje Kandydatów od 18-21.09.2023 w dni powszednie od 9:00 do 14:00, pokój C-256.

Drodzy Kandydaci, Drogie Kandydatki,

 W II turze rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Kto pierwszy, ten lepszy! Nie zwlekajcie i dostarczajcie dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej jak najszybciej!

 

Do zobaczenia na Wydziale Elektrycznym! 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
31.07.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 09.09.2023
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 11.09.2023