Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O FINANSOWANIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

W związku z wprowadzeniem w uczelni systemu EXPERTUS i nieaktualizowaniem informacji zawartych w systemie SED, należy w Regulaminie realizacji konkursów wewnętrznych w ramach projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wydatkowania środków w tym projekcie, wszędzie tam, gdzie występuje słowo „SED” stosować słowo „EXPERTUS”.

W konkursach, które będą rozstrzygane w 2020 roku należy wskazywać liczbę punktów za osiągnięcia poszczególnych członków zespołu projektowego, wyliczone zgodnie z wartościami punktowymi podanymi w systemie EXPERTUS za lata 2018-2019 (bez stosowania żadnych przeliczników).

W związku z epidemią wnioski o finansowanie grantów w ramach Regionalna Inicjatywa Doskonałości można przesyłać do Biura Projektu drogę e-mail na adres biuroatwe.umg.edu.pl (wersja w programie Word oraz skan podpisanych dokumentów). Po powrocie do pracy wnioski te należy podpisać w Biurze Projektu.

 

Granty aparaturowe

Termin składania wniosków - do 31.03.2020 r.

Małe granty badawcze

Termin składania wniosków - do 31.03.2020 r.

Granty konferencyjne

Termin składania wniosków - nabór ciągły 

Granty na na średniookresowe wyjazdy badawcze do krajowych ośrodków badawczych

Termin składania wniosków:
- I tura - do 31.03.2020 r.
- II tura - do 15.07.2020 r.

Granty na badania prowadzone wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi

Termin składania wniosków:
- I tura - do 31.03.2020 r.
- II tura - do 31.07.2020 r.

Granty na szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Elektrycznego

Termin składania wniosków:
- I tura - do 31.03.2020 r.
- II tura - do 30.06.2020 r.

Subsydia dla profesorów tworzących zespoły badawcze

Termin składania wniosków - do 28.02.2020 r.

Stypendia dla doktorów przygotowujących się do wszczęcia postępowań habilitacyjnych

Termin składania wniosków - do 31.01.2020 r.
- nabór ciągły  - od 01.03.2020 r.

Korekta językowa artykułów zgłaszanych do czasopism anglojęzycznych

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
08.02.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 08.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 08.12.2020