Rekrutacja na studiaRekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz studia niestacjonarne II stopnia

rok akademicki 2024/2025Kierunki - studia stacjonarne I stopnia:

» Elektrotechnika 

» Elektronika i Telekomunikacja

» Informatyka

 

Kierunki - studia niestacjonarne I i II stopnia:

» Elektrotechnika 

» Elektronika i TelekomunikacjaTerminy rekrutacji:

1) od dnia 06.05.2024 r. do 15.07.2024 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl). 15.07. br. to ostateczny termin zgłoszeń oraz wgrania skanów wymaganych dokumentów (zdjęcie, świadectwa ukończenia szkoły oraz dojrzałości, dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem);

2) do dnia 16.07.2024 r. - ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na indywidualny nr konta podany w systemie IRK;

3) 17.07.2024 r. - wstępna kwalifikacja na kontach Kandydatów (zmiana statusów na: zakwalifikowany, niezakwalifikowany, lista rezerwowa);

4) od dnia 18.07.2024 r. do 24.07.2024 r. - składanie kompletu dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (tylko przez Kandydatów ze statusem zakwalifikowany);

5) 26.07.2024 r. - ogłoszenie listy przyjętych (zmiana statusów na: przyjęty, nieprzyjęty, studia nieuruchomione, zrezygnował)Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

pokój C-256
godziny przyjęć: 09:00 – 14:00

E-mail:
• studia stacjonarne: rsweatwe.umg.edu.pl
• studia niestacjonarne: rnweatwe.umg.edu.pl

Telefon:
• 58 55 86 681 lub
• 58 55 86 651 lub
• 58 55 86 522 lub
• 58 55 86 404

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
31.07.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 08.07.2024
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 08.07.2024