Organizacja zajęć w dniach 17 X - 25 X 2020 r.Komunikat Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 17 października 2020 r.W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną miasto Gdynia znajdzie się od 17 października 2020 r. w tzw. czerwonej strefie. Z tego powodu dotkną nas nowe ograniczenia w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej.

Informuję, że od jutra, tj. 17 października 2020 r. do 25 października 2020 r.:

  1. wszystkie zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i projektowe muszą być realizowane w formie zdalnej,

  2. zajęcia w-f będą realizowane w formie zdalnej,

  3. wszystkie zajęcia laboratoryjne nadal będą realizowane w formie stacjonarnej.

Plan zajęć w okresie do 25 października 2020 r. pozostaje bez zmian. Nowy plan, uwzględniający zdalną formę prowadzenia części zajęć laboratoryjnych będzie obowiązywać od 26 października 2020 r.

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
16.10.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 16.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 16.10.2020