dr inż. Jacek DĄBROWSKI

gab.: C40
tel.: +48 58 5586-671
email: j.dabrowskiatwe.umg.edu.pl

Dr inż. Jacek Dąbrowski jest zatrudniony w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (dawniej Akademii Morskiej) od 2003 r., obecnie na stanowisku adiunkta. W roku 2007 uzyskał z wyróżnieniem na Politechnice Łódzkiej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, na podstawie rozprawy nt. „Modelowanie diod Schottky'ego mocy z uwzględnieniem efektów termicznych”. Jest autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, zarówno w renomowanych czasopismach, m.in. z tzw. listy filadelfijskiej, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą pomiarów i modelowania właściwości elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych z uwzględnieniem zjawisk elektrotermicznych oraz zagadnień związanych z optoelektroniką, w tym z fotowoltaiką, techniką światłowodową oraz techniką laserową. Dr inż. Jacek Dąbrowski jest promotorem pomocniczym w dwóch obronionych przewodach doktorskich oraz promotorem łącznie ponad czterdziestu obronionych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Dorobek naukowy

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Kaczorek
31.10.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 31.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 12.05.2020