Posiedzenie Komisji habilitacyjnej z dnia 20 marca 202320 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania przez Senat UMG dr inż. Pawłowi Góreckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Habilitant przedstawił do oceny swoje osiągnięcie naukowe zatytułowane „Pomiary i modelowanie właściwości cieplnych elementów półprzewodnikowych na potrzeby projektowania tych elementów i układów je zawierających".

Komisja jednomyślnie podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w tej sprawie.   

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

we
21.03.2023
Wprowadzenie:
B.Barzowska 21.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 21.03.2023