Elektroautomatyka

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Język angielski 10
Podstawy przedsiębiorczości 10 10
Wybrane zagadnienia teorii obwodów 8
Elektromechaniczne systemy napędowe 15
Pomiary wielkości nieelektrycznych 8
Metody sterowania automatycznego 15
Metody sztucznej inteligencji 8 10
Maszyny elektryczne specjalne 8 10
Przekształtnikowe ukł. napędowe i generacyjne 15
Matematyka - metody optymalizacji 8 10
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 8

Semestr II

Język angielski 10
Wybrane zagadnienia teorii obwodów 15
Elektromechaniczne systemy napędowe 10 8
Pomiary wielkości nieelektrycznych 10
Metody sterowania automatycznego 10 8
Przekształtnikowe ukł. napędowe i generacyjne 10 8
Mechatronika i robotyka 15
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 10 15
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15
Przemysłowe systemy rozproszone 8

Semestr III

Język angielski 10
Kompatybilność w układach elektrycznych 8 10
Mechatronika i robotyka 15 8
Jakość energii elektrycznej 8 10
Energetyka odnawialna i rozproszona 8 8
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 10 8
Cyfrowe układy sterowania 8 10 8
Eksploatacja systemów elektroenergetycznych 8 8
Przemysłowe systemy rozproszone 15

Semestr IV

Przedmiot humanistyczny 8
Technika cyfrowa 8 10
Seminarium dyplomowe 15
Praca dyplomowa * 30
Konstrukcja układów elektronicznych 8
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 24.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 26.05.2019