Rekrutacja na studia stacjonarne II stopniaRekrutacja na studia stacjonarne II stopnia, na semestr letni 2023/2024Kierunki:

» Elektrotechnika

» Elektronika i Telekomunikacja

» Systemy TeleinformatyczneTerminy rekrutacji:

1) od dnia 04.12.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);
2) do dnia 22.02.2024 r. godzina 12:00 - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo), ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni oraz składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
3) w dniu 23.02.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

pokój C-256
godziny przyjęć: 09:00 – 14:00

E-mail:
• studia stacjonarne: rsweatwe.umg.edu.pl
• studia niestacjonarne: rnweatwe.umg.edu.pl

Telefon:
• 58 55 86 681 lub
• 58 55 86 651 lub
• 58 55 86 522 lub
• 58 55 86 404

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
31.07.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 31.01.2024
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 31.01.2024