Wybory do Parlamentu Studentów UMG

Harmonogram wyborów do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencję 2020-2022

12- 20 listopada zgłaszanie kandydatów
(wysyłanie kandydatur na adres pror.satumg.edu.pl zgodnie z zał. 1)

 

 

 

Od 23 do 26 listopada głosowanie online od godziny 9:30 do 17:00 (wysyłane linki do studentów)

23 listopada – głosowanie online Wydział Nawigacyjny
24 listopada – głosowanie online Wydział Mechaniczny
25 listopada – głosowanie online Wydział Elektryczny
26 listopada – głosowanie online Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

27 listopad- Ogłoszenie wyników

 

Ewentualna druga tura wyborów w razie nie wywołania kandydatów

30 listopada- dodatkowe wybory na wszystkich wydziałach
01 grudzień- Ogłoszenie wyników 2 tury

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                                                      Kinga Pawłowska

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
17.11.2020
Wprowadzenie:
D.Bezpalska 17.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 18.11.2020