Seminarium wydziałowe

W dniu 3 lutego 2016 r. odbyło się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Ewa Krac przedstawiła koncepcję i zakres swojej pracy doktorskiej.

W dniu 18 lutego 2016 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektronika wymienionej doktorantki  nt. „Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych”.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
11.01.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 11.01.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 06.07.2017