Warsztaty dla uczniów „Elektryka”W dniach 27 i 28 września na Wydziale  Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyły się, już drugie w tym roku, zajęcia  laboratoryjno-warsztatowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie. W zajęciach uczestniczyło 90 uczniów klas drugich i trzecich.Powyższe zajęcia były realizowane w  ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, prowadzonego przez PZS nr 2 w Wejherowie.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się m.in. z następującą tematyką:

  • Sterowanie obiektem za pomocą sterownika PLC,

  • Realizacja systemu wbudowanego w środowisku Arduino,

  • Testy Penetracyjne używając Kali Linux,

  • Wykorzystanie platformy Node-Red do budowy systemów Internetu Rzeczy,

  • KiCad - od schmatu do gotowego urządzenia,

  • Pomiar poziomu w zbiornikach metodą radarową,

  • Filtry RLC,

  • Montaż wybranego układu elektronicznego.

Z informacji nieoficjalnych wiadomo, iż podobnie jak w czerwcu, wszyscy uczniowie zaliczyli swoje zajęcia celująco !

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
04.10.2021
Wprowadzenie:
N.Szymanska 04.10.2021
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 04.10.2021