Posiedzenie Komisji habilitacyjnej z 7 marca 2023 r.7 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania przez Senat UMG dr inż. Agnieszce Lazarowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Habilitantka przedstawiła do oceny swoje osiągnięcie naukowe zatytułowane Efektywne metody wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku".

Komisja jednomyślnie podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w tej sprawie.   

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

we
09.03.2023
Wprowadzenie:
B.Barzowska 09.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 09.03.2023