Rekrutacja na studia - rok akademicki 2020/2021Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!Marzysz o miejscu, w którym zdobędziesz nie tylko przyjaciół na całe życie, wspaniałe wspomnienia, ale i umiejętności, które pozwolą na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzią na postawione wyżej pytania są studia na Wydziale Elektrycznym! 

Wydział oferuje studia na trzech kierunkach:

- Elektronice i Telekomunikacji;

- Elektrotechnice;

- Technologiach Kosmicznych i Satelitarnych. 

 


Studia na Wydziale Elektrycznym są nie tylko sprawdzoną ścieżką rozwoju zawodowego, ale również niesamowitą przygodą. Coraz nowsze wyposażenie laboratoriów pozwala na spotkanie się w urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle morskim, a praktyka na statku szkolnym pozwala na sprawdzenie się w pracy na morzu oraz na zacieśnienie powstałych wśród studentów przyjaźni. - Arkadiusz Grelik, student Wydziału Elektrycznego. 


 


Absolwenci Wydziału Elektrycznego są cenionymi specjalistami, znajdującymi bez trudu zatrudnienie zarówno na morzu, jak i na lądzie. Wielu z nich tworzy także własne przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby gospodarki morskiej. - Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki. 


Terminy rekrutacji: 

- od 01.12.2020 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK;

- 11.01.2021 r. - 26.02.2021 r. - dostarczenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 - 14.00, pokój C-256;

- 01.03.2021 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji (widoczne w systemie IRK).


Wydział Elektryczny czeka właśnie na Ciebie!


Więcej informacji pod adresem: http://we.umg.edu.pl/dla-kandydatow

Informator dla kandydatów na studia: http://we.umg.edu.pl/aktualnosci/2020/informator-wydzialu-elektrycznego-umg-na-rok-akademicki-20202021

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
30.04.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 20.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 20.01.2021