Zajęcia studentów WE w UKEW dniu 16 listopada, studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja odbyli zajęcia laboratoryjno-warsztatowe z przedmiotu Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC - ElectroMagnetic Compatibility) w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w Gdyni.

Podczas tegorocznego pobytu w UKE studenci zapoznali się z działalnością Delegatury UKE w Gdyni w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, a w szczególności pracą ruchomej stacji monitorująco-kontrolnej, stacji kontroli emisji radiowych (SKER) oraz laboratorium pomiarów EMC.Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE
Zajęcia studentów WE w UKE

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
17.11.2022
Wprowadzenie:
N.Szymanska 17.11.2022
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 17.11.2022