Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022Na podstawie komunikatu Prorektora ds. Kształcenia dotyczącego organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 i udzielonego pełnomocnictwa, zdecydowano o realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w siedzibie Uczelni.Władze Wydziału dołożą starań, aby zajęcia realizowane na Wydziale Elektrycznym spełniały wymagania reżimu sanitarnego oraz uwzględniały zalecenia i wytyczne MEiN, MI i GIS.

Pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w kraju może spowodować zmianę trybu prowadzonych zajęć w trakcie trwania semestru. W takim przypadku, przy realizacji zajęć w trybie hybrydowym zostanie użyta platforma MS Teams.

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
17.09.2021
Wprowadzenie:
N.Szymanska 17.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 17.09.2021