Publikacje pracowników Katedry Elektroenergetyki Okrętowej

 

2019 r.

 1. P. Gnaciński, M. Pepliński, L. Murawski, A. Szeleziński: Vibration of Induction Machine Supplied with Voltage Containing Subharmonics and Interharmonics. IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION Volume: 34, Issue: 4, Pages: 1928-1937, DEC 2019
  DOI: 10.1109/TEC.2019.2929534
  available at http:
  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8769927

2015 r.

 1. J. Mindykowski, T. Tarasiuk: Problems of power quality in the wake of ship technology development. Ocean Engineering, N 107/2015, pp. 108-117.
 2. J. Mindykowski, Xiao-Yan Xu, T. Tarasiuk, C. Yang: An improved algorithm of compensating current generation for active power filters control. MEASUREMENT No 63/2015, str. 187-194.
 3. Xiao-Yan Xu, J. Mindykowski, T. Tarasiuk, Chen Cheng: Study of harmonic detection methods under non-ideal conditions in ship power network. Polish Maritime Research, No 22, 3/2015, pp. 82-89.
 4. R. Maśnicki, J. Mindykowski: The synchronization of processes in registration track of data from electrical power system. Procedings of XXI IMEKO World Congress - Full Papers, Praga 2015, pp. 649-652.
 5. P. Jankowski, J. Mindykowski: Analysis results of experimental verification of the universal switch in the power supply of the electrodynamic actuator. Procedings of XXI IMEKO World Congress - Full Papers, Praga 2015, pp. 603-607.
 6. T. Tarasiuk, A. Piłat: A short discussion about impact of time window synchronization error on accuracy of harmonic subgroups measurement – experimental research. Procedings of XXI IMEKO World Congress - Full Papers, Praga 2015, pp. 748-752.
 7. T. Tarasiuk: Comparative study on chosen methods of voltage dip tracking based on real example. Procedings of XXI IMEKO World Congress - Full Papers, Praga 2015, pp. 753-757.
 8. P. Jankowski: Selected aspects of numerical solution of damped oscillator in PTC Prime 3.0 environment. Procedings of XXI IMEKO World Congress - Full Papers, Praga 2015, pp. 1959-1964.
 9. T. Tarasiuk, A. Piłat: Impact of sampling frequency on accuracy of unbalance factor measurement by DFT. Proceedings of I2MTC IEEE 2015 International Instrumentation and Measurement Technology Conference - Full Papers, 2015, pp. 1420-1424.
 10. R. Maśnicki, K. Jurek: Konstrukcje generatorów mocy opracowanych do zastosowań laboratoryjnych. Przegląd Elektrotechniczny Nr 8/2015, str. 30-33.
 11. R. Maśnicki: The Fluency of Data Flow in the Instrument for Measurement and Registration of Parameters of the Electrical Power Network. Procedings of 15 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, 2015, pp. 2040-2044.
 12. R. Maśnicki, D. Hallmann: The data formats in operations performed in measurement of data electrical power system. Procedings of XXI IMEKO World Congress - Full Papers, 2015, pp. 1866-1869.
 13. R. Maśnicki: Synchronizacja operacji w przyrządzie do oceny i rejestracji parametrów jakości energii elektrycznej. Rekomendacja do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym.
 14. P. Gnaciński, M. Pepliński, D. Hallmann: Obciążenia cieplne silnika indukcyjnego w warunkach jednoczesnego występowania subharmonicznych i odchylenia napięcia. Maszyny Elektryczne - Zeszyty problemowe Nr 4/2015 (108), str. 59-63.
 15. P. Gnaciński, D. Hallmann: Badania wstępne silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne z wykorzystaniem metod polowych. Maszyny Elektryczne - Zeszyty problemowe Nr 4/2015 (108), str. 65-69.
 16. P. Gnaciński, M. Pepliński: Silnik indukcyjny zasilany napięciem zawierającym subharmoniczne o kolejności przeciwnej. Maszyny Elektryczne - Zeszyty problemowe Nr 4/2015 (108), str. 55-58.
 17. P. Gnaciński, A. Budziłowicz, D. Hallmann, M. Pepliński: Koncepcja badań drgań i wibracji silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni Nr 90/2015, str. 149-157.
 18. A. Budziłowicz: Zastosowanie silników BLDC (Brushless Direct-Current Motor) we współczesnych napędach elektrycznych w motoryzacji. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, nr 6/2015, str. 49-52.
 19. T. Tarasiuk, A. Piłat, M. Szweda, M. Górniak, Z. Troka: Experimental study of impact of ship electric power plant configuration and load variation on power Quality in the ship power systems. IAENG Transactions on Engineering Sciences. Special Issue for the International Association of Engineers Conferences 2014, World Scietific, Singapore, pp. 430-443.
 20. P. Jankowski: About the lack of convergence in an environment with limited representation of the number. XVII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET'15 and Symposium on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM'15, Politechnika Szczecińska & PAN, Szczecin, str. 24-25.
 21. S. Głodek, Z. Kupiec, J. Mindykowski: Układ do pomiaru właściwości statycznych automatycznego regulatora napięcia generatora prądu przemiennego. P 414584, 21.10.2015, Akademia Morska w Gdyni 50%, Gdańska Stocznia Remontowa 50%.

Publikacje pracowników KEO, 2014 r.

 1. P. Gnaciński: Thermal loss of life and load-carrying capacity of marine induction motors. Energy Conversion and Management (ELSEVIER), Vol.78, Febr. 2014, pp.: 574-583. Article link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890413007449
 2. P. Gnaciński, M. Pepliński: Induction cage machine supplied with voltage containing subharmonics and interharmonics. IET Electric Power Applications, Vol. 8, Issue 8, September 2014, pp. 287-295.
 3. P. Jankowski, J. Mindykowski, M. Wołoszyn: Effect of power frequency on the stress state of disc actuator. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol. 1-4 2014, IJAEM, pp. 639-647, IOS Press ISSN 1383-5416, Amsterdam 2014.
 4. J. Mindykowski: MET Standards for Electro-Technical Officers. Trans Nav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol.8, No December 2014, pp. 587-590.
 5. T. Tarasiuk, J. Mindykowski, P. Gnaciński, A. Piłat, M. Szweda, M. Górniak: Ocena jakości energii elektrycznej w obiektach przemysłowych. Elektronika 8/2014, s. 29-32.
 6. P. Gnaciński, J. Mindykowski, T. Tarasiuk: Jakość napięcia zasilania a obciążenia cieplne silników indukcyjnych klatkowych. Elektronika 8/2014. s. 32-34.
 7. M. Domożych, R. Kostyszyn, J. Mindykowski, T. Nowak: Wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej, część I – Analiza wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 109-120.
 8. M. Domożych, R. Kostyszyn, J. Mindykowski, T. Nowak: Wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej, część II – Analiza wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 121-134.
 9. J. Gołaszewski: Ochrona urządzeń automatyki przemysłowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych na wybranym obiekcie. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 135-145.
 10. R. Maśnicki, D. Hallmann: Analiza relacji czasowych w układzie rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 7-15.
 11. T. Nowak: Rozdzielnice okrętowe – przegląd współczesnych rozwiązań. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 82-94.
 12. P. Gnaciński, D. Hallmann, P. Jankowski: Badanie wpływu subharmonicznych napięcia na pracę transformatora jednofazowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 41-49.
 13. R. Maśnicki, D. Hallmann: Sprzężenie różnych standardów interfejsów z wykorzystaniem układów FPGA. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 16-25.
 14. P. Jankowski: Implementacja wybranych metod analizy stanów nieustalonych w środowisku Mathcad. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 26-40.
 15. P. Jankowski, M. Wołoszyn: Suitability study of hybrid model of electrodynamic actuator. Vol.1-4, IJAEM pp. 639-647 IOS Press ISSN 1383-5416, Amsterdam 2014.
 16. M. Górniak: Składowe mocy i ich rozdział między równolegle pracujące prądnice na promie pasażersko – samochodowym z napędem elektrycznym. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 68-81.
 17. A. Piłat: Model elektrowni okrętowej statku HORYZONT II w programie PSCAD. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 50-59.
 18. J. Katarzyński: Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach na wybranym przykładzie tandemu zespół prądotwórczy - beztransformatorowy zasilacz UPS. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 85/2014, s. 95-108.
 19. P. Jankowski, K. Jakubiuk, M. Wołoszyn: System of wireless magnetic sensors for detection and identification of ferromagnetic vehicles. Acta Technica CSAV 59 (2014) Academy of Science of the Czech Republic pp.171-174 (czasopismo indeksowane na stronach SCOPUS).
 20. P. Gnaciński, D. Hallmann, P. Jankowski: Badanie wpływu subharmonicznych na pracę transformatora jednofazowego w stanie obciążenia. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2014, s. 173-178.
 21. J. Mindykowski: Power Quality on Ships: Today and Tommorow’s Challenges. EPE 2014 – International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, Keynote Speech, Iasi, Romania, Iasi, Romania, October2014, pp. 1-18 (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS).
 22. R. Maśnicki, J. Mindykowski, D. Hallmann: The Time Relationship in Registration of Data from Electical Power System. EPE 2014 – International Conference and Exposition on Electical and Power Engineering, Iasi, Romania October 2014, pp. 1-4 (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS).
 23. R. Maśnicki, J. Mindykowski, D. Hallmann: The strategies of data recording in power quality parameters measuring instrument. 20th IMEKO TC4 International Symposium and 18th International Workshop on ADC Modelling and Testing, Benevento, Italy, September 2014, pp. 635-640 (Materiały konferencyjne indeksowane w SCOPUS).
 24. D. Jeltsema, M.T. Hartman, J. Van der Woude: Constitutive Currents and Power Components for Polyphase Load Analysis Under Nonsinusoidal and Unbalanced Conditions. 14SUP>th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2014) Tallinn, Estonia, October 6-8, 2014 (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS).
 25. T. Tarasiuk, A. Piłat, M. Szweda: Experimental study on impact of ship electric power plant configuration on power quality in the ship power system. Lecture Notes in Engineering and Computer Science Vol.1, 2014, World Congress on Engineering, WCE 2014; London; United Kingdom; 2-4 July 2014, pp. 259-264.
 26. A. Piłat, T. Tarasiuk: Comparative analysis of power quality on bus-bars of the main switchboard and terminal of exemplary load at marine microgrid. International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, Iasi, Romania, October 2014, pp. 764-768 (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS).
 27. M. Pepliński: Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych napięcia na prądy i temperaturę uzwojeń silników indukcyjnych małych mocy. Rozprawa doktorska, Gdynia 2014, (promotor: dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. nadzw. AMG).
 28. D. Jeltsema, M.T. Hartman, J. Van der Woude: A Novel Time-Domain Perspective of the CPC Power Theory: Single-Phase Systems. Article link: http://arxiv-web3.library.cornell.edu/abs/1403.7842v1
 29. Gu Wei, Wang Rundong, Xu Xiaoyan, Huang Xixia, Janusz Mindykowski: Układ do pomiaru rezystancji izolacji doziemnej na szynach rozdzielnicy niskiego napięcia prądu stałego. Shanghai Maritime University, zgłoszenie patentowe Nr P409862 z dnia 20.10.2014.

Publikacje pracowników KEO, 2013 r.

 1. J. Mindykowski , Xu Xiaoyan, T. Tarasiuk: A new koncept of harmonic current detection for shunt active power filters control. Measurement, Vol. 46 (2013), No 10, pp. 4334-4341.
 2. J. Mindykowski, T. Tarasiuk, R. Maśnicki, M. Górniak, M. Szweda: Wyniki badań eksperymentalnych uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 59, nr 4/2013, s. 341-344.
 3. P. Gnaciński, J. Mindykowski, M. Pepliński, T. Tarasiuk: Koncepcja nowej metody oceny jakości energii elektrycznej. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Nr 100/2013, cz. II, s. 37-41.
 4. R. Kostyszyn, J. Mindykowski: Analiza porównawcza wybranych parametrów prądnic synchronicznych w wykonaniu lądowym i morskim. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Nr 100/2013, cz. II s. 185-190.
 5. J. Mindykowski, A. Charchalis, P. Przybyłowski, A. Weintrit: Maritime Education and Research to Face the XXI st century challenges in Gdynia Maritime Universities Experience, Part I - Maritime universities facing today and tomorrow’s challenges. Trans Nav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, December 2013, pp. 1-6.
 6. J. Mindykowski, A. Charchalis, P. Przybyłowski, A. Weintrit: Maritime Education and Research to Face the XXI st century challenges in Gdynia Maritime Universities Experience, Part II - Maritime universities facing today and tomorrow’s challenges. Trans Nav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, December 2013, pp. 7-13.
 7. M. Hartman, D. Wojciechowski: Emanuel’s Method Versus Iliovici’s Method Unbalanced Circuits. Zeszyty problemowe - Maszyny Elektryczne, Nr 100/2013, cz. II, str.47-52.
 8. M. Lisowski: A Concept of Simulation - Based Research on Applications of Intelligent Agents in Smart Grid Management Systems. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni - Joint Proceedings, Nr 79/2013, str. 41-48.
 9. M. Lisowski: An Artificial Neural Network Based Time Series Prediction System With Distributed Computing. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni - Joint Proceedings, Nr 79/2013, str. 32-40.
 10. T. Nowak: Rational Cable Connections in Energy Wind Farms. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni - Joint Proceedings, Nr 79/2013, str. 54-58.
 11. J. Mindykowski, R. Maœnicki, D. Hallmann: The implementation of FPGA for data transmission between ADC and DSP peripherals In the measurement channels for Power quality assessment. ACTA IMEKO, 2013, Vol. 2, No 1 (2013) pp. 49-55.
 12. P. Jankowski, J. Mindykowski: Effect of Power frequency on the stress state of disc actuator. International symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, 2013, Quebec, Kanada, pp. 113-114.
 13. M. Hartman, D. Wojciechowski: Emanuel’s Method Versus Iliovici’s Method for Reactive Power Compensation in Passive-Active Power Conditioning Scheme. Compatibility and Power Electronics Ljubliana, Słowenia, 2013.
 14. M. Lisowski: Lossless Voltage Data Compression for Power Quality Analysis - A Huffman-Delta Approach. Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, Poznan University of Technology.
 15. P. Jankowski; M. Wołoszyn: Suitability study of hybrid model of electrodynamic actuator. International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, ISEM 2013, (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS), Abstract Book of the 16th edition of the International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, 2013, Quebec, Kanada, pp. 113-114.
 16. P. Jankowski, K. Jakubiuk, M. Wołoszyn: Detection and Indentification of Vehicles based on Measurement of Magnetic Field. International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, ISEM 2013, (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS), Abstract Book of the 16th edition of the International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, 2013, Quebec, Kanada pp. 483-484.
 17. P. Jankowski, M. Wołoszyn: Two-position Magnetic Lock. International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, ISEM 2013, (Materiały konferencyjne indeksowane w WoS), Abstract Book of the 16th edition of the International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics,2013, Quebec, Kanada pp.563-564.
 18. J. Mindykowski, Xu Xiaoyan, T, Tarasiuk, Yang Caijian: The improvement of compensating current generation algorithms In active Power filtering. 19th IMEKO TC4 Symposium and 17th IMADC workshop Barcelona, Spain, 2013.
 19. J. Mindykowski, T. Tarasiuk, R. Maœnicki, M. Górniak, M. Szweda: Wyniki Badań eksperymentalnych uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Materiały konferencyjne - VI Kongres Metrologii, Kielce-Sandomierz, czerwiec 2013, s. 203-204.
 20. J. Wyszkowski, J. Mindykowski: Polish Activities in IMO on Electro-technical officers (ETO) Requirements. STCW Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Maining Maritime Policy, Logistic and Adam Weintritt and Tomasz Neuman CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, pp. 73-77.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Golik
25.10.2018
Wprowadzenie:
P.Golik 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 03.01.2020