Regionalna Inicjatywa Doskonałości, terminy składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty aparaturowe do 15.03.2019 r.
Małe granty badawcze do 15.03.2019 r.
Granty konferencyjne  nabór ciągły od 01.03.2019 r.
Granty na średniookresowe wyjazdy badawcze do krajowych ośrodków badawczych I tura do 31.03.2019 r.
II tura do 15.07.2019 r.
Granty na badania prowadzone wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi I tura do 31.03.2019 r.
II tura do 31.07.2019 r.
Granty na szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Elektrycznego I tura do 31.03.2019 r.
II tura do 30.06.2019 r.
Subsydia dla profesorów tworzących zespoły badawcze do 28.02.2019 r.
Stypendia dla doktorów przygotowujących się do wszczęcia postępowań habilitacyjnych I nabór do 28.02.2019 r.
nabór ciągły od 01.03.2019 r.
Korekta językowa artykułów zgłaszanych do czasopism anglojęzycznych nabór ciągły od 07.02.2019 r.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
12.02.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 12.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 01.07.2019