dr inż. Przemysław PTAK, prof. UMG

gab.: C39
tel.: +48 58 5586-294
email: p.ptakatwe.umg.edu.pl

  • Tytuł zawodowy inżyniera elektronika o specjalności Sieci Teleinformatyczne uzyskał w roku 2010 na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni na podstawie pracy pt. „Diody LED mocy”.
  • Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika o specjalności Sieci Teleinformatyczne uzyskał w roku 2012 na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni na podstawie pracy pt. „Wpływ doboru elementów półprzewodnikowych na właściwości przetwornicy BUCK”.
  • Był słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Elektroniczne Elementy i Układy Mocy organizowanych przez Katedrę Elektroniki Morskiej Akademii Morskiej w Gdyni które ukończył w 2011 roku.
  • Stopień naukowy doktora nauk technicznych o specjalności elementy i układy elektroniczne uzyskał w roku 2017 uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni na podstawie pracy pt. „Modelowanie wpływu zjawisk cieplnych na właściwości elektryczne i optyczne półprzewodnikowych źródeł światła stosowanych w technice oświetleniowej”.
  • Był słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Programowania Urządzeń Mobilnych organizowanych przez Katedrę Informatyki Akademii Gurniczo-Hutniczej w Krakowie które ukończył w 2019 roku.
  • Podczas trwania studiów magisterskich w roku 2011 został zatrudniony W Geofizyce Toruń S.A. na stanowisku inżyniera elektronika w Dziale Aparatury Sejsmicznej. W roku 2015 został zatrudniony w PIT-RADWAR Polska Grupa Zbrojeniowa na stanowisku inżyniera elektronika w Sekcji Analogowych Układów Elektronicznych.
  • Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w roku 2017 został zatrudniony w Katedrze Elektroniki Morskiej Akademii Morskiej w Gdyni na stanowisku adiunkta.
  • Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów półprzewodnikowych źródeł światła i układów przetwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych.
  • Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz 1 patentu.
  • W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony 2-krotnie Nagrodą Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Akademii Morskiej w Gdyni), otrzymał również Stypendium Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za wybitne osiągnięcia podczas studiów doktoranckich oraz dwukrotnie otrzymał stypendium Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla najlepszych doktorantów.

Dorobek naukowy

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Ł.Buchert
05.03.2019
Wprowadzenie:
Ł.Buchert 05.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 06.10.2020