dr inż. Damian BISEWSKI

gab.: C42
tel.: +48 58 5586-670
email: d.bisewskiatwe.umg.edu.pl

W 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika uzyskał w 2012 roku na Politechnice Łódzkiej. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Elektroniki Morskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie realizuje prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania przyrządów półprzewodnikowych wykonanych z nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych. Prywatnie – muzyk, wokalista, kompozytor.

Dorobek naukowy

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Kaczorek
31.10.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 31.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 12.05.2020