Publikacje

Publikacje pracowników KEM, 2020 r.

 1. M. Dyvak, K. Górecki, J. Zarębski, N. Porplytsya, J. Dąbrowski, E. Krac; "Mathematical model of dynamics of generated electric power by photovoltaic installation taking into account a seasonality factor"; 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT'2020; Deggendorf, DE, 2020.09.16, 2020.09.18; Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020, s. 117-121
 2. M. Tanski, R. Barbucha, J. Mizeraczyk, S. Tofil; "Imaging and emission spectroscopy of the submicrosecond plasma generated from copper substrate with nanosecond laser pulses"; Applied Optics, 2020, vol. 59 (issue 27), s. 8388-8394
 3. K. Górecki, P. Ptak; "Influence of the area of a thermal pad on optical and thermal parameters of LED modules"; CIRCUIT WORLD, 2020, vol. 46 (no. 2), s. 65-70
 4. K. Górecki, P. Ptak; "Thermal, photometric and radiometric properties of multi-color LEDs situated on the common PCB"; Electronics, 2020, vol. 9 (issue 10), art. no. 1672, s. 1-17
 5. K. Posobkiewicz, K. Górecki; "Wybrane komponenty układów chłodzenia przyrządów półprzewodnikowych"; Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 2020 (nr 6), s. 11-18 ; fot., wykr.
 6. K. Górecki, K. Detka, K. Górski; "Compact thermal model of the pulse transformer taking into account nonlinearity of heat transfer"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 11), art. no. 2766, s. 1-17
 7. M. Janicki, P. Ptak, T. Torzewicz, K. Górecki; "Compact thermal modeling of modules containing multiple power LEDs"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 12), art. no. 3130;, s. 1-9
 8. P. Górecki, K. Górecki; "Electrothermal averaged model of a diodetransistor switch including IGBT and a rapid switching diode"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 12), art. no. 3033, s. 1-17
 9. K. Górecki, P. Ptak, T. Torzewicz, M. Janicki; "Influence of a thermal pad on selected parameters of power LEDs"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 14), art. no. 3732, s. 1-13
 10. K. Detka, K. Górecki; "Influence of the size and shape of magnetic core on thermal parameters of the inductor"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 15), art. no. 3842, s. 1-19
 11. K. Bargieł, D. Bisewski, J. Zarębski; "Modelling of dynamic properties of silicon carbide junction field-effect transistors (JFETs)"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 1), art. no. 187, s. 1-9
 12. K. Górecki, M. Górecka, P. Górecki; "Modelling properties of an alkaline electrolyser"; Energies, 2020, vol. 13 (issue 12), art. no. 3073, s. 1-13
 13. D. Bisewski; "Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cyfrowej"; Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020
 14. P. Górecki, D. Wojciechowski; "Accurate computation of IGBT junction temperature in PLECS"; IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, 2020, vol. 67 (no. 7), s. 2865-287
 15. M. Janicki, P. Ptak, T. Torzewicz, K. Górecki; "Compact thermal modeling of color leds-a comparative study"; IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, 2020, vol. 67 (no. 8), s. 3186-3190
 16. K. Górecki, P. Ptak; "New method of measurements transient thermal impedance and radial power of power LEDs"; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, vol. 69 (no. 1), s. 212-220
 17. K. Górecki, P. Górecki; "Nonlinear compact thermal model of the IGBT dedicated to SPICE"; IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2020, vol. 35 (no. 12), s. 13420-13428
 18. K. Górecki, M. Godlewska; "Modelling characteristics of the impulse transformer in a wide frequency range"; INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS, 2020, vol. 48 (issue 5), s. 750-761
 19. P. Górecki; "Application of the averaged model of the diodetransistor switch for modelling characteristics of a boost converter with an IGBT"; International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, vol. 66 (no. 3), s. 555-560
 20. K. Tachibana, T. Koshiishi, T. Furuki, R. Ichiki, S. Kanazawa, T. Sato, J. Mizeraczyk; "A new measurement method of DC corona-discharge characteristics using repetitive ramp and triangular voltages"; JOURNAL OF ELECTROSTATICS, 2020, vol. 108, art. no. 103525, s. 1-8
 21. S. Kanazawa, A. Ohno, T. Furuki, K. Tachibana, R. Ichiki, A. Suzuki, K. Kuroi, K. Suzumura, T. Tanaka, K. Motegi, M. Kocik, J. Mizeraczyk; "Temporal-spatial distribution of N2(A3∑u+) metastable molecules in the pulsed positive streamer in the needle-to-plate gap in sub-atmospheric pressure nitrogen"; JOURNAL OF ELECTROSTATICS, 2020, vol. 103, art. no. 103419, s. 1-8
 22. A. Skwarek, P. Ptak, K. Górecki, T. Hurtony, B. Illés; "Microstructure influence of SACX0307-TiO2 composite solder joints on thermal properties of power LED assemblies"; Materials, 2020, vol. 13 (issue 7), art. no. 1563, s. 1-14
 23. M. Z. Yahayad, M. F. M. Nazeri, S. Kheawhom, B. Illés, A. Skwarek, A. A. Mohamad; "Microstructural analysis of Sn-3.0Ag-0.5Cu-TiO2 composite solder alloy after selective electrochemical etching"; Materials Research Express, 2020, vol. 7 (no. 1), art. no. 016583, s. 1-12
 24. K. Górecki, P. Górecki; "Compact electrothermal model of laboratory made GaN Schottky diodes"; MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2020, vol. 37 (issue 2), s. 95-102
 25. K. Górecki, K. Górski; "Compact electrothermal model of an impulse transformer for SPICE"; Proceedings 2020 IEEE 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020, s. 82-87
 26. K. Górecki, P. Ptak; "Influence of parameters of current feeding power LEDs on their electric, optical and thermal properties"; Proceedings 2020 IEEE 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020, s. 127-131
 27. K. Górecki, K. Detka; "Modelling influence of selected factors on properties of inductors operating in the buck converter"; Proceedings 2020 IEEE 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020, s. 132-136
 28. P. Ptak, K. Górecki, J. Heleniak; "An influence of the operation mode of a LED lamp of the HUE type on its electrical and optical parameters"; Proceedings of 27th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" : MIXDES 2020, Łódź: Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2020, 1 źródło on-line, s. 204-209
 29. K. Górecki, P. Ptak, M. Janicki; "Comparison of set-ups dedicated to measure thermal parameters of power LEDs"; Proceedings of 27th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" : MIXDES 2020, Łódź: Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2020, 1 żródło on-line, s. 127-132
 30. K. Górecki, P. Górecki; "Investigations properties of selected methods of measurements of thermal parameters of the IGBT"; Proceedings of 27th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" : MIXDES 2020, Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2020, 1 źródło on-line, s. 133-138
 31. K. Bargieł; "Modelowanie charakterystyk Cj(U) tranzystora SiC-JFET"; Przegląd Elektrotechniczny, 2020, r. 96 (nr 12), s. 131-133
 32. K. Detka, K. Górecki; "Nowa metoda pomiaru krzywej magnesowania rdzenia dławika"; Przegląd Elektrotechniczny, 2020, r. 96 (nr 11), s. 166-168
 33. P. Ptak, K. Górecki, M. Gensikowski; "Porównanie właściwości dynamicznych wybranych czujników fotometrycznych"; Przegląd Elektrotechniczny, 2020, r. 96 (nr 12), s. 110-114
 34. P. Ptak, K. Górecki, J. Heleniak; "Wpływ trybu pracy lampy LED typu HUE na jej parametry elektryczne i optyczne"; Przegląd Elektrotechniczny, 2020, r. 96 (nr 12), s. 102-105
 35. K. Górecki, P. Górecki; "Wpływ wyboru parametru termoczułego na zmierzone wartości rezystancji termicznej tranzystora IGBT"; Przegląd Elektrotechniczny, 2020, r. 96 (nr 12), s. 106-109
 36. A. Czapiewska, A. Łuksza, R. Studański, A. Żak; "Dobór parametrów filtracji w cepstrum dla potrzeb poprawy jakości odbieranego sygnału"; Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2020, nr 7-8, s. 374-377
 37. M. Budnarowska, J. Mizeraczyk; "Simulation research on the electromagnetic properties of the ELC resonator in the microwave range"; Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2020 (no. 115), s. 14-20
 38. M. Budnarowska, J. Mizeraczyk; "Use of the waveguide technique to measure the electromagnetic parameters of materials"; Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2020 (no. 115), s. 7-13
 39. A. Czapiewska, A. Łuksza, R. Studański, A. Żak; "Application of diversity combining with RLS adaptive filtering in data transmission in a hydroacoustic channel"; SENSORS, 2020, vol. 20 (issue 24), art. no. 7255, s. 1-17
 40. A. Czapiewska, A. Łuksza, R. Studański, A. Żak; "Reduction of the multipath propagation effect in a hydroacoustic channel using filtration in cepstrum"; SENSORS, 2020, vol. 20 (issue 3), art. no. 751, s. 1-17
 41. P. Ptak, K. Górecki, A. Skwarek, K. Witek, J. Tarasiuk; "The influence of soldering process parameters on the optical and thermal properties of power LEDs"; SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY, 2020, vol. 32 (issue 4), s. 191-199
 42. A. Skwarek, B. Illés, T. Hurtony, D. Bušek, K. Dušek; "Effect of recrystallization on β to α-Sn allotropic transition in Sn99.3Cu0.7 solder alloy inoculated with InSb", Materials, vol. 13/4, 2020, 968
 43. J. Patrzyk, D. Bisewski, J. Zarębski; "Measurements of transient thermal impedance of SiC BJT"; Przegląd Elektrotechniczny; 2020
 44. J. Patrzyk, D. Bisewski, J. Zarębski; "Electrothermal Model of SiC Power BJT", Energies 2020, 13(10), 2617

Publikacje pracowników KEM, 2019 r.

 1. K. Górecki, K. Detka:Applicationof average electrothermal models in the SPICE-aided analysis of boostconverters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 66, No. 4,2019, pp. 2746-2755.
 2. P.Górecki, M. Myśliwiec, K. Górecki, R. Kisiel: Influence of packagingprocesses and temperature on characteristics of Schottky diodes made ofSiC. IEEE Transactions on Components, Packaging and ManufacturingTechnology, Vol. 9, No. 4, 2019, pp. 633-641.
 3. P.Górecki, K. Górecki, R. Kisiel, M. Myśliwiec:Thermal parameters of monocrystalline GaN Schottky diodes.IEEE Transactions Electron Devices, Vol. 66, No. 5, 2019, pp. 2132-2138.
 4. P.Górecki, K. Górecki:Modelling dc characteristics of the IGBT module with thermal phenomena taken into account. 13thIEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics andPower Engineering IEEE CPE POWERENG 2019, Sonderborg, 2019, paperSF-001201.
 5. K. Górecki, J. Dąbrowski: Modelling properties of solar cells irradiated from different lighting sources.13thIEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics andPower Engineering IEEE CPE POWERENG 2019, Sonderborg, 2019, paperSF-001643.
 6. M.Janicki, T. Torzewicz, P. Ptak, T. Raszkowski, A. Samson, K. Górecki:Parametric Compact Thermal Models of Power LEDs. Energies, 2019, Vol.12, No. 9, 1724, doi: 10.3390/en12091724
 7. P.Górecki, K. Górecki:Modellinga Switching Process of IGBTs with Influence of Temperature Taken intoAccount. Energies, 2019, Vol. 12, No. 10, 1894, doi: 10.3390/en12101894.
 8. K. Górecki, J. Zarębski, P. Górecki, P. Ptak:Compactthermal models of semiconductor devices – a review. InternationalJournal of Electronics and Telecommunications, Vol. 65, No. 2, 2019, pp.151-158.
 9. K.Górecki, K. Detka: Influence of power losses in the inductor core oncharacteristics of selected dc-dc converters. Energies, 2019, Vol. 12,No. 10, 1991, doi: 10.3390/en12101991
 10. K. Detka, K. Górecki: Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików.XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2019, Darłowo, 2019
 11. P. Ptak, M. Gensikowski, P. Kołodziejczyk, K. Górecki: Porównanie właściwości statycznych wybranych czujników fotometrycznych.XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2019, Darłowo, 2019
 12. K.Górecki, J. Zarębski, W.J. Stepowicz, P. Górecki, D. Bisewski, K.Detka, P. Ptak, J. Dabrowski, M. Godlewska, K. Bargieł, J. Szelągowska:Modelowanie wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego nacharakterystyki wybranych elementów elektronicznych.XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2019, Darłowo, 2019
 13. K.Górecki, P. Górecki: Modelling influence of temperature oncharacteristics of GaN Schottky diodes. Proceedings of Microtherm 2019Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, Łódź, 2019, pp.24-26.
 14. K.Górecki, K. Detka: Measurements of power losses in the inductor corecontained in dc-dc converter. Proceedings of Microtherm 2019Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, Łódź, 2019, pp.61-63.
 15. M.Dyvak, K. Górecki, J. Zarębski, N. Porplytsya, J. Dąbrowski, E. Krac:Mathematical model of weather conditions influence on properties ofphotovoltaic installation and method of its identification. AdvancedComputer Information Technologies ACIT 2019, Ceske Budejovice, 2019, pp.35-39.
 16. T. Torzewicz, P. Ptak, A. Samson, T. Raszkowski, M. Janicki, K. Górecki: Parametric compact thermal modeling of power LEDs. 18thIEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomenain Electronic Systems ITherm, Las Vegas, 2019, doi:10.1109/ITHERM.2019.8757301.
 17. Compact coplanar-fed tree-shaped antenna; Malinowska, Malgorzata; Kitlinski, Marek, International Journal Of Electronics And Telecommunications,   Volume: 65   Issue: 2   Pages: 175-180   Published: 2019
 18. Szwagierczak D., Kulawik J., Skwarek A.: "Influence of Processing on Microstructure and Electrical Characteristics of Multilayer Varistors", Journal of Advanced Ceramics, vol. 8/3, 2019, 408-417
 19. Illés B., Skwarek A., Ratajczak J., Dušek K., Bušek D.: "The Influence of the Crystallographic Structure of the Intermetallic Grains on Tin Whisker Growth", Journal of Alloys and Compounds, vol. 785, 2019, 774-780
 20. Synkiewicz B., Skwarek A., Szwagierczak D., Kulawik J.: "Sintering Aids for LTCC Electronics Elements - Heating Microscope Studies and Microstructure Analysis", Acta Physica Polonica A, vol. 135/4, 2019, 564-566
 21. Illés B., Skwarek A., Batorfi R., Hurtony T., Harsanyi G.: "Electrical Characterization of b-a-Sn Transition in High Tin Content Solder Alloys with Different Inoculators", Acta Physica Polonica A, vol. 135/5, 2019, 935-937
 22. Illés B., Skwarek A., Géczy A., Jakab L., Bušek D., Dušek K.: "Effect of the Vapour Concentration Decrease on the Solder Joints Temperature in a Vacuum Vapour Phase Soldering System", Soldering and Surface Mount Technology, vol. 30/2, 2019, 66-73
 23. Magdalena Budnarowska, Jerzy Mizeraczyk, Ryszard Studański, Damian Bisewski; Badania symulacyjne właściwości elektromagnetycznych planarnej struktury metamateriałowej SRR-podłoże dielektryczne w zakresie mikrofalowym; Przegląd Elektrotechniczny; 2019
 24. Kamil Bargieł, Damian Bisewski, Janusz Zarębski; Modelowanie tranzystora SiC-JFET w programie PSPICE; Przegląd Elektrotechniczny; 2019
 25. Dąbrowski J.: Techniki szybkiego wytwarzania prototypowych obwodów drukowanych. XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2019, Darłowo, 2019, str. 291-296.
 26. Dąbrowski J.: Techniki szybkiego wytwarzania prototypowych obwodów drukowanych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 9/2019, str. 165-168.
 27. Żak Andrzej; Studański Ryszard “Echoes cancellation in hydroacoustic channel - experimental research”   Proceedings of SPIE , 4/28/2019, Vol. 11055, p1-6, 6p. Publisher: SPIE - International Society of Optical Engineering
 28. Studański Ryszard; Czapiewska Agnieszka “Selected properties and parameters of radio channel impulse response estimation in ISM 2.4 GHz band”. Proceedings of SPIE , 4/28/2019, Vol. 11055, p1-9, 9p. Publisher: SPIE - International Society of Optical Engineering
 29. Studański, Ryszard; Żak, Andrzej „Redukcja wielodrogowości w kanale radiowym poprzez filtrację w cepstrum odbieranego sygnału - badania symulacyjne”, Przegląd telekomunikacyjny nr 6 2019 str. 209-210
 30. Studański  Ryszard; Mizeraczyk Jerzy; Żak Andrzej ”Filtracja odebranego sygnału przekształconego do postaci cepstralnej jako metoda redukcji efektu wielodrogowości w kanale radiowym”  Przeglad Elektrotechniczny, 2019, Vol. 95 Issue 10, p142-145.

Publikacje pracowników KEM, 2018 r.

 1. P. Górecki, K. Górecki:Influence of thermal phenomena on dc characteristics of the IGBT.International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 64, No. 1, 2018, pp. 71-76.
 2. P. Ptak, K. Górecki: Modelling power supplies of LED lamps.International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 46, No. 3, 2018, pp. 629-636.
 3. K. Górecki, B. Dziurdzia, P. Ptak:Theinfluence of a soldering manner on thermal properties of LED modules.Soldering&Surface Mount Technology, Vol. 30, No. 2, 2018, pp.81-86.
 4. K. Górecki, P. Górecki:A new form of the non-linear compact thermal model of the IGBT. 12thIEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics andPower Engineering CPE-POWERENG 2018, Doha, 2018, paper QF-004383.
 5. K. Detka, K. Górecki:Modelling power losses in an inductor contained in the boost converter. 12thIEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics andPower Engineering CPE-POWERENG 2018, Doha, 2018, paper QF-004421.
 6. P. Górecki, K. Górecki, R. Kisiel, M. Myśliwiec:Influenceof thermometric characteristics on accuracy of junction temperaturemeasurements of laboratory made SiC Schottky diodes. 2018 Baltic URSISymposium, Poznań, 2018, pp. 125-128.
 7. K. Górecki, P. Ptak:Simplemethod of measuring photometric and radiometry parameters of powerLEDs. 2018 Baltic URSI Symposium, Poznań, 2018, pp. 121-124.
 8. K. Górecki, K. Detka:Analysisof influence of losses in the core of the inductor on parameters of thebuck converter. 2018 Baltic URSI Symposium, Poznań, 2018, pp. 129-132.
 9. K. Górecki, P. Górecki, J. Zarębski: Electrical modelof the alkaline electrolyser dedicated for SPICE.International Journal ofCircuit Theory and Applications, Vol. 46, No. 5, 2018, pp. 1044-1054.
 10. K. Górecki, K. Górski:Modellingnonisothermal electrical characteristics of ferrite cores. Journal ofPhysics: Conference Series, Vol. 1033, 2018, 012005, pp. 1-7, doi:10.1088/1742-6596/1033/1/012005.
 11. K. Górecki, K. Detka:Investigationsof the influence of frequency on power losses in ferrite cores. Journalof Physics: Conference Series, Vol. 1033, 2018, 012004, pp. 1-7, doi:10.1088/1742-6596/1033/1/012004.
 12. P. Górecki, K. Górecki, J. Zarębski:Thermalmodel of the IGBT module. Journal of Physics: Conference Series, Vol.1033, 2018, 012001, pp. 1-7, doi: 10.1088/1742-6596/1033/1/012001
 13. K.Górecki, P. Ptak: New dynamic electro-thermo-optical model of powerLEDs. Microelectronics Reliability, Vol. 91, 2018, pp. 1-7.
 14. J. Dąbrowski, E. Krac, K. Górecki:New model of solar cells for SPICE. Proceedings of 25thInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2018, Gdynia, 2018, pp. 338-342.
 15. K.Górecki, P. Ptak, M. Janicki, T. Torzewicz: Influence of coolingconditions of power LEDs on their electrical, thermal and opticalparameters.Proceedings of 25thInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2018, Gdynia, 2018, pp. 237-242.
 16. K.Górecki, K. Detka: Ocena przydatności wybranych modeli łącznikadiodowo-tranzystorowego do wyznaczania charakterystyk przetwornicySEPIC.Przegląd Elektrotechniczny, R. 94, Nr 9, 2018, s. 36-39.
 17. E.Krac, J. Dąbrowski, K. Górecki, J. Zarębski: Modelowanie charakterystykmonokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych przy różnych warunkachoświetlenia.Przegląd Elektrotechniczny, R. 94, Nr 9, 2018, s. 52-55.
 18. P. Ptak, K. Górecki, B. Dziurdzia: Modelling thermal properties of large LED modules. 42ndInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2018 Conference, Gliwice, 2018, paper 133.
 19. P. Górecki, K. Górecki, M. Myśliwiec, R. Kisiel: Thermal parameters of monocrystalline GaN Schottky diodes. 42ndInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2018 Conference, Gliwice, 2018, paper 129.
 20. P. Górecki, K. Górecki: Modelling influence of temperature on the switching process of IGBTs. 24thInternational Workshop on Thermal Investigastions of ICs and Systems Therminic 2018, Sztokholm, 2018.
 21. T.Torzewicz, P. Ptak, K. Górecki, M. Janicki: Influence of LED OperatingPoint and Cooling Conditions on Compact Thermal Model Element Values. 24thInternational Workshop on Thermal Investigastions of ICs and Systems Therminic 2018, Sztokholm, 2018.
 22. M. Górecka, K. Górecki: Porównanie wybranych narzędzi do komputerowej analizy układów cyfrowych.Przegląd Elektrotechniczny, R. 94, Nr 11, 2018, s. 72-75.
 23. P. Ptak, K. Górecki, S. Wnuczko: System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego.Przegląd Elektrotechniczny, R. 94, Nr 11, 2018, s. 76-79.
 24. The triangular patch antenna for uwb applications; Malinowska, Malgorzata; Kitlinski, Marek; Przegląd Elektrotechniczny,   Volume: 94   Issue: 9   Pages: 32-35   Published: 2018
 25. Skwarek A., Illés B., Witek K., Hurtony T., Tarasiuk J., Wroński S., Synkiewicz B.: "Reliability Studies of InnoLot and SnBi Joints Soldered on DBC Substrate", Soldering and Surface Mount Technology, vol. 30/4, 2018, 205-212
 26. Skwarek A., Socha R.P., Szwagierczak D., Zachariasz P.: "Investigation of the Microstructure and Chemical Composition of CaCu3Ti4O12 Multilayer Elements Using SEM, EDA and XPS Methods", Acta Physica Polonica A, vol. 134/1, 2018, 318-321
 27. Zachariasz P., Skwarek A., Illés B., Zukrowski J., Hurtony T., Witek K.: "Mossbauer Studies of beta alfa Phase Transition in Sn-Rich Solder Alloys", Microelectronics Reliability, vol. 82, 2018, 165-170
 28. Kamil Bargieł, Damian Bisewski; Evaluation of accuracy of SiC-JFET macromodel; ITM Web of Conferences; 2018.09
 29. Kamil Bargieł, Damian Bisewski; Ocena dokładności firmowego makromodelu tranzystora SiC-JFET; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2018.09
 30. Kamil Bargieł, Damian Bisewski; Charakterystyki statyczne tranzystora mocy SiC-JFET; Przegląd Elektrotechniczny; 2018.08
 31. P. Górecki; Investigation of the Influence of Thermal Phenomena on Dynamic Parameters of the IGBT; 2018 25th International Conference" Mixed Design of Integrated Circuits and System"(MIXDES); 2018
 32. P. Górecki; Influence of thermal phenomena on the selected parameters of the IGBT; PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 94 (9), 44-47; 2018
 33. P. Górecki; Wpływ zjawisk cieplnych na parametry dynamiczne tranzystora IGBT; Przegląd Elektrotechniczny 94; 2018
 34. Studański, Ryszard; „Wybrane właściwości estymaty odpowiedzi impulsowej kanału radiowego w paśmie ISM 2,4 GHz” Przegląd telekomunikacyjny nr 8-9 2018 str. 743-746
 35. Szelągowska, J. , Zarębski, J., "Pomiary i obliczenia pojemności tranzystorów mocy BJT i SJT wykonanych z węglika krzemu", Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, No. 95, pages 9-18, 2018
 36. Szelągowska J., "Charakterystyki i parametry tranzystora mocy SiC SJT", Przegląd Elektrotechniczny, R. 94, NR 8/2018, strony 75-78
 37. Szelągowska J., Zarębski J., "Measurements and calculations of capacitances of BJT and SJT made of silicon carbide",    ITM Web of Conferences, Computer Applications in Electrical Engineering (ZKwE’2018), Vol. 19, 2018, 23-24 kwietnia, Poznań, Polska

Publikacje pracowników KEM, 2017 r.

 1. K. Górecki, J. Zarębski, P. Górecki, S.Halbryt:The power supply of the hydrogen generator. 3rdInternational Congress on Energy Efficiency and Energy RelatedMaterials (ENEFM2015), Springer Proceedings in Energy, 2017, pp.221-227.
 2. P. Górecki, K. Górecki, E. Krac, J. Zarębski:The useof photo-voltaic panelsto charge mobile electronic devices. 3rdInternational Congress on Energy Efficiency and Energy RelatedMaterials (ENEFM2015), Springer Proceedings in Energy, 2017, pp.229-234.
 3. J. Dąbrowski, E. Krac, K. Górecki:Analysis of long-time efficiency of the photovoltaic installation. Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 2, 2017, s. 202-205.
 4. K. Górski, K. Górecki:Modelling thermal properties of planar transformers. Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 2, 2017, s. 206-209.
 5. K.Górecki, D. Bisewski, J. Zarębski, R. Kisiel, M. Myśliwiec:Investigations of mutual thermal coupling between SiC Schottky diodessituated in the common case. Circuit World, Vol. 43, No. 1, 2017, pp.38-42.
 6. P.Ptak,K.Górecki,J.Zarębski: Układy zasilające stosowane w lampach LED. Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 3, 2017, s. 167-170.
 7. K.Detka, K. Górecki, J. Zarębski: Modeling single inductor dc - dcconverters with thermal phenomena in the inductor taken into account.IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 32, No. 9, 2017, pp.7025-7033.
 8. P.Ptak, K. Górecki, J. Zarębski: Badanie wybranych właściwości lamp LED.XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO 2017,Ustroń, 2017, s. 79-80.
 9. J.Dąbrowski, K. Niklaszewski, K. Górecki: Badanie wpływu zacienienia iwygięcia na charakterystyki elastycznego panelu fotowoltaicznego.Elektronika, nr 5, 2017, s.24-27.
 10. P. Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Modelowanie właściwości elektrolizera w programie SPICE.XVI Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłowo, 2017, s. 189-194.
 11. Górecki K., Górski K., Zarębski J.:Investigationson the Influence of Selected Factors on Thermal Parameters ofImpulse-Transformers. Informacije MIDEM – Journal of Microelectronics,Electronic Components and Materials, Vol. 47, No. 1, 2017, pp. 3-13.
 12. P. Górecki, K. Górecki, J. Zarębski:Thermal model of the IGBT module.Proceedings of Microtherm 2017 Microtechnology and Thermal problems in Electronics, Łódź, 2017, pp. 32-34.
 13. K. Górecki, K. Detka:Investigations of the influence of frequency on power losses in ferrite cores.Proceedings of Microtherm 2017 Microtechnology and Thermal problems in Electronics, Łódź, 2017, pp. 74-76.
 14. K. Górecki, K. Górski:Modelling nonisothermal electrical characteristics of ferrite cores,Proceedings of Microtherm 2017 Microtechnology and Thermal problems in Electronics, Łódź, 2017, pp. 77-79.
 15. P.Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Badanie właściwości wybranych modelitranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką. Przegląd Elektrotechniczny,R. 93, Nr 7, 2017, s. 81-85.
 16. K.Górecki, J. Dąbrowski, E. Krac, J. Zarębski: Modelling the influence ofweather conditions on properties of the photovoltaic installation.Proceedings of the 24thInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes 2017, Bydgoszcz 2017, pp. 366-371.
 17. K. Górecki, K. Górski: Compact thermal model of planar transformers. Proceedings of the 24thInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes 2017, Bydgoszcz 2017, pp. 345-350.
 18. K. Górecki, P. Górecki:Modellingdynamic characteristics of the IGBT with thermal phenomena taken intoaccount. Microelectronics International, Vol. 34, No. 3, 2017, pp.160-164.
 19. K. Detka, K. Górecki: Modelling power losses in ferromagnetic materials.Material Science Poland, Vol. 35, No. 2, 2017, pp. 398-404.
 20. P. Górecki, K. Górecki:Influence of thermal phenomena on characteristics
  of components of the IGBT module.21stEuropean Microelectronics and Packaging Conference (EMPC)&Exhibition, Warszawa, 2017, Contribution_174
 21. K. Górecki, P. Ptak:Modelling power LEDs in theCOBcase with thermal phenomena taken into account.21stEuropean Microelectronics and Packaging Conference (EMPC)&Exhibition, Warszawa, 2017, Contribution_173
 22. K. Górecki, B. Dziurdzia, P. Ptak: The influence of a soldering manner on thermal properties of LED modules. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Contributtion_i108
 23. P. Górecki, K. Górecki:Non-linear compact thermal model of IGBTs. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Contributtion_i114
 24. K. Detka, K. Górecki:Measurements of transient thermal impedance of ferrite cores. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Contributtion_i115
 25. K. Górecki, K. Górski: Non-linear thermal model of planar transformers. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Contributtion_i116
 26. K. Górecki, B. Dziurdzia, P. Ptak: The influence of a soldering manner on thermal properties of LED modules. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Full, Contributtion_i108_156
 27. P. Górecki, K. Górecki:Non-linear compact thermal model of IGBTs. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Full, Contributtion_i114_157
 28. K. Detka, K. Górecki:Measurements of transient thermal impedance of ferrite cores. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Full, Contributtion_i115_159
 29. K. Górecki, K. Górski: Non-linear thermal model of planar transformers. 41stInternationalMicroelectronics and PackagingIMAPS Poland 2017 Conference, Warszawa, 2017, Full, Contributtion_i116_160
 30. P.Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Modelowanie właściwości elektrolizeraw programie SPICE. Elektronika, nr 10, 2017, s. 15-18.
 31. P.Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Modelling the temperature influenceon dc characteristics of the IGBT. Microelectronics Reliability, Vol.79, 2017, pp. 96-103.
 32. K. Górecki, P. Ptak:Modelling LED lamps in SPICE with thermal phenomena taken into account. Microelectronics Reliability,Vol. 79, 2017, pp. 440-447.
 33. P. Ptak, K. Górecki, J. Zarębski:Investigationsof the selected properties of LED lamps. Prace Naukowe PolitechnikiŚląskiej "Elektryka" 2017, nr 1 (240), s. 7-13.
 34. Kulawik J., Szwagierczak D., Skwarek A.: "Electrical and Microstructural Characterization of Doped ZnO Based Multilayer Varistors", Microelectronics International, vol. 34/3, 2017, 116-120
 35. Skwarek A., Illés B., Horvath B., Géczy A., Zachariasz P., Bušek D., Identification and characterization b-a-Sn Transition by Electrical Resistance Measurements in SnCu1 Bulk Alloy Inoculated with InSb, article in press, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 28, 2017, 16329-16335
 36. Illés B., Skwarek A., Géczy A., Kramer O., Bušek D., Numerical modelling of the heat and mass transport processes in a Vacuum Vapour Phase Soldering System, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 114, 2017, 613-620
 37. Illés B., Skwarek A., Batorfi R., Ratajczak J., Czerwiński A., Krammer O., Medgyes B., Horvath B., Hurtony T.: "Whisker Growth from Vacuum Evaporated Submicron Sn Thin Films by Interface Flow Mechanism", Surface and Coatings Technology, vol. 311, 2017, 216–222
 38. Skwarek A., Illés B., Synkiewicz B., Wroński S., Tarasiuk J., Witek K.: "Characterization of the solder joints made with VPS on DBC Substrate", Journal of Materials Science: Materials in Electronics vol. 28/, 2017, 1769–1776
 39. Joanna Patrzyk, Damian Bisewski; Measurements and simulations of silicon carbide current-controlled transistors; Proceedings of the 21st European Microelectronics Packaging Conference (EMPC 2017); 2017.09
 40. Kamil Bargieł, Damian Bisewski; Modelling of silicon carbide JFET in SPICE; Proceedings of the 21st European Microelectronics Packaging Conference (EMPC 2017); 2017.09
 41. Damian Bisewski; Parameters estimation of SPICE models for silicon carbide devices; Proceedings of the 21st European Microelectronics Packaging Conference (EMPC 2017); 2017.09
 42. P. Górecki; Investigation of the influence of thermal phenomena on characteristics of IGBTs contained in power modules; 2017 MIXDES-24th International Conference" Mixed Design of Integrated Circuits and Systems; 2017
 43. Kaczorek Piotr; Studański Ryszard; Zak Andrzej ‘Data transmission in the hydroacoustic channel – experimental researches”.  Journal of Marine Engineering & Technology. Dec2017, Vol. 16 Issue 4, p409-415. 7p. DOI: 10.1080/20464177.2017.1389517.
 44. Studański R.; Zak A. “Results of impulse response measurements in real conditions”   Journal of Marine Engineering & Technology. Dec2017, Vol. 16 Issue 4, p337-343. DOI: 10.1080/20464177.2017.1378151
 45. Ryszard Studański „ Distribution of envelope and phase of signals in ISM 2.4 GHz band transmitted in urban environment” SPIE 2017
 46. Studański Ryszard; „Wyznaczanie wybranych parametrów kanału radiowego w paśmie ISM 2,4 GHz” Przegląd telekomunikacyjny nr 8-9 2017 str. 10866-1089
 47. Kaczorek, P.; Studański, R.; Żak, A „Stanowisko do wyznaczania odpowiedzi impulsowej kanału hydroakustycznego” Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 57 str. 33-36

Publikacje pracowników KEM, 2016 r.

 1. M.Godlewska, K. Górecki, K. Górski: Modelling the pulse transformer inSPICE. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.104, 2016, 39thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 012011, pp.1-11, doi:10.1088/1757-899X/104/1/012011
 2. P. Ptak, K. Górecki: Modelling reverse characteristics of power LEDs with thermal phenomena taken into account.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 104, 2016, 39thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 012012, pp.1-8, doi:10.1088/1757-899X/104/1/012012
 3. K. Górecki, K. Detka: The influence of power losses in the core of an inductor on characteristics of the boost converter.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 104, 2016, 39thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 012016, pp.1-8, doi:10.1088/1757-899X/104/1/012016.
 4. E. Krac, K. Górecki: Modelling characteristics of photovoltaic panels with thermal phenomena taken into account.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 104, 2016, 39thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 012013, pp.1-7, doi:10.1088/1757-899X/104/1/012013.
 5. P. Jasiński, K. Górecki, R. Bogdanowicz: Proceedings of39thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015Conference IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,Vol. 104, 2016, 39thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 011001, pp.1-2, doi:10.1088/1757-899X/104/1/011001.
 6. K. Górecki, K. Detka, J. Zarębski, A. Wierszyło: Wpływ rdzenia dławika na charakterystyki przetwornicy Buck.Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, Nr 4, 2016, s. 137-139.
 7. K. Górecki, K. Górski:Theinfluence of core material on transient thermal impedances intransformers. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 709, 2016,MicroTherm’2015 and SENM’2015, 012010, p. 1-7,doi:10.1088/1742-6596/709/1/012010
 8. K. Górecki, E. Krac:Measurementsof thermal parameters of a solar module. Journal of Physics: ConferenceSeries, Vol. 709, 2016, MicroTherm’2015 and SENM’2015, 012007, p. 1-6,doi:10.1088/1742-6596/709/1/012007
 9. E. Krac, K. Górecki: Wpływ wybranych parametrów pogodowych na charakterystyki paneli fotowoltaicznych.Elektronika, nr 5, 2016, s. 40-43.
 10. P.Ptak,K.Górecki,J.Zarębski:Układy zasilające stosowane w lampach LED. XXXIX Konferencja z PodstawElektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO 2016, Ustroń, 2016, s. 79-80.
 11. K. Górski, K. Górecki: Badania właściwości cieplnych transformatora planarnego.XV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłowo, 2016, s. 94-99.
 12. Górecki K., Detka K.:Modelling thermal phenomena in semiconductor devices and magnetic elements of boost converter using averaged models. 10thInternational Conference on Campatibility, Power Electronics and Power Engineering CPE-POWERENG, Bydgoszcz, 2016, pp. 416-421.
 13. D. Bisewski, M. Myśliwiec, K. Górecki, R. Kisiel, J. Zarębski: Investigationsof selected thermal properties of packages of SiC Schottkydiodes. Metrology and Maesurement Systems, Vol. 23, No. 3, 2016, pp. 451-459.
 14. K. Górecki, P. Górecki, E. Krac:Modelling simple photovoltaic systems with thermal phenomena taken into account. Proceedings of 23rdInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and systems MIXDES 2016, Łódź, 2016, pp. 276-281.
 15. M. Godlewska, K. Górecki:Modelling the half-bridge dc-dc converter with selfheating taken into account. Proceedings of 23rdInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and systems MIXDES 2016, Łódź, 2016, pp. 282-287.
 16. K.Górecki, D. Bisewski, J. Zarębski, R. Kisiel, M. Myśliwiec:High-temperature properties of Schottky diodes made of silicon carbide.Proceedings of 23rdInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and systems MIXDES 2016, Łódź, 2016, p. 382-386.
 17. Górecki P., Górecki K.:Theinfluence of a mounting manner of power MOS transistors oncharacteristics of the Totem-Pole circuit with RLC load.Microelectronics International, Vol. 33, No. 3, 2016, pp. 176-180
 18. K. Górecki, P. Ptak:Modelling LED Lamps with Thermal Phenomena Taken into Account. Therminic 2016 – 22ndInternational Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, Budapest, 2016, pp. 202-207.
 19. J. Dąbrowski, E. Krac, K. Górecki:Analysis of long-time efficiency of the photovoltaic installation. 40thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 56-57.
 20. K. Detka, K. Górecki: Modelling power losses in ferromagnetic materials.40thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 58-59.
 21. K. Górski, K. Górecki:Modelling thermal properties of planar transformers. 40thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 82-83.
 22. K. Górecki, P. Górecki:Modelling dynamic characteristics of the IGBT with thermal phenomena taken into account. 40thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 80-81.
 23. K.Górecki, D. Bisewski, J. Zarębski, R. Kisiel, M. Myśliwiec:Investigations of mutual thermal coupling between SiC Schottky diodessituated in the common case. 40thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 78-79.
 24. P. Ptak, K. Górecki: Modelling power supplies of LED lamps. 40thInternational Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference, Book of Abstracts, Wałbrzych, 2016, pp. 139-140.
 25. K. Górski, K. Górecki: Badania właściwości cieplnych transformatora planarnego. Elektronika, Nr 10, 2016, s. 47-50.
 26. E. Krac, K. Górecki: Parametry cieplne wybranych paneli fotowoltaicznych.Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, s. 92-98.
 27. M. Godlewska, K. Górecki: Modelowanie charakterystyk wybranych rdzeni ferromagnetycznych.Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, s. 99-106.
 28. K. Detka, K. Górecki: Wyznaczanie mocy strat w rdzeniu dławika pracującego w przetwornicy boost.Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, s. 117-128.
 29. Górski K., Górecki K.: Wpływ warunków zasilania transformatora na rozkład temperatury na jego powierzchni.Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, s. 129-139.
 30. W. J. Stepowicz, K. Górecki: Elektryczność statyczna (ESD).Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, s. 140-147.
 31. Skwarek A., Zachariasz P., Żukrowski J., Synkiewicz B., Witek K.: " Early stage detection of β→α transition in Sn by Mössbauer spectroscopy, Materials Chemisty and Physics, vol. 182, 2016, 10-14
 32. Szwagierczek D., Kulawik J., Synkiewicz B., Skwarek A.: “Multilayer capacitors with bismuth copper tantalate dielectric fabricated in LTCC technology”, Microelectronics International, vol. 33/3, 2016, pp. 118 – 123
 33. Illés B., Géczy A., Skwarek A., Bušek D., Effects of substrate thermal properties on the heat transfer coefficient of vapour phase soldering, International Journal of Heat And Mass Transfer, vol. 101, 2016, 69-75
 34. Damian Bisewski, Joanna Patrzyk, Janusz Zarębski; DC characteristics and parameters of silicon carbide high-voltage power BJTs; IOP Conference Series : Materials Science & Engineering; 2016.09
 35. Kamil Bargieł, Damian Bisewski, Janusz Zarębski; SPICE-aided modeling of high-voltage silicon carbide JFETs; IOP Conference Series : Materials Science and Engineering; 2016.09
 36. Damian Bisewski, Janusz Zarębski; Badania właściwości cieplnych tranzystora MOS mocy chłodzonego cieczą; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2016.09
 37. Kamil Bargieł, Damian Bisewski, Janusz Zarębski, Ewelina Szarmach; Wyniki pomiarów parametrów termicznych tranzystora SiC JFET; Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni; 2016.11
 38. P. Górecki; Metody modelowania sygnałów zmodulowanych w programie SPICE; Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 57 (1), 40--42; 2016
 39. P. Górecki; Ładowanie smartfonów przy wykorzystaniu energii słonecznej; Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni; 2016
 40. Ptak P.: Modelowanie charakterystyk wybranych diod LED mocy z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 95, 2016, ISSN: 1644-1818, s. 107-116.
 41. Studański, Ryszard; Żak Andrzej „Wyznaczanie odpowiedzi impulsowej kanału hydroakustycznego”  Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 2016 nr 8-9 str.990-994
 42. Studański, R.; Noga, K. M „Wyznaczanie rozkładu obwiedni sygnału transmitowanego w warunkach statycznych” Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 2016 nr 8-9 str.995-999
 43. Ryszard Studański „Komputerowe stanowisko pomiarowe do szerokopasmowej analizy sygnałów radiowych”  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,  nr51 str. 185-188
 44. Noga K. M. Studański R. “Estimation of Nakagami distribution parameters in describing a fading radiocommunication channel” Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej   2016 nr 1 (204)
 45. Patrzyk J., "Modelowanie tranzystorów mocy SiC BJT w programie PSPICE", Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 2016, nr 95, strony 168--176
 46. Zarębski, J.  Patrzyk, J., "Bipolarne tranzystory mocy wykonane z węglika krzemu", Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 2016, Vol. 57, nr 1, strony 43--46

Publikacje pracowników KEM, 2015 r.

 1. Górecki K.: Modelling mutual thermal interactions between power LEDs in SPICE.Microelectronics Reliability, Vol. 55, No. 2, 2015, pp. 389-395.
 2. GóreckiK., Detka K.: The parameter estimation of the electrothermal model ofinductors. Informacije MIDEM – Journal of Microelectronics, ElectronicComponents and Materials, Vol. 45, No.1, 2015, pp. 29-38.
 3. BisewskiD., Górecki K., Zarębski J.: Zależność parametrów modelu przejściowejimpedancji termicznej tranzystora MOS mocy od konstrukcji układuchłodzenia.Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, nr 4, 2015, s. 139-143.
 4. Górecki K.: Uśredniony elektrotermiczny model przetwornicy boost uwzględniający nieliniowość dławika.Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, nr 4, 2015, s. 131-134.
 5. Górecki K., Detka K., Zarębski J., Wierszyło A.: Wpływrdzenia dławika na charakterystyki przetwornicy buck. XXXVIIIMiędzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki iTeorii ObwodówIC-SPETO, Ustroń, 2015, s. 49-50.
 6. Górecki K., Godlewska M.: Electrothermal model of ferromagnetic cores.Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, Nr 6, 2015, s. 161-165.
 7. GóreckiK., Krac E., Iwan A., Boharewicz B., Tazbir I.: Wpływ temperatury nacharakterystyki fotoogniwa polimerowego na bazie P3HT:PCBM.XIV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2015, Darłowo, 2015, s. 426-431.
 8. Detka K., Górecki K., Zarębski J.:Modelowanie charakterystyk przetwornicy buck z uwzględnieniem zjawisk cieplnych w dławiku.XIV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2015, Darłowo, 2015, s. 232-237.
 9. Godlewska M, Górecki K.: Modelowanie charakterystyk przetwornicy półmostkowej.XIV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2015, Darłowo, 2015, s. 245-250.
 10. Górecki K., Ptak P.: Modelowanie modułów LED z uwzględnieniem zjawisk cieplnych.XIV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2015, Darłowo, 2015, s. 286-291.
 11. Górecki K., Górski K.: Theinfluence of core material on transient thermal impedances intransformers. Proceedings of Microtherm 2015, Microtechnology andThermal Problems in Electronics, Łódź, 2015, pp. 55-60.
 12. GóreckiK., Krac E.: Measurements of thermal parameters of a solar module.Proceedings of Microtherm 2015, Microtechnology and Thermal Problems inElectronics, Łódź, 2015, pp. 165-170.
 13. GóreckiK., Zarębski J., Bisewski D.: An influence of the selected factors onthe transient thermal impedance model of power MOSFET. Informacije MIDEM– Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials,Vol. 45, No.2, 2015, pp. 110-116.
 14. GóreckiK., Ptak P.: Modelling mutual thermal coupling in LED modules.Microelectronics International, Vol. 32, No. 3, 2015, pp. 152-157.
 15. Górecki K., Krac E., Zarębski J.:Photo-electro-thermal characteristics of photovoltaic panels. Springer Proceedings in Energy, 2ndInternational Congress on energy Efficiency and Energy RelatedMaterials ENEFM 2014, Oludeniz, 2015, pp. 45-51, doi:10.1007/978-3-319-16901-9_6.
 16. Górecki K., Zarębski J., Górecki P., Halbryt S.:Modelling and the analysisof the power supply system forthe generator of hydrogen. Springer Proceedings in Energy, 2ndInternational Congress on energy Efficiency and Energy RelatedMaterials ENEFM 2014, Oludeniz, 2015, pp. 451-457, doi:10.1007/978-3-319-16901-9_54.
 17. GóreckiK., Zarębski J., Detka K.: Application of the electrothermal averageinductor model for analyses of boost converters. Proceedings of 22ndInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes 2015, Toruń, 2015, pp. 417-421.
 18. Górecki K., Ptak P.:Modelling power LEDs with thermal phenomena taken into account.Proceedings of 22ndInternational Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes 2015, Toruń, 2015, pp. 431-435.
 19. GóreckiK., Krac E., Iwan A., Boharewicz B., Tazbir I.: Wpływ temperatury nacharakterystyki fotoogniwa polimerowego na bazie P3HT:PCBM.Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, Nr 9, 2015, s. 33-35.
 20. Godlewska M, Górecki K.: Modelowanie charakterystyk przetwornicy półmostkowej.Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, Nr 9, 2015, s. 29-32.
 21. M. Godlewska, K. Górecki, K. Górski: Modelling the pulse transformer in SPICE. 39thInternational Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 137.
 22. D. Bisewski, M. Myśliwiec, K. Górecki, R. Kisiel, J. Zarębski:The investigationof thermal properties of the selected packages constructions for silicon carbideSchottkydiodes.39thInternational Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 138.
 23. P. Ptak, K. Górecki: Modelling reverse characteristics of power LEDs with thermal phenomena taken into account.39thInternational Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 143.
 24. K. Górecki, K. Detka: The influence of power losses in the core of an inductor on characteristics of the boost converter.39thInternational Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 149.
 25. P.Górecki, K. Górecki: The influence of a mounting manner of power MOStransistors on characteristics of the Totem-Pole circuit with RLC load.39thInternational Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 152.
 26. E. Krac, K. Górecki: Modelling characteristics of photovoltaic panels with thermal phenomena taken into account.39thInternational Microelectronics and Packaging Conference IMAPS 2015, Gdańsk, 2015, paper 158.
 27. Górecki K., Górecki P.:The analysis of accuracy of the selected methods of measuring thermal resistance ofIGBTs. Metrology and Measurement Systems, Vol. 22, 2015, No. 3, pp. 455-464.
 28. Detka K., Górecki K., Zarębski J.:Modelowanie charakterystyk przetwornicy buck z uwzględnieniem zjawisk cieplnych w dławiku.Elektronika, Nr 9, 2015, s. 40-42.
 29. K. Górecki, J. Zarębski, P. Górecki, S.Halbryt:The power supply of the hydrogen generator. Book of Abstracts ENEFM 2015, Oludeniz, 2015, p. 183
 30. P. Górecki, K. Górecki, E. Krac, J. Zarębski:The useof photo-voltaic panelsto charge mobile electronic devices. Book of Abstracts ENEFM 2015, Oludeniz, 2015, p. 184
 31. Górecki K., Ptak P.: Modelowanie modułów LED z uwzględnieniem zjawisk cieplnych.Elektronika, Nr 10, 2015, s. 12-14.
 32. Górecki K., Ptak P.:The influence of the mounting manner on thermal and optical parameters of power LEDs. InternationalJournal of Microelectronics and Computer Science, Vol. 6, No. 1, 2015, pp. 23-28.
 33. On the low-cost design of abbreviated multisection planar matching transformer; Kurgan, Piotr; Bekasiewicz, Adrian; Kitlinski, Marek; Microwave And Optical Technology Letters   Volume: 57   Issue: 3   Pages: 521-525   Published: MAR 2015
 34. Skwarek A., Zachariasz P., Kulawik J., Witek K.: "Inoculator Dependant Induced Growth of a-Sn", Materials Chemistry and Physics, vol. 166, 2015, 16-19
 35. Skwarek A., Synkiewicz B., Kulawik J., Guzdek P., Witek K., Tarasiuk J.: "High Temperature Thermogenerators Made on DBC Substrate Using Vapour Phase Soldering", Soldering and Surface Mount Technology, Vol. 27 Iss 3, 2015, 125-128
 36. Drabczyk K., Socha R.P., Skwarek A.: "Copper Deposition on Screen Printed Electrical Paths for Solar Cell Application", Circuit World, vol. 41, nr. 3, 2015, 98-101
 37. Synkiewicz B., Skwarek A., Witek K.: “Vapour Phase soldering used for quality improvement of  Semiconductor Thermogenerators (TEGs) assembly”, Materials Science in Semiconductor Processing, 38, 2015, 346–351
 38. P. Górecki; Voltage regulators for the laptop's power supply station with photovoltaic modules; 2015 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES); 2015
 39. R. Studański, K. M. Noga „Przykłady odpowiedzi impulsowych kanału radiokomunikacyjnego w miejskim środowisku propagacyjnym”, Przegląd telekomunikacyjny nr 8-9 2015 str. 1414-1418
 40. Noga, K. M.; Studański, R  “Experimental investigations to determine the impulse response of a radio-communication channel”   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej   R. 56 nr 4 (203) str. 41-49
 41. J. Garus, K. M. Noga, R. Studański  “Determination of radio communication channel respond with help of pseudorandom sequence” Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 2015 Vol 56, nr12 str. 41-44
 42. Patrzyk J., Zarębski J., Bisewski D.,"DC characteristics and parameters of silicon carbide high-voltage power BJTs", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 104, 39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference, 20–23 Wrzesień 2015, Gdańsk, Polska

Publikacje pracowników KEM, 2014 r.

 1. Górecki K., Detka K. The electrothermal model of the choking-coil for SPICE. Elektronika, Nr 1, 2014, s. 9-11. ISSN 0033-2089
 2. Górecki K., Zarębski J. Modeling the influence of selected factors on thermal resistance of semiconductor devices. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, Vol. 4, No. 3, 2014, pp. 421-428. ISSN 2156-3950
 3. Górecki K., Zarębski J. The semiconductor device thermal model taking into account non-linearity and multhipathing of the cooling system. International Conference on Microtechnology and thermal Problems in Electronics (MICROTHERM) Journal of Physics: Conference Series, Vol. 494, 2014, 012008, doi:10.1088/1742-6596/494/1/012008. ISSN 1742-6588
 4. Górecki K., Rogalska M., Zarębski J., Detka K. Modelling characteristics of ferromagnetic cores with the influence of temperature. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 494, 2014, 012016, doi:10.1088/1742-6596/494/1/012016. ISSN 1742-6588
 5. Górecki K., Górecki P., Paduch K. Modelling solar cells with thermal phenomena taken into account. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 494, 2014, 012007, doi:10.1088/1742-6596/494/1/012007 ISSN 1742-6588
 6. Górecki K., Rogalska M., Zarębski J. Parameter estimation of the electrothermal model of the ferromagnetic core. Microelectronics Reliability, Vol. 54, No. 5, 2014, pp. 978-984. ISSN 0026-2714
 7. Zarębski J., Górecka K., Górecki K. Analiza wpływu nieliniowoœci modelu termicznego tranzystora MOS mocy na charakterystyki przetwornicy BOOT. Poznan University of Technology Academic Journal, Electrical Engineering, No. 80, 2014, pp. 9-17. ISSN 1897-0737
 8. Zarębski J., Górecki K. The Influence of the Construction of the Cooling System of Semiconductor Devices on the Watt-Hour Efficiency of DC-DC Converters. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2013), 155, 2014, pp. 155-160, doi: 10.1007/978-3-319-05521-3_20. ISSN: 0930-8989
 9. Górecki K., Zarębski J. The Influence of the Material of the Transformer Core on Characterisitics of the Selected DC-DC Converters. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2013), 155, 2014, pp. 185-190, doi: 10.1007/978-3-319-05521-3_24. ISSN: 0930-8989
 10. Zarębski J., Bisewski D., Dąbrowski J., Górecki K., Bargieł K., Patrzyk J. Przyrządy półprzewodnikowe z węglika krzemu - pomiary, modelowanie i aplikacje. Elektronika, Nr 8, 2014, s. 22-25. ISSN 0033-2089
 11. Górecki K., Górski K., Rogalska M. Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów transformatorów impulsowych. Elektronika, Nr 9, 2014, s. 58-60. ISSN 0033-2089
 12. Górecki K., Krac E. Badanie wpływu temperatury na charakterystyki fotoogniw. Elektronika, Nr 9, 2014, s. 95-98. ISSN 0033-2089
 13. K. Detka, K. Górecki Wpływ samonagrzewania w dławiku na charakterystyki przetwornicy typu BOOT. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, Nr 9, 2014, s. 19-21. ISSN 0033-2097
 14. Górecki K., Górecki P. Modelling the influence of self-heating on characteristics of IGBTs.. Proceedings of the 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, 2014, Lublin, pp. 298-302
 15. Górecki K., Ptak P. The influence of the mounting manner of the power LEDs on its thermal and optical parameters. Proceedings of the 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, 2014, Lublin, pp. 303-308.
 16. Górecki K., Zarębski J. The influence of the selected factors on transient thermal impedance of semiconductor devices. Proceedings of the 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, 2014, Lublin, pp. 309-314.
 17. Górski K., Górecki K., Szafek A. The Power Amplifier Dedicated for Set-Up to the Measure Parameters of Magnetic Devices. Zeszyty Naukowe AMG, nr 84, 2014, s. 37-47. ISSN 1644-1818
 18. Detka K., Górecki K. The Investigation of Choking-Coils Characteristics in a Wide Range of Current and Frequency. Zeszyty Naukowe AMG, nr 84, 2014, s. 14-27. ISSN 1644-1818
 19. Ptak P., Górecki K. Elements of Cooling Systems of Power LEDs. Zeszyty Naukowe AMG, nr 84, 2014, s. 119-133. ISSN 1644-1818
 20. Krac E., Górecki K. Measurements of Thermal Resistance of Solar Cells. Zeszyty Naukowe AMG, nr 84, 2014, s. 56-65. ISSN 1644-1818
 21. Górecki K., Rogalska M. The Compact Thermal Model of the Pulse Trans. Microelectronics Journal, Vol. 45, No. 12, 2014, pp. 1795-1799. ISSN 0026-2692
 22. Łoziński A. Ferroelektryczna ceramika PLZT do zastosowań w detekcji podczerwieni. Elektronika, Nr 8/2014, str. 26-28, Warszawa, ISSN 0033-2089, rok 2014
 23. Zarębski J., Bisewski D. Modelling of MESFET in SPICE including selfheating. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields Nr 27 tom/nr zeszytu 4, str. 691-699, ISSN 0894-3370, 2014
 24. Zarębski J., Bisewski D., Patrzyk J. Porównanie charakterystyk statycznych bipolarnych tranzystorów mocy wykonanych z krzemu i węglika krzemu Elektronika Nr 10 , str. 114-117, ISSN 0033-2089, 2014
 25. Podliński J., Niewulis A., Berendt A., Mizeraczyk J. Pumping effect measured by PIV method in multi-layer spike electrode EHD device for air clearing. IEEE Transactions on Industry Applications 49 (2013) 2402-2408, ISSN 0093-9994
 26. Dors M., Nowakowska H., Jasiński M., Mizeraczyk J. Chemical kinetics of methane pyrolysis in microwave plasma at atmospheric pressure. Plasma Chemistry and Plasma Processing 34 (2014) 313-326, ISSN 0272-4324
 27. Miotk R., Jasiński M., Mizeraczyk J. Optical emission spectroscopy of plasma generated by a waveguide-supplied microwave plasma source operated at 915 MHz. Physica Scripta T161 (2014) 014055, ISSN 0031-8949
 28. Sobański M., Jasiński M., Mizeraczyk J. Numerical analysis of metal-cylinder-based microwave plasma module. Acta Physica Polonica A 125 (2014) 1309-1311, ISSN 0587-4246
 29. Czylkowski D., Hrycak B., Jasiński M., Mizeraczyk J. Experimental investigation of low power microwave microplasma source Acta Physica Polonica A 125 (2014) 1323-1325, ISSN 0587-4246
 30. Hrycak B., Jasiński M., Mizeraczyk J. Spectroscopic study of CO2 plasma in microwave source designed for hydrogen production via hydrocarbons decomposition. Acta Physica Polonica A 125 (2014) 1326-1328, ISSN 0587-4246
 31. Miotk R., Jasiński M., Mizeraczyk J. Optical emission spectroscopy of microwave (915 MHz) plasma in atmospheric pressure nitrogen with addition of ethanol vapour. Acta Physica Polonica A 125 (2014) 1329-1331, ISSN 0587-4246
 32. Hrycak B., Czylkowski D., Miotk R., Dors M., Jasiński M., Mizeraczyk J. Application of atmospheric pressure microwave plasma source for hydrogen production from etanol. International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014) 14184-14190, ISSN 0360-3199
 33. Tański M., Kocik M., Barbucha R., Mizeraczyk J. Laserowa metoda wykonywania cieczowych mikrowymienników ciepła zintegrowanych z elementami elektronicznymi. Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 8 (2014) 17-18, ISSN 0033-2089
 34. Tański M., Kocik M., Barbucha R., Garasz K., Mizeraczyk J., Kraœniewski J., Oleksy M., Hapka A., Janke W. A System for Cooling Electronic Elements with an EHD Coolant Flow. International Conference on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics (MicroTherm) Journal of Physics: Conference Series, Vol. 494 (2014) 012010, doi:10.1088/1742-6596/494/1/012010, ISSN 1742-6588
 35. Miotk R., Sobański M., Jasiński M., Mizeraczyk J. Charakterystyka strojenia mikrofalowego generatora plazmy do produkcji wodoru z paliw ciekłych. Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania Nr 11 , str. 128-129, ISSN 0033-2089, 2014

Publikacje pracowników KEM, 2013 r.

 1. Górecki K.: The influence of power supply voltage on exploitive parameters of the selected lamps. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 43, No. 3, 2013, pp. 193-198.
 2. Górecki K.: Electrothermal model of monolithic TOPSwitch regulators. International Journal on Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, Vol. 26, No. 6, 2013, pp. 579-588.
 3. Jerzy Mizeraczyk, Mirosław Dors, Mariusz Jasiński, Bartosz Hrycak, Dariusz Czylkowski: Atmospheric pressure low-power microwave microplasma source for deactivation of microorganisms, European Physical Journal Applied Physics, 61 (2013) 24309-p1-p7, , DOI 10.1051/epjap/2012120405.
 4. Tomasz Izdebski, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Spark Discharge In Water For Bacteria Inactivation, Przegląd Elektrotechniczny, 89, 3b (2013) 276-278.
 5. Michał Sobański, Mieczysław Lubański, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Schemat zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego generatora plazmy o strukturze cylindrycznej zasilanego falowodem, Przegląd Elektrotechniczny, 89, 5 (2013) 251-253.
 6. Michał Sobański, Mieczysław Lubański, Marisuz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Schemat zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego generatora plazmy o strukturze współosiowej zasilanego falowodem, Przegląd Elektrotechniczny, 89, 5 (2013) 254-256.
 7. Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Michał Nejbauer, Jerzy Mizeraczyk, Czesław Radzewicz: Femtosekundowe urządzenie laserowe do mikroobróbki materiałów, Przegląd Elektrotechniczny, 89, 4 (2013) 320-322.
 8. Helena Nowakowska, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Modelling of discharge in high-flow microwave plasma source (MPS), European Physical Journal D, 67 (2013) 133, DOI: 10.1140/epjd/e2013-30514-y.
 9. Anna Niewulis, Artur Berendt, Janusz Podliński, Jerzy Mizeraczyk: Electrohydrodynamic Flow Patterns and Collection Efficiency in Narrow Wire-cylinder Type Electrostatic Precipitator, Journal of Electrostatics, 71 (2013) 808-814.
 10. Marek Kocik, Mirosław Dors, Janusz Podliński, Jerzy Mizeraczyk, Seiji Kanazawa, Ryuta Ichiki, Takehiko Sato: Characterisation of pulsed discharge in water, European Physical Journal Applied Physics,64 (2013) 10801.
 11. Mariusz Jasiński, Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Atmospheric pressure microwave plasma source for hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 11473-11483.
 12. Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Atmospheric pressure microwave microplasma microorganisms deactivation, Surface and Coating Technology, 234 (2013) 114-119.
 13. Janusz Podliński, Artur Berendt, JerzyMizeraczyk: Electrohydrodynamic Secondary Flow and Particle Collection Efficiency in Spike-Plate Multi-Electrode Electrostatic Precipitator, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 20 (2013) 1481-1488.
 14. Janusz Podliński, Anna Niewulis, Artur Berendt, Jerzy Mizeraczyk: Pumping effect measured by PIV method in multi-layer spike electrode EHD device for air cleaning, IEEE Transactions on Industry Applications, 49 (2013) 2402-2408.
 15. Bisewski D., Zarębski J., Laboratorium pomiarów elementów i układów elektronicznych, Electrical Engineering, Academic Journals, Poznan University of Technology, Issue 76, 2013, pp. 251-258.
 16. Górecki K., Zarębski J.: Wpływ obudowy urządzenia elektronicznego na przejœciową impedancję termiczną tranzystora mocy MOS. XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2013, Darłówko Wschodnie, 2013, s. 123-128.
 17. Górecki K., Stepowicz W.J.: Wpływ napięcia zasilania na właœciwoœci wybranych Ÿródeł œwiatła. XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2013, Darłówko Wschodnie, 2013, s. 262-267.
 18. Detka K., Górecki K.: Badanie charakterystyk dławików w szerokim zakresie prądów i częstotliwoœci. XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2013, Darłówko Wschodnie, 2013, s. 485-490.
 19. Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Investigation of the laser generated ablation plasma plume Dynamics and plasma plume sound wave Dynamics, Laser Technology 2012: Applications of Lasers, Ed.: Wiesław L. Woliński, Zdzisław Jankiewicz, Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE, Vol. 8703, 87030O-1 - 87030O-7 Baza Web of Science.
 20. Katarzna Garasz, Marek Kocik, Mateusz Tański, Robert Barbucha, Jerzy Mizeraczyk, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz: A prototype femtosecond laser system for MEMS fabrication, Electron Technology Conference 2013, Ed. Pawel Szczepanski, Ryszard Kisiel, Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE, Vol. 8902, 89021S, doi: 10.1117/12.2030552 Baza Web of Science.
 21. Włodzimierz Janke, Aneta Hapka, Jarosław Kraœniewski, Maciej Oleksy, Jerzy Mizeraczyk, Marek Kocik, Robert Barbucha, Mateusz Tański, Michał Janke: Efektywnoœć odprowadzania ciepła z elementów półprzewodnikowych za pomocą pompy EHD, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, Materiały Konferencyjne, 2013, str. 461-466.
 22. Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Mateusz Tański, Marek Kocik, Jerzy Mizeraczyk, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz: Prototypowy laser femtosekundowy do wytwarzania elementów urządzeń MEMS, XI Konf. Naukowa, Technologia Elektronowa, ELTE, Ryn, 2013, str. 302-303.
 23. Górecki K., Zarębski J., Detka K.: Wpływ doboru rdzenia dławika na charakterystyki przetwornic BOOST. XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO 2013, Ustroń, 2012, s. 29-30.
 24. Bisewski D., Bargieł K., Zarębski J., Górecki K., Dąbrowski J.: New Laboratories in the Department of Marine Electronics in Gdynia Maritime University. Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2013, CRC Press, Gdynia, 2013, pp. 67-71.
 25. Górecki K., Zarębski J.: Semiconductor component thermal model taking into account non-linearity and multhipathing of the cooling system. Proceedings of Microtherm 2013 Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, 2013, ŁódŸ, pp. 71-77.
 26. Górecki K., Detka K., Zarębski J., Rogalska M.: Modelling the influence of temperature on the characteristics of the ferromagnetic core. Proceedings of Microtherm 2013 Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, 2013, ŁódŸ, pp. 99-105.
 27. Górecki K., Górecki P., Paduch K.: Modelling of solar cells characteristics with thermal phenomena taken into account. Proceedings of Microtherm 2013 Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, 2013, ŁódŸ, pp. 298-303.
 28. Zarębski J., Górecki K., Dąbrowski J.: Measuring System for Determining Thermal Parameters of Semiconductor Devices. Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2013, Gdynia, pp. 316-320.
 29. Górecki K., Rogalska M., Zarębski J.: Parameter estimation of the electrothermal model of the ferromagnetic core. Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2013, Gdynia, pp. 435-439.
 30. Górecki K., Górecki P.: The DC measurement method of thermal resistance of IGBTs. Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2013, Gdynia, pp. 333-337
 31. Górecki K.: Measurements of thermal resistance of power LEDs. Proceedings of 37th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Kraków, 2013, paper 105
 32. Górecki K., Detka K.: The electrothermal model of the choking-coil for SPICE. Proceedings of 37th International Microelectronics and Packaging IMAPS -CPMT Poland Conference, Kraków, 2013, paper 106
 33. Górecki K., Rogalska M.: The Compact Thermal Model of the Pulse Transformer. 19th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and systems Therminic, Berlin, 2013, pp. 323-326
 34. Górecki K.: The influence of mutual thermal interactions between power LEDs on their characteristics. 19th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems Therminic, Berlin, 2013, pp. 188-193.
 35. Zarębski J., Górecki K.: The Influence of the Construction of the Cooling System of Semiconductor Devices on the Watt-Hour Efficiency of DC-DC Converters. Book of Abstracts International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials, Antalya, 2013, p.268.
 36. Górecki K., Zarębski J.: The Influence of the Material of the Transformer Core on Characteristics of the Selected DC-DC Converters. Book of Abstracts International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials, Antalya, 2013, p.269.
 37. Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Spectroscopic characterization of nitrogen plasma generated by waveguide-supplied coaxialline-based nozzleless microwave source, Journal of Physics: Conference Series, vol. 406, No. 012037, 2012 (doi: 10.1088/1742-6596/406/1/012037) Baza Web of Science.
 38. Robert Miotk, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Spectroscopic study of atmospheric pressure 915 MHz microwave plasma at high argon flow rate, Journal of Physics: Conference Series, vol. 406, No. 012033, 2012 (doi: 10.1088/1742-6596/406/1/012033) Baza Web of Science.
 39. Jerzy Mizeraczyk, Janusz Podliński, Anna Niewulis, Artur Berendt: Recent Progress in Experimental Studies of Electrohydrodynamic Flow in Electrostatic Precipitators, Journal of Physics: Conference Series, vol. 418, No. 012068, 2013 (doi:10.1088/1742-6596/418/1/012068) Baza Web of Science.
 40. Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Jerzy Mizeraczyk: Cooling of electronic components using EHD flow of dielectric liquid, 1st Int. Workshop on Solution Plasma and Molecular Technologies, Tokyo, 2013, p. 35.
 41. Mateusz Tański, Mirosław Dors, Tomasz Izdebski, Jerzy Mizeraczyk: Hydrogen production from CH4:CO2 mixture using DBD plasma, 1st Int. Workshop on Solution Plasma and Molecular Technologies, Tokyo, 2013, p.34.
 42. Tomasz Izdebski, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Energy Emissions of Spark Discharge Under Water, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 84.
 43. Michał Sobański, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Numerical analysis of metal-cylinder-based microwave plasma module, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 76.
 44. Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Optical emission spectroscopy of microwave (915 MHz) plasma in atmospheric pressure nitrogen with addition of ethanol vapour, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 96.
 45. Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Experimental investigation of low power microwave microplasma source, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 94.
 46. Bartosz Hrycak, Dariusz Czylkowski, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Spectroscopic study of CO2 plasma in microwave source designed for hydrogen production via hydrocarbons decomposition, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 95.
 47. Maciej Oleksy, Jarosław Kraœniewski, Aneta Hapka, Włodziemierz Janke, Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Simulation of near-chip liquid cooling system with EHD cooling flow, Int. Conf. on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, Microtherm, ŁódŸ, Poland, 2013, pp. 233-238.
 48. Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz,
 49. Jerzy Mizeraczyk, Jarosław Kraœniewski, Maciek Oleksy, Aneta Hapka, Włodzimierz Janke: System for cooling electronic elements with EHD coolant flow, Int. Conf. on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, Microtherm, ŁódŸ, Poland, 2013, pp. 165-170.
 50. Mirosław Dors, Tomasz Izdebski, Jerzy Mizeraczyk: Hydrogen production in DBD reactor powered with nanosecond high voltage pulses, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmadi, Hungary, 2013, p. 59.
 51. Tomasz Izdebski, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Acoustic and heat energy emission from electrohydraulic spark discharge, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmadi, Hungary, 2013, p. 152.
 52. Mariusz Jasiński, Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Microwave plasma device for hydrogen production, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmadi, Hungary, 2013, p. 82.
 53. Artur Berendt, Janusz Podliński, Jerzy Mizeraczyk: Zastosowanie elektrody ostrzowej w aktuatorze plazmowym DBD, "Współczesne Technologie i Konwersja Energii", red. Jan Szantyr, Wydział Mechaniczny PG, str. 27-30, 2013.
 54. Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Emisyjna spektroskopia optyczna plazmy wzbudzanej mikrofalami o częstotliwoœci 915 MHz, "Współczesne Technologie i Konwersja Energii", red. Jan Szantyr, Wydział Mechaniczny PG, str. 121-126, 2013.
 55. Michał Sobański, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym module plazmowym o strukturze współosiowej zasilanym falowodem WR 340, "Współczesne Technologie i Konwersja Energii", red. Jan Szantyr, Wydział Mechaniczny PG, str. 175-180, 2013.
 56. Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Mikroobróbka materiałów za pomocą femtosekundowych impulsów laserowych, "Współczesne Technologie i Konwersja Energii", red. Jan Szantyr, Wydział Mechaniczny PG, str. 211-216, 2013.
 57. Górecki K.: Miernictwo elektroniczne. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2013.
 58. Zarębski J, Górecki K.: Sposób i układ do pomiaru własnych i wzajemnych rezystancji termicznych diody LED i fototranzystora zawartych w transoptorze. Zgłoszenie patentowe nr P387156, 2009-01-28. Patent RP nr 215895 przyznany 2013-04-23.
 59. Mariusz Jasiński, Marcin Goch, Jerzy Mizeraczyk: Urządzenie plazmowe do obróbki powierzchni elementów, Patent RP, Nr 383703.
 60. Górecki K., Zarębski J., Górecki P.: Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora bipolarnego mocy z izolowaną bramką. Zgłoszenie patentowe nr P403813, 2013-05-09.
 61. Górecki K., Zarębski J., Rogalska M.: Sposób i układ do pomiaru własnych i wzajemnych rezystancji termicznych transformatora. Zgłoszenie patentowe nr P404668, 2013-07-12.
 62. Górecki K., Zarębski J., Detka K., Rogalska M.: Sposób i układ do pomiaru własnych wzajemnych rezystancji termicznych elementu indukcyjnego". Zgłoszenie na Patent Europejski EP 13460073 z dnia 2013-11-08.
 63. UMO-2011/01/B/ST7/06738 "Elektrotermiczne modele elementów indukcyjnych dla programu SPICE dedykowane do analizy układów impulsowego przetwarzania energii elektrycznej", kierownik projektu, realizacja od 2011-12-07 do 2014-12-06 (36 miesięcy), kierownik dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG
 64. UMO-2011/01/B/ST7/06740 "Globalny skupiony nieliniowy model termiczny elementu półprzewodnikowego do analizy układów elektronicznych", główny wykonawca, realizacja od 2011-12-07 do 2014-10-06 (34 miesiące), kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
 65. 30/PMPP/w/21-09.11/2012 "Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układy do pomiaru parametrów cieplnych elementów elektronicznych", kierownik projektu, realizacja od 2012-06-01 do 2019-11-30
 66. Górecki K., Detka K., Zarębski J.: Pomiary wybranych parametrów i charakterystyk materiałów i elementów magnetycznych. Elektronika, Nr 1, 2013, s. 18-22.
 67. Górecki K., Zarębski J.: Metodyka formułowania wielodrogowego nieliniowego skupionego modelu termicznego elementu półprzewodnikowego. Elektronika, Nr 1, 2013, s. 22-25.
 68. Górecki K., Górecka K., Detka K.: Pomiary parametrów termicznych dławików. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100, 2013, cz. I, s. 135-140.
 69. Górecki K., Zarębski J.: Wpływ obudowy urządzenia elektronicznego na przejœciową impedancję termiczną tranzystora mocy MOS. Elektronika, Nr 9, 2013, s. 111-113.
 70. Górecki K. Stepowicz W.J.: Wpływ napięcia zasilania na właœciwoœci wybranych Ÿródeł œwiatła. Elektronika, Nr 10, 2013, s. 15-17.
 71. Zarębski J., Górecki K., Dąbrowski J.: System pomiarowy do wyznaczania parametrów termicznych elementów półprzewodnikowych. Elektronika nr 12, 2013, s.32-35.
 72. Górecki K., Górecki P.: Elektrotermiczny stałoprądowy model fotoogniwa. Elektronika nr 12, 2013, s.62-64.
 73. Helena Nowakowska, Jerzy Mizeraczyk: Rozkłady pola elektrycznego wewnątrz mikrofalowego Ÿródła plazmy (MP) typu komora rezonansowa zasilana falowodowo, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 124-136.
 74. Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Badania eksperymentalne mikrofalowego generatora mikoplazmy małej mocy, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 137-148.
 75. Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Marek Kocik, Mateusz Tański, Jerzy Mizeraczyk: Prototypowe urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 149-156.
 76. Michał Sobański, Mieczysław Lubański, Mariusz Jasiński, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Układ zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego aplikatura plazmowego typu rezonator wnękowy (915 MHz), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 157-168.
 77. Bartosz Hrycak, Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Mirosław Dors, Mario Scapinello, Jerzy Mizeraczyk: Spektroskopowe badania wyładowania mikrofalowego w Ÿródle plazmy typu komora rezonansowa zasilana falowodowo, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 169-180.
 78. Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Wyładowanie mikrofalowe (915 MHz) dużej mocy w argonie pod ciœnieniem atmosferycznym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 181-192.
 79. Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Jerzy Mizeraczyk, Nicola V. Sabotinov, Todor Petrov: Obrazowanie plazmy ablacyjnej generowanej nanosekundowymi impulsami laserowymi za pomocą kamery ICCD z szybką migawką optoelektroniczną, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 193-200.
 80. Michał Sobański, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Analiza numeryczna mikrofalowego modułu plazmowego do produkcji wodoru, Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 261, Warszawa 2013, str. 105-114.
 81. Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Pomiar pól prędkoœci mikroprzepływów za pomocą metody Mikro-PIV, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 34, 2013, str. 71-73.
 82. Anne Leroy, Pierre Audier, Dunpin Hong, Janusz Podliński, Artur Berendt, Jerzy Mizeraczyk: Fully separated flow control using DBD plasma actuators at the leading edge of an airfoil, ERCOFTAC Bulletin, 94 (2013) 47-52.
 83. Eric Moreau, Antoine Debien, Nicolas Bénard, Timothy Jukes, Richard Whalley, Kwing-So Choi, Artur Berendt, Janusz Podliński, Jerzy Mizeraczyk: Surface dielectric barrier discharge plasma actuators, ERCOFTAC Bulletin, 94 (2013) 5-10.
 84. Janusz Podliński, Artur Berendt, Jerzy Mizeraczyk: Particle Image Velocimetry Measurements of Airflow in Electrohydrodynamic Device for Dust Particle Collection, International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, 7, 1 (2013) 82-88.
 85.  
 86. Helena Nowakowska, Jerzy Mizeraczyk: Rozkłady pola elektrycznego wewnątrz mikrofalowego Ÿródła plazmy (MP) typu komora rezonansowa zasilana falowodowo, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 124-136.
 87. Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Badania eksperymentalne mikrofalowego generatora mikoplazmy małej mocy, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 137-148.
 88. Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Marek Kocik, Mateusz Tański, Jerzy Mizeraczyk: Prototypowe urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 149-156.
 89. Michał Sobański, Mieczysław Lubański, Mariusz Jasiński, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Układ zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego aplikatura plazmowego typu rezonator wnękowy (915 MHz), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 157-168.
 90. Bartosz Hrycak, Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Mirosław Dors, Mario Scapinello, Jerzy Mizeraczyk: Spektroskopowe badania wyładowania mikrofalowego w Ÿródle plazmy typu komora rezonansowa zasilana falowodowo, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 169-180.
 91. Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Wyładowanie mikrofalowe (915 MHz) dużej mocy w argonie pod ciœnieniem atmosferycznym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 181-192.
 92. Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Jerzy Mizeraczyk, Nicola V. Sabotinov, Todor Petrov: Obrazowanie plazmy ablacyjnej generowanej nanosekundowymi impulsami laserowymi za pomocą kamery ICCD z szybką migawką optoelektroniczną, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, Elementy, układy i systemy we współczesnej elektronice, str. 193-200.
 93. Michał Sobański, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk : Analiza numeryczna mikrofalowego modułu plazmowego do produkcji wodoru, Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 261, Warszawa 2013, str. 105-114.
 94. Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Pomiar pól prędkoœci mikroprzepływów za pomocą metody Mikro-PIV, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 34, 2013, str. 71-73.
 95. Anne Leroy, Pierre Audier, Dunpin Hong, Janusz Podliński, Artur Berendt, Jerzy Mizeraczyk: Fully separated flow control using DBD plasma actuators at the leading edge of an airfoil, ERCOFTAC Bulletin, 94 (2013) 47-52.
 96. Eric Moreau, Antoine Debien, Nicolas Bénard, Timothy Jukes, Richard Whalley, Kwing-So Choi, Artur Berendt, Janusz Podliński, Jerzy Mizeraczyk: Surface dielectric barrier discharge plasma actuators, ERCOFTAC Bulletin, 94 (2013) 5-10.
 97. Janusz Podliński, Artur Berendt, Jerzy Mizeraczyk: Particle Image Velocimetry Measurements of Airflow in Electrohydrodynamic Device for Dust Particle Collection, International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, 7, 1 (2013) 82-88.
 98. Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Investigation of the laser generated ablation plasma plume Dynamics and plasma plume sound wave Dynamics, Laser Technology 2012: Applications of Lasers, Ed.: Wiesław L. Woliński, Zdzisław Jankiewicz, Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE, Vol. 8703, 87030O-1 - 87030O-7.
 99. Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Spectroscopic characterization of nitrogen plasma generated by waveguide-supplied coaxialline-based nozzleless microwave source, Journal of Physics: Conference Series, vol. 406, No. 012037, 2012 (doi: 10.1088/1742-6596/406/1/012037).
 100. Robert Miotk, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk : Spectroscopic study of atmospheric pressure 915 MHz microwave plasma at high argon flow rate, Journal of Physics: Conference Series, vol. 406, No. 012033, 2012 (doi: 10.1088/1742-6596/406/1/012033).
 101. Jerzy Mizeraczyk, Janusz Podliński, Anna Niewulis, Artur Berendt: Recent Progress in Experimental Studies of Electrohydrodynamic Flow in Electrostatic Precipitators, Journal of Physics: Conference Series, vol. 418, No. 012068, 2013 (doi:10.1088/1742-6596/418/1/012068).
 102. Anna Niewulis, Janusz Podliński, Artur Berendt, Jerzy Mizeraczyk: Influence of Electrode Geometric Arrangement on the Operation of Narrow Circular Electrostatic Precipitator, Int. Conf. on Electrostatic Precipitation, ICESP XIII, Bangalore, India, 2013.
 103. Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk, Jarosław Kraœniewski, Maciej Oleksy, Aneta Hapka, Włodziemierz Janke: A System for cooling electronic elements with an EHD coolant flow, Journal of Physics: Conference Series.
 104. Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Jerzy Mizeraczyk: Cooling of electronic components using EHD flow of dielectric liquid, 1st Int. Workshop on Solution Plasma and Molecular Technologies, Tokyo, 2013, p. 35.
 105. Mateusz Tański, Mirosław Dors, Tomasz Izdebski, Jerzy Mizeraczyk: Hydrogen production from CH4:CO2 mixture using DBD plasma, 1st Int. Workshop on Solution Plasma and Molecular Technologies, Tokyo, 2013, p.34.
 106. Włodzimierz Janke, Aneta Hapka, Jarosław Kraœniewski, Maciej Oleksy, Jerzy Mizeraczyk, Marek Kocik, Robert Barbucha, Mateusz Tański, Michał Janke: Efektywnoœć odprowadzania ciepła z elementów półprzewodnikowych za pomocą pompy EHD, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, Materiały Konferencyjne, 2013, str. 461-466.
 107. Tomasz Izdebski, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Energy Emissions of Spark Discharge Under Water, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 84.
 108. Michał Sobański, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Numerical analysis of metal-cylinder-based microwave plasma module, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 76.
 109. Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Optical emission spectroscopy of microwave (915 MHz) plasma in atmospheric pressure nitrogen with addition of ethanol vapour, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 96.
 110. Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Experimental investigation of low power microwave microplasma source, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 94.
 111. Bartosz Hrycak, Dariusz Czylkowski, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk: Spectroscopic study of CO2 plasma in microwave source designed for hydrogen production via hydrocarbons decomposition, 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2013, Zakopane, Poland, str. 95.
 112. Maciej Oleksy, Jarosław Kraœniewski, Aneta Hapka, Włodziemierz Janke, Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk: Simulation of near-chip liquid cooling system with EHD cooling flow, Int. Conf. on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, Microtherm, ŁódŸ, Poland, 2013, pp. 233-238.
 113. Mateusz Tański, Marek Kocik, Robert Barbucha, Katarzyna Garasz,
 114. Jerzy Mizeraczyk, Jarosław Kraœniewski, Maciek Oleksy, Aneta Hapka, Włodzimierz Janke: System for cooling electronic elements with EHD coolant flow, Int. Conf. on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, Microtherm, ŁódŸ, Poland, 2013, pp. 165-170.
 115. Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Mateusz Tański, Marek Kocik, Jerzy Mizeraczyk, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz: Prototypowy laser femtosekundowy do wytwarzania elementów urządzeń MEMS, XI Konf. Naukowa, Technologia Elektronowa, ELTE, Ryn, 2013, str. 302-303.
 116. Mirosław Dors, Tomasz Izdebski, Jerzy Mizeraczyk: Hydrogen production in DBD reactor powered with nanosecond high voltage pulses, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmadi, Hungary, 2013, p. 59.
 117. Tomasz Izdebski, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Acoustic and heat energy emission from electrohydraulic spark discharge, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmadi, Hungary, 2013, p. 152.
 118. Mariusz Jasiński, Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk: Microwave plasma device for hydrogen production, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmadi, Hungary, 2013, p. 82.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Kaczorek
25.10.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 13.04.2021