dr inż. Przemysław PTAK, prof. UMG

dr inż. Przemysław PTAK, prof. UMG

Dorobek naukowy

 • Pełna lista publikacji jest dostępna TUTAJ

 

 • 2020
  1. Górecki K., Ptak P.: New Method of Measurements Transient Thermal Impedance and Radial Power of Power LEDs. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 69, No. 1, pp. 212-220.
  2. Górecki K., Ptak P.: Influence of the area of a thermal pad on optical and thermal parameters of LED modules. Circuit World, Vol. 46, No. 2, pp. 65-70.
  3. Skwarek A., Ptak P., Górecki K., Hurtony T., Illes B.: Microstructure influence of SACX0307-TiO2 composite solder joints on thermal properties of power LED assemblies. Materials, Vol. 13, 2020, pp. 1-14, doi:10.3390/ma13071563.
 • 2019
  1. Janicki M., Torzewicz T., Ptak P., Raszkowski T., Samson A., Górecki K.: Parametric compact thermal models of power LEDs. Energies. 2019, 12(9), 1724, doi:10.3390/en12091724, pp. 1-10.
  2. Górecki K., Zarębski J., Górecki P., Ptak P.: Compact thermal models of semiconductor devices – a review. International Journal of Electronics and Telecomunications, 2019, Vol. 65, No. 2, pp. 151-158.
  3. Ptak P., Gensikowski M., Kołodziejczyk P., Górecki K.: Porównanie właściwości statycznych wybranych czujników fotometrycznych. XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 2-6 czerwiec 2019, Darłówko Wschodnie.
  4. Górecki K., Zarębski J., Stepowicz W. J., Górecki P, Bisewski D., Detka K., Ptak P., Dąbrowski J., Godlewska M., Bargieł K., Szelągowska J.: Modelowanie wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego na charakterystyki wybranych elementów elektronicznych. XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 2-6 czerwiec 2019, Darłówko Wschodnie.
  5. Górecki K., Ptak P.: Investigations of influence of properties of PCB on thermal and optical parameters of the LED module. Proceedings of 26th International Conference of Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2019, Rzeszów, Poland, 27-29 June, pp. 273-277.
  6. Janicki M., Starzak Ł., Torzewicz T., Górecki K., Ptak P.: Thermal characterization of colour power LEDs. Proceedings of 26th International Conference of Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2019, Rzeszów, Poland, 27-29 June,             pp. 283-286.
  7. Torzewicz T., Ptak P., Samson A., Raszkowski T., Janicki M., Górecki K.: Parametric compact thermal modelling of Power LEDs. 18th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems, ITherm 2019, Las Vegas, Nevada, USA, 28-31 May 2019, pp. 131-136.
  8. Górecki K., Ptak P.: Influence of the area of a thermal pad on optical and thermal parameters of LED modules. Book of Abstract of 43rd International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland Conference, 4-6 September 2019, Wrocław, Poland,      pp. 115-116.
  9. Górecki K., Ptak P.: Influence of the wavelength of emitted radiation on thermal and radiometry parameters of selected power LEDs. Proceedings of 25th International Workshop Thermal Investigations of ICs and Systems, 25-27 September 2019, Lecco, Italy, pp. 1-4.
  10. Górecki K., Ptak P., Torzewicz T., Janicki M.: Influence of the use of a thermal pad on electric, optical and thermal parameters of selected power LEDs. Proceedings of 25th International Workshop Thermal Investigations of ICs and Systems, 25-27 September 2019, Lecco, Italy, pp. 1-4.
  11. Górecki K., Zarębski J., Stepowicz W. J., Górecki P., Bisewski D., Detka K., Ptak P., Dąbrowski J., Godlewska M., Bargieł K., Szelągowska J.: Modelowanie wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego na charakterystyki wybranych elementów elektronicznych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 95, nr 10, 2019, ISSN: 0033-2097, s. 130-133, doi:10.15199/48.2019.10.29.
  12. Ptak P., Gensikowski M., Kołodziejczyk P., Górecki K.: Porównanie właściwości statycznych wybranych czujników fotometrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 95, nr 10, 2019, ISSN: 0033-2097, s. 138-141, doi:10.15199/48.2019.10.31.
  13. Dziurdzia B., Górecki K., Ptak P.: Influence of a soldering process on thermal parameters of large power LED modules. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, Vol. 9, No. 11, pp. 2160-2167, ISSN: 2156-3950, DOI: 10.1109/TCPMT.2019.2898713.
  14. Ptak P., Górecki K., Dziurdzia B.: Modelling thermal properties of large LED modules. Materials Science Poland, Vol. 37, No. 4, 2019, ISSN: 2083-1331, pp. 628-638.
 • 2018
  1. Górecki K., Dziurdzia B., Ptak P.: The influence of a soldering manner on thermal properties of LED module. Soldering & Surface Mount Technology, Vol. 30, No. 2, pp. 81-86, ISSN: 0954-0911, DOI: 10.1108/SSMT-10-2017-0026.
  2. Górecki K., Ptak P.: Modelling power supplies of LED lamps. International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 46, No. 3, ISSN: 0098-9886, DOI: 10.1002/cta.2382., pp. 629-636.
  3. Górecki K., Ptak P.: Simple method of measuring photometric and radiometry parameters of power LEDs. Baltic URSI Symposium 2018, Poznań, 14-17 May,           pp. 121-124.
  4. Ptak P., Górecki K., Wnuczko S.: System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego. XVII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2018, Darłówko Wschodnie, 2018, s. 121-126.
  5. Górecki K., Ptak P., Janicki M., Torzewicz T.: Influence of cooling conditions of power LEDs on their electrical, thermal and optical parameters. Proceedings of the 25th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2018, June 21-23, Gdynia, pp. 237-242.
  6. Górecki K., Ptak P.: New dynamic electro-thermo-optical model of power LEDs. Microelectronics Reliability, Vol. 91, ISSN: 0026-2714, pp. 1-7, DOI: 10.1016/j.microrel.2018.07.132.
  7. Ptak P., Górecki K., Dziurdzia B.: Modelling thermal properties of large LED modules. Book of Abstracts 42nd International Conference IMAPS-CPMT Poland 2018, Gliwice, 23-26 Semptember 2018, paper 133.
  8. Torzewicz T., Ptak P., Górecki K., Janicki M.: Influence of LED Operating Point and Cooling Conditions on Compact Thermal Model Element Values. Therminic 2018 – Proceeding of the 24th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, Stockholm, September 2018.
  9. Ptak P., Górecki K., Wnuczko S.: System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 94, nr 11, 2018, ISSN: 0033-2097, s. 76-79, doi:10.15199/48.2018.11.18.
 • 2017
  1. Ptak P., Górecki K., Zarębski J.: Układy zasilające stosowane w lampach LED. Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 3, 2017, ISSN: 0033-2097, s. 167-170.
  2. Ptak P., Górecki K., Zarębski J.: Badanie wybranych właściwości lamp LED. XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO 2017, Ustroń, 2017, s. 79-80.
  3. Górecki K., Dziurdzia B., Ptak P.: The influence of a soldering manner on thermal properties of LED module. 41th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2017, Warszawa, 11-13 September, paper i108.
  4. Górecki K., Ptak P.: Modelling Power LEDs in the COB case with thermal phenomena taken into account. 21st European Microelectronics and Packaging Conference EMPC 2017, Warszawa, 10-13 September, paper 173.
  5. Górecki K., Ptak P.: Modelling LED lamps in SPICE with thermal phenomena taken into account. Microelectronics Reliability, Vol. 79, ISSN: 0026-2714, pp. 440-447, DOI: 10.1016/j.microrel.2017.03.024.
  6. Ptak P., Górecki K., Zarębski J.: Investigations of the selected properties of LED lamps. Elektryka, Vol. 62, nr 1, 2017, ISSN: 1897-8827, s. 7-13.
 • 2016
  1. Ptak P., Górecki K., Zarębski J.: Układy zasilające stosowane w lampach LED. XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO 2016, Ustroń, 2016, s. 79-80.
  2. Górecki K., Ptak P.: Modelling LED Lamps with Thermal Phenomena Taken into Account. Therminic 2016 – 22nd International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, Budapest, 2016, pp. 202-207.
  3. Ptak P., Górecki K.: Modelling power supplies of LED lamps. 40th Internarional Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 139-140.
  4. Ptak P.: Modelowanie charakterystyk wybranych diod LED mocy z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, ISSN: 1644-1818, s. 107-116.
 • 2015
  1. Górecki K., Ptak P.: Modelowanie modułów LED z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. XIV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2015, Darłówko Wschodnie, 2015,               s. 286-291.
  2. Górecki K., Ptak P.: Modelling power LEDs with thermal phenomena taken into account. Book of Abstracts of 22nd Intenational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes 2015. p. 112.
  3. Górecki K., Ptak P.: Modelling mutual thermal coupling in LED modules. Microelectronics International, Vol. 32, No. 3, 2015, ISSN: 1356-5362, pp. 152-157.
  4. Górecki K., Ptak P.: Modelling power LEDs with thermal phenomena taken into account. Proceedings of 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes 2015, Toruń, 2015, pp. 431-435.
  5. Ptak P., Górecki K.: Modelling reverse characteristics of power LEDs with thermal phenomena taken into account. 39th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 143.
  6. Górecki K., Ptak P.: Modelowanie modułów LED z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Elektronika, Nr 10, 2015, ISSN: 2449-9528, s. 12-14.
  7. Górecki K., Ptak P.: The influence of the mounting manner on thermal and optical parameters of power LEDs. International Journal of Microelectronics and Computer Science, Vol. 6, No. 1, 2015, ISSN: 2080-8755, pp. 23-28.
  8. Ptak P., Górecki K.: Modelling reverse characteristics of power LEDs with thermal phenomena taken into account. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 104, 2016, 39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 012012, pp. 1-8, doi:10.1088/1757-899X/104/1/012012.
 • 2014
  1. Górecki K., Ptak P.: The influence of the mounting manner of the power LEDs on its thermal and optical parameters. Proceedings of the 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, 2014, Lublin, pp. 303-308.
  2. Górecki K., Ptak P.: Modelling mutual thermal coupling in LED modules. Proceedings of the 38th International Conference IMAPS-CPMT Poland 2014, Rzeszów-Czarna, 2014, paper 113.
  3. Ptak P., Górecki K.: Elements of Cooling Systems of Power LEDs. Zeszyty Naukowe AMG, nr 84, 2014, ISSN: 1644-1818, s. 119-133.
 • 2011
  1. Górecki K., Zarębski J., Ptak P.: Badanie przetwornicy Buck z elementami półprzewodnikowymi z węglika krzemu. XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO 2011, Ustroń, 2011, s. 41-42.
  2. Górecki K., Zarębski J., Ptak P.: Badanie przetwornicy buck z elementami półprzewodnikowymi z węglika krzemu. Elektryka, Vol. 57, nr 1, 2011, ISSN: 1897-8827, s. 7-16.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Ł.Buchert
12.05.2020
Wprowadzenie:
Ł.Buchert 12.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 13.10.2020