Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty aparaturowe

Termin składania wniosków - do 15.03.2019 r.

Małe granty badawcze

Termin składania wniosków - do 15.03.2019 r.

Granty konferencyjne

Termin składania wniosków - nabór ciągły od 01.03.2019 r.

Granty na na średniookresowe wyjazdy badawcze do krajowych ośrodków badawczych

Termin składania wniosków:
- I tura - do 31.03.2019 r.
- II tura - do 15.07.2019 r.

Granty na badania prowadzone wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi

Termin składania wniosków:
- I tura - do 31.03.2019 r.
- II tura - do 31.07.2019 r.

Granty na szkolenia specjalistyczne dla pracowników wydziału elektrycznego

Termin składania wniosków:
- I tura - do 31.03.2019 r.
- II tura - do 30.06.2019 r.

Subsydia dla profesorów tworzących zespoły badawcze

Termin składania wniosków - do 28.02.2019 r.

Stypendia dla doktorów przygotowujących się do wszczęcia postępowań habilitacyjnych

Termin składania wniosków:
- I nabór - do 28.02.2019 r.
- nabór ciągły  - od 01.03.2019 r.

Korekta językowa artykułów zgłaszanych do czasopism anglojęzycznych

Termin składania wniosków - nabór ciągły od 07.02.2019 r.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
08.02.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 08.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 01.07.2019