Nadanie stopnia naukowego doktora

 

Rada Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni w dniu 21 września 2017 roku podjęła Uchwałę o nadaniu

mgr. inż. Przemysławowi Ptakowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych

w dyscyplinie elektronika i wyróżnieniu jego rozprawy doktorskiej.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji NrBCK-VI-U/543/2012 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia z dnia 26 listopada 2012 r., w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego Rada Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni nadaje mgr. inż. Przemysławowi Ptakowi stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w specjalności elementy i układy elektroniczne.

 

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Katarzyna Chmielewska
21.09.2017
Wprowadzenie:
K.Chmielewska 21.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Chmielewska 30.10.2017