Organizacja zajęć w semestrze letnimKomunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Elektrycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021W związku z tym, że w ostatnich dniach znacznie pogorszyła się sytuacja epidemiczna w naszym kraju zmianie ulegają warunki realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

Wszystkie wykłady, ćwiczenia i zajęcia projektowe oraz zajęcia laboratoryjne o charakterze realizowane wyłącznie z użyciem komputerów będą prowadzone zdalnie. Zajęcia laboratoryjne wymagające użycia urządzeń dostępnych tylko na terenie Uczelni będą realizowane w formie stacjonarnej.

Zajęcia zdalne będą prowadzone od początku semestru w zwiększonym wymiarze godzinowym, aby umożliwić ich wcześniejsze zakończenie. Z kolei, zajęcia stacjonarne rozpoczną się z początkiem kwietnia, będą prowadzone w reżimie sanitarnym i będą trwały do końca semestru.

Ze względu na to, że studenci VI semestru specjalności Elektronika Morska od połowy semestru będą realizować praktykę, zajęcia stacjonarne dla tej specjalności rozpoczną się od 1 marca br.

Szczegółowy rozkład zajęć będzie na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego http://we.umg.edu.pl/plany-zajec

Proszę śledzić zmiany i komunikaty publikowane w tej sprawie.Dziekan Wydziału Elektrycznego

Prof. dr hab. inż Krzysztof Górecki

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
11.02.2021
Wprowadzenie:
N.Szymanska 26.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 26.02.2021