Komisje wydziałowe

KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową powołuje Rektor i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, z których conajmniej jeden powinien być zatrudniony na stanowisku co najmniej równorzędnym zestanowiskiem obsadzanym w drodze konkursu. Jednym z członków komisji powinien być przyszły bezpośredni przełożony zatrudnianego.

KOMISJA DS. BADAŃ 

 1. dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UMG
 3. dr inż. Damian Bisewski
 4. dr inż. Andrzej Łuksza

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

 1. dr inż. Adam Muc- przewodniczący
 2. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz, prof. UMG
 3. dr inż. Agnieszka Lazarowska
 4. dr inż. Bolesław Dudojć
 5. dr inż. Marcin Pepliński
 6. dr inż. Tomasz Nowak
 7. Artur Bizewski - student

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 1. dr inż. Karol Korcz- przewodniczący
 2. dr inż. Jacek Dąbrowski
 3. dr inż. Kalina Detka
 4. dr inż Paweł Górecki
 5. dr inż. Stanisław Lindner
 6. dr inż. Andrzej Łuksza
 7. Szymon Makyła - student

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA

 1. dr inż. Wiesław Citko- przewodniczący
 2. dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG
 3. dr inż. Damian Bisewski
 4. dr inż. Krzysztof Januszewski
 5. dr inż. Piotr Kaczorek
 6. dr inż. Przemysław Ptak
 7. Tomasz Muchowski - student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. dr inż. Wiesław Citko  –  przewodniczący
 2. dr inż. Paweł Górecki
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Damina Hallmann
 5. dr inż. Anna Miller
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Mieczyńska
 8. Krzysztof Jutrzonka – student

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Beata Barzowska
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 05.01.2021