Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dr. inż. Andrzeja Łebkowskiego

22 kwietnia 2020 roku pan Andrzej Łebkowski uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika nadany przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej.

Podstawę wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie naukowe zatytułowane "Minimalizacja zużycia energii przez pojazdy z napędem elektrycznym - wybrane zagadnienia".

Z dniem 1 maja 2020 roku JM Rektor zatrudnił dr hab. inż. Andrzej Łebkowskiego na stanowisku profesora uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
02.06.2020
Wprowadzenie:
B.Barzowska 02.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 03.06.2020