Regionalna Inicjatywa Doskonałości, terminy składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty aparaturowe do 31.03.2020 r.
Małe granty badawcze do 31.03.2020 r.
Granty konferencyjne nabór ciągły
Granty na średniookresowe wyjazdy badawcze do krajowych ośrodków badawczych I tura do 31.03.2020 r.
II tura do 15.07.2020 r.
Granty na badania prowadzone wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi I tura do 31.03.2020 r.
II tura do 31.07.2020 r.
Granty na szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Elektrycznego I tura do 31.03.2020 r.
II tura do 30.06.2020 r.
Subsydia dla profesorów tworzących zespoły badawcze do 28.02.2021 r.
Stypendia dla doktorów przygotowujących się do wszczęcia postępowań habilitacyjnych do 31.01.2021 r.
nabór ciągły od 01.03.2021 r.
Korekta językowa artykułów zgłaszanych do czasopism anglojęzycznych nabór ciągły

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
12.02.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 12.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 19.01.2021