Zasady bezpieczeństwa dla studentów przebywających na terenie Uczelni


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRZEBYWANIA STUDENTÓW NA TERENIE UCZELNI OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MAJA 2020 ROKU


 1. Na terenie Uczelni przebywać mogą jedynie studenci, którzy mają zajęcia praktyczne, a także interesanci wcześniej umówieni na spotkania.
 2. W sprawach organizacyjnych i administracyjnych zaleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie.
 4. W budynku nie można tworzyć skupisk ludzkich.
 5. Obowiązkowo zasłaniamy usta i nos w przestrzeniach wspólnych. Podczas przerw zachowuj dystans. Na czas spożywania posiłku można zdjąć osłonę ust i nosa.
 6. Przed salą/laboratorium, w których odbędą się zajęcia zachowujemy 2-metrowy dystans między uczestnikami zajęć.
 7. Do sali/laboratorium wchodzimy powoli i zachowując dystans.
 8. Po wejściu do sali/laboratorium zdezynfekuj dłonie. Jeżeli sytuacja i miejsce tego wymaga nałóż dostępną na miejscu przyłbicę/maseczkę i rękawiczki.
 9. Siadamy na wyznaczone przez opiekuna zajęć miejsca, z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra.
 10. Po skończonych zajęciach opuść bezpiecznie Uczelnię.
 11. Za właściwą organizację pracy pracowników, doktorantów i studentów na wydziale odpowiada Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej.

​Uwaga: W zależności od sytuacji epidemiologicznej studenci mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek i/lub masek ochronnych już przed wejściem do budynku.


Uwaga: niezależnie od powyższych zasad należy pamiętać, że regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem to podstawowa i skuteczna metoda zabezpieczająca przed wirusem Sarc-CoV-2.


 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
22.05.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 22.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 22.05.2020