dr inż. Ryszard STUDAŃSKI

dr inż. Ryszard STUDAŃSKI

Dorobek naukowy

 • Pełna lista publikacji jest dostępna TUTAJ

 

 • 2019
  1. Żak Andrzej; Studański Ryszard “Echoes cancellation in hydroacoustic channel - experimental research”   Proceedings of SPIE , 4/28/2019, Vol. 11055, p1-6, 6p. Publisher: SPIE - International Society of Optical Engineering
  2. Studański Ryszard; Czapiewska Agnieszka “Selected properties and parameters of radio channel impulse response estimation in ISM 2.4 GHz band”. Proceedings of SPIE , 4/28/2019, Vol. 11055, p1-9, 9p. Publisher: SPIE - International Society of Optical Engineering
  3. Studański, Ryszard; Żak, Andrzej „Redukcja wielodrogowości w kanale radiowym poprzez filtrację w cepstrum odbieranego sygnału - badania symulacyjne”, Przegląd telekomunikacyjny nr 6 2019 str. 209-210
  4. Studański  Ryszard; Mizeraczyk Jerzy; Żak Andrzej ”Filtracja odebranego sygnału przekształconego do postaci cepstralnej jako metoda redukcji efektu wielodrogowości w kanale radiowym”  Przeglad Elektrotechniczny, 2019, Vol. 95 Issue 10, p142-145.
 • 2018
  1. Studański, Ryszard; „Wybrane właściwości estymaty odpowiedzi impulsowej kanału radiowego w paśmie ISM 2,4 GHz” Przegląd telekomunikacyjny nr 8-9 2018 str. 743-746
 • 2017
  1. Kaczorek Piotr; Studański Ryszard; Zak Andrzej ‘Data transmission in the hydroacoustic channel – experimental researches”.  Journal of Marine Engineering & Technology. Dec2017, Vol. 16 Issue 4, p409-415. 7p. DOI: 10.1080/20464177.2017.1389517.
  2. Studański R.; Zak A. “Results of impulse response measurements in real conditions”   Journal of Marine Engineering & Technology. Dec2017, Vol. 16 Issue 4, p337-343. DOI: 10.1080/20464177.2017.1378151
  3. Ryszard Studański „ Distribution of envelope and phase of signals in ISM 2.4 GHz band transmitted in urban environment” SPIE 2017
  4. Studański Ryszard; „Wyznaczanie wybranych parametrów kanału radiowego w paśmie ISM 2,4 GHz” Przegląd telekomunikacyjny nr 8-9 2017 str. 10866-1089
  5. Kaczorek, P.; Studański, R.; Żak, A „Stanowisko do wyznaczania odpowiedzi impulsowej kanału hydroakustycznego” Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 57 str. 33-36
 • 2016
  1. Studański, Ryszard; Żak Andrzej „Wyznaczanie odpowiedzi impulsowej kanału hydroakustycznego”  Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 2016 nr 8-9 str.990-994
  2. Studański, R.; Noga, K. M „Wyznaczanie rozkładu obwiedni sygnału transmitowanego w warunkach statycznych” Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 2016 nr 8-9 str.995-999
  3. Ryszard Studański „Komputerowe stanowisko pomiarowe do szerokopasmowej analizy sygnałów radiowych”  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,  nr51 str. 185-188
  4. Noga K. M. Studański R. “Estimation of Nakagami distribution parameters in describing a fading radiocommunication channel” Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej   2016 nr 1 (204)
 • 2015
  1. R. Studański, K. M. Noga „Przykłady odpowiedzi impulsowych kanału radiokomunikacyjnego w miejskim środowisku propagacyjnym”, Przegląd telekomunikacyjny nr 8-9 2015 str. 1414-1418
  2. Noga, K. M.; Studański, R  “Experimental investigations to determine the impulse response of a radio-communication channel”   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej   R. 56 nr 4 (203) str. 41-49
  3. J. Garus, K. M. Noga, R. Studański  “Determination of radio communication channel respond with help of pseudorandom sequence” Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 2015 Vol 56, nr12 str. 41-44

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Ł.Buchert
18.05.2020
Wprowadzenie:
Ł.Buchert 18.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 26.10.2020