Wymagane dokumenty

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia

Kandydaci na studentów Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni poza zarejestrowaniem się na stronie elektronicznej rekrutacji https://irk.umg.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html powinni dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową obowiązującą na Uniwersytecie, wygenerowaną z systemu IRK.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości (będzie oddawane w I semestrze studiów).
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu).
 4. Kolorowe 1 zdjęcie na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz zdjęcie w formie elektronicznej (wgrane w systemie IRK) bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. 
  1. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
  2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
  4. osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.
 5. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.
 6. Dokument tożsamości do wglądu.

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia

Kandydaci na studentów Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni poza zarejestrowaniem się na stronie elektronicznej rekrutacji https://irk.umg.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html powinni dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową obowiązującą na Uniwersytecie, wygenerowaną z systemu IRK.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości (będzie oddawane w I semestrze studiów).
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu).
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu.
 5. Kolorowe 1 zdjęcie na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz zdjęcie w formie elektronicznej (wgrane w systemie IRK) bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. 
  1. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
  2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej ,
  4. osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.
 6. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.
 7. Dokument tożsamości do wglądu.

Uchwała Senatu UMG i Zarządzenia JM Rektora UMG związane z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 11.07.2019