Koła naukowe

Na Wydziale Elektrycznym aktywnie działają koła naukowe rozwijające zainteresowania zawodowe studentów i pogłębiające ich wiedzę zdobytą na studiach. Są to:

 • Koło Naukowe HMI

Koło Naukowe HMI zajmuje się programowaniem sterowników PLC oraz paneli dotykowych HMI. Zbiera informacje na temat linii produkcyjnych oraz zaawansowanych procesów sterowania obiektami rzeczywistymi przy uwzględnieniu mechatroniki oraz sieci przemysłowych. Członkowie koła naukowego organizują warsztaty i wyjazdy techniczne związane ze sterowaniem oraz wizualizacją procesów sterowania.

Koło posiada aktywne konto na Facebooku:                                           

 https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education/Ko%C5%82o-Naukowe-HMI-1983523395219225/

Opiekunem koła HMI jest dr inż. Monika Rybczak.

 • Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

Koło powstało w 1999 roku. Celem Koła Naukowego SEP jest poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki i telekomunikacji wśród studentów Wydziału Elektrycznego.

 • Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych „EVPL"

W roku 2016 Koło Naukowe koncentrowało się na działaniach konstrukcyjnych.

Do najważniejszych prac Koła można zaliczyć:

 1. Opracowanie protokołu odczytu danych i konstrukcja enkoderów dla silników elektrycznych stosowanych gokartach;
 2. Opracowanie i konstrukcja systemu zasilania elektrycznego gokarta mini;
 3. Opracowanie i konstrukcja układu wyświetlania parametrów pracy elektrycznego napędu łodzi;
 4. Badania na hamowni pojazdowej elektrycznych układów napędowych pojazdów: motocykl elektryczny, MIA PARIS, Aixam MEGA eCity oraz IVECO C50 electric;
 5. Badania elektrycznego układu napędowego łodzi na wodach Zatoki Puckiej;

Oprócz wyżej wspomnianych prac konstrukcyjnych, prowadzono liczne działania diagnostyczne i naprawcze układów napędowych pojazdów elektrycznych oraz działania diagnostyczne i konstrukcyjne, dotyczące akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych. Działalność promocyjna Koła to przede wszystkim przygotowanie pokazu w ramach Dni Otwartych AMG, współpraca z Biurem Karier i Biurem Promocji UMG i aktywna promocja za pomocą dedykowanej strony internetowej http://atol.umg.edu.pl/ev/

 • Koło Naukowe „Morski Klub Łączności Szkuner"

Siedziba Koła zlokalizowana jest w Studenckim Domu Marynarza nr 4, a jego specjalnością są łączność  kosmiczna i radiokomunikacja morska. Do dorobku Koła należą m. in. przeprowadzenie dwóch sesji łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS w ramach programu ARISS, budowa brzegowej stacji systemu AIS, działającej w obszarze Zatoki Gdańskiej, budowa i udostępnienie rzeszy krótkofalowców dwóch przemienników systemu Packet Radio, organizacja szkoleń i egzaminów na licencje radioamatorskie, a także udział w zawodach i ekspedycjach radioamatorskich. W planach Koła jest budowa stacji rozgłaszającej głosowe komunikaty meteorologiczne dla żeglarzy. Strona internetowa koła http://www.sp2zie.pl/

 • Koło Naukowe Innowacyjne Systemy Elektroniczne

KNISE powstało w 2015 roku z inicjatywy studentów Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i działa przy Katedrze Elektroniki Morskiej. Działalność naukowa Koła obejmuje zagadnienia związane z technologią elektroniczną, w tym między innymi: zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu elektroniki i telekomunikacji, integrację środowiska studenckiego w ramach działalności Koła, rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie elektroniki, promowanie Akademii Morskiej oraz współpraca z jej jednostkami w sferze naukowej i dydaktycznej.

 • Koło Naukowe Programowalnych Układów Sterowania

W roku 2016 Koło Naukowe koncentrowało się na działaniach szkoleniowych i promocyjnych. Odbyto szereg spotkań, w ramach których zdobywano poszerzoną, praktyczną wiedzę z przedmiotu Sterowniki Programowalne oraz zorganizowano warsztaty dotyczące „Symulatora do Nauki STEP 7". Działalność promocyjna to głównie:

 1. współudział w organizacji Dni Otwartych AMG, w ramach których przygotowano stanowisko prezentujące prace koła:
 • robot sortujący elementy dostarczane podajnikiem taśmowym,
 • model bramy sterowanej sterownikiem PLC i monitorowanej za pomocą panelu operatorskiego,
 • przetwornicę częstotliwości sterowaną z panelu operatorskiego HMI,
 • panele operatorskie wybranych układów automatyki.
 1. organizacja seminarium pt. „Praca programisty układów automatyki na rynku międzynarodowym" z udziałem mgr inż. Marka Bielskiego, projektanta układów automatyki Thyssen Krupp/GB;
 2. organizacja spotkania studentów Wydziału Elektrycznego z przedstawicielami firmy CONTROL SOLUTIONS, która zajmuje się projektowaniem i wykonaniem (oprogramowanie) linii produkcyjnych w branży motoryzacyjnej.

Oprócz wyżej wymienionych działań o charakterze szkoleniowym i promocyjnych, w roku 2016 prowadzono prace konstrukcyjne, takie jak budowa stanowiska do badań urządzeń automatyki przemysłowej oraz budowa modelu napędu śrubowego grodzi z silnikiem DC do badania algorytmów i oprogramowania sterowania sekwencyjnego.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
13.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 13.05.2020