Ważność legitymacji studenckichInformujemy, że dnia 26.10.2020 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat o tym, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
20.11.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 20.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 20.11.2020