Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Grugela

25 listopada br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Grugela pt.: Zastosowanie równoległych energetycznych filtrów aktywnych z kontrolą napięcia w linii zasilającej w systemach dystrybucyjnych. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Mućko, prof. PBŚ, a promotorem pomocniczym dr inż. Andrzej Kasprowicz. Rozprawę recenzowali dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ i dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, prof. PG. 

Komisja ds. Przewodu Doktorskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych Panu mgr. inż. Piotrowi Grugelowi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
14.10.2021
Wprowadzenie:
N.Szymanska 26.11.2021
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 26.11.2021