Tematy prac dyplomowych Wydziału Elektrycznego

Tematy prac dyplomowych zostały udostępnione w gablotach Katedr i Zakładu oraz w postaci elektronicznej na poniższej stronie WWWTematy prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

dla studentów stacjonarnych I stopniaI stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektrotechnika

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektronika i Telekomunikacja

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Informatyka

 

Procedura pobierania tematów, głównie ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, wyglądała następująco:

1.Student  kontaktuje się z potencjalnym promotorem i umawia się z nim na realizację konkretnego tematu pracy dyplomowej.

2.Promotor przygotowuje kartę pracy dyplomowej według wzoru dostępnego na stronie Wydziału i przesyła ją do studenta (formularz karty pracy dyplomowej dostępny jest w dolnej części strony WWW).

3.Uzupełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę pracy dyplomowej student odsyła do promotora, który również składa na niej swój podpis.

4.Promotor dostarcza wypełnioną i podpisaną kartę pracy dyplomowej do sekretariatu Katedry lub Zakładu celem rejestracji.

5.Zatwierdzenie przez Kierownika Katedry lub Zakładu karty pracy dyplomowej oraz jej zarejestrowanie w sekretariacie oznacza, że temat pracy dyplomowej został pobrany.

UWAGA: Tematy prac dyplomowych będą systematycznie aktualizowane raz na koniec danego tygodnia w czasie trwania semestru zimowego. Tematy prac, które zostały oznaczone kolorem czerwonym, są już zarezerwowane.Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów stacjonarnych II stopniaI stopień - studia inżynierskie

II stopień - studia magisterskie

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A. Muc
21.11.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 21.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 18.02.2021