Komisje wydziałowe

KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową powołuje Rektor i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, z których conajmniej jeden powinien być zatrudniony na stanowisku co najmniej równorzędnym zestanowiskiem obsadzanym w drodze konkursu. Jednym z członków komisji powinien być przyszły bezpośredni przełożony zatrudnianego.

KOMISJA DS. BADAŃ 

 1. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UMG
 3. dr inż. Damian Bisewski
 4. dr inż. Andrzej Łuksza

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

 1. dr inż. Adam Muc- przewodniczący
 2. dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. UMG
 3. dr inż. Agnieszka Lazarowska
 4. dr inż. Bolesław Dudojć
 5. dr inż. Marcin Pepliński
 6. dr inż. Tomasz Nowak
 7. Jan Leśniewski - student

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 1. dr inż. Karol Korcz- przewodniczący
 2. dr inż. Jacek Dąbrowski
 3. dr inż. Stanisław Lindner
 4. dr inż. Andrzej Łuksza
 5. mgr inż. Marta Mieczyńska
 6. dr inż. Kalina Detka
 7. Emilia Lubicz - Krośnicka- studentka

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA

 1. dr inż. Wiesław Citko- przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Piotr Kaczorek
 4. dr inż. Krzysztof Januszewski
 5. dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG
 6. Marija Opiekun - studentka

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
 2. dr inż. Damian Bisewski
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Romuald Maśnicki
 5. dr inż. Monika Rybczak
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Mieczyńska
 8. Jan Wójtowicz – przedstawiciel studentów

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 22.01.2020