Wzory strony tytułowej prac dyplomowych

Uwaga dyplomanci!

W związku z dążeniem do ograniczenia plagiatów w pracach dyplomowych, zgodnie z Uchwałą nr 5/2009/RWE Rady Wydziału Elektrycznego, z dniem 1.10.2009r. wprowadza się następujące unormowania:

1. Na początku pracy dyplomowej (rewers strony tytułowej) należy umieszczać, podpisane przez dyplomanta, oświadczenie o następującej treści:

Niniejszym oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa została przeze mnie napisana samodzielnie, jedynie z wykorzystaniem literatury cytowanej w pracy. (Data, Podpis dyplomanta)

Odpowiednie wzory stron tytułowych można zaleźć w zakładce Dokumenty.

2. Do każdego egzemplarza pracy dyplomowej archiwizowanej w uczelni (składanego w Dziekanacie) należy dołączyć kopię elektroniczną pracy (na płycie CD, w postaci 1 pliku pdf).

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
09.05.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 09.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 12.07.2017