Biuletyn SEO

Komitet Redakcyjny Biuletynu powołany został w 1990r. - roku powstania i zarejestrowania Stowarzyszenia.

Radą programową biuletynu "Elektryk okrętowy" jest Zarząd SEO.

Od początku Biuletyn objęty jest nadzorem ISBN.

 

Zespół Redakcyjny przez wiele lat stanowili :

Edward Krajczyński - Redaktor Naczelny 

Beata Bury - Sekretarz Redakcji

Władysław Wiśniewski - Opracowanie Komputerowe

 

Od 2018r - od biuletynu nr 28 - skład Redakcji jest następujący:

Kalina Detka - Redaktor Naczelny,

Joanna Szelągowska - Z-ca Redaktora Naczelnego

Kamil Bargieł - Opracowanie Komputerowe

 

Sposób dystrybucji Biuletynów ustalono na Walnym Zebraniu członków SEO w dniu 14 kwietnia 2012r. następująco:

1. Wysyłany pocztą na adresy domowe Kolegom, którzy opłacają składkę członkowską w miarę systematycznie, (zadłużenie jest nie większe niż 3 lata)

2. Można kupić w Sekretariacie SEO/SASM/TPDP - w Uniwersytecie Morskim, pokój C-52, w każdy pierwszy nieświąteczny poniedziałek miesiąca w godzinach 12.00-13.00, lub u przewodniczącego SEO (tel. 500-275-545).

3. Można kupić na Otwartych Posiedzeniach Zarządu SEO - w klubie "Stella Maris", w każdy pierwszy nieświąteczny czwartek miesiąca w godz. 11.00 - 13.00

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w redagowaniu Biuletynu.

Artykuły proszę przesyłać na adres :

                                                 Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych

                                                 Uniwersytet Morski w Gdyni

                                                 ul. Morska 81-87/ C-52

                                                 81-225 Gdynia

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

SEO
15.05.2019
Wprowadzenie:
J.Straszewski 15.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Straszewski 24.12.2020