dr hab. inż. Andrzej BORYS, prof. UMG

tel: +48 58 55-86-259
e-mail: a.borysatwe.am.gdynia.pl

 • Ukończył z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej w roku 1974 na specjalności Elektronika Ciała Stałego.
 • W roku 1975 odbywał jednoroczną służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy.
 • Uzyskał dyplom doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w roku 1980 na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. Analiza zniekształceń nieliniowych w filtrze z pojedynczym elementem aktywnym z wykorzystaniem szeregów Volterry.
 • W roku 2008 uzyskał dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Analiza i synteza nieliniowych układów i systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem ciągłego i dyskretnego szeregu Volterry.
 • W latach 1974-2014, z krótszymi lub dłuższymi przerwami, był nauczycielem akademickim na obecnym Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (d. Akademii Techniczno-Rolniczej) w Bydgoszczy. Od listopada 2014 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji Morskiej, na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Przez dłuższy okres przebywał na stażach naukowo-badawczych, jako stypendysta, w Instytucie Telekomunikacji ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Georga S. Moschytza, oraz w Katedrze Telekomunikacji Uniwersytetu w Kaiserslautern, Niemcy (jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta), gdzie pracował pod kierunkiem prof. Wernera Rupprechta.
 • Pracował, zbierając doświadczenie zawodowe, również w następujących instytucjach: Katedra Telekomunikacji Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu-Harburgu (TUHH), jako asystent naukowy, w przedsiębiorstwie Prodata GmbH, Hamburg (w charakterze inżyniera projektanta), w Ośrodku Obliczeniowym Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu-Harburgu (jako inżynier specjalista), jako kierownik Zakładu Dydaktycznego Elektronika we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych (EFP) w Poznaniu oraz jako kierownik zespołu informatyków w Banku Handlowym w Warszawie SA, Oddział Regionalny w Bydgoszczy.
 • Dr hab. inż. Andrzej Marek Borys specjalizuje się, obecnie, w problematyce szeroko rozumianej telekomunikacji, analizie systemów nieliniowych oraz przetwarzaniu sygnałów i informacji.
 • Prowadzi zajęcia głównie z zakresu przetwarzania sygnałów w telekomunikacji, sieci i systemów bezprzewodowych oraz informatyki stosowanej.

Dorobek naukowy

 • 2015
  1. Borys A.: On modelling of nonlinear systems and phenomena with the use of Volterra and Wiener series, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav)Vol. 9, No. 1, strony 91-98, ISSN 2083-6473, 2015
  2. Borys A.: Strange History of an Operator o, The 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES2015, strony 504-507, 2015
  3. Borys A.: Opis transmisji w kanałach nieliniowych z uwzględnieniem sposobu kodowania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 90/2015, strony 16-25, ISSN 1644-1818, 2015
  4. Borys A.: Some remarks on practical aspects of the effective service curve use in ad hoc networks, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 90/2015, strony 26-36, ISSN 1644-1818, 2015
  5. Borys A., Zakrzewski Z.: On minimization of nonlinear distortion in Sallen and Key filter in range of low frequencies, Zeszyty Naukowe Telekomunikacja i Elektronika, Nr 18/2014, strony 5-10, ISSN 1899-0088, 2015
  6. Borys A.: Relationships between two definitions of fading memory for discrete-time systems, Intl Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 61, No. 4, strony 377-380, ISSN 0867-6747, 2015
  7. Borys A., Sieńko W.: On nonlinear distortions in satellite communication links and their equalization, Proceedings of the 1st International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST, Gdańsk, 2015.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Kaczorek
27.10.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 27.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 09.01.2019