Tematy prac dyplomowych Wydziału Elektrycznego

Wykaz tematów prac dyplomowych po aktualizacji z dnia 29.05.2020r.

Tematy prac dyplomowych udostępnione zostały w gablotach Katedr i Zakładu lub w postaci elektronicznej przez stronę www.

UWAGA:

Aby wybrać temat pracy dyplomowej, należy skontaktować się z autorem danego tematu (w obecnej sytuacji stanu pandemii preferowana jest forma e-mail) i ustalić, czy wybrany temat jest jeszcze dostępny oraz wypełnić kartę pracy dyplomowej.

Wypełnioną kartę pracy dyplomowej należy dostarczyć do Katedry lub Zakładu przyszłego promotora pracy celem jej rejestracji. 

Druki kart prac dyplomowych zostały zamieszczone poniżej.

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

dla studentów niestacjonarnych I i II stopnia oraz stacjonarnych II stopnia

I stopień - studia inżynierskie

II stopień - studia magisterskie

Adresy e-mail do autorów tematów prac dyplomowych dostępne są na stronach:

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A. Muc
21.11.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 21.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 01.06.2020