Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

od 06.05.2019 r. -  zgłoszenia elektroniczne
 
01.07.2019 r. – 26.07.2019 r. - przyjmowanie kompletu dokumentów
                                                   od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, w pokoju C256
31.07.2019 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na następujące kierunki:

1) Elektronika i Telekomunikacja,

2) Elektrotechnika,

od 05.08.2019 r. -  zgłoszenia elektroniczne

19.08.2019 r. – 13.09.2019 r. - przyjmowanie kompletu dokumentów
                                                    od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, w pokoju C256
16.09.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Studia niestacjonarne I i II stopnia

od 06.05.2019 r. -  zgłoszenia elektroniczne
01.07.2019 r. – 26.07.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów
                                                     od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, w pokoju C256
31.07.2019 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na następujące kierunki:

3) Elektronika i Telekomunikacja studia pierwszego stopnia,

4) Elektronika i Telekomunikacja studia drugiego stopnia,

od 05.08.2019 r. -  zgłoszenia elektroniczne

19.08.2019 r. – 13.09.2019 r.- przyjmowanie kompletu dokumentów
                                                   od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, w pokoju C256
16.09.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej
do 20.09.2019 r. – wniesienie opłaty za I semestr

 

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019/2020

od 02.12.2019 r. - zgłoszenia elektroniczne

Studia stacjonarne II stopnia

13.01.2020 r. – 07.02.2020 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów
10.02.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

09.12.2019 r. – 07.02.2020 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów
10.02.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 31.07.2019