Pracownicy Katedry Elektroenergetyki Okrętowej

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

gab.: C212, C236
tel.: +48 58 5586-254, 440
email: j.mindykowskiatwe.umg.edu.pl

Zastępca kierownika Katedry

dr inż. Bolesław Dudojć

gab.: C321, C236
tel.: +48 58 5586-390, 440
email: b.dudojcatwe.umg.edu.pl

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. inż. Marek Hartman

gab.: C318
tel.: +48 58 5586-515
email: m.hartmanatwe.umg.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG

gab.: C203g
tel.: +48 58 5586-470
email: t.tarasiukatwe.umg.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. UMG

gab.: C315
tel.: +48 58 5586-382
email: p.gnacinskiatwe.umg.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG

gab.: C203h
tel.: +48 58 5586-364
email: p.jankowskiatwe.umg.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

dr inż. Roman Kostyszyn

gab.: C314
tel.: +48 58 5586-662
email: r.kostyszynatwe.umg.edu.pl

dr inż. Romuald Maśnicki

gab.: C203i
tel.: +48 58 5586-490, 666
email: r.masnickiatwe.umg.edu.pl

dr inż. Tomasz Nowak

gab.: C316
tel.: +48 58 5586-203, 511
email: t.nowakatwe.umg.edu.pl

dr inż. Marcin Pepliński

gab.: C18
tel.: +48 58 5586-536
email: m.peplinskiatwe.umg.edu.pl

dr inż. Karol Listewnik

gab.: C322
tel.: +48 58 5586-363
email: k.listewnikatwe.umg.edu.pl

dr inż. Damian Hallmann

gab.: C319
tel.: +48 58 5586-581, 642
email: d.hallmannatwe.umg.edu.pl

dr Viknash Shagar G

gab.: C-203e
tel.: +48 58 5586-468
email: v.gatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Andrzej Piłat

gab.: C203e
tel.: +48 58 5586-468
email: a.pilatatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Mariusz Górniak

gab.: C317
tel.: +48 58 5586-362, 511
email: m.gorniakatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Andrzej Budziłowicz

gab.: C316
tel.: +48 58 5586-203, 511
email: a.budzilowiczatwe.umg.edu.pl

mgr inż. Dominika Cuper-Przybylska

gab.: C322
tel.: +48 58 5586-363
email: d.cuperprzybylskaatwe.umg.edu.pl

Pracownicy administracji i techniczni

mgr Anna Musiał

gab.: C236
tel.: +48 58 5586-440
email: keoatwe.umg.edu.pl

Piotr Golik

gab.: C210
tel.: +48 58 5586-414, 492, 491, 642
email: p.golikatwe.umg.edu.pl

inż. Zenon Troka

gab.: C20
tel.: +48 58 5586-511
email: z.trokaatwe.umg.edu.pl

Krzysztof Tyndzik

gab.: C252
tel.: +48 58 5586-447
email: k.tyndzikatwe.umg.edu.pl

Daniel Adamczak

gab.: CP01/C04
tel.: +48 58 5586-368
email: d.adamczakatwe.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Golik
21.01.2019
Wprowadzenie:
P.Golik 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 29.06.2020